Дата на обновяване:04.07.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


АероТермоСтат на Прогальский. Рефлекторни, топлоспестяващи кошери с особени свойства.
Прогальский Ф.М.


АТС – АeроТермоСтат (Виж 5 снимки в Статия169) Повече снимки могат да се видят на адреса на автора на статията, който е даден в края на материала.

Ето вече шеста година, аз използвам Аeротермостата на Прогальский (по – нататък – АТС) за увеличаване на силата на пчелните семейства и за получаване на пчелни пакети през ранна пролет. Моят пчелин се намира в Новгородска област на Северо – запад в Русия, където първата паша се появява в края на април и не рядко пролетта е студена и дъждовна.
В началото на март месец, при температура на въздуха на открито 8 – 10 С, задавам с регулатора на датчика на релето за температура в положение 25 С и увеличавам относителната влажност, на подавания в кошера въздух – 80 – 90%. Пчелите се възбуждат и задружно отиват на облитане. Предизвиканото изкуствено първо облитане на пчелите може да се провежда и по – рано. Най – ранното ми облитане аз съм го провеждал на втори февруари 2003 г в топъл зимен ден, при това след 2 дни отново се върнаха студовете. След облитането започваме да увеличаваме силата на семействата по метода, подробно описан във вестника „Пчеловодный вестник” N 11 и N 12, 2004 год. Към началото на първата паша, се раждат голямо количество млади пчели и практически всички рамки се запълват с пило. За да се получат такива семейства трябва да има млади и качествени майки. Ако майката е лоша, никакви идеални условия няма да я накарат да създаде силно, работоспособно семейство. Качествената майка – е основа за успешното пчеларство.


АТС обезпечава поток от свеж въздух със зададена температура и влажност.
Смисълът от изпозването на АТС се състои в значителното, до 90% (а в отделни периоди от живота на семейството в пълното, т.е. 100%) снемане на натоварването от пчелите, което е свързано с произвеждането на топлина от меда. Топлината, която е изразходвана за загряването на пилото, изграждането на питите, преработването на нектара в хранителни запаси и намаляване (почти до нула) на излитанията на пчелите за вода, необходима за храненето на пилото и поддържането на влажен (тропически) микроклимат, който позволява на пилото интензивно да се развива във всичките си стадии. При това минусовата температура на външната среда (вън от кошера) може да се изменя до минус 50 С, което практически не се отразява на състоянието на стабилния микроклимат в кошера.

Втората, не по – малка по важност функция на АТС се явява това, че като се използват неговите конструктивни възможности, пчеларят провежда профилактическа работа едновременно с всички семейства против заболявания без използването на лекарствени препарати и с това осигурява получаването на чисти (в смисъл на неизползване на химически препарати) пчелни продукти.
АТС позволява да се провежда профилактика на заболяванията по пътя на обработката на пчелните семейства с топлина (45 С). Напълно отстранява аскосферозата и вароатозата. Използването на АТС ще измени вашата представа за отглеждането на пчели и получените резултати ще надминат вашите обикновени очаквания.


Десетки пчелини, създадени на базата на аeротермостатите и експлоатируеми в различни региони на Русия създават прецедент за успешно цялогодишно отглеждане на семейства далече в северните райони на страната. В тези райони, огромни медоносни ресурси практически не се използват поради скъпо струващият транспорт на пчелите за медосбор и поради това, че не е рентабилно да се оставят големи запаси от мед на пчелите за продължително зимуване. Само АТС - те позволяват на тези места да функционират пчелини и да може рентабилното пчеларство да се премества на север, където могат не само да се решават проблемите за продоволствието за местното население, но и острите социални въпроси, свързани с устройването на работа.

В средната лента на Русия (по картата), използването на на АТС позволява да се откажат от внасянето на пчели от Юг и да се създадат благоприятни условия за получаване на биологически пълноценни семейства от местните пчели и да се увеличи рентабилността на пчелините за сметка на съкращаването на транспортните разходи и съкращаването на консумацията на хранителните запаси от мед, необходими за жизнената дейност на пчелните семейства.

В южните райони на страната, АТС позволява да се увеличи количеството на биологически пълноценните майки от 50% на 90%, и да се получава произвеждане на маточно млечице с търговска цел за сметка на създаването в кошерите на оптимален микроклимат в продължение на дълъг период от време – 7 месеца и повече.

АТС изключва зимната гибел на пчелните семейства, даже ако персоналът не притежава висока квалификация по организацията на зимуването. Използва се за нарастване на количеството на пчелите към пролетния медосбор, и позволява да се получи стоков мед в пълното му количество. А през есента, по – късно с един месец, позволява да се завърши подготовката за зимуването, като създава на пчелите оптимални условия за преработката на изкуствената храна в пълноценни зимни запаси. АТС 3 – 4 пъти увеличава стоковия медосбор от всяко пчелно семейство в сравнение с традиционното отглеждане на пчели и обезпечава екологична чистота на събрания продукт от замърсявания с лекарствени препарати, които обикновено се използват за пчелите.

Конструкцията на АТС позволява не само да се създава, но и постоянно да се поддържа изкуствен микроклимат, който автоматично се регулира едновременно във всички кошери в зависимост от изменящите се условия на външната среда. Пчеларят може да изменя параметрите на микроклимата в зависимост от своите цели. Именно възможностите на айротермостата, снабден с необходимите елементи за управление, дават на пчеларя инструмент с който да въздейства едновременно върху всички пчелни семейства от пчелина.

Изобретението осигурява огромна крачка напред не само затова, че решава техническия проблем за получаването на мед с високо качество при неговата ниска себестойност, но и затова, че позволява да се използва тази технология и на малките пчелини и на големите промишлени такива за двеста и повече кошера. При това могат да се използват стандартни кошери с различна конструкция с незначителна доработка. Но по – добрият вариант е да се използва кошер, който специално е изработен за новата технология.
Кошерът с новата конструкция се отличава от другите по това, че на него не му е нужен покапакник, затоплящи дюшечета и възглавници. Тях като правило, пчеларите си ги правят сами и за тази цел губят почти половинята от времето, което се използва при подготовката за зимата. Не са нужни дъски за съкращаване на гнездата за зимата, затова защото се упростяват самите операции по съкращаването на гнездата и зимното им затопляне.
Основната разлика от всички използвани конструкции се заключава в това, че кошерът има специални дъна за съединяване с други такива кошери чрез АТС. Това позволява да се съберат всички кошери на пчелина във „верига” с обединено вътрешно кошерно пространство и да се сътздаде там микроклимат със зададени параметри на температурата, влажността и потока от въздух. Като се изменят тези параметри, може да се въздейства на пчелните семейства във всеки период на тяхното развитие.

От височината на новите знания, наивни изглеждат дискусиите на пчеларите за това, какво е по – добре, хралупата, лежакът или многокорпусния кошер. Все едно живеещите в пещера хора да спорят коя пещера е по – добра – широката или високата. Трябва да се излезе от пещерата в жилището, в което се създават оптималните параметри на средата – в съвременните апартаменти, които са оборудвани с нагреватели, увлажнители на въздуха и климатици. В жилищата притежаващи оптимални параметри на средата, пчелите ще съберат максимално възможното количество мед и ще запазят своята сила. Бъдещето е за кошерите, които гарантирано осигуряват биологическата пълноценност на пчелните семейства. И не е важно дали това са лежаци или многокорпусни кошери. Самите пчели не могат да си създадат оптимални условия за интензивно развитие и събирането на максимално количество мед. Те могат да се приспособят към условията на обкръжаващата среда. И само човекът със своя разум и възможности е способен да създаде за пчелите оптимална изкуствена среда с цел получаване от тях на максимална изгода.


АТС на Прогальский е предназначен за:
- създаване на микроклимат със зададени параметри на температурата и влажността в гнездата на пчелните семейства;
- обработването на пчелите против заболявания;
- интензивна вентилация на кошерите медовици в периода на основната паша;
- дресировка на пчелите на определен медонос.
Освен основното си предназначение АТС може да се използва за изсушаване на перга и пчелен прашец.

АТС се използва в състава на пчелина. Кошерите с пчелите се монтират с АТС, което осигурява свободен достъп към рамките с пчелите по време на обслужването. АТС е предназначен за използване на открито. Може да се използва и в помещения, които осигуряват приток на въздух, в павилиони и под навеси.

Конструкцията на АТС е такава, че той може да увеличава своите размери и възможности чрез монтирането на кошери, по пътя на присъединяването на еднакви корпуси един към друг.
Модулната конструкция обезпечава развитие на АТС по дължина, при това всеки корпус – модул създава в кошера еднаква температура, влажност и поток на свежия въздух с еднаква скорост на обмен в продължение на денонощие (Например по време на зимуване, въздухът във всеки кошер се заменя в продължение на 24 часа примерно 10 пъти). За практическото използване е целесъобразно да се използва аеротермостата за 3, 5, 10 кошера и те да се разполагат в местност паралелно едни на други или по периметъра на участъка. По желание на купувача, ние ще съставим аеротермостат на каквато и да е разумна дължина, даже и на 100 кошера.

АeроТермоСтатът обезпечава +5 С при температури минус 40 С
Количество кошери на АТС (бр.) Мощн. нагревателя, Вт
                5                                                    440
              10                                                    870
              20                                                      40


Комплект на оборудването за отглеждане на майки и получаване на маточно млечице се състои от АeроТермоСтат, три кошера, набор от разделителни решетки – прегради, изолатор и рамки за изграждане на маточници. Обезпечава +35 С под питите при студ от минус 20 С

Аeротермостат заедно с кошерите Мощн. на нагревателя,
                    3 бр.                                              870 Вт


Функционално АТС позволява:
1. Да се изключи използването на зимовници и гарантира запазване на пчелните семейства в периода на зимуването при температура на открито - минус 45 С.
2. Да се нараства силата на пчелните семейства през пролетта и през есента. Два месеца по – рано се създават силни семейства към първия медосбор и един месец по – късно може да се завърши подготовката за зимуването.
3. Да се отглеждат биологически пълноценни майки и да се получават ранни пакети с пчели.
4. Да се запазят работните пчели на семействата медовици в периода на основната паша.
5. Да се провежда профилактика на заболяванията на пчелите с топлина и за сметка на това да се получат екологически чисти пчелни продукти.
6. Да се провежда дресировка на пчелите на определен медонос с цел опрашване и получаване на монофлорен мед.
7. Да се получава маточно млечице в промищлени обеми за сметка на поддържане в кошерите на оптимална температура и влажност в продължение на 7 месеца.
8. Да се увеличи пчелина 4 пъти или като се запазва броят на пчелните семейства, да се получи пчелен подмор – суровина за лекарства, които използват хитина на пчелите.

Кошер на Прогальский
Особеност на кошера се явява – неговата разглобяема конструкция, която позволява да бъде компактно опакована при транспортирането и (например в жп контейнер), за да се избегнат загубите от превозването на празни обеми. Това позволява на купувача да икономиса значителни парични средства, тъй като поръчките постъпват от отдалечени региони на страната.
 

Така също особеност на вариант на кошера се явява това, че неговият корпус се състои от трислоен дървен панел. Между листовете фазер е залепен лист от пенополистирол с дебелина 30 мм. Носещите панели (за поставяне на рамките) има рамкова конструкция от парчета 40 х 60 мм, което им позволява да издържат значителни натоварвания от запълнените със стоков мед и пчели пити. Употребата на пенополистирола позволява на корпуса, дъното и капака да притежава топлозапазващи свойства. В капака е поместен и е зашит лист от пенополистирол с дебелина 50 – 60 мм. В дъното може да бъде зашит по желание на клиента лист от полистирол с дебелина 30 – 50 мм, ако кошерите се използват без АТС.

Ние произвеждаме и дървени кошери, които имат двуслойни стени – леки, здрави, топлоизолиращи (патент). Стените вътре в кошера са дървени, а отвън в дървените рамки е вграден слой пеноплекс 30 мм. Пеноплексът – е икономически чист, твърд и влагоустойчив материал. Пеноплексът с дебелина 30 мм е равен по топлинно спестяващите си свойства на дърво с дебелина 375 мм.
Коефициентът на топлопроводност на пеноплекса е равен на 0,028. Запазването на топлината е по – голямо отколкото в пенопласта в 1,5 пъти. На нашите кошери не е нужен зимовник, даже и без електроподгряване. Употребата на пеноплекса позволява на корпуса, дъното и капака да притежава топлозапазващи свойства.

За самостоятелно използване в дъното на кошера се помества затопляне (лист от пенополисирол) със закрепени отгоре и отдолу с фазер или с дървени рейки. За използването с аеротермостат в дъното на кошера се монтират пластини със специална форма с повърхност способна равномерно да излъчва топлина и да насочва в центъра на питите потока от въздух със зададена температура и влажност.

При отглеждането на пчели с използването на АТС, пчелното семейство достига голяма маса. Общото тегло може да достигне повече от 10 килограма и това силно влияе на злобливостта на семейството. При такива количества злобливостта се появява във всички породи пчели. За да се понижи злобливостта успешно се прилагат осветените кошери. Поведението на пчелите в един осветен кошер не се отличава от поведението им в един обикновен кошер. Обаче свикналите със светлината пчели, при отварянето на кошера се държат спокойно.

Кошерът на Прогальский се сглобява с помощта на шпилки с резба. Такава конструкция позволява през лятото, за срок от два месеца да се заменят страничните стени със стъкло. Това се прави бързо. Получаваме осветен кошер, който понижава злобливостта на пчелите. Освен това имаме възможност да наблюдаваме за живота на пчелите в гнездото.

Отглеждането на пчелни семейства в указаните кошери с използването на аеротермостата има много предимства в сравнение с обикновените кошери. В такъв кошер се създават благоприятни температурни условия за поддържане на висока яйценосност на майката и отглеждане на пилото.

В топлите кошери пчелите губят значително по – малко енергия за създаване на нужната температура и поддържането на микроклимата на кошера, като освобождават голямо количество летящи пчели от тази работа. По данни на професор Е.К. Еськов (1972 г.), консумирането на храна за компенсация на енергетическите загуби, при отглеждането на едно и също количество пило, в кошерите с електроподгряване се намалява 16 пъти.

Рефлекторен кошер – кошер с особени свойства
Тази наша популярна разработка се ползва с повишено търсене. Кошерите са изработени от здрав екологически чист пеноплекс. Стената заменя 380 мм сухо дърво.
Кошерът позволява да се икономисат до 80% от топлината отделяна от пчелите, за сметка на отразяващите топлинната енергия панели – рефлектори, монтирани вътре от всичките 6 страни.
Стените, които имат огледална алуминиева повърхност, защитават пчелното семейство, екранират гнездото от вредното въздействие на външните електростатични полета.
Освен това, алуминият притежава свойството да потиска развитието на патогенни микроби и плесени. Такъв кошер не трябва всяка година да се изстъргва и да се обгаря с бензинова лампа. Панелите лесно се снемат след няколко години експлоатация, заменят се с нови или се измиват.
Пчеларят почти два пъти, икономисва електроенергия, ако заедно с АТС се използват топлоспестяващи кошери, снабдени с панели, които отразяват топлината.
Ние се явяваме единствени в света производители на кошери, които имат указаните по – горе свойства.

В заключение на тази малка статия, аз искам за пореден път да изкажа благодарност на хората, чиито изследвания ни позволиха да създадем АТС. Аз съм производител и се надявам, че на мен ми се е удало да прехвърля мост от науката към практиката. Времето ще покаже дали съм прав или греша.

В нашата страна бяха проведени впечатляващи опити по отглеждането на пчелни семейства в отоплявани кошери от проф дбн Е.К. Еськов. „Микроклимат пчелиного желища” (1983).

В.М. Голощапов е публикувал безценни изследвания в статията: „Содержание пчел в ульях с электрообогревом” (1988).

Работата на А.И. Касьянов и В.И. Лебедов „Термогенез и тепловой режим пчелиной семьи” (2004) се яви за мен като откритие и аз съм благодарен на провидението, че тази книга беше публикувана навреме.

Всички статии на А.Д. Трифонов в списание „Пчеловодство”, но особено сп. „Пчеловодство” N 7/ 2003 стр. 36 – 38.

Аз много съм благодарен на редактора на „Пчеловодный вестник” Таранов Г.И. за статиите, които осветяват опитите на Хенри Паркър по нарастването на силата на семействата с изкуствена топлина и влажност. Те убедително доказват, че от всяко презимувало семейство може за сезон да се получи не по – малко от 200 кг стоков мед в климатичните условия, които са аналогични на тези на Северо – Запада на Русия. Този вестник започна да печата моите статии още в 2001 г, когато другите не повярваха, че има АТС и не печатаха моите статии.

Всички желаещи могат да прочетат указаните по – горе работи и да получат информация, която потвърждава, че времето на старото пчеларство е преминало безвъзвратно.

Аз с удоволствие ще покажа АТС на всички желаещи, включително и на тези, които ругаят мен и моето изделие.


Източник: www.progalskiy.com
http://www.euro-honey.com
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by