Дата на обновяване:30.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки  Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ПРОГНОЗИРАНЕ НА РАЗВИТИЕТО НА ПЧЕЛНОТО  СЕМЕЙСТВО С ПЧЕЛАРСКА, KOMПЮТЪРНА ПРОГРАМА


д-р инж. Иван Парашкевов – Плевен

Статията е публикувана в "Пчеларски вестник" 2005/N31,N32/, на сайтовете "Пчеларство.bg", "Пчеловодный портал" (на последния през периода от 26.0807г. до 25.11.07г. е прочетена над 2840 пъти от използващите сайта) от същия автор.

 
С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. Съществува възможност в програмата Пчела - 1 за прогнозиране на развитието на пчелното семейство по датата на последния му преглед за месец напред. В Русия, авторите на програмата създадоха работещ
алгоритъм за всякакви природни условия. А климатичните условия, 

периодичността на цъфтеж, всичко това е ненужно за програмата, пчеларят си преглежда кошерите и си внася данните на 14 дни, до началото на пашата, а по - нататък през времето на медосбора, могат (като вариант, който не е задължителен) и въобще да не се преглеждат плодниците на ДБ кошерите, да се пусне функциятапрогноза” и когато трябва да се ходи при тях за изцентрофужване на меда да се вкарат в компютъра данни само за неговото количество. Toва съвсем не означава, че пчеларя трябва да забрави, че има плодници на кошерите си и въобще да не поглежда към тях. Особено в лято, като това на 2005г с много дъждове.
По време на прегледа на всяка пита, пчеларя преценява и записва количеството на меда и пилото от всяка пита в проценти, след което го въвежда в компютъра. Компютърът с пчеларска програма, като още един инструмент с много възможности в полза на пчеларя.

Показателите в “картончетатав програмата с изходните данни по плодниците за времето на медосбора могат да се оставят такива, каквито са били по време на последния преглед на кошера в края на месец май или началото на юни, да се преписват (копират) два месеца, и да се даде приоритет на точното отчитане на магазинните рамки с произведения мед. В графата “Примечание” (Забележка), да се отбележи, че данните за плодника са преписани, гнездото не е преглеждано. Точно се отразява количеството на изцентрофужените магазинни рамки от магазинните надставки.
Данните за изцентрофужения мед са необходими за отчитане на произведеното му количество на пчелина за продаване от всеки кошер поотделно и от пчелина като цяло. (Тук става дума за ДБ технология, не за многокорпусна. За многокорпусната се използва Пчела – 2, Професионал). След прогнозирането на развитието на семейството, може да се окаже, че съгласно получените резултати, то може да се преглежда веднъж на 3 или 4 седмици. Но началните данни в който и да е случай са необходими за всяка програма. Ето тук се получава освен всичко друго и облегчение на труда на пчеларя.
По данни на пчеларските Интернет сайтове прогнозата за меда и пилото, която програмата дава за месец напред от последния преглед се оказват верни! Разликата съставлява плюс/минус 200 грама по пило и плюс/минус 500 грама по мед. А това не е лоша прогноза! И това не са празни приказки, а именно пресмятания подтвърдени по опитен път, нееднократно в различни местности от потребителите на програмата (по данни на списанието FORBES № 8/2004г. над 300 пчеларя до писането на статията). Виж адресите:
http://www.euro-honey.com/
http://www.bee-professional.com/

Както беше отбелязано в програмата е предвидена функция за прогнозиране на развитието пчелното семейство при условие за правилно въведени в нейните “картончета” изходните данни за всеки от кошерите, информация по последната дата на прегледа (F12). Програмата дава показатели по меда и пилото за текущия ден ( на прегледа на кошера), и за месец напред. Ако семейството в зададения период ще се рои, програмата ще пресметне и ще ви даде най – вероятния срок за рояване в определен период от време.
По резултатите на авторите на програмата и изпратените им на тях бази данни от реални региони за различни консултации им дава основание да отбележат, че точността на прогнозата на програмата в различните региони е от порядъка на 90%. Затова тази функция не е по – малко интересна и полезна за пчеларя, отколкото другите, които ги има в програмата, тъй като дава печалба от време за предотвратяването на роенето, за равномерното разпределение на силите му, икономия на време и целенасочени действия с конкретния кошер, а не хаотично по пчелина като цяло.
Програмата работи в който и да е регион. За него не е нужно да се внасят природни данни, програмата се ориентира по датите на прегледите, развитието на пчелина от преглед на преглед. Прогнозът за месец напред ще зависи именно от силата на семейството в момента на прегледа.
Програмата нищо не налага, тя пресмята ситуациите, които са запълнени от пчеларя в „картончета”.
Защо много пчелари подтвърждават правилността на прогнозата на програмата в различните региони? Тъй като прогнозата работи с конкретни данни, нужно е само правилно да се въведат данните: размерите на рамките, породата и възрастта на майката, количеството на меда и на пилото от всяка рамка в проценти, а останалото програмата ще го прогнозира. И това е много удобно за планирането на различните дейности на пчелина. Много пчелари, това са го разбрали, повярвали са в него и го използват с полза за своите пчелини. Компютърът се е доказал, че е добър там, където човек не може толкова бързо да пресметне всичко и да проследи получените резултати, т.е. в обработката на голямо количество потоци от различна информация и
изработването на препоръки за по – нататъшни действия, които самият компютър няма да може да извърши.
Защо трябва да се обърне голямо внимание на прогнозирането, макар, че в програмата са предвидени множество други функции, просто за това, че пчеларят трябва да се занимава с продуктивно пчеларство и на него му е нужно максимално отдаване от всеки кошер…И прогнозирането действително дава своя принос в това, пчеларят да работи много по – ефективно, отколкото до това време до като е започнал да използва пчеларската програма Пчела – 1.
Прогнозата за рояване на 1 месец напред, това не е маловажен детайл, както за начинаещия, така и за напредналия пчелар… Тъй като даже опитния пчелар може да каже, че в течение на 2 седмици максимум, пчелното семейство няма да се рои, програмата пресмята това по – точно и правилно дава оценка на ситуацията, разбира се тя се „опира” на данните от прегледите, също както и пчеларят се ориентира само на прегледите. Прогнозата за която става дума е полезна на всички.
Ако пчеларят се придържа към гледането на пчели без рояване, то на него ще му се налага да си преглежда семействата по веднъж на всеки 14 дни. Фарар, един от основоположниците на многокорпусната система, препоръчва това да се прави веднъж на 10 дни.
Пчела – 1, лесно оценява работата на майката и колко е успяла да снесе яйца само по два прегледа на семейството с интервал от 14 дни, при определени условия, а така също сравнява и изчислява същите входни данни за целия пчелин и прави правилна прогноза за всяко семейство, като има предвид ситуациите на пчелина.
Когато пчеларят ще знае от по – рано, че конкретното семейство в
даден отрязък от дни ще пусне рой, то той или ще предприеме мероприятия, това да не се случи, или в нужния период ще бъде няколко дни на пчелина. Колкото и неумолимо прогресът да се внедрява в селското стопанство, но пчеларството на пчелина главно си остава ръчен труд.
За тези, които действително редовно въвеждат данните в програмата, няма съвпадения – програмата работи точно!!! Вече това е проверено в различни региони на страната и пчеларите разполагат с реални данни, а не измислени от някои числа. Както беше отбелязано, програмата нищо не налага, тя пресмята ситуациите, които пчеларят ги е предложил или е запълнил в „картончетата”. Пчеларят може след запълването на „картончетата” на прегледите на всеки кошер да направи прогноза на един месец напред и да види какво количество пило и мед ще има семейството при условие например, че той няма да смачка майката. Ако семейството в този срок ще се рои, то програмата ще даде най – вероятния срок на рояването му. Тези сведения са полезни и след като ги получи, пчеларят може да се върне към работата с която се занимава в момента за да помисли над получените резултати.
Програмата е способна да проанализира състоянието на всяко пчелно семейство и при достигането на кошера на определена биомаса от пчели, тя любезно ще предупреди пчеларя по – рано, че семейството ще се готви за рояване.
Както вече беше подчертано в програмата е предвидена функцията „Прогнозиране” на състоянието на пчелното семейство по последната дата на прегледа (F12). Програмата ще даде показателите по мед и пило за текущия ден и за един месец напред. Ако, семейството в зададения период ще се рои, програмата ще го изчисли и ще даде на пчеларя най – вероятния срок за рояването му.

Eдин пример от моя пчелин: Аз работя с кошери, система Дадан – Блат (ДБ) с 10 и 12 пчелни пити.Дълбоките ми дъна са с дълбочина 130...150 mm. Разглеждаме произволен кошер № 12. Програмата е изчислила, че медовите му запаси, след прегледа на 01 май 2005г. са 10,58 кг, а пилото е 4,10 кг. Процентното съотношение мед/ пило за всяка пита, което съм въвел oт тетрадката, която по време на прегледа ми виси на врата,  в пчеларската програма Пчела-1 , за да се получат тези числа, е следното:

 
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 7 умножено по 10
% пило 0 5 5 2 3 4 6 5 6 5 0 0 умножено по 10


От таблицата с получени резултати за всички кошери трябва да отидем в “Данные”. Влизаме в менюто “Данные”. След това от падащото меню си избираме “Прогнозирование” ( F12). Появява се следния правоъгълник с текст, полезна за пчеларя информация, който преписвам на руски език:

Прогноз на 30 дней. Улей №12. Год матки 2. Порода неизвестная
Текущая дата 01.05.2005г.
Прогнозируемый прирост меда в улье через 30 дней = 1,47 кг
На последнюю дату осмотра (01.05.2005) всего расплода
(пило) = 4,10 кг.
Прогнозируемый расплод (пило) через 30 дней = 5,10 кг.
Прирост 1 кг.

РЕКОМЕНДАЦИИ:
Внимание! Примите меры. Возможно роение с 28.05.2005 по
31.05.2005

След като преглеждам всевъзможните графики и таблици, решавам, че трябва да излеза от програмата. При затварянето на последния и прозорец, на екрана на монитора остава да свети “табелка” с предупредителен надпис: (преписвам го на руски)


РЕКОМЕНДАЦИИ
ВНИМАНИЕ! Примите меры
Следующие ульи (кошери) готовы к роению в ближайшие
10 дней: 24, 25

Независимо, че съм се интересувал от кошер №12, програмата
предупреждава, да обърна внимание и на кошери с номера 24 и 25. Не се ли намеся и не предприема ли някакви мерки ще ги загубя катопроизводствени единици през 2005г.
Казано с други думи, едната прогноза може да се нарече директна, нея пчеларят я търси чрез програмата, като задава номера на интересуващия го кошер в случая на №12. Може да използва и индиректна прогноза, като втората за кошерите с номера №24 и №25. „Попитал” ли е програмата или не е, тя все едно ще му напомни за това. В този случай, пчеларят може да погледне в плодника на посочен от програмата кошер и за себе си да си определи едно число от месеца (дата),
преди което да предприеме противороеви мерки. Другият вариант, както се подразбира е, ако работата с компютъра не е на пчелина, може да се получи директната прогноза за точно определен кошер от програмата Пчела-1. Тя ще даде най – вероятния срок за рояването му през следващия месец.
Как ще реагира пчеларят на тези съобщения, зависи само от него. Може да избере ден, в който ще предприеме мерки, ако не се намира на пчелина. Главното в случая е, че пчеларят е предупреден и трябва да помисли и да се намеси. Тези съобщения имат подтекст, че пчеларят трябва да си преглежда кошерите редовно и да се намесва, като търси и решава проблемите в тях. С това ще се сведе до минимум броят на кошерите, които ще показват признаци на рояване.
При произвеждането на меда, налят в бурканите, вече е съвсем реално и възможно да се използва и пчеларска програма, като инструмент в работата на пчеларя. И това става само с натискането на няколко клавиша на клавиатурата. Тук “разходите на труд” и на време пред монитора на компютъра, както се подразбира, никак не са големи и могат да бъдат направени с чаша кафе или чай в ръка на спокойствие.
Освен това приведените примери се отнасят

до началото на главната паша, а прогнозата може да бъде използвана и след нейното започване. Именно за тези резултати и важи грешката в прогнозата от плюс/минус 500 грама (посочена от авторите) при прогнозиране на увеличението на количеството на меда в кошера с няколко десетки килограма.
Тук задължително трябва да се кажат няколко думи за това как
с познавателна цел може да “се влияе” на прогнозата. За да даде прогноза, програмата използва изходни данни, повечето от които са изброени в статията. Например, ако пчеларят не е сигурен във възрастта на майката, и въведе, че тя е на 2 години, а при следващо въвеждане увеличи или намали възрастта и, промени размерът на ДБ плодниковата рамка, в различен от стандартния и др. подобни, нормално е прогнозите, които прави, една след друга да се отличават. Главното в случая е предупреждението на програмата, което е следствие от редовно провеждани прегледи на кошерите през 14 дни. Това предупреждение предполага и следващи навременни прегледи, което пък от своя страна елиминира рояването, защото пчеларят се намесва без закъснение в нужния кошер. Има такъв момент, че пчеларят може да се „потренира” в посока прогнозиране, като изменя входните данни и така да влияе на получените резултати. Това може да му бъде само от полза. Експериментите се правят пред монитора, а не с живи пчели.

За мерките против рояване е писано много и те могат да бъдат
предмет на отделна статия. Мога да изброя само някои от тях: Поставяне на магазинни надставки; Спускане на дълбокото дъно на долно ниво според неговата конструкция (на 100...300 mm). Замяна на спуснатото дълбоко дъно с мрежесто такова; Отваряне на долния вход на дъното по цялата му дължина; Отваряне на задно отверстие за охлаждане на всяка от магазинните надставки, ако времето продължава да става по – топло, освен отворения вход от предната и страна; и др. подобни, достатъчно подробно описани в пчеларската литература.
Както показва експлоатацията на програмата, в периода от около
началото на юни до края на медосбора, данните за магазинните рамки е целесъобразно да се въвеждат в програмата за всеки кошер, непосредствено след тяхното снемане за центрофугирането и. Отлагането довежда до забравяне и в крайна сметка до неточно пресмятане на получения стоков мед, поради забравени и невъведени данни от пчеларя в компютъра. Разбира се тук става дума за записването в работната тетрадка, а въвеждането, ако няма помощник, който да свърши тази работа веднага, това може да стане след няколко дни.
Определящото в дадения случай е да не се забравят данните. Може да се използва работната, “чернова” тетрадка, която виси на шията на пчеларя по времето на прегледите. Това са данни, необходими за програмата и пчеларя и те трябва да бъдат точни.

Но има и една съществена недоработка! Програмата “Пчела – 1” препоръчва да се приемат мерки в пчелните семейства за да се прекрати роенето, но лошо реагира на предприетите от пчеларя мерки, възприема само разширяването на гнездата и правенето на отводки, засега повече не признава, т.е. не разбира и надписът предупреждаващ за рояване може постоянно да виси на монитора, пред очите на пчеларя, което дразни. Много по – точно реагира на тези промени (по думите на автора) следващата версия на програмата Пчела-2, Професионал.
Трябва да се отбележи, че (според обясненията на автора и в Интернет) прогнозата от програмата Пчела-1, не работи по “идеализиран” модел, а по резултатите на прегледите. “Идеалният” модел се изггражда за всеки индувидуален пчелин на всеки пчелар, който работи с програмата, а не по абстрактен шаблон. Програмата оценява конкретните, въведени от пчеларя данни, които вече бяха изброени, взема въведените от кошера изходни данни от два прегледа, направени през 14 дни и за да прогнозира прави анализ не веднага по отделното семейство, а отначало по пчелина като цяло и след това строи прогнозата за развитието на избрания кошер от него.
Ако семейството е болно от някаква болест, то въвеждате в “кар-
тончето” процента на поражението на даденото семейство от болестта.
Тези данни програмата ще използва при съставянето на прогнозата за 1 месец напред. Прогнозиране може да се прави и за по – дълъг период.
По желание могат да се внесат данните от “картончето” с прогнозата в списъка с прегледите, за да се ориентира програмата в по - нататъшното развитие на семейството. Но не се препоръчва да се прави прогноза за по – дълъг период, отколкото за два месеца, без поредното преглеждане на кошера. Колкото повече не внасяш данни от пчелното семейство, толкова е по – голяма е вероятността от разминаване на данните от прогнозата с действителността.
С програмата е реално да се проиграят ситуации, как би могъл да се развива кошера при някакви манипулации, и за целта не е нужно да се експериментира със живи пчели, лесно и просто е да се направи с компютъра.
За пчеларя работещ с "Пчела-1" от гледна точка на възможната оценка на ситуацията около накой от кошерите съществува следната възможност: Достатъчен е един пролетен преглед и програмата може да направи прогноза за няколко месеца и да даде конкретни данни, ако семейството ще се рои. Тоест пчеларя след като направи първия преглед, прави прогноза за месец напред за конкретното семейство, добавя тази прогноза в „картончето” на кошера. Предполагаме, че на 30 март е направен първия преглед. Прави се прогноза на 30 – ти април и следва записване в „картончето” на кошера. След това се прави смяна на датата 30 април в програмата и се прави нова прогноза за 30 май и се прави същото. И по такъв начин леко се определят датите за рояване на всяко семейство. И така до края на сезона може да се направи и да се погледне на графиките, продуктивността на всяко семейство и да се направи от пчеларя в началото на сезона за всяко семейство някакви бележки, какво да се направи, така, че рентабилността на всеки кошер да е най – голяма през сезома. Този, който работи с Пчела – 1, трябва да си прави бележки в първото реално „картонче”. Тъй като всички прогнозируеми записи се изтриват автоматично, веднага след въвеждането ръчно на нов запис на реален преглед. Ако пчеларят е отработил с програмата поне един сезон в неговите местни условия, то прогнозата в следващите сезони ще бъде още по – точна от 90%, тъй като прогнозта се адаптира под клипатичните условия на пчеларя, като има пред вид производителността на семействата от целия пчелин в първата и последващите я години работа с програмата. Всяка прогноза подразбира в последствие изпълняване на някакви действия, иначе, защо е нужна. И тук, пчеларят отначало ще си ги забележи, а след това ще ги направи.
При желание, може да се въведат данните от „картончето” с прогнозата в списъка на прегледите, за да може програмата да се ориентира в по – нататъшното развитие на семейството. Независимо от всички тези възможности на програмата, не се препоръчва да се прави по – дълга прогноза, отколкото за два месеца, без да се прави реален преглед на пчелното семейство в кошера. Колкото повече пчеларят не внася данни в пчелните семейства, толкова нараства вероятността от разминаване на резултатите на прогнозата и реалните резултати.

Обърнете внимание!!! Прогнозирането с програмата няма да пред
пази вашия пчелин от нещастни случаи, стихийни бедствия, внезапна гибел или загуба на майката. Ако тя по някаква причина е умряла, в графата “майка” се поставя 0, в дадения случай прогнозата ще бъде коректна. А пчеларят се заема със смяната и според конкретната ситуация и след това отново корегира данните в компютъра “в картончето” с изходните данни на конкретния кошер след поредния преглед.
Програмата не дава прогноза за 7 – 8 дни, това не е реално, а за 1, (може и 2 месеца,което е много и според мен не е желателно) , тъй като независимо от природните условия, биологичния цикъл на развитие на пчелното семейство в конкретния обем (кошер) никой не е отменял. А всички нужни данни, пчеларят редовно внася в компютъра до главната паша. Програмата Пчела - 1 именно е и за такива пчелари, които с определен интервал от време преглеждат семейството – в съботни, неделни и празнични дни.
Всяка прогноза подразбира в последствие изпълнение на
определени действия. С други думи тя дава информация за действие или бездействие. Иначе казано: Кошер №8 ще се роява 25 - 28 май. Предприеми мерки! 1 вариант: Пчеларят прави противороеви мероприятия. 2 вариант: Очаква роя в определените дни и не отива например за риба.
Прогнозата в която се получава съобщение за рояване, сама по се-
бе си няма да спаси кошера от излизане на роеве, независимо дали е провеждано изравняване в което е взимал участие разглеждания кошер, ако пчеларят не се намеси своевременно. Първичното, главното и определящото в дадения случай е редовното провеждане на прегледите през 10...14 дни, особено в периода от края на март до края на месец май и
последващото въвеждане на изходните данни в програмата. Самата програма тук играе ролята на компетентния и едновременно неприятен, за комуникация, но необходим събеседник, който след като събере необходимите данни, няма да пропусне да подчертае на работещите с него, “че предстои рояване и трябва да се вземат мерки”.
Ако не ви е нужна прогноза за 1 месец напред, не я правете, програмата няма да я изисква сама. Само ще предупреди, че рояването най - вероятно ще бъде в такъв и такъв срок в този номер кошер, а вие си знаете от тук нататък... Затова и иронията, че “програма кошери не гледа” няма основание. Ако пчеларят редовно си преглежда кошерите, и си въвежда изходните данни за програмата в компютъра, след всеки преглед, проблемът с евентуалното рояване ще бъде решен заедно с редица други задачи, които се откриват по време на прегледите. Нейното предупреждение, като следствие от възможността и за прогноза ще е само от полза. В такъв случай, рояването ще бъде като едно от многото неприемливи за пчеларя неща, които са можели да се случат, но не са се случили поради своевременната му намеса.
Това, че има и такива пчелари, които “нямат време” да си пог-
леднат в кошерите няколко месеца последователно с нищо не намалява възможностите на програмата. Иронията на подобна категория пчелари към прогнозата на програмата е меко казано неуместна. Никоя програма не работи без да и се въведат изходни данни, още повече, ако това продължава с месеци. На такива “пчелари” , Пчела - 1, заедно с прогнозата си като една от възможностите си не може да им помогне...

 

Много интересни неща за използването на пчеларска, компютърна програма на пчелина, могат да се прочетат и видят още и от 10 - те статии, които са предложени на сайта. Техният списък е даден тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/  "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/  "За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN18/  Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN15/ "Дойде ли времето за допълване или замяна на пчеларския бележник (дневник) с нещо по - съвременно и по - полезно"?

 

Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg                                 главна страница                        горе


 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by