Дата на обновяване:28.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки    Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ДОЙДЕ ЛИ ВРЕМЕТО ЗА ДОПЪЛВАНЕ ИЛИ ЗАМЯНА НА ПЧЕЛАРСКИЯ БЕЛЕЖНИК (ДНЕВНИК) С НЕЩО ПО – СЪВРЕМЕННО И ПО - ПОЛЕЗНО ?


д-р инж. Иван Парашкевов – Плевен

Статията е публикувана в "Пчеларски вестник" 2005/N26-N30/ и на сайтовете "Пчеларство.bg", "Пчеловодный портал"(на последния през периода 25.02.07г до 25.11.07г е прочетена над 1770 пъти от използващите сайта), "Медът в България" от същия автор.

С инсталирана пчеларска програма, компютърът позволява на пчеларя "да има винаги кошерите си  при себе си" и да използва огромните му възможности с полза за пчелина. Ако използваме мъдрата дума “класификация” към желанията и
разбиранията на различните пчелари относно използването на някакъв
вид пчеларски бележник (дневник) ще се получи много интересна пос-
ледователност. Разновидностите му са почти толкова, колкото са и използващите ги пчелари.  

Ще трябва да започнем с колегите, които напълно го отричат и дават за пример няколко десетки години трудов стаж без неговото използване. След тях се нареждат тези, които пишат с тебешир или нещо подобно по кошерите – обяснението е, че дъждът го изтрива в повечето случаи, а и не винаги се налага да се пише. После стигаме до хвърчащите листчета и картончета, които са или по джобовете на пчеларя или под капаците на кошерите и кой знае защо все се губят, когато биват потърсени. Е, полезни са, но и без тях може – и това е някакво обяснение.

Полезни са за пчеларя, но как да им сравним възможностите с тези на компютъра? Няма как да не стигнем до пчеларския бележник, който се предлага в повечето пчеларски магазини. Разбира се, че е полезен, такъв вид бележник, но в днешно време е нормално да се иска много повече от

 това, което предлага той като възможности, също така и да се потърси накакъв автоматизиран начин за обработката на тази информация. Не може да бъде пропусната и групата на пчеларите, които предпочитат да си правят всичко сами, включително и пчеларския бележник. Няма да се спирам на различните варианти, които съм виждал и за които съм чувал, нито да ги отричам. Не това е целта на статията. Искам да поразсъждавам, къде са в това отношение някои от пчеларите в по – напредналите в развитието си държави и какви възможности имат те за разлика от нас. От тук излиза и въпросът. Какво все пак може да се направи?

Има ли рационално зърно в това да им подражаваме? Някои от колегите използват добре познатите на всички, които работят с компютър програми Excel, Access или други подобни на тях. Понеже стана дума за използването на компютъра се сещам за още един вид пчеларски бележник, който аз не съм пробвал, но съм чел за него в Интернет на http://www.pchelovod.info/ - “Обединенный пчеловодческий форум” – използването на диктофона и по – нататък включването му към
компютър за да се разчете всичко това, което пчеларят е записвал по време на прегледите си. Въздържам се да коментирам предимства и недостатъци, но е факт, че го има като вариант.
Трябва да си призная, че през повечето от споменатите видове
пчеларски бележници (дневници), които далеч не изчерпват темата, съм минал и аз. Част от пчеларите, които непрекъснато използват компютър, на работата и в къщи веднага оценяват възможностите му и много от тях търсят начини за приложението му при управлението на пчелините си. Тази “самодейност”, надявам се, в положителна посока не ме отмина и мен и след няколко опита да направя това, което отдавна е направено, ме принуди да потърся в пчеларската литература и в Интернет програмни продукти, които са разработени специално за използването им от пчелари.

Темата, която свързва компютъра с пчеларския бележник и въобще с пчеларството се оказа много интересна и с не малки перспективи. За съжаление към днешна дата има много малко програмни продукти, които биха могли да бъдат полезни на пчеларя. В огромното Интернет, информационно пространство могат да се намерят около 10 пчеларски програми, които могат да бъдат полезни на интересуващия се пчелар (цитирам един от авторите на сайт посветен на пчеларските програми-
http://pavl2004.narod.ru/program.htm). С много информация по
този въпрос е и адресът: http://apis.euro-honey.com/. Разбира се има още подобни на тях.
1. BeeKeeper Pro 3,0 – kaнадска, скъпа като цена (по нашите мерки), но с неголеми възможности. Тя е своего рода бележник (дневник), в който пчеларя може да внася необходимите данни. Притежава много таблици в които могат да се внасят данни от пчелина, в това число за подхранване, за времето, различни обработки и др. На английски език.
2. Imkerbuch fur Windows – немска, след инсталация не е могла
да бъде пусната. Представена е като пчеларски бележник.
3. Bidata XP – датска. Програмата не надхвърля рамките на пчеларски бележник.
4. Apilogic – френска. Има демо версия за запознаване. Също с възможности в рамките на пчеларски бележник.
5. Beeware 2000 – американска. Помага на пчеларите при борбата им с болестите. Предлага се и орязан демонстрационен вариант. По нашите мерки – скъпа.
6. VarroaPop 2.1 – американска програма, безплатна. Позволява да се анализира развитието на кърлежа в пчелните семейства.
7. Xen – APIARI tm – не открих данни за нея. Предлага се на сайт Henacom.com.
8. STICI 3,0 – още една немска програма. Няма демо версия.
9. На пасiци и Хмарочоси – украински програми за лежаци и
двукорпусни, втората за многокорпусни кошери. Зиск – засяга икономическата страна на пчеларстването на пчелина. Информация за трите може да се намери в списанието “Пасiка” № 2 и № 8 за 2002г. Янтарний стiльник. Също много полезна по думите на авторите и. Има информация за нея в Интернет, макар и в не голямо количество.
10. Апитех – от СНГ. Няма данни за нея.
11. Пчела – 1 - руска. По нашите мерки не е скъпа. С над 20
приложения. Пчеларският бележник е само една от възможностите и. За ДБ кошери и лежаци. Има безплатна версия за 10 пчелни ДБ семейства в Интернет за тези пчелари, които използват компютър (от около 20.06.2005г.) http:// apis.euro-honey.com. Много информация в Интернет за програмата и мнения на пчелари за нея на няколко пчеларски сайта.
12. Пчела – 2 Професионал – Предвидена за всички варианти
рамки и кошери, включително с многокорпусната система и двумайчино пчелоотглеждане. Може да се обработват данни от няколко пчелина. Предвидена е за работа с 50 до 1000 пчелни семейства. Няколко десетки възможности на програмата. Пчеларският бележник е само една от тях. Предвидена е и възможност за икономическа оценка за работата на пчелина (пчелините). Много информация в Интернет за работата с нея.
Ако се съпоставят цената и възможностите, то тя не е голяма, даже и по нашите мерки.

И така, въпросът е ясен и е налице. Защо ни е всичко това, след като може ... и без него? Отговор и то не един има и той както се подразбира не е за всички пчелари, а само за тези, които търсят положителните промени в работата на пчелините си.
Налице е доволно парадоксална ситуация. Хората все повече доверяват своето здраве на компютърната диагностика, а с някакво подозрение се отнасят към пчеларските програми. Макар, че те на порядък подобряват качеството на управлението на пчелните семейства. Програмите, отчитайки големи масиви от статистическа информация, свеждат намесата на пчеларя в жизнената дейност на пчелите до разумния минимум.
Излишно е да се обяснява колко е важно своевременното решаване на проблема, свързан с достоверното отчитане на състоянието на всички пчелни семейства към моментите на прегледа им и набелязването на мероприятия с цел осигуряване на максимален доход от пчелина.

Компютърът е добър в обработката на голямо количество потоци от различна информация и при изработката на препоръки за по – нататъшни действия, които самият компютър не може да извърши. Една от многобройните ползи от работата на пчеларя с компютър на пчелина си е, че той в местността в която се занимава с пчеларстване, да получава подтвърждение, че през времето на активния сезон, неговите кошери имат възможностите на “идеалния” такъв, който при избраната технология на работа се е доказал през годините. Програмата веднага ще направи сравнение на всички кошери по интересуващи пчеларя параметри (количество мед в плодника, в магазина, количество пило и др.). Когато непрекъснато следи за всичко това, към началото на главната паша, пчеларят ще има над 90% “идеални” кошери, които се доближават с висока точност до еталона – кошер, доказал се както беше отбелязано по съответната технология за съответната местност. Този засилен контрол след първия пролетен преглед ще доведе до групирането на кошерите на лидери (отличници), златна среда и аутсайдери. Ролята на пчеларя с помощта на компютъра да ги направи еднакво силни и “идеални” към началото на главната паша. Самото им изравняване по мед и по пило с помощта на компютър е много интересна тема, но и много голяма като обем за да бъде разглеждана подробно в тази статия. Важното е, че който се интересува може да прочете в пчеларските интернет сайтове. Същото се отнася и за предупреждението за рояване.

Само на пръв поглед след прегледа на кошерите в съзнанието на пчеларя се създава впечатление за всеобщо благополучие на кошерите му. Пило има. Хранителни запаси също. Пчелите не са малко. Какво повече от това. Може да се отваря следващия кошер...Лошото на този вариант “на око” е това, че ако пчеларят не се вгледа в числата, преминава по – нататък и е спокоен, че кошерите му не са зле. Друг недостатък на такъв вариант за оценка на информацията, е че не могат точно да се преценят моментните възможности на кошерите и да се сравнят с “иде-
алния” такъв за дадената местност, което веднага означава, че не се взема разумния максимум от всеки кошер, а само каквото се получи. Компютърът (пчеларската програма) се явява гарант за точността. Пчеларят трябва да въведе изисканите от програмата изходни данни. С други думи да се откаже доброволно от правила за работа като “По – скоро кошерът е добре, отколкото е зле”, “Абе не е идеален, но и така ще събира мед” и други подобни. При това сравнението на интересуващите го параметри за всеки кошер с “идеалния” за местността може да става в домашна обстановка пред монитора. Същото е възможно да се осъществи и със служебния компютър. А защо не и с портативния, който се намира в куфарче в колата например. Това последното, макар и да изглежда не съвсем реално за нашите условия, не се намира зад хоризонта. Достатъчно е да се прегледат няколко пчеларски сайта в Интернет за да се прочете, че има пчелари за които компютрите са ежедневие.

Това, че компютърния пчеларски бележник е много по – удобен, пълен и нагледен не предизвиква никакво съмнение. Ако на пчеларя му се иска да прави по – малко грешки, да има по – голяма нагледност по записките си, направени при прегледите на кошерите, а освен това, да моделира и прогнозира развитието на определено пчелно семейство, например за месец напред, да си прави сам изводи, като отчита по – рано направените записи и посредством анализ на различни графики, то няма как да не стигне до удобствата, които предлага пчеларската програма, а и самото използване на компютъра. Преди всичко компютърната програма е създадена за удобство на пчеларя при работата му
с пчелите, т.е за това - в спокойна и удобна на него обстановка да анализира данните от пчелина и да реши какви мерки да предприеме с едно или друго пчелно семейство, които са се отдалечили в развитието си от състоянието на “идеалния кошер” към датата на деня на прегледа.

Целта на пчеларската програма е ясна и известна – да се събере
повече мед от каквото и да е количество пчелни семейства и всички те да дадат максимума за дадената местност. С други думи, прилагането на компютърната програма да гарантира максималната продуктивност от пчелина при благоприятни природни условия и навременни грижи. Допълнителните 20 – 30 минути работа с компютъра за осмисляне на работата на пчелина в перспектива са само от полза. Лесно се анализират успехите и недоработките след всеки преглед и посезонно.
Главното – стига ли на пчелите храната? Ако трябва да се прибави, то колко? За начинаещите това е актуално. За мен е по – спокойно, когато разглеждам анимацията на разрезите на своите кошери пред монитора, между прегледите им през 14 дни, главно пролетта и есента. Ясно се вижда в кои кошери трябва да се добави мед, от кои може да се вземе, ако се наложи, а за майките след два прегледа става ясно как работи всяка. Бързо се определят килограмите мед за всяко семейство, които трябва да бъдат осигурени допълнително за успешно зимуване, там където това се налага. Същото се отнася и за хранителните запаси с които кошера е излязъл след зимуването, за да се развива нормално през пролетта.

За да съм по – ясен, трябва да дам мнението си за конкретната
пчеларска програма с която работя. По стечение на обстоятелствата около мен, се случи така, че 5 години учих редовно, после още 4,5 години задочно на руски език и това някак си се оказа определящо, като си избирах на какъв език да чета от компютъра. Купих си компютърната програма Пчела – 1, която е произведена през 2001 година. Следващата и професионална версия Пчела – 2 Професионал, още не беше
направена. Натежа при избора и това, че няколко Интернет сайтове на близкия до нас руски език са пълни с информация за нея, включително на такива пчелари, които са я купили веднага, след като е била предложена. Единият от авторите на програмата (дългогодишен пчелар) по професия лекар, отговаря на всякакви възникнали въпроси и препоръки, което и довежда до появяването на Пчела-2. Като чета за нейните възможности, усещам, че ще използвам и нея. Кой бяга от по – доброто?
При произвеждането на меда, налят в бурканите, вече е съвсем реално и възможно да се използва и пчеларска програма, като инструмент в работата на пчеларя. За възможностите на Пчела-1, (както става ясно, вече има следваща по – добра версия) може много да се пише и в голям обем, аз ще се опитам по – накратко и разбира се не 100% за всичко, която тя предлага по понятни, свързани с обема на информацията - причини.
С други думи: 1. След подреждането от програмата на кошерите по нужния на
 

на пчеларя признак (мед, пило, цвят на кошера, година на майката, последен преглед и др.), пчеларят вижда бързо и нагледно какви кошери изискват допълнителни мероприятия, а какви не изискват. В главата му се подрежда определен алгоритъм, кога и какви кошери изискват провеждането на някакви мероприятия на първо място. Удобния пчеларски бележник (дневник) не е отменен, той само е заменен с нещо по – добро. 2. Програмата прави прогноза за рояване до 1 месец напред, това не е маловажно, както за начинаещия, така и за напредналия пчелар...Тъй като даже опитния пчелар може да каже, че в течение на 2 седмици максимум, семейството не трябва да се рои, програмата това го пресмята по – точно и правилно дава оценка на ситуацията,
като посочва изчисления срок. Разбира се, тя се опира на данните от прегледите, но и пчеларя се ориентира също по тях. А когато той знае отрано, че конкретно семейство на конкретна дата ще пусне рой, то или ще предприеме мерки, това да не се случи, или ще бъде в нужния момент на пчелина. 3. С използваната пчеларска програма е реално и лесно да се проиграят ситуации, как пчелното семейство би се разви-
вало при определени манипулации и затова не е нужно да се експериментира на живи пчели. Толкова е лесно и просто да се направи с компютъра...4. С провеждането на прегледите и внасянето на изходните данни в програмата, пчеларя си създава една полезна и удобна за него база от данни (резултати) за всички сезони с които е работил с програмата и това той го прави за себе си, удобно е и е нагледно да работи с
този материал, който е събрал в своя полза. Само посезонното сравнение на кошерите по отделно и на пчелина като цяло във форма на графики  и таблици каква полза допринася! 5. Както беше отбелязано, изравняване на пчелните семейства по мед и пило през пролетта и само по мед през есента с компютърна точност, дава еднакви стартови условия на всички пчелни семейства за по – нататъшно развитие. Освен това изпол-
звани заедно, прогнозата и изравняването изключват рояването от пчелина на пчеларя. 6. Тест за работата на пчелната майка. Ако след проведеното изравняване са изминали 15 дни и нещата в някой от кошерите не се подобряват, това е сигнал за тяхната смяна. Понякога и пчелите сами го правят като “тиха смяна”.
Не е едно и също да се правят изводи за състоянието на пчелина, когато пчеларят е прегледал 50 кошера и в главата му е каша от информация или в спокойна обстановка пред монитора, когато може да се види още веднъж изображението на всеки кошер в разрез. Веднага се вижда, какво и къде не е доправено и какво още може да се направи при следващия преглед на който и да е такъв. И това става благодарение на конкретни цифри и графици, а не на написаното с тебешир по кошера. Нормално е да има такива, които да изискват навременна намеса, съществено е и това, че ще има други, които ще бъдат пропуснати - ето едно намаляване на трудоемкостта. 7. Кой разумен пчелар ще отваря пчелни семейства за преглед в които знае, че няма никаква работа? Достатъчно е след като прецени това, пред монитора, да им напише номерата на едно листче, ако не прави разпечатка за всички кошери. На всеки пчелар е ясно какво чудо е когато се проверява всяка пита от всички пчелни семейства.

Ясно е, че за мераклията пчелар, прегледите на кошерите, освен
всичко друго са и удоволствие. Но, ако той подхожда към работата си професионално и си е поставил за цел да се подпомогне финансово от пчелина си, то мисълта му е насочена към повишаване на производителността на труда си. Това означава, че е желателно да прави, колкото може по – малко прегледи за сезон, за да има време да се грижи за по – голям брой кошери в ограничения си времеви ресурс. Както е известно болшинството пчелари разполагат за това само със съботните, неделните и празничните дни. С други думи пчеларят трябва да преглежда само пчелните семейства, които действително се нуждаят от това в този момент. 8. Пчеларската програма в много отношения повишава рентабилността на пчелина, което в крайна сметка се явява определящо за което и да е предприятие. Тя не е проста рецепта за повишена медопродуктивност. В нея са реализирани наблюдения и изводи на известни автори – пчелари, те са актуални и си работят и сега, но вече с помощта на компютър. Самото изравняване на пчелните семейства, вече може да се извърши с много висока точност, а не “на око”. Това е само произволен пример, а те не са един или два... Спестеното време от ненужни към конкретния ден прегледи на кошерите се натрупва и може да бъде използвано според приоритетите на пчеларя. 9. Календар за производство на майки. Предвидена е подходяща анимация за развитието на майката. 10. Програмата показва изменението на силата на на пчелното семейството посезонно във вид на графика (необходими са данни най - малко от два сезона). 11. Показва изменението на силата на семейството във вид на графика след всеки преглед и както беше отбелязано, предупреждава пчеларя за приближаващата се подготовка на кошера към рояване. 12. И ... други възможности.
Всичко това мераклийте пчелари го проверяват на практика. По – добрите резултати, по – малката трудоемкост, по – голямото спокойствие на пчелина за състоянието на пчелните семейства, говорят сами за себе си. В пчеларството трябва да търсим начини, когато е възможно да не използваме трудоемките методи на работа и в случая е удобно, че част от тях се поемат от компютъра.

Вярно ли е всичко това, всеки пчелар може да провери сам или да прочете за решаването на подобни проблеми в пчеларските сайтове в Интернет.

Eдин пример от моя пчелин: Аз работя с кошери, система Дадан – Блат (ДБ) с 10 и 12 пчелни пити.Дълбоките ми дъна са с дълбочина 130...150 mm. Разглеждаме произволен кошер № 12. Програмата е изчислила, че медовите му запаси, след прегледа на 01 май 2005г. са 10,58 кг, а пилото е 4,10 кг. Процентното съотношение мед/ пило за всяка пита, което съм въвел, за да се получат тези числа е следното:

 
N пита 1 2 3 4 5 6 7 8 9 10 11 12  
% мед 3 1 1 1 1 1 2 1 2 2 6 7 умножено по 10
% пило 0 5 5 2 3 4 6 5 6 5 0 0 умножено по 10

След изчисляването на количеството на меда и пилото след прегледа следва и предупреждение за рояване – 25 … 29 май. Програмата подканва – “Вземете мерки”. Подобни надписи излизат за по – голямата част от кошерите ми. Това не ме притеснява особено. Пашата в мястото, където се намира пчелина ми започва около 1- ви юни (плюс/ минус няколко дни) и продължава до около 31 юли. Акацията започна в края на май месец и вървеше с прекъсвания заради поройните дъждове.
В отговор на предупреждението на програмата за рояването, могат да се предприемат много мерки. Аз ще спомена само 3 от тях. Темата е подходяща за отделна статия, тъй като е голяма като обем.
1. На 15 май поставих магазин на кошера (като начало един).
2. Свалих “плиткото дъно”, което е било такова през времето от
края на март до средата на май със 150 mm надолу и кошерът вече ще бъде с дълбоко дъно. Махнах ограниченията на долния вход и през лятото той ще е отворен по цялата си дължина.
По този начин в кошера са налице горно и долно въздушни пространства с всички произтичащи от това обстоятелства, два входа на дълбокото дъно, един на ДБ корпуса и един на магазинната надставка. При поставянето на втората надставка ще се появи още един вход.
3. В края на май (началото на юни) дълбокото дъно се заменя с мрежеста решетка (при класическите дъна). Споменатата мрежа ще стои до края на лятото.
След като монтирах дълбоки дъна на ДБ си кошери, излишна влага през пролетта, “бради” и рояване (засега) през лятото не съм имал.

Информацията, която дава програмата, помага на пчеларя да анализира и планира неговата ежедневна дейност. Освен това е нагледно и удобно, не трябва да се разлиства книжния, пчеларския бележник и да си напряга паметта, за да си спомня какво е било вчера или един месец по – рано.
Трябва да кажа няколко думи и за това как изходните данни от
всеки кошер да достигнат до компютъра. В Интернет се описват няколко варианта. Аз ще се спра на своя. Той се отнася за случая, когато пчеларя работи сам без помощник. На врата на пчеларя трябва да се закрепят средства за записване – тетрадка и химикалка, които да висят и да се намират примерно под нивото на гърдите му. Аз използвам тетрадка, на която листовете (80 – 100) са закрепени с извита тел с форма на пружина. През телта може да се прекара гъвкав проводник с диаметър около 2 мм. Прави се кръг, с помощта на който тетрадката увисва на шията на пчеларя. Подобен кръг се прави и за химикалката. Двете средства за писане висят и според мен не пречат на работата на пчеларя с кошерите. Както е известно идеални неща няма. При писането с химикалката, възникват някои малки трудности за които трябва да спомена. Листовете на  тетрадката се зацапват с прополис и понякога трябва да се пише и с молив. Химикалката отказва, но това е малък проблем. При това отвореното пчелно семейство се завива временно с един или два комплекта плат (с летвички отстрани за да тежат), като се оставя място между тях само за една пчелна пита, предвид възможностите за кражби през пролетния и есенния периоди, също така да не се дразнят допълнително пчелите.
Друг проблем е късането на листове от тетрадката, когато някой от пръстите на ръкавицата залепне заради прополиса. Затова трябва да се работи по – внимателно и да не се бърза излишно. Тетрадката може да се постави и на съседен кошер, но при този начин на писане след обръщане на пчеларя след всяка прегледана пита, процесът на преглеждане се забавя излишно.
Поредната пчелна пита се изважда внимателно за преглед с цел записване на необходимите данни за пчеларската програма. Определяне на количествата на меда и пилото на питата в проценти с цел записването и въвеждането им в пчеларската програма.


Както беше отбелязано, след като се направи преглед на пчелната пита и тя се върне в кошера, с химикалката се записва необходимата информация за пчелните пити, която се изисква от програмата. Това се повтаря за всички пити от прегледания кошер. (Виж дадения пример за кошер №12). За всяко пчелно семейство се запълва отделна таблица.

След като по време на прегледите пчеларят запише данни за всичките си кошери или само за тези, които си е набелязал
през седмицата, докато е работил с компютърната програма, може да реши кога да ги въведе в компютъра си заедно с другите, които програмата изисква (възраст на майката и др.).В началото всичко това изглежда като допълнителна работа, но в последствие записаните данни му позволяват да мисли върху проблемите на пчелина си даже на работното си място на основната си работа пред служебния компютър. Същото се отнася и за компютъра в къщи. Казано с други думи, кошерите в момента на прегледа с помощта на монитора могат да са му пред очите чак до следващия преглед, например след 14 дни. Ето това е едно от големите предимства на използването на компютъра с полза за пчелина. За мислещия пчелар идеите ще “извират”. Колкото пъти се “преглеждат кошерите” пред монитора, толкова пъти той ще се сеща за неща, за които няма как да се досети ако използва друг вид пчеларски бележник в
които вижда само необработени числа или надписи с тебешир по корпуса. С други думи с едно отваряне на кошера, количеството на обработваната от пчеларя информация нараства многократно, защото може да се връща колкото иска пъти към състоянието на който и да е кошер в момента на прегледа му и да го вижда в разрез на монитора пред себе си.
Компютърът с пчеларска програма, като още един инструмент с много възможности в помощ на пчеларя. Когато във всички сфери на човешката дейност се внедрява компютърна техника, изглежда неразумно да се заобикаля възможната нейна употреба в пчеларството. Използването на пчеларска програма повдига на по – високо качествено ниво управлението на пчелина на който и да е пчелар. Тя дава на пчеларя в удобен вид информация за анализ на различните ситуации на пчелина и съхранява всички данни от

прегледите. Всичко останало... от типа – анимация на разрезите на кошерите и сравнителните графици, това са елементи от пчеларския бележник за удобство на оценката на общата картина на всеки кошер от пчеларя. А базата данни ще се натрупва от сезон към сезон и никой не пречи на пчеларя да се ориентира по тези данни на основата на натрупания си опит. Всички направени от него прегледи и получени резултати са съхранени в програмата , остават при него, засягат неговия пчелин и могат да му бъдат само от полза през следващите сезони.
И след няколко години, никого няма да учуди, това, че повече пчелари ще използват портативни компютри около кошерите си, на пчелина, колкото и това сега да изглежда в сферата на фантастиката. Макар и не толкова бързо прогресът се внедрява и в пчеларството. Удобството и удоволствието от работата с тях, няма как да не бъдат оценени положително.
Програмата нищо не налага и не е в състояние да задължи който и да е пчелар да прави каквото и да е на пчелина си. Тя пресмята ситуациите, въведени от пчеларя като изходни данни и на основата на построените графики, таблици, разрези на кошери и му дава възможност да мисли по – ефективно отколкото, ако използва какъвто и да е друг вид пчеларски бележник. Човешкия интелект, неговият опит и интуиция, надминават компютърния разум, но компютъра трябва да прави това, коетоумее по – добре от човека – събирането, съхраняването, обработката на информацията и представянето и във вид удобен за приемане на решение. Основната му функция е автоматичната обработка на данните от целия пчелин. Какво ще предприеме пчеларя, зависи само от него...Никой не го спира да си продължава както е правил по – рано и да не променя нищо в своето мислене и дейността си по пчелина.

На различните пчеларски форуми в Интернет, изчетох много изказвания, които засягат използването на компютъра при обслужване то на пчелина, в това число и иронически. Естествено е, че никой пчелар с прополис по пръстите или по ръкавиците, няма да натиска клавишите на компютъра или да тръгне с него между кошерите за да се “доказва” пред пчелите и съседите пчелари. Който има желание да разбере същността на използването на машината, която поема голяма част от рутинната работа по съхраняването и обработката на въведената от пчеларя информация ще я разбере и иронията тук е неуместна.

Моето лично мнение, по повод основния въпрос, дали да се използва компютърен, пчеларски бележник (дневник) и програма е положително. Времето за това отдавна е дошло. Смятам, че тук няма нищо задължително и който използва компютър може да опита. Уместна е аналогията с употребяването на дълбокото дъно, или негови варианти, особено на първия кошер. Достатъчно е да се използва от пчеларя един сезон и по – нататък подобни колебания и въпроси отпадат сами. Който веднъж е пробвал да употреби компютърна програма при работата си със своите кошери, той никога няма да се откаже от нея, както и от споменатото, дадено като пример дълбоко дъно с неговите над 10 преимущества спрямо обикновенното. Предимствата и на двете са много повече от недостатъците им. Трябва да подчертая, че още след втория преглед на кошерите и въвеждането на данните, програмата поднася толкова обработена информация, че на търсещия подобрения на пчелина си пчелар, няма да му е необходима цяла година за да мисли дали трябва да я използва или да си продължава както и до сега.

Свикнах с програмата и почти всеки ден на компютъра в службата си или в къщи преглеждам анимацията на разрезите на кошерите си (количеството на меда и пилото и разположението му по питите). След като разгледам и сравнителните графици, които програмата предлага, относно количеството на меда и пилото, как се променят след всеки направен преглед (и други подобни на тези данни), посещавам кошерите си по – добре подготвен и с по – ясни и точни планове, отколкото, когато ползвах други видове пчеларски бележници (дневници), основно на хартиен носител.
В кръга на шегата – на един от пчеларските сайтове намерих реакция за наличието и на компютър в работата на пчеларя. “Преглеждаш семейството – едно, вписваш всички данни в тетрадката и носиш при компютъра – две, всичко това го въвеждаш в програмата – три, печаташ,( преписваш от монитора) или само гледаш и осмисляш – четири, после всичко това в обратна последователност. След като се увеличава
времето за писане, значи в последствие се увеличава и времето за четене. Пчеларят отначало е писател, после е читател. Кога ще му остане време да работи с пчелите? “ На тази шега мога да отговоря сериозно, че времето за работа си остава същото, а писането и четенето само допринасят тя да се извършва по – качествено и по – ефективно отколкото до този момент. Няма как да бъде по друг начин, след като информацията от поредния преглед на пчелина е обработена от компютърната програма и предложена във вид на всевъзможни графики и таблици за анализ от пчеларя. Или казано с други думи – с ръцете си той ще работи както и до сега, но когато пред монитора започне да анализира състоянието на всеки кошер ще усети разликата във възможностите си по отношение на обработката и визуализацията на събраната информация за всяко от пчелните семейства на пчелина си.


Много интересни неща за използването на пчеларска, компютърна програма на пчелина, могат да се прочетат и видят още и от 10 - те статии, които са предложени на сайта. Техният списък е даден тук:

74/16.01.08 В раздела "Компютърът на пчелина" е публикувана статията на А.Ю. Папичев "Компютърна, пчеларска програма "Пчела - 1" (сп. "Пчеловодство" 2003г./N1).

N37/04.12.07 Публикувана е статията на Мария Чарская - "Компютърни пчели".

СтатияN36/ "25 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 2 Професионал" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев".

СтатиаN35/ "17 изображения (фотографии) на пчеларската, компютърна програма "Пчела - 1" от сайта "Пчеловодный портал" с автор на портала и на програмата Александр Папичев"

СтатиаN34/  "Компютърна програма заменя пчеларския бележник"

СтатиаN20/ "Добавяне на медови запаси в пластмасови чинийки за еднократна употреба с помощта на резултати, получени с пчеларска програма".

СтатиаN19/ "За някои допълнителни задължения и възможности на пчеларя с компютърна, пчеларска програма".

СтатиаN18/  Да използваме ли компютър в работата си на пчелина? Цел на пчеларската, компютърна програма. Основни, характерни особености и възможности на пчеларските програми - Пчела - 1 и Пчела 2 Професионал. Практически приложими примери с Пчела - 1. Списание "FORBES" през 2004г. за програмата Пчела - 1.

СтатиаN17/"Изравняване на пчелните семейства с пчеларска, компютърна програма".

СтатиаN16/ "Прогнозиране на развитието на пчелното семейство с пчеларска, компютърна програма".

 

Иван Христов Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

                                     главна страница                           горе

 

 
 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by