Дата на обновяване:28.03.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Развитие на медицинската техника у нас. Физиотерапевтична техника инж. Петър Самодумов, директор на ИМТ – София
Радио телевизия електроника 1982/9/стр. 5,6 (само част от статията, която е свързана с физиотерапевтичната ел. апаратура)


Производството на физиотерапевтичната техника у нас има дългогодишна традиция. Нейното развитие премина от ламповите НЧ- и ВЧ- стимулатори през транзисторни и интегрални схемни решения на възли до съвременните апарати, изградени на модулен принцип в унифицирани кутии и използващи стандартни градивни възли. В ИМТ са разработени цяла гама от НЧ – стимулатори, ВЧ- и УВЧ- терапевтични апарати и апарати за ултравиолетово и инфрачервено лечение.
От апаратите за лечение с диадинамични токове са ( 1982) разработени и внедрени в производство ламповият „Бипулсатор” тип М-Б2, транзисторният и тропикализираният бипулсатор тип МБ-3 и МБ-3Т. Сега (1982 г.) в ЗЕМА – София се произвежда „Диаимпулс” – едно от изделията на НЧ – терапевтичен комплекс. Апаратът е източник на диадинамичен импулсен ток с върхови стойности съответно 5 и 50 mA и галваничен ток 20 mA. Генерира пет вида стандартни токови форми. „Диаимпулс” може да работи или в някои от импулсните режими, или с галваничен ток, или с комбинация от двата тока. Снабден е с процедурен часовник и има следяща електронна защита на пациента от токов удар, като полярността на пациентния ток може да се сменя.
Плод на съвместната работа с ВНИИМП – Москва, са апаратите „Тонус – 2” и „Тонус – 2М”, който също са генератори на диадинамични токове. При тяхната реализация са взети пред вид някои специфични изисквания на съветските физиотерапевти. Апаратите са реализирани във II клас на защита. Те са преносими и много удобни за работа в домашни условия и за лечение при леглото на болния в клиниките.
Лечението с интерферентни токове е една по – съвременна методика, на която се обръща все по – голямо внимание. В ИМТ са разработени и внедрени в производството вече 3 – о поколение апарати от този тип. След транзисторизирания вариант на апарата „Интерферема” тип МАКТТ-1 от 1981 г. е в редовно производство производство апаратът „Интерференцпулс”, който представлява двуканален генератор на ток със синусоидална форма и близки честоти. Изходният пациентен ток се регулира плавно в два обхвата (0 – 6 mA и 0 – 50 mA). Благодарение на високата честота (4,5 кHz), която не дразни повърхностния слой на кожата и не предизвиква болезнено усещане, на определеното разположение на електродите и близките стойности на честотите на двата канала се получава НЧ-биене (0 – 100 Hz) в дълбочина на тъканите, което има стимулиращ ефект. Вторият модул от системата за НЧ-терапия „Интерференцпулс” има редица предимства пред произвежданите досега апарати за кръстосанотокова терапия. Той има разширени възможности с 4 вида токови форми, като две от тях се използват успешно за диагностика на акомодационните способности на здрави и дегенерирани мускули. Има електронна защита на пациента в два обхвата. За разлика от предшествуващите го апарати, реализирани с два генератора на принципа на честотната модулация, „Интерференцпулс” е реализиран с един генератор на принципа на фазовата модулация. По този начин стабилността на честотната девиация се повишава значително, особено в обхвата 0 – 10 Hz.
Апаратът за лечение с импулсни токове „Полиимпулс” е нов представител на НЧ стимулаторите за диагностика и терапия. Той е източник на отделни импулси, пачки от импулси или непрекъсната серия от импулси с правоъгълна и триъгълна форма. Пациентният ток се регулира плавно от 0 до 50 mA в два обвхва. Апаратът е и генератор на галваничен ток, регулируем плавно в обхвата до 20 mA. Има възможност за комбинирана работа. Продължителността на импулсите се изменя плавно в обхватите 0,1 – 10 ms и 10 – 1000 ms, в паузата – стъпално в 10 обхвата от 1 до 2000 ms. Oсвен за терапевтични цели апаратът се използва и за диагностика при определяне на реобазата, хронаксеята, акомодационните свойства на тъканите и за снемане на I-T – криви. Той има следяща електронна защита на пациента и блокиращо устройство, което не позволява избор на импулсна поредица с по – голяма продължителност на импулса от паузата.
Четвъртият апарат от системата за НЧ – терапия е „Вакуумпулс”. Разработен е в два варианта, с което се удовлетворяват изискванията на нашите и съветските (1982 г.) методики. Има два режима на работа – постоянен и импулсен вакуум. Максималната стойност на вакуума е 0,6 kgf/кв cm.
Чрез комбинирано въздействие на апаратите от системата за НЧ – терапия се цели да се получи механично, химично и рефлексогенно дразнение на кожата и тъканите, при което избраният терапевтичен ток за въздействие може да се увеличи и да се постигне по – бърз терапевтичен ефект.
Все повече се задълбочава съвместната работа между ИМТ – София и ВНИИМП – Москва, в областта на физиотерапевтичната техника. В резултат на това сътрудничество в края на 1982 г ще бъде внедрен в серийно производство апаратът „Стимул – 1”, който е генератор на импулсни поредици (запълнени със синусоидални импулси с честота 2 кHz) с продължителност на импулса 2 – 10 s и пауза 2 – 50 s. Номиналната стойност на пациентния ток се регулира плавно от 0 до 30 mA.
За възстановяване на перисталтиката на стомашно – чревния тракт в следоперационния период много успешно се използва разработеното в ИМТ изделие „Гастроема”. Представлява генератор на пакети от полупериодични синусоидални импулси с различна продължителност на импулсните пакети и паузата между тях. Максималният пациентен ток се регулира плавно в обхвата от 0 до 12 mA. Понастоящем се внедрява в производство стомашно – чревен стимулатор „Ендотон”, който е съвместна разработка на ИМТ – София, и ВНИИМП – Москва.
В ИМТ са разработени и внедрени в производство стимулатори за аналния сфинктер и перонеалния нерв. Апаратите са генератори на правоъгълни импулси с определена продължителност, пауза и плавно регулируема амплитуда на стимулиращите импулси.

За нуждите на йонофорезата и галванизацията в медицинската практика са внедрени и апаратите „Галваностат” и „Йонофоратор” – фиг. 1. Първият има възможност за плавно регулиране на изходния ток от 0 до 50 mA, а вторият – от 0 до 10 mA. И двата апарата са с постояннотоков изход и максимална токова защита.
В областта на ВЧ – терапията са разработени и внедрени в производство апаратите „Ултратерм” – 100 W, и “Физиотерм” – 400 W. Двата апарата имат ръчна и електронна настройка на максималната мощност, отдавана на пациента, като „Физиотерм” има възможност за работа в импулсен режим. Снабдени са с процедурно реле за време.
За нуждите на здравеопазването са разработени и внедрени в производство изделия за светолечение: кварцова лампа 80 W, кварцова лампа на статив и маса 250 W, кварцова лампа на статив 500 W, кварцов маяк 1000 W и др.
Ново направление в областта на физиотерапията е лечението с магнитно поле. За тези цели бе разработен апаратът „Магнит – Н80”, с който се осъществява лечение с постоянно и импулсно магнитно поле.
Новите тенденции в развитието на физиотерапевтичната техника са още по – тясно свързване на развойната дейност на ИМТ – София и ВНИИМП – Москва, при комплексното обзавеждане на физиотерапевтичните кабинети за по – пълно задоволяване нуждите на здравеопазването на НРБ и СССР (статията е публикувана през 1982 г.).
 


Миостим D Божил Христов – НЦМТ при МА
Радио телевизия електроника 1982/9/стр. 25

Aпаратът „Миостим D” (фиг. 1) е устройство за електродиагностика и електростимулация (по – специално при болести на нервно-мускулната система на човека). Предназначението му е да позволи на пациентите сами (или минимална помощ от медицински персонал) да извършват в домашна обстановка някои процедури за електрогимнастика на мускули, денервирани в различна степен. Това е особено важно, като се има предвид, че с въвеждането му напълно отпадат проблемите по транспортиране на известна категория болни до здравните заведения, загубата на време в чакане на процедурата, ангажирането на придружители и квалифициран медицински персонал и др.

„Миостим D” е с батерийно захранване (поради което не съществуват и проблеми за електробезопастността на болния), портативен е и се управлява с минимален брой команди. За покриване на пълната гама лечебни процедури той може да работи в 11 програми (вж таблицата). Всяка програма се състои в генерирането на периодично повтарящи се правоъгълни импулси с честота F, с продължителност на импулсите tи и съотношение между поредица импулси и паузата между тях Р = n*tи/tп. В първите пет програми се предвижда амплитудна модулация на поредицата импулси – показано е на фиг. 2. Изборът на програмата се прави от пациента, но само при изричното предписание на лекаря специалист. Например при начална тотална денервация се започва от програма 11 или 10. При настъпване на подобрение се преминава към програма 9-8. При напредване на реинервацията – към програма 7-6 и т.н. до завършването на цикъла на електролечението при програма 4-5. Лекуващият лекар само извършва периодична проверка и електродиагностика и променя назначението, а болният сам провежда лечението си в сеанси по няколко пъти на ден.

От таблицата се вижда, че основната работна честота F може да се мени в границите от 0,75 до 143 Hz, a продължителността на импулсите – от 0,1 до 1000 ms.
Изходните импулси са с регулируема амплитуда (стабилизирана по ток) от 0 до 40 mA.
На фиг. 3 е показана блоковата схема на апарата. Състои се от генератор на основна честота (F), формиращо стъпало за продължителността на импулсите (tи), генератор на синусоидално напрежение с период 4 s, амплитуден модулатор и изходно стъпало (стабилизатор на ток). Превключването на всички времезадаващи компоненти на генераторите за основната честота и за продължителността на импулсите, както и включването на амплитудна модулация на първите пет програми се осъществява само с един многопозиционен превключвател. Тази част на схемата е реализирана с два операционни усилвателя (тип 747) и три транзистора (2Т3608, SFT308 и KF504). Апаратът се захранва от акумулаторна батерия (тип 10 КВМ 0,22, произведена в Самоков). Високото напрежение на стабилизатора на ток (70 V) се получава чрез трансвертер (два транзистора SFT131). Едно зареждане на акумулатора осигурява около 4 часа непрекъсната стимулация.
Клиничните изпитания на „Миостим D” през последните 4 години доказаха практическите му предимства и целесъобразност.
 


Електростимулатор за бързо възстановяване на счупени кости. Мария Димитрова
Радио телевизия електроника 1982/9/стр. 11

 

Апаратът представлява портативно джобно устройство за индувидуална употреба. Снабден е с един иглен активен електрод, който се въвежда в мястото на фрактурата, и един неутрален електрод, който се поставя върху 

кожата на пациента. Така се въвеждат токовите импулси. Апаратът съдържа генератор на правоъгълни импулси с продължителност 0,5 s и период на следване 1 Hz. Aмплитудата на импулсите (стабилизирана по ток) може да се регулира от 0 до 50 мкА. Габаритите на устройството са 85 х 55 х 20 mm. Клиничните изпитания, проведени в Института по ортопедия и травматология в Института за бърза медицинска помощ – София, показаха много добри резултати.
Разработката е направена в НЦМТ при МА, София.


Терапевтичен електростимулатор „АНАЛОГСТИМ” Божил Христов – НЦМТ при МА
Радио телевизия електроника 1982/9/стр. 20,21


Отдавна е известно, че различните остри и хронични болки се успокояват чрез подаване на подходящи електрически токове (галванични, пеоменливи, импулсни), дозирани по определен начин. Засега механизмите на потискане и елиминиране на болковите усещания при въздействие с електрически токове не са напълно изяснени научно. Не може точно да се оцени и измери ефектът, описан само субективно от пациентите. Независимо от това, достатъчно факти потвърждават болкоуспокояващото действие.
Без да се спираме на огромното разнообразие от терапевтични електростимулатори, в тази статия ще бъде разгледан само един специален тип – т.нар. транскутанни електростимулатори (т.е. без нарушение на целостта на кожата), известни още у нас с наименованието „Аналогостим”.

Благодарение на достатъчно големия брой изследвания и лечебни приложения в света, методът за електростимулация през повърхността на кожата може да се счита вече за утвърден. У нас подобни апарати се създават от няколко години насам. Клиничното им експериментиране бе направено в Института по неврология, психиатрия и неврохирургия (II неврологична клиника), в Института по ортопедия и травматология (клиника по рехабилитация) и в Института за бърза медицинска помощ „Пирогов” (отделение по физиотералия). В съгласие с усреднените данни от много изследвания при 17 до 25% от пациентите се е получил траен ефект – пълно отстраняване на болката, в това отношение и на хронични страдания, и при 25% от болните е постигнато значително намаление на дозата на приеманите болкоуспокояващи лекарства (което е много важно, когато се касае за лекарства, към които организмът привиква или които са със странично действие). Останалата част от пациентите не съобщават повлияване на болката от прилаганата електростимулация. Методът на обезболяване чрез стимулация с електрически ток е абселютно безвреден, прилага се лесно и удобно и е достъпен за всеки, дори в домашни условия, но само по изрично предписание на лекаря!
За обезболяване чрез повърхностно прилагане на електрически ток най – често се използват импулси с продължителност от 0,2 до 0,5 ms, а амплитуда от 4 – 5 mA до около 30 mA (върхова стойност) и с честота на следване от 10 до 100 Hz. При това средната мощност, въведена в тялото на пациента, е нищожна – около 10 mW/кв sm.
Прилагането на електрически ток се извършва с помощта на два електрода (биполярна стимулация). Локализацията на електродите е от изключително важно значение за окончателно получения ефект. При избора на точното място на прилагането е в сила простото правило: стимулираните импулси да минават така, че в обсега на действието им да бъде участъкът от нервни влакна, инервиращи областта на болката. При стимулация на самия гръбначен мозък се избира участък между областта на болката (малко над нея) и главния мозък. Впрочем ясно е, че самостоятелното използване на обезболяващите електростимулатори в извънклинични условия е желателно да се извършва само след консултация с лекар – специалист. В по – редки случаи се осъществява електростимулация само с един малък активен електрод на определеното място по отношение на огнището на болката и голям по площ индеферентен електрод на произволно място върху тялото.

На фиг. 1 е показана схемата на един от разработените у нас електростимулатори за обезболяване. Представлява блокинг – генератор с два транзистора (Т1, Т2), свързани по схема Дарлингтон, с което се получава подобряване стабилността на ртабота и формата на импулсите. С потенциометъра P1 се настройва честотата на генерираните стимулационни импулси в желаните граници, а с потенциометъра Р2 се регулира амплитудата им. Това се осъществява чрез регулиране на захранващото напрежение на блокинг – генератора посредством стабилизатора на напрежение Т3.
Данните за импулсния трансформатор Тр са дадени на фигурата. От нея се вижда, че този тип стимулатори са реализирани с минимален брой елементи, имат малки размери и тегло и са удобни за миниатюрно изпълнение. Захранването им се осъществява с малка батерия 9 V (тип Крона).
Пред вид краткотрайността на стимулационните импулси, средната консумация на ток е извънредно малка. Обикновено е около 10 mA. Eлектродите се изработват от фина електропроводима гума. При по – продължителното им използване е желателно леко да се намажат с електронна паста, както и да се промени мястото им след няколкочасова работа.

Някои от предоставените апарати са много прости по устройство и биха могли да бъдат реализирани и в любителски условия. Трябва обаче винаги да се има пред вид, че използването на каквито и да са електромедицински апарати трябва да става само по изрично лекарско предписание и контрол! От редакцията на сп. РТЕ


Комплект апаратура за магнитотерапия
К.т.н. инж.-мат. Димитър Димитров – катедра „Радиотехника”, ВМЕИ „Ленин”
Радио телевизия електроника 1985/11/стр. 33

 

Ефективността на магнитотерапията е доказана в резултат на прoдължителни клинични изследвания. Положителните резултати са получени при лечение на редица заболявания: хирургични, белодробни, сърдечносъдови, стомашно – чревни, заболявания на опорно – двигателния апарат и др. Медицинската практика показа, че резултатите от лечението в голяма степен зависят от изменението на магнитното поле в пространството и времето в пациентната област. Тези изменения в редица случаи са строго специфични за конкретния вид заболяване.
Изследванията, проведени в Медицинска академия – София върху лечебното действие на магнитното поле послужиха като основа при създаването на комплект апаратура за магнитотерапия, състоящ се от апарат за формиране на сигнали за възбуждане на пациентните електроди и измервател на напрегнатостта на магнитното поле в пациентната област.

Разработката, създадена от интегриран младежки колектив в катедра „Радиотехника” при ВМЕИ „Ленин” – София, (статията е публикувана през 1985 г.) е защитена с две авторски свидетелства. Тя е новост в медицинската практика не само у нас, но и в чужбина. Апаратът за формиране на сигнали за възбуждане на пзциентните електроди „Магнит 84” се характеризира със следните по – важни параметри:
1. Режим на работа:
- режим на автоматично изменение на честотата от 1 до 100 Hz;
- режим на автоматично изменение на честотата от 1 до 10 Hz;
- режим на автоматично изменение на честотата от 90 до 100 Hz;
- режим на автоматично изменение на честотата от 1 Hz до F mах;
- режим на фиксирана честота.
(Честотите Fmax и F са в интервала 1 – 100 Hz и се задават от оператора.)
2. Максимална стойност на модула на напрегнатостта на магнитното поле в пациентната област Hmax = 40 kA/m.
3. Захранване 220 V/50 Hz.
Измервателят на напрегнатостта на магнитното поле има следните по – важни параметри:
1. Вид на индикацията – стрелкова.
2. Брой на измервателните обхвати – 0 – 10 кА/m и 0 – 50 кА/m.
3. Възможност за друга индикация – изход за включване на осцилоскоп за наблюдение на магнитните сигнали във времето за дадена точка.
4. Тип на сондата – индуктивна, с диференциален изход и с възможност за определяне на направлението на вектора на магнитната напрегнатост.
5. Захранване 220 V/50 Hz
На фиг. 1 са показани блоковите схеми на апарата „Магнит 84” и на измервателя на напрегнатост на магнитното поле. Апаратът се състои от управляемия блок 11 за формиране на сигналите за възбуждане на пациентните електроди 13. Изходът на този блок е свързан с входа на усилвателя 12, натоварен с пациентните електроди 13. Към блока за формиране на сигналите 11 е свързан управляващият блок 14, а към усилвателя 12 – блокът за индикация 15. Към отделните стъпала на апарата е свързан захранващият блок 16.
Сигналите от изхода на блока за формиране 11 се подават на входа на усилвателя 12, чийто коефициент на усилване може да се регулира плавно. Усилените възбуждащи сигнали се подават на пациентните електроди 13. Индикация за сигналите, подадени към пациентните електроди, се получава от блока за индикация 15. Чрез управляващия блок се задават режимите на работа.
По време на лечението съгласно лекарското предписание в пациентната област се поставя по подходящ начин сондата 21 на измервателя на напрегнатост на магнитното поле. Нейните изходи са свързани към входовете на диференциалния усилвател 22, към който е свързан управляващият блок 23 за определяне на режима на работа. Изходът на усилвателя 22 е свързан с индикаторния блок 25, а при необходимост да се наблюдава формата на сигналите в точката, в която е поставена сондата 21 – и с входа на осцилоскоп.
Отделните блокове на измервателя се захранват от захранващия блок 26. Индуктивната сонда предполага измерване на напрегнатост на променливи магнитни полета, каквито се използват в магнитотерапията. С помощта на сондата може да се определи и направлението на вектора на магнитната напрегнатост. Така магнитното поле се изследва не само във времето, но и в пространството. Това е особено важно за клиничните резултати в магнитотерапията.
Комплектът апаратура за магнитотерапия вече се използва в някои здравни заведения у нас. Клиничните изпитания показаха, че за разглеждания случай, използваната сонда е много удобна.
 

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by