Дата на обновяване:11.07.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Здравето на пчелите
Ф. Прогальский

През 2006 – 2007 година в редица страни се наблюдава значителна гибел на пчелни семейства. Списание “Пчеловодство” N5, 2007 г., стр. 32, 33 привежда редица данни , част от които ние препечатваме по – долу:

В САЩ е зафиксирана в 27 щата смъртта от 30 до 80% на пчелните семейства.
В Канада в провинциите Саскачеван и Онтарио загинаха повече от 40% от пчелите.
В Германия в края на Март 2007 г загинаха 25% от семействата, а в някои райони до 60% ...
В Англия – на ниво 40%. Мащабите на днешното загиване на пчели нямат прецеденти в историята на Англия.

Гибелта на пчелите в размери, превищаващи средните показатели на предходните години, се отбелязват така също и в Гърция, Италия, Испания (50%), Полша, Португалия, Хърватия и Швейцария. Експертите засега не са стигнали до общо мнение относително причината на гибелта на значително число семейства пчели.

Традиционно се смята, че гибелта е предизвикана следствие на вароатоза, вирусни, гъбични и други заболявания. Списанието предложи на руските учени и пчелари да изкажат своето мнение по повода на това явление.

Аз се надявам, че моята гледна точка не е далече от истината и ще даде препоръки как да се избегне масовата гибел на пчелите.

В годините на масова гибел на пчелите, като правило се наблюдават климатически изменения на обкръжаващата среда в страни от средногодишните климатични показатели. Например, в периода 2002/2003 г. значителна гибел на семействата съвпадна със силната засуха и повишената температура на територията на Русия. Климатическият фактор се явява един, като минумум, от трите фактора, които имат определящо значение за запазването на здравето и високата работоспособност на пчелните семейства. Следващият фактор, това е замърсяването на обкръжаващата среда и медоносните растения около пчелина с пестициди и други змърсители. Третият фактор, замърсяването на вътрешнокошерната среда с лекарствени препарати. Когато всичките три неблагоприятни фактора съвпаднат, ние наблюдаваме значителна гибел на пчелните семейства от въздействията на традиционните заболявания. Традиционните заболявания (вароатоза и т.н.) в условията на рязко отслабване на имунитета на пчелните семейства се изострят и довеждат до тяхната гибел. И ако има възможност да се изключат или да се отслаби въздействието поне на един от тези фактори, то имунитетът ще осигури устойчивост на семействата към заболяванията.

На кои от тези фактори ние сме в състояние да влияем, за да не допуснем тяхното сумарно негативно въздействие на имунитета на пчелните семейства?

Ние вече свикнахме, че когато някой от нас се разболее, то прилагаме лечебни препарати в изключителни случаи, за да не навредим. Тъй като лечебните препарати лекуват едни органи, а други ги разболяват и не без основание. Здравите хора не приемат лекарствени средства за профилактика, а предпочитат сауната или парното отделение на банята и се стараят да употребяват натурални продукти, а не изкуствените им заменители. Същото е справедливо и за пчелите. Но на практика пчелите ги обработват с различни лечебни препарати. Особено широко се използват силнодействащи акарициди. Системното прилагане на тези апарати понижава имунитета на пчелите и способства за появяването на паразити, които са по – устойчиви на лекарства. Практиката показва, че акарицидните химически препарати не могат да се справят с болестите на болните семейства, но поразяват здравите семейства, и тях ги прилагат независимо от това има ли в кошера паразити или няма такива. Т.е. обработват се всички семейства и здрави и болни – за профилактика. Количеството на появяващите се препарати за обработката на пчели постоянно се увеличава, тъй като фармацевтическите фирми и зависимите от тях ветеринарни лекари и държавни чиновници имат общ интерес, който е далече от интереса на потребителите на пчелните продукти. Използването на лекарствените препарати за борба със заболяванията на пчелите не само замърсява меда, но и пряко влияе на неговата цена. Пчеларят е принуден да включи в стойността на меда и стойността на лекарствените препарати. Нерядко болните семейства не могат да „изплатят” стойността на използваните лекарствени средства, тъй като често тяхното прилагане закъснява или е неефективно.

Факторът замърсяване на вътрекошерната среда с акарицидни химически препарати е възможно да бъде отстранен. Тъй като вече е създадено устройство, което позволява да се откаже пчеларя от тяхното използване и което ефективно отстранява патогенната среда вътре в кошера. Това устройство се явява аеротермостата, който позволява да се провежда профилактична вътрекошерна обработка на всички семейства против кърлежа Вароа. С използването на изпаряващи се вещества, които влизат в състава на ефирни масла от определени растения в периодите без пило при зададена температура под долните летвички на питите 30 – 32 С в течение на две седмици кърлежът изчезва напълно. Оздравяването настъпва в който и да е стадии на изпуснатото семейство. Аеротермостатът ефективно унищожава аскосферозата – това е проверено на няколко пчелина след като там са настанени пакети с пчели, които силно са поразени от аскосферозата. Аскосферозата изчезна напълно, на пчелина който е разположен в низина на влажно място, където бяха свикнали с нея и я смятаха за напобедима.

Отстраняват се не само указаните заболявания, но и други патогенни микроорганизми. Възможността да се задава точната температура на обработка и принудителното подаване на въздуха позволяват ефективно да се обработват пчелните семейства, като се използва незначителна концентрация на компоненти от ефирни масла с растителен произход.
Най – общодостъпната обработка на пчелите се явява изпаряването на изпаряеми (изветряеми) вещества, които се съдържат в прополиса. Прополисът, който сме снели с рамките, разместваме на излъчваща топлина пластина в аеротермостата (задаваме температурата на пластината 45 С). Въздухът, подаван в кошера, разнася изпаренията на прополиса по целия обем и излиза през горния входен отвор. Такава обработка може да се провежда продължителен период от времето и е безопасна за пчелите.
Не случайно периодически ние посещаваме парната част на банята и се обработваме с „метличка” от клонки и листа. Ефективността на такава обработка е проверена от времето. Такова периодично третиране на пчелите подобно на нашето в парната част на банята е необходимо и на пчелните семейства.
Аеротермостатът позволява да се отслаби негативното въздействие на климатическия фактор. В условията на засуха и (или) студ, пчелните семейства нямат възможност да създадат достатъчно количество пило, за да се попълни силата на семействата след медосбора и успешното зимуване. Аеротермостатът създава в кошера микроклимат, който осигурява оптимална температура, влажност и поток от свеж въздух. Това гарантира повече от два пъти увеличение на пилото, в сравнение със средните значения, измерени в благоприятни години в контролните кошери без използване на аеротермостати.

Изобретението на аеротермостата е предшествано от работата на канадския пчелар – изследовател Хенри Пиркер, който създава изкуствена среда (температура и влажност) в гнездата на пчелите. Той е публикувал резултатите, получени още в 1977 година. В наше време, много френски пчелари използват инкубатори със зададена температура и влажност в които пренасят рамки с маточници за получаване на биологически пълноценни майки („Производство пчелиных маток”, 1999 г., автор Жиль Фер).

Отличителна особеност на аеротермостата от френския инкубатор се явява това, че зададената влажност и температура се създават непосредствено в кошерите, където узряването и излизането на майките става в присъствието на пчелите. Присъствието на пчелите според мнението на редица известни учени, в периода на отглеждане на майки се явява необходимо условие за създаването на биологически пълноценно семейство.
Понятие за биологически пълноценно семейство има в работите на дбн, проф. Г.К. Василиади. Колектив от учени под негово ръководство е провел научно изследователска работа и е получил резултати, които имат огромно значение за практическото пчеларство. Използвайки прибори, които измерват температурата на кукличките в завършващия стадий на тяхното превръщане, с точност до +/-0,1 С, учените са доказали, че плодовитостта на майките и продуктивността на пчелните семейства се определя от характера на термогенеза на стадия кукличка, при това температурният оптимум лежи в границите 30 – 32 С. Развитието на биологически пълноценни майки е възможно само при строго определени температурни условия и влажност, а такива условия създава аеротермостатът едновременно за голям брой нуклеуси. Майките, които са отгледани в комфортни условия незначително се различават по снасяне на яйца от контролните (отгледани в природни условия). Но семействата, с биологически пълноценни майки, значително се различават от контролните семейства в медосбора за стоков мед, восъчна продуктивност и количеството на събрания прашец. То ест, използвайки термостата, ние получаваме качествени майки и семейства с висока продуктивност.

Периодическата масова гибел на пчелни семейства показва, че пътя, по който сега се развива пчеларството е погрешен. Практическото пчеларство засега изповядва принципа на жестоката експлоатация – използвал и забравил. Пчелите, както и преди си осигуряват топлината сами, и тяхното състояние изцяло зависи от въздействието на външната среда. При това пчелите още и ги „лекуват” със силнодействащи химически препарати – от тях се „лекуват” и здравите и болните семейства.

В тази ситуация оптимистичен фактор се явява това, че повечето хора се стараят да употребяват екологически чисти продукти. Отношението на подобен тип клиенти ще доведе до това, че те ще купуват мед само от пчелари, които не използват химически препарати. Такива пчелари има и те се стараят да се поставят в позициите на производители на качествени продукти. В бъдеще те ще стават все повече и повече, тъй като този процес има икономически предпоставки. В редица страни за меда, който е произведен от пчелини в които не се използват лекарствени препарати, плащат повишена цена, като за екологически чист продукт.

Изкуствената топлина, влажност и потокът свеж въздух, които се създават от аеротермостата за производството на биологически пълноценни пчелни семейства, с периодичното използване на растителни, ефирни масла, избавя пчелите от паразити и патогенни микроби. Ние получаваме екологически чист мед, а пчелните семейства запазват своята сила и висока работоспособност.

Източник: www.progalskiy.com

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, г. Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by