Дата на обновяване:27.06.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Въздействие на аеротермостата на Прогальский на отглеждането на пчелите и смяната на приоритетите в развитието на пчеларския отрасъл
(доклад в България 2006 г.)

Ф.М. Прогальский


Доклад в България част първа


Ние сме изправени пред пътя на големите изменения в пчеларския отрасъл. За това, че тези изменения отдавна са назрели, свидетелстват работите на много изследователи и учени, които изучават влиянието на електроподгряването на пчелните семейства.
На фона на широкото използване на електричеството във всички области на селското стопанство, пчеларството явно изостава от съвременните тенденции на развитието.
Практическото пчеларство засега използва постиженията на 18 – 19 век и е застинало в очакване на промените, които са обусловени от натрупаната критична маса от знания.
Пчелите, както и стотици години по – рано се загряват сами и тяхното състояние изцяло зависи от въздействията на външната среда.
Изкуствената топлина и влажност, които се създават за запазване на пчелите през зимния период и за нарастване на силата на семействата през ранна пролет дават добри резултати. Например Хенри Пиркер от Северна Канада е провел опити и е публикувал резултати получени още през 1977 г: средно 138 кг стоков мед от неделено презимувало семейство и 426 кг стоков мед от семейство, което е разделено на пакети. Най – доброто разделено на пакети семейство е дало в сума 708 кг стоков мед.
Науката е натрупала достатъчно знания, които ако се използват, може рекордните получени резултати да се превърнат в обикновено явление. Обаче използването на електроподгряването в широката практика, до сега, се задържаше от отсъствието на евтини и надеждни устройства, които позволяват да се поддържат зададените параметри на средата.
Тези устройства, които предлага промишлеността за използване в кошерите не решават напълно проблема за съхраняването и нарастването на пчелните семейства. Те не са намерили приложение при пчеларите поради своя голям обем и ниска надеждност. Наличието на разклоняващи се схеми от проводници от кошер към кошер и към системата за управление и самите устройства за нагряване и диагностика правят електроподгряването скъпо и увеличават себестойността на меда. Освен това, подгряването на семействата без решението на проблема с влажността в кошерите се явява вредно за пчелите.
Електроподгряването е ефективно само в този случай, когато едновременно се създава и поддържа определена зададена влажност за интензивното нарастване на силата на семействата. Както показаха проведените изследвания в продължение на 6 години, не е достатъчно да се дава само течна храна и това да стига да се поддържа желаната влажност. Точно обратното, подхранването на пчелите с течен сироп способства за излитането на пчелите от кошерите при студено време. Нагревателите монтирани просто така в кошера донасят повече вреда отколкото полза. Рано през пролетта, подгряването предизвиква изсъхване на пилото, затова защото постъпващия в кошера въздух е студен и съдържа малко влага. Външният въздух издърпва влагата от пилото, предизвиква жажда в пчелите, поставя ги в положение да употребяват повече мед и да излитат в студено време да търсят вода. Ранна пролет в отопляваните зимовници или павилиони опитните пчелари внасят сняг или простират мокри дрехи, за да се успокоят пчелите. Недостигът на влага задължава пчелите да напускат кошерите, и те загиват на стените на помещението, ако се намират в зимовник. Когато започне снасянето на яйца на пчелите им е нужна не само топлина и влажност, но трябва да се осигури интензивен поток от свеж въздух. Влошаването на състава на въздуха в резултат на жизнената дейност на пчелите довежда до тежки последствия за семейството.

Да се осигури температура 32 – 36 С, високо качество на въздуха и необходимата влажност в границите 70 – 90%, позволява устройството, което се произвежда серийно във Велики Новгород, Русия. Това устройство е аеротермостатът на Прогальский, който е предназначен за осигуряване през зимата за нормалното зимуване на открито и за нарастване и запазване на силата на пчелите през останалите периоди от развитието на пчелното семейство.
Koнструкцията на аеротермостата позволява не само да се създаде, но и постоянно да се поддържа изкуствен микроклимат, който автоматично се регулира едновременно във всички кошери на пчелина в зависимост от изменящите се условия на околната среда. Пчеларят може да променя параметрите на микроклимата в зависимост от своите цели. Именно възможностите на аеротермостата, снабден с необходимите органи за управление, дават на пчеларя инструмент за въздействие веднага на всички пчелни семейства на пчелина.
Изобретението решава проблема за получаването на мед с високо качество при неговата ниска себестойност, и позволява да се прилага новата технология както на малките лични, така и на големите – промишлени пчелини.
Аеротермостатът има ниска цена – изплаща се за една – две години.
Подобряването на условията за производството му с ново оборудване позволи да се намали неговата себестойност, което създаде условия за бързото разпространение и използването на аеротермостатите на практика. Потребността от такова устройство е назряла между пчеларите отдавна и е била подготвена от публикациите в СМИ за постиженията на науката в областта на електроподгряването. Изложбата „Интермед – 2005” в Москва, където ние показахме аеротермостата на широката общественост, доведе до увеличаването на търсенето на нашето изделие. В течение на половин година ние получихме около сто заявки за изработване. Участието в изложбата „АгроРусь – 2005” ни донесе още двеста – триста заявки. И това се случва в условия, когато селското население на страната изпитва значителни материални трудности.
През ранна пролет, отслабналите със съществените загуби на пчели семейства, болезнено бавното и неравномерно развитие, което е следствие от възвратните студове нерядко загиват или отслабват толкова, че губят способността да съберат стоков мед.
Аеротермостатът отстранява причините за пролетното отслабване на пчелите. В кошерите към началото на първата паша, се раждат голямо количество млади пчели и почти всички пити се запълват с пило. Всички, които за пръв път виждат такива пити, се учудват от изобилието от пилото и млади пчели. Специалистите говорят, че използването на аеротермостата нарушава всички приети норми за снасяне на яйца и засега това предизвиква удивление. Според нашите наблюдения, аеротермостатът позволява – с два месеца по – рано да се получат силни пчелни семейства и с месец по – късно да се завърши подготовката за зимата.
При това могат да се използват стандартни кошери с различна конструкция с незначителна доработка. Но, по – добре да се използва кошер, който е изработен, като в неговата конструкция е отчетена и новата технология. Първите години в които провеждахме изпитания на изделието показаха, че стандартният кошер задържа развитието на семейството. Ние сме разработили нов кошер с увеличен обем с увеличена рамка (пита). У нас в Русия най – използваната гнездова рамка е 435х300 мм. Обаче ние изпитахме рамки с увеличени размери, и почти половината от нашите клиенти използват увеличена гнездова рамка 435х450 мм. Причината е тази, че в условията на изкуствено създадения микроклимат, майката снася в питите на предела на биологическите си възможности и може да създава много големи семейства, а ние трябва да и създадем за целта условия. Като магазинна рамка (пита) се използва стандартна 435х145 мм. На всеки кошер поставяме по два магазини с по 20 рамки във всеки. Напълно е възможно във връзка с широкото използване на аеротермостата, по – нататък може да бъде приет нов държавен стандарт, който ще се отнася за размерите на гнездовата рамка и съответно за размерите на кошера.
Конструкцията на кошерите и на аеротермостата е такава, че позволява компактно да бъдат опаковани в разнообразен вид и избавя купувача от необходимостта да „превозва” въздух в празен обем. Кошерите се доставят във вид на плоски елементи, като разглобяема мебел. Този тип конструкция е обусловена с това, че поръчките се осъществяват от пчелари, които живеят в отдалечени райони на страната, Купувачите самостоятелно правят монтажа на оборудването в мястото на живеенето си.


Доклад в България част втора

Отличителна особеност на конструкцията на кошерите се заключава в това, че кошера има специални дъна за съединяване с други такива кошери чрез аеротермостата.

Това позволява да се съберат всички кошери във верига с обединено вътрешно кошерно пространство и да се създаде там микроклимат със зададени параметри на на температурата, влажността и скоростта на потока на въздуха. Като се изменят тези параметри, може да се въздейства на пчелните семейства във всеки период на тяхното развитие. Кошерът с нова конструкция се отличава от другите още и с това, че на него не му е нужен подкапакник, затоплящи материали и възглавници. Тях като правило пчеларите си ги изработват сами за което загубват почти половината от времето предназначено за подготовката и за зимата. Не са нужни преградни дъски за съкращаване на гнездата за зимуването и, затова, защото се упростяват самите операции по съкращаването на гнездата и зимното затопляне.
Зимуването на пчелите преминава в идеални условия при постоянна температура.
Такова зимуване не е възможно даже и в южните райони на страната. След последното есенно облитане, пчелите не се безпокоят от никой (пренасяме ги в зимовник) и те след зимуването излизат с минимални загуби. Използвайки изкуствения микроклимат ние напълно изключваме условията, които способстват за гибелта на пчелите.
Икономисва се много храна. През зимуването преминават успешно даже неголемите отводки със запасни майки.
Възможността да се увеличат през есента младите пчели, и през зимата те успешно да зимуват не изисква особени професионални знания и е достъпно за начинаещите пчелари. По – рано именно този период се е явявал най – трудоемкия и е изисквал от пчеларя максимални усилия.
През този период аеротермостатът проявява себе си най – пълно. Икономисват се огромни материални средства, които се използват за възстановяването на пчелина.
Кратковременното изключване на мрежата не вреди на пчелите, тъй като питите с мед притежават висока топлоемкост, която е достатъчна пчелите да се преразпределят в кълбо. Използването на аеротермостата през зимно време позволява добре да се съхрани пергата до пролетта. Пергата не се покрива с плесен, както се случва при зимуването на пчелите на открито. Пчелите в условията на микроклимата не страдат от нозематоза, и гнездото след зимуването остава сухо и чисто и има приятна миризма. Естественото отмиране на пчелите не превишава 10 – 15%, които падат на дъното, изсъхват и стават годни като суровина за използването и в медицинската промишленост.
Към първата паша в кошерите се раждат голямо количество млади пчели и питите се запълват с пило. Количеството на килийките запълнени с пило се увеличава бързо. Запълват се и ъглите на питите, включително и на крайните пити с храна. Щом първите нектар и прашец започват да постъпват в кошерите, температурата под питите я задаваме 28 – 34 С. От този момент нататък семействата се развиват в условия по – добри, отколкото може да даде природата през юли. На пчелите не може да въздействат пролетните застудявания през нощните часове, а нектара и прашеца през април в изобилие идва от ива (върба) и глухарчето.
За да се получат такива семейства, трябва да има на разположение млади и качествени майки. Ако майката е лоша, никакви идеални условия няма да я задължат да създаде силно и работоспособно семейство. Качествената майка – това е основата на успешното пчеларство.
Затова ние всяка година купуваме нови оплодени майки от развъдника за пчели от (г. Кисловодск). Но, много често майките се доставят с лошо качество. В сп. „Пчеловодство” N 9, 2005 г. Беше публикувана статията „Значение на фактора термогенеза при формирането на майката”, която разглежда този проблем. Съгласно изследванията на д.б.н проф. Георги Кузмич Василиади (1990) по – малко от 50% от майките се получават качествени, и това практически не зависи от майсторството на работещите в развъдника за пчели.
Колектив от учени под ръководството на д.б.н. проф. Василиади е провел научно изследователска работа и е получил резултати, които имат огромно значение за практическото пчеларство. Използвайки прибори, които измерват температурата на кукличките в завършващите стадии на тяхното превръщане, с точност +/-0,1 С, учените доказват, че плодовитостта на майките и продуктивността на пчелните семейства се определя от характера на термогенеза на стадия на кукличката, при това температурният оптимум лежи в пределите 30 – 32 С.
Изследванията на Г.К. Василиади обясняват, защо качеството на купуваните майки силно се отличават от година на година и откриха нови възможности за гарантираното получаване на качествени майки.
Развитието на биологически пълноценни майки е възможно само при строго определени температурни условия и влажност, а такива условия създава аеротермостата за голям брой нуклеуси. Майките, отгледани в комфортни условия незначително се отличават по количеството на снесените яйца от контролните (отгледани в природни условия). Но, семействата, с биологически пълноценни майки, значително се отличават от контролните семейства при медосбора, по количеството на произведения восък и количеството на събрания прашец. То ест, от качествени майки ние получаваме семейства с висока работоспособност. Учените са намерили параметрите на оптималната среда, а ние производителите сме създали устройство, което позволява да се поддържат зададените параметри на средата, за получаването на биологически пълноценни майки и пчелни семейства. Всички, които използват аеротермостати могат да си отглеждат майки самостоятелно. Те могат да произвеждат биологически пълноценни майки, по качество, които превъзхождат тези които се купуват от развъдниците за майки. Вече десетки пчелари в различни климатични условия на страната използват аеротермостати. Разговорите с тях показват, че тези пчелари, които използват аеротермостатите, вече никога няма да се съгласят да отглеждат пчели по традиционния способ. Да се върнеш назад към отглеждането на пчели по стария начин, това е все едно да се върнеш от съвременното жилище в пещерата. В кошерите, които притежават оптимални параметри на средата, пчелите ще съберат максимално възможното количество мед и ще запазят своята сила. Бъдещето е за кошерите с изкуствен микроклимат, които гарантирано осигуряват биологическата пълноценност на пчелните семейства.
В началото на проектирането, ние разглеждахме аеротермостата като не скъпо изделие, което е способно успешно да замени зимовниците. И по – късно в процесите на изпитването на опитния образец се откриха новите свойства на аеротермостата. Оказа се, че той позволява да се осъществят ранни облитания на пчелите през зимните затопляния на времето в края на октомври, преди зимуването. След това открихме, че с помощта на аеротермостата лесно, без особенни загуби, може да се увеличава количеството на пчелите и да нараства силата на пчелните семейства. И след това започнахме да използваме аеротермостата за обработване на всички семейства против кърлежа Вароа по топлинен начин. Резултатите надхвърлиха всички наши очаквания.
При установена температура под питите 32 – 36 С в продължение на две седмици кърлежът изчезваше напълно. Оздравяването настъпва в който и да е стадии на болестта.
Влиянието на повишената температура на други заболявания изискват провеждането на допълнителни изследвания. Аеротермостатът позволява да се подава в кошерите въздух наситен с аерозоли или дим от лекарствени препарати.

Доклад в България част трета

Изследванията на учените показаха, че използването на лекарствени средства за борба със заболяванията на пчелите не само оказва влияние на качеството на меда, но и пряко влияе на неговата цена.

Пчеларят е длъжен да включи в стойността на меда и стойността на използваните лекарствени препарати. Нерядко болните семейства не могат да „върнат” стойността на използваните лекарства, тъй като често тяхното използване закъснява или не е ефективно. Предотвратвяването на болестите на пчелите при помощта на топлина е най - ефективно. Повишаването на температурата позволява напълно да се освободят от редица тежки заболявания на пчелите.
Ежегодно ние използваме аеротермостата за дресировка на пчелите на определен вид растения. По време на основната паша към вентилатора, подаващ въздух в аеротермостат, поставяме букети от растения и наблюдаваме, как броят на пчелите, които носят прашец от определени медоноси, значително нарастват.
И до сега се смята, че е много важно да се усили семейството за основната паша, а това, че количеството на пчелите след продължителна и обилна паша се съкращава значително се е смятало за нещо обикновено. Обикновено от силното семейство, след пашата остават незначително количество пчели. През този период пчелите не само през деня работят на границите на възможностите си, но и през нощта, усилено вентилират гнездото. Пчеларите се стараят да облегчат на пчелите живота, като максимално отварят входовете на кошерите. И независимо от това, животът на пчелите се съкращава 3 – 4 пъти.
С използването на аеротермостата се появи възможност да се увеличи интензивността на вентилацията на гнездата за сметка на използването на вентилатора. Потокът въздух отнася влагата от нектара и позволява на пчелите през нощта да си икономисват силите. Обикновено се събират във форма на грозд и висят така до сутринта.
Интензивността на износването на пчелите се намалява, а това означава, че се продължава тяхния живот. Аеротермостатът продължава живота и работоспособността на работните пчели и за сметка на това позволява да се получи значително увеличение на стоковия мед.
Специални изследвания на този процес не са се провеждали, но няма съмнения в това, че в общия обем на стоковия мед, има и част от меда произведен за сметка на запазването на числеността и работоспособността на работните пчели.
С помощта на наличното оборудване ние решихме четири проблема, съществуващи днес в пчеларството с най – добрия за момента способ, но с развитието на това направление е още напред това време, когато тези проблеми ще бъдат решени още по – добре:
- предотвратяване на заболяванията на пчелите;
- намаляване смъртността на пчелите през зимния период;
- интензивно нарастване на силите на семейството на пчелите в раннопролетния период;
- запазване на работните пчели на семействата в периода на основния медосбор.
Незавивимо от различията по между им, тези проблеми имат общо решение. Те се решават по пътя на създаването и поддържането на определена среда в пчелните гнезда.
Пчелите сами не могат да си създадат оптимални условия за интензивното си развитие и произвеждането на максимално количество мед. Те само се приспособяват към условията на обкръжаващата среда. И само човек със своя разум и възможности е способен да създаде за пчелите оптимална изкуствена среда с цел получаване от тях на максимална изгода.
Проведените в днешното време изпитания, убедително доказват високата ефективност на метода за отглеждане на пчели и на устройството за неговото осъществяване. Получени са два патента за изобретение, проведена е подготовка за серийно производство на аеротермостати и специални кошери с подобрени характеристики. Предприятието втора година серийно произвежда нова продукция, която няма аналози в света.

В заключение ще се спра на още един проблем. Това е проблемът за продажбите на меда по достойна цена и увеличаването на рентабилността от отглеждането на пчелите на пчелина. Ние изобретихме, патентовахме, организирахме производството и продажбите на малки дървени рамки за секционен мед. Малките рамчици, с вместимост 80, 100, 200 грама мед в пита са красиви и позволяват да се продава медът по цена, която значително превишава цената на меда в различните, съответстващи видове буркани.
За изобретението на рамчици и разработката на метод за тяхното запълване с мед в пита способстваха три причини:
1. Появяването и продажбата на много фалшифициран мед.
2. Втората причина – изследванията провеждани в развити страни, говорят за това, че медът в пита, като се има предвид способността му да запазва целебните си свойства, получава голяма популярност. На него повече му доверяват отколкото на меда, който се разлива в буркани. В Русия мед в пита си купуват хора, които главно са с високи доходи.
3. Трета причина – практическото отсъствие в търговската мрежа на магазини с мед в пита. При това е известно, че повече от 80% от меда се реализира в магазините, останалото на пазарите. За това има необходимост медът в пита да се направи удобен за търговската мрежа на крупните супермаркети на големите градове. Широко известните мед и перга, упаковани от пчелите в малки рамчици се превръщат в продукт с нови търговски свойства и тези свойства позволяват да се извлече допълнителен доход, който повишава рентабилността на пчелина. Изобретението позволява да се дава на потребителя продукт с природно качество, него практически не могат да го фалшифицират в мястото на продажбата. Разфасоването на малки порции от пчелната продукция позволява на потребителите независимо от нивото на доходите им да си купуват натурален висококачествен продукт.

Производството на секционен мед има следните преимущества:
1. Различни марки мед, които нямат пазарен вид, дълго не кристализират и се разслояват при кристализацията, запечатани в малки рамчици, изглеждат добре и също така добре се продават за висока цена.
2. Гъсто-течните марки медове – лошо се центрофугират, но се търсят заради състава от микроелементи, така също добре подхождат за разпростанение в рамчици.
3. Рамчиците са изработени от дърво, нещо което говори за тяхната екологичност.
4. Компактната упаковка на рамчиците във разглобен вид решава проблема на доставката, намалява разходите за транспортиране.
5. Особено е изгодно да се произвежда мед в пита в промишлени обеми и пчелина да се специализира за производството на секционен мед в пита. Специално се купува по цена на едро течен мед, така също се използва и кристализирал, качествен, миналогодишен мед, който пчелите го преработват и запълват рамчиците.
Производството и реализацията на меда в секционни дървени рамчици прави пчелина високодоходен. Особено това се проявява в условията на практическото отсъствие на конкуренция, защото новата технология за получаване на рамчици и мед в пити не е известна на много пчелари.
Нашите изобретения откриват нови възможности:
- за учените – нови направления на изследванията;
- за пчеларите – възможност за успешна продажба на своята продукция;
- за бизнеса – нов пазар за продукцията.
В последствие последните технологии ще предизвикат смяна на приоритетите в областта на пчеларството.

Източник: http://progalskiy.com

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, г. Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by