Дата на обновяване:11.04.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Кога трябва да се поставят рамки с восъчни основи за градеж?
В. Кривчиков

При интензивната работа по производството на пакети с пчели за продаването им и за свои нужди, нараства необходимостта от наличието на нови пчелни пити.
За запълването на необходимоста от тях трябва не само от време на време да се изграждат рамки с восъчни основи, а това трябва да се прави по план. Като имаме предвид, че при създаването на многобройните отводки, ние такa и така отслабваме пчелните семейства, то работата им, която е свързана с изграждането на восъчни основи трябва да се пренесе на по – късен период от време. В тази работа трябва да се въвличат такива семейства, които се намират в максималната фаза на своето развитие.
За да се изграждат восъчните листове бързо и качествено, са необходими следните условия:
1. Желателно е майката да работи активно във втория корпус;
2. Приносът на нектар в кошера трябва да бъде не по – малко от 800 грама на ден;
3. Восъчните листове трябва да бъдат качествени;
4. Рамките с восъчните листове за градеж се поставят само във втория корпус, след като там е започнала да работи майката;
5. Обилно постъпване на прашец в кошера.
Във втория корпус рамките с восъчни листове трябва да се поставят между питите с пило, като еднократно поставените рамки могат да достигнат 6 броя.
Трябва да се разбира, че еднократното поставяне на восъчни листове и работата на пчелите на медосбора не са съвместими по време. Пчеларите поставят рамките с восъчни листове за градеж стихийно. При такъв подход старите пити се натрупват с годините, нещо което се отразява на повишената възприемчивост на пчелите към болестите. Защото в различни години се изгражда различно количество рамки и много рядко това количество достига 30% от всички пчелни пити на пчелина. В даденият случай пчеларят може да пожертва неголямата или съмнителна паша в полза на изграждането на пчелни пити, количеството на събрания нектар няма да е толкова голям, но чистотата на гнездата, като резултат и запазената сила на семействата по – нататък ще ни окажат голяма услуга.
За да се съкрати времето за изграждане на восъчни листове и да не се разтегля този процес във времето, пчеларят трябва да чувства състоянието на семейството и да не го претоварва с изграждането на излишни рамки с восъчни листове. Те трябва да са толкова, колкото едно семейство може да построи за един ден или най – много за три дни.
В същото време рамките с восъчни основи трябва да се поставят в това място на гнездото, където е епицентъра на жизнените сили на семейството. Тъй като при поставянето на втория корпус, пчелните пити се разполагат една над друга, то междините между питите от втория и първия корпус ще съвпадат. Ако в междините на първия корпус има открито пило, то при поставянето отгоре на рамка с изкуствен восъчен лист, то той ще бъде изграден за една нощ. Ако рамката с восъчния лист бъде поставена не над пилото, а в страни от него, то времето за неговото изграждане ще се удължи.
Някои силни пчелни семейства имат такива възможности за изграждане на восъчни листове, че те могат да изградят три партиди по 6 пити всяка с интервал от по три дни. За целта предните поставени рамки трябва да се изземват от гнездото и да не се позволява на майката да снася яйца в тях, а на тяхно място да се поставя следващата партида.
В някои региони с основна сезонна паша, която съвпада с времето на нарастването на семействата, например през пролетта, където за да се увеличат добивите на мед се налага да се обединяват презимувало семейство с такова с майка помощничка, изграждането на восъчните основи се възлага на други семейства, които по начало няма да бъдат предназначени за пашата, а се използват като доставчици на пило за отводките през целия сезон. В такива семейства винаги кипи живота, свързан с отглеждането на пило. Младите пчели произвеждат много восък и такова семейство изгражда восъчни листове без търтееви килийки.
Изграждането на пчелните пити отвлича семейството от рояване. Рамките с восъчни листове в семейството се явяват индикатор, по който определяме, ще се рои ли семейството или няма да се рои, намира ли се в роево състояние или прави тиха смяна. Имайки предвид това, актуален е въпросът за поставянето на восъчните листове в периода на рояването, когато пчеларят само по състоянието на което се намират поставените вчера или преди 3 дни рамки с восъчни основи, може да определи в това семейство има ли прекъсване в работата му или няма.

Превел от руски:
д-р инж. Иван Парашкевов, г. Плевен

Източник: http://www.uley.info
http://www.beeinbg.narod.ruПчеларството – това е състояние на душата
В. Кривчиков


За какво мисли пчеларят, когато започва да се грижи за пчелите? Разбира се за материалната изгода. За какво още да мисли? Постепенно стъпка след стъпка начинаещият пчелар се запознава с тънкостите на пчеларството. Натрупвайки опит, вече не допуска големи грешки, след това изчезват и малките. С течение на времето работата с пчелите започва да донася доход, който няма как да не се усети в семейството на пчеларя. Главната задача заради която е започната работата с пчелите е изпълнена. Но, ето кое е странното, пчеларят след като се е запознавал и е усвоил задълженията си към пчелните семейства, той едновременно задълбочава познанията си свързани със законите на природата.
Като работи с пчелите, той като, че ли разговаря с тях и възниква такова усещане за хората, които го наблюдават от страни, че пчелите го разбират. Колкото повече пчеларят се грижи за своите пчели, колкото повече им отдава, не само в материален аспект, но и в духовен, толкова повече той получава от тях и не само мед и други пчелни продукти. За тези неща истинските пчелари не говорят, а и как ще го обясниш? Едни няма да го разберат, а други ще премълчат, защото не искат да говорят за най – съкровенното, това, което е толкова близко, скъпо и разбираемо само за един човек и той не иска тези чувства да ги дели с никого. Затова и ако ги има подобни разговоти с пчелар, те често се сравняват с празни приказки, и човек, който не е близко до пчеларството нищо няма да разбере от тях. Истинските пчелари не размахват ръце, никога не доказват на висок глас своята правота. Тихо и незабелязано се занимават с пчеларство, но, ако ги попиташ за нещо, то ще получиш точен и ясен отговор без всякакви увъртания.
За истинския пчелар, пчелите не са само бизнес, а на първо място източник на вдъхновение. Като натрупва енергия в природата между кошерите, на пчеларя не му се завръща в къщи, в този неистински, фалшив, изкуствено създаден от хората свят.
Когато получи от работата си с пчелите вдъхновение, в пчеларя настъпва душевен подем, тогава при него се получава всичко, което е замислил. И когато всички негови замисли и идеи, възникнали не без помощта на взаимодействието му с пчелите и природата се въплащават в живота, когато от неговата мечта се появи нейната земна реализация, то той получава с нищо несравнимо удовлетворение от това, че се занимава с пчелараство.
Когато дълго време пчеларят се намира на пчелина сам, без радио, без магнитофон, без приятели, сам с природата, то той започва да получава информация, която идва практически с открит текст, за смисъла на живота, за взаимоотношенията между хората, за бъдещето и в частност за живота на пчелите. И при него идва разбирането за нещо несравнимо по – голямо, отколкото може да се предаде с думи. Нима може да се изчисли, колко струва това особено състояние на душата на пчеларя по време на неговото пребиваване на пчелина.
Включват се емоциите, заниманията с пчеларството получават душевен оттенък. Пчеларят не само започва да разбира пчелите, но той ги чувства, става като, че ли частица от природата. Той започва да разбира, че до момента в който е започнал да работи с пчелите не е живял, а е съществувал. Мъчил се е в големия град, пил е вода от водопроводния кран, употребявал е рафинирана храна, прекарвал е много време в ненужни спорове у дома и на работата си. С други думи е живял не точно така, както е трябвало. Отначало пчеларят не разбира защо е толкова спокоен и одухотворен. Прибира се в къщи от пчелина и не може да се включи веднага тази изкуствена, заобикаляща го действителност. Усещането му е такова, че той е бил не на пчелина си, а в друго измерение.
И така, с течение на времето се променят неговите цели в живота му, вече гонитбата за печалбата не е главната и единствена, а отстъпва място и на духовността. Той става по – спокоен, придобива способност да съзерцава и размишлява. Разбирайки не пълнотата на живота си до началото на работата му с пчелите, пчеларят се старае да се отклонява от разговори с колеги пчелари, които говорят само и единствено за количеството на изцентрофугирания мед от едно семейство, за големите, късни есенни паши и други подобни неща. Ако каже истината, че е получил по – малко мед този сезон, защото е сезонът е бил тежък и е искал да не износва допълнително пчелите заради едно тупване по гърдите и себеизтъкване, то него няма да го разберат и затова по – добре е да премълчи, за да не предизвиква ненужни разговори в тази посока.
Пчеларят вече не си представя живота си без пчелите и без природата. Него го тегли на пчелина винаги, иска му се да се потопи в атмосферата на тишината и спокойствието, равномерното бръмчене на пчелите и шумоленето на листата и силно въздействащите ухания. На пчелина постоянно се намира някаква работа и това в някаква степен доказва необходимостта от неговото присъствие около кошерите. Това е обяснение за пред неговите близки. На практика обаче, пчеларят отдавна е разбрал защо той постоянно иска да е тук между кошерите с пчелите…
Всички задължения на пчелина се изпълняват бавно без бързане и с удоволствие, едновременно с пеенето на птиците и щурците, времето тече бавно, работата спори. А с какво може да се сравни обядът на чист въздух, или чаят, сварен от билки по избор подсладен с мед от „езиците” в кошерите? На пчеларят му се иска да пее, да се завърти в танц, да предаде на хората своята радост от общуването си с природата. Но много често му се случва да се спре в стена от неразбиране, на само от хора, които по редица причини са далече от природата, но даже и от колеги пчелари. Затова, добре организирана бригада от пчелари единомишленици се среща достатъчно рядко, и отношенията между членовете на такава бригада се оценяват по – скъпо от златото.
Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Източник:
www.uley.info

 

Налитане на отводка с оплодена майка
В. Кривчиков


Налитането на отводка на която майката е оплодена и е от тази година, при деление на семейството с помощта на летящите пчели в началото на май месец има много преимущества: Половината семейство, коeто при делението се е оказало без майка, при поставянето на маточник и по – късно след облитанто на майката, като се върне в него, тя започва да снася яйца и успява да увеличи количеството на пчелите и семейството да нарасне достатъчно за пълноценно използване на главната паша, например от гречиха (елда) или слънчоглед. Това става защото младата майка още от първия ден се намира в семейство с пчели на различна възраст и отводката не е от тези видове, които имат само млади пчели.
Трябва да се отчете, че в този случай има и негативна страна. При делението на семейството и поставянето на маточника в тази половина от него, което е без майка, маточникът или се унищожава от пчелите, или младата майка, която току що е излязла от маточника бива убита. Поставянето на втори маточник не поправя ситуацията, тъй като семейството вече е започнало да гради свищеви маточници. За да не губи време за облитането на неоплодената майка (свищева или придадена – племенна), пчеларят се старае да придаде оплодена майка. Но, как да се направи това? Още повече, ако майката е ценна и пчеларят възлага на нея големи надежди.
Това се прави достатъчно просто! Още преди да направим налитането, трябва да се постараем да създадем колкото може повече нуклеуси за облитане на майките. Веднага, след като майките се облетят и започнат да снасят яйца, даваме на майката 3-5 дни да поработи и присаждаме нуклеуса (малка отводка от 2 пити) в кошер със същия цвят, както и кошера със семейството, предназначено за деление. Пренасяме в отводката (от 2 пити) от това семейство пити със запечатано пило и пити с храна без пчели и поставяме този кошер близо до семейството, което е предназначено за деление. (Авторът не подчертава, че семейството, което се дели на две половини е голямо и силно,т.е. то е една отводка, втората му бъдеща половина в другия кошер до налитането си има млади пчели от нуклеуса, затова питите се поставят в нея без тях, допълн. при превода). После, тези два кошера ги раздалечаваме по такъв начин, че летящата пчела, която се връща от полето, да се раздели по равно между двата кошера, които както беше отбелязано са с еднакъв цвят. Ако пашата дава прираст 1,5 кг в ден, то може пчеларят да се презастрахова и младата майка да се изолира с пчелите под калпак с мрежа за 24 часа. Ако пашата дава в ден прираст повече от 2 кг, то необходимостта от изолация на майката отпада.
В последствие майката, която се намира в пълноценно семейство бързо достига до максимума на снасяне на яйца и семейството до главната паша нараства и се развива достатъчно за да използва пашата още през този сезон в пълен обем.

Превод от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: www.uley.infoКак да се увеличи пчелина два – три пъти
В. Кривчиков


Иска ми се да споделя своя опит за размножаване на пчелни семейства. В нашите краища в криволиците на р. Дон аз пристъпвам към присаждане на личинки за отглеждане на маточници 15 – 20 април. Към момента на излюпването на майките, всички маточници се изрязват, поставят се в клетки на Титов и се поставят в семейство – инкубатор на маточници, след което започвам да формирам нуклеуси. Нуклеусът представлява плътен изолатор за две пълни гнездови ДБ пити (за които стана дума в предните статии и беше показана тяхната конструкция), които се поставят във вторите корпуси на двукорпусните кошери, в които входното отверстие и това на изолатора съвпадат; между предната стена на изолатора и вътрешната предна стена на втория корпус няма празно пространство. Вторите си корпуси аз съм ги направил за два изолатора, и техните кръгли входни отвори с диаметър 25 мм са пробити в предните и задните стени. Изолаторите се поставят един до друг в центъра на корпуса.
И така, по време на преглед на основните семейства аз виждам, че от това или онова семейство може без те да загубят от силата си към момента, да взема пило и пчели за нуклеусите. За създаването на един нуклеус от основното семейство аз вземам една пита с пило 1/4 или 1/3 от площта и, и на нея трябва да има мед прашец и намиращите се на нея пчели; ако тази пита е стояла в средата на гнездото пред входното отверстие, то на нея като правило се намират голямо количество летящи пчели, които ще се върнат след това и пилото в изолатора ще остане почти без пчели, затова в този случай в този изолатор допълнително стръсквам пчели от питите, които имат открито пило. Към питата с пило добавям светла, празна пита (в никакъв случай в тази пита да не се влива вода, тъй като пчелите могат да се запарят).
Не трябва да се забравя, че майката в основното семейство трябва да се намери и изолира, за да не се пренесе случайно в изолатора. Сега поместваме този „зареден” изолатор във втория корпус на това пчелно семейство в което ние искаме да сменим майката (например, на главната паша). Следващият „зареден” изолатор ние поставяме в същия корпус за да имат по – добър обмен на топлина. Отгоре изолаторите ги покриваме отделно с покриващо платно така плътно, че тук да не проникват пчели от основното семейство, което се намира в първия корпус; отстрани и отгоре изолаторите ги затопляме. Вечерта на следващия ден придаваме неоплодена майка направо на питата. Тъй като през това време летящите пчели ще са напуснали изолатора, то младите ще приемат майката без агресия. След като младите майки от нуклеусите се облетят, изваждаме семействата от изолаторите, разделяме ги с вертикална преграда с което ги отделяме едно от друго. Така също поставяме и плътна хоризонтална преграда, която отделя двете малки семейства от това, което се намира в долния (първи) корпус.
Преимущества на използването на изолатори за две пити.
1. При тяхното „зареждане” с пити вземаме много малко пчели от основно (предварително избрано) семейство (от едно семейство, което има 8 пити с пило, може да се вземат 3 пити заедно с пчелите за да се използват в нуклеуси. А това е много важно, тъй като, ако по някакви причини майката не може да се облети, нуклеусът може да бъде разформирован, като просто се изтръскат пчелите от изолатора пред входа на основното семейство, защото ако придадем втори път майка, пчелите вече са станали стари и те няма да я приемат толкова охотно.
2. Изолаторът (името му говори достатъчно) няма нужда да бъде изолиран специално от основното семейство, което се намира в долния корпус, няма необходимост от това.
3. Нуклеусът в изолатора се загрява за сметка на идващата от основното семейство топлина от основното семейство.
4. Използването на изолатора не пречи на разширяването на семейството. Семейството може да се разширява, като му се добавят пити във втория корпус. (Аз използвам двукорпусни кошери по за 14 пити, като имам 2 изолатора във втория корпус, мястото стига да се разширава с 5 пити, които са необходими за разширяването на семейството от долния корпус; то ест основното семейство може да се разширява до 19 пити. През това време майката в изолатора ще се облети и отводчицата може да се премести или в 3- я корпус или да се използва с някаква друга цел.
5. Може да се обедини отводката със семейството благодарение на прозорчето в страничната стена на изолатора с размери 100 х 120 мм с подвижно капаче.
6. Много слабите отводки може да се пускат да зимуват в изолатори, като се поставят да зимуват по 5 броя в един корпус.
7. Изолаторът с оплодена майка е много удобно да се пренася в каквото и да е време от един кошер в друг. Пренасянето на изолатора се извършва вечерта преди отпътуването с кошерите например на подвижно пчеларство или сутринта след като се закарат пчелите преди облитаането и.
В резултат на използването на изолаторите ние увеличаваме количеството на младите майки, те в свой ред ни помагат да увеличим количеството на пчелите, които ние използваме по свое усмотрение: увеличаваме пчелина, използваме на пашата, подсилваме основните пчелни семейства (след мощната главна паша, която е последна в медовия конвейр), формираме пакети за продажба и др.

Превод от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен
Източник: www.uley.info

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by