Дата на обновяване:28.02.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Етапи на повишаване на качествата на пчелните семейства на пчелина
Виталий Кривчиков


Като имам предвид своя над 20 годишен стаж при отглеждането на пчелите и натрупаният от мен опит, искам да споделя с читателите своите наблюдения.
Първи етап
През първата година на пчеларстването си, като начинаещи пчелари, ние мислим само за това, как може повече да се изцентрофугира мед, без да отчитаме с какви пчели разполагаме. Пчелните семейства ги купуваме или някъде от Юг или от съседа пчелар, т.е. това са местни пчели. Ние даже не се замисляме за възрастта на пчелните майки, за качеството на питите. Кошери имаме с такава конструкция, каквито сме купили от съседа. И пчелина се определя главно от количеството на кошерите с пчели, а не от тяхното качество. В този момент не съществуват такива понятия, като главна паша, в главите ни има една мисъл: „Да се центрофугира, да се центрофугира и отново да се центрофугира”, в каквото и да е време. На пръв поглед се появява усещането, че пчелите са някакъв водопроводен кран, откъдето вместо вода тече мед и при това до без край. Пресмятането на меда е просто, ако имам 10 кошера за сезон ще изцентрофугирам 10 гюма, ако имам 20, съответно ще изцентрофугирам 20 гюма. След това се пресмятат доходите от продадения мед и на пчеларя му се завива свят от получените добри резултати. С други думи, всичко се приема в розова светлина. Пресмятат се получените приходи. Разходите обикновено се пропускат. Защо ни е да мислим за неприятното. Ako пчелите се купуват от Юг, то като правило, се избират силни семейства и затова за първата година  пчеларя получава пчелина си с почти 100% мощни пчелни семейства, нещо, което го няма в следващите години. След това количеството на слабите семейства достига от една трета до половината от цялото количество на пчелина. Затова през първата си година обикновено пчеларят се намира в по – изгодно положение, отколкото в следващите години. Не трябва да се забравя, че през този период от дейността на пчеларя, качеството на пчелните семейства всяка година се подобрява за сметка на купуването на нови такива, които сменят загиналите през зимата или останалите прекалено слаби. На това и се ограничава работа на начинаещия пчелар по повишаването на качеството на пчелните семейства. След първото зимуване естествено се допускат някои грешки и като резултат през пролетта получаваме отслабнали семейства. Това става защото към процеса на зимуването подхождаме със своите чисто човешки мерки. Затова „опаковаме” кошерите с пчелите за да им е топло и забравяме за вентилацията и за ред други неща. С други думи правим всичко в обратна посока, а именно за да не презимуват успешно пчелите. А те въпреки всичко оцеляват, макар и отслабнали, но готови за самостоятелно развитие. Но вместо да помогнем на пчелите си да си сменят качествения състав, ние и тук ги претоварваме с работа по преработката на голямо количество захарен сироп, за да създадем някакъв запас в гнездото, по – нататък преразширяваме гнездото, което пагубно се отразява на семейството през студените нощи и през възвратните студове. Като не се успокояваме от достигнатото, на нас ни е нужно да ускорим процеса на увеличаване на количеството на пчелите, започваме да използваме подгряване, без да знаем даже точната температура, която им е нужна и тази, която се получава при подгряването. Понякога такива подгрявания, така изсушават гнездото, че пчелите са принудени да летят за вода в каквото и да е време, за да осигурят нужната влажност в гнездото. И което е още по – лошо, стараем се да провокираме по – ранно облитане, без да мислим за това, че във всеки регион си съществува свое оптимално време за изкарването на кошерите от зимовниците.
Втори етап
На следващия етап от познанията си за пчелите, пчеларят започва да се замисля над това, защо съседа пчелар получава от всяко пчелно семейство повече мед, отколкото той? И след няколко беседи със съседа разбира, че неговите кошери са многокорпусни, а това е последният „писък” на миналото столетие. Той така красиво и завладяващо обяснява за изключителните преди всичко предимства на тази система кошери, че се оказва, че не трябва почти никакви грижи да се полагат за пчелите, само „мятай” по някой и друг корпус от време на време, сменяй им местата и това е. А, когато започнеш да центрофугиращ меда, то той е толкова, че който върти ротора на центрофугата с ръка се изморява да го прави непрекъснато. Съседът обяснява още, че може да поставиш и до 7 ДБ корпуса един върху друг, така също и между корпусите. Всичко е бързо и оперативно. А, ако накрая използваш и карболова киселина, може да се изгонят пчелите от горния корпус и да си го закараш в къщи за центрофугиране.
След като се убеди от консултациите със съседа, че в многокорпусната система за отглеждане на пчели има само едни предимства, пчеларят започва да си прави такива кошери още от есента. На следващата година, след като през зимата сме съставили грандиозни планове, развиваме семействата. Но, нещо не се получава. Майките, по някаква причина не увеличават количеството на снесените яйца, а да усвояват целите корпуси пчелите не искат. И се налага по предната технология да се разширяват гнездата с по една или няколко пити.
И така, вместо да се обмисли до края цялата технологична верига по отглеждането на пчели с помощта на една или друга конструкция на кошера, като пчеларят има предвид своите си възможности (наличие на кошери, пчелни пити, ако преминава на системата на Рут, то питите ще се увеличат с 1,5 пъти).
На дадения етап, докато няма свой опит, се опитва да вземе „на въоръжение” технологията на някой опитен пчелар. Това е горе долу същото, някой да се учи в институт, а да използва резултати от труда положен от друг студент.
Но, в това няма нищо срамно, всички ние сме се учили от някой, но в дадения случай решението на задачата няма да бъде резултат от собствения анализ, след като не я решаваме самостоятелно, няма да се натрупва свой уникален опит, без който няма път към по – нататъшното наше усъвършенстване.
И така на втория етап става натрупване на чужд опит по отглеждането на пчелите и избор на този единствен път, който е най – добър за пчеларя, като се отчитат неговите наклонности, възможности, умения и навици.
Трети етап
Към този период от дейността на пчеларя, в него са се формирали определени понятия, натрупал се е практически опит с двадесет – тридесет пчелни семейства. Оказва се, че има такива породи пчели, които в каквито и да са климатични условия събират от 50 до 100 кг стоков мед. Появява се желание да си доставиш пчелна майка „италианка” или „средно руска”, макар, че не живееш в северните райони. Започва „ловът” за супер породата пчелна майка. Пробвайки няколко породи, пчеларят се убеждава, че всяка от тях по принцип е добра. Но, една зимува лошо. Друга е злоблива до невъзможност. Третата много лошо се справя със снасянето за яйца за пчели, които ще зимуват и лошо нараства тяхното количество, защото така се е износила на проточилата се късна паша, че на семейството не му стигат сили да зимува даже в добър зимовник.
И пчеларят се хвърля в друга крайност, работи с местна порода, старае се да използва майки от роили се семейства, така излиза, че роевите майки за него са най – добри. Още повече, да се намери в днешните условия племенна майка, никак не е просто.
Като правило, на това и завършва работата по повишаването на качеството на своите пчели. Като извод, пчелите постепенно се израждат и в добра година, само най – добрите семейства могат да дадат над 60 кг. По – „досадните и натрапчиви” пчелари продължават търсенето на оптималната порода по следните параметри:
1. Отлично развитие през пролетния период, 2. Медопродуктивност, не по – малка от 1,5 пъти по – висока от средните семейства на пчелина; 3. Добро снасяне на яйца за пчели, които ще зимуват и нарастване на тяхното количество; 4. Миролюбие; 5. Добро зимуване.
Ако, пчеларят има 50 пчелни семейства и едно от тях го устройва напълно, то това, вече е находка, откритие. След като прочете книги свързани със селекцията на пчелите, при него идва разбирането, че майките-дъщери не винаги са толкова добри по полезните признаци, както майките им.
От личния опит: докато при мен не се появиха племенни майки, аз и не се досещах, че има такива семейства, които  2, а то и в 2,5 пъти са по – продуктивни от средното семейство на пчелина, което се състои от местна, смесена порода. Но исках да повиша качеството на пчелите си. До това желание стигнах чисто практически. По статистика, количеството на слабите пчелни семейства на всеки пчелин достигат от една трета до половината от цялата численост. А в отделни години достига повече от 60%. Преди да закарам пчелина си на медосбор от жълта акация, определих, кои са ми слабите семейства. На новата точка за подвижно пчеларство, те бяха поставени по двойки. То ест, едно слабо отдолу, друго отгоре, на покрива, но с вход обърнат в противоположната посока. След това при поредния преглед горното семейство го присаждам във втори корпус. Двете семейства са разделени между корпусите с плътна преграда. Това може да се прави и в ремеркето за подвижното пчеларство. Има един недостатък, че пчелите от горното семейство ще летят в празното пространство между кошерите.
Първият път аз имах 6 такива сдвоени семейства. Кошерите са ми с 14 пити ДБ. Майките в тях бяха или толкова стари или толкова некачествени, че пилото в тях не превишаваше 6 пити. Това, което за силните семейства беше медосбор, за тези семйства беше поддържаща паша. В някои от слабите семейства, пчелите направиха тиха смяна, а младите майки започнаха активно да снасят яйца, и едновременно и да нарастват снасянето на яйца. В един от сдвоените кошери младата майка започна да снася в долния корпус. В друг кошер в горния. Имах и такива кошери в които пчелите не смениха майките си нито в долния, нито в горния. Имаше и такива, в които майките бяха сменени и в горния и в долния корпус. На пашата на синяка, аз не обединявах двойиките семейства, а постъпих по следния начин. При превозването на пчелина на гречиха (елда), аз така размених местата на корпусите на сдвоените ми слаби семейства, че във всяка двойка семейства се получи, така, че във всеки сдвоен кошер, едното да има една млада майка и една стара, без значение, в долния или в горния корпус, кое семейство с каква майка се намира. През това време те имаха в сума от 12 до 16 пити пило, преимуществено запечатано. Такова количество пчели нямаше нито едно пчелно семейство към това време. Обединените семейства дадоха по 120 – 140 кг мед. Това аз не бих го имал, ако използвах всяко от тези семейства поотделно без да го обединявам с друго
И така, качеството на пчелните семейства го повишаваме, като обединяваме слабите в нужното време и в нужното място.
Четвърти етап
Вдъхновен от резултатите на предната година, аз започнах да размишлявам. Защо да не създам над всяко слабо семейство, в което майката не осигурява пълноценно нарастване на голямо количество пчели за главната паша, отводка с млада майка помощничка, както препоръчва теорията. След това да се обедини семейството с отводката на главната паша. По такъв начин, "убиваме два заека": сменяме майката и увеличаваме количеството на стоковия мед.
Помислено – направено, на следващата година над 12 семейства, които макар и не с много, но изоставаха в развитието си, бяха сформирани отводки. Майките в отводките заработиха на 20 – 25 май. И около 7 юли на медосбора с гречиха (елда), след нееднократното им подсилване със запечатано пило, отводките заемаха корпус (Трябва да се отчете, че долният корпус е от 14 пити, а вторият е с 15 (за сметка на намаляване на дебелината на стените на корпуса). В 5 сдвоени семейства, намиращите се в долния корпус имаха не – лоши майки, което ме накара да поставя 2 – ри корпус, а отводката я направих в третия корпус). На пашата с гречиха (елда) всички пчелни семейства с майки помощнички бяха обединени и в резултат дадоха в 2 – 2,5 повече мед, отколкото средните по пчелина.
На дадения етап от година на година при мен върви целенасочена работа по смяната на майките, веднъж на 2 години, или на по – малко, ако младката е млада, но изостава в развитието си. Такава работа донася своите резултати. Пчеларят усвоява отглеждането и смяната на майките, може по работата на майката да определи, дали тя е с добро качество или не е. По – тънко започва да разбира потребностите на пчелното семейство. Като чувства интуитивно способността на майката бързо да снася яйца и да увеличава тяхното количество, разширява гнездото, като поставя пити в средата на гнездото, не преохлажда и не разделя гнездото със светли пити или с восъчни листове.
Пети етап
Имаме солиден пчелин. Получавайки опит с работата си от предните години, зимуването преминава успешно, практически на 100%. През пролетта силните семейства дават възможност да се създадат голямо количество отводки, средно по две от всяко семейство. От тези отводки се избира майката с най – добро качество. Това вече говори за селекционна работа по избора на полезни признаци по майчина линия. Майките се проверяват на потомство. Налице е племенно ядро. Постигат се основите на инструменталното осеменяване, за да не се разтвори племенния материал в местната порода. Над семействата с добро качество, но изоставащи от елитните, се формират майки помощници, излезли през месец май.
Качеството на пчелина през този етап е колосално. През 2003 година, пчелина ми на главната паша от 46 пчелни семейства, имаше 14 в три корпуса с 15 пити. Два от тях в – четири. При всяко центрофугиране на мед от 3 – те корпуса на 4 – корпусния кошер, количеството на меда достигаше до 60 кг. А, центрофугиранията бяха три.
Но не всичко е толкова гладко и просто. Този ефект е предшестван от години напрегнат труд по осмислянето на живота на пчелите и натрупването на личен опит.
В повишаването на качеството на пчелните семейства няма революция (във вид на супермайка, специална технология и т.н.), това е мек еволюционен процес, знания и творчество.
Шести етап
След като съм получил отлични пчели, аз не съм помислил, че качеството на пчелина може да се повдигне още по – високо. Мислех си, че резерви за това повече няма. Но животът сам ми подсказа решение. 2004 година беше удачна по медосбор и по развитие на пчелните семейства. Тези отводки с майки излязли през май, които се предназначаваха за обединение, останаха да работят самостоятелно. За да не ми пречат да работя с основните семейства (те се намираха в 3 – те корпуси), аз ги закарах в къщи на стационарния пчелин, където имаше поддържаща паша. Някои от тях се осигуриха с мед за зимата напълно.
Като цяло пчелина за сезон се увеличи 2,5 пъти. През пролетта на 2005 година от пчелни семейства, които не влязоха в елитната група бяха сформирани пакети и реализирани (точно един месец след изкарването на кошерите от зимовника).А в останалите няколко бяха поставени маточници от племенни семейства, които специално към това време бяха приготвени. От останалата елитна група бяха сформирани по 3 нуклеуса от всяко пчелно семейство.
На всеки пчелин има семейства – баласт. То ест роеве от миналата година. Семействата със свищеви майки или майки от тиха смяна (и в моя случай, семейства с инструментално осеменени майки, които през миналата година в работата по медосбора не са участвали, а са се използвали като племенен материал). От изброените семейства не се формираха пакети, за да не се губи марката на продавача, а се използваха като донори за запечатано пило за формиране и подсилване на нуклеуси. Затова на медосбора те силно изоставаха от
елитните семейства.
По – рано в статията „Приоритетите в пчеларството”, аз изказах мисълта си, че семейството максимално се развива, имайки от 4 до 8 пити с пило, по – нататък такова бързо развитие семейството няма.

Използвайки на практика тази мисъл, аз вземах по 2 – 3 пити със запечатано пило, от което пчелите са на път да излизат от тези потребителски семейства с цел формиране на отводки и по – нататъшно подсилване, след началото на снасянето на яйца от майката в тях Като резултат от такива семейства през сезона беше иззето от 12 до 14 пити с пило, и те винаги си оставаха в работно състояние (виж графиката), като постоянно запълваха количеството на пилото.
На дадения етап пчелинът, който се състои от елитни семейства, се превозваше на подвижно пчеларство на паша. У дома на стационарния пчелин или в район с поддържаща паша се намират всички останали семейства и отводки. От най – добрите отводки ще бъде сформиран пчелинът през следващата година. И тази ударна група като десантна част ще се превозва на такава или друга паша. Семействата от такъв мобилен пчелин, могат в каквато и да е година да осигурят пчеларя с повишени добиви на мед. Ако по някаква причина това или онова семейство не нарасне до максималноте си възможности към главната паша, то от къщи се докарва отводка или семейство за обединение. Тъй като всички семейства са примерно еднакви, то и грижите за тях не изискват големи загуби на време. В едно и също време се поставят вторите корпуси, а след това се разширават с восъчни листове. Един път в седмица или по – рано (зависи от пашата) се поставят по 3 – 5 рамки с восъчни листове.
Седми етап
След като оставих в качеството на основен пчелин семейства, които се състоят от отводки от миналата година, аз разбрах, че направих грешка.
Пчелното семейство се развива всяка година. На 2 – та и 3 – та година майката на семейството има най – мощния потенциал. Ако се сравни семейство с три годишна, породиста майка и презимувала отводка, то семейството ще се развива много по – мощно и като правило донася повече мед. Ако се отчете, че в презимувалата отводка няма жизнен опит, тя няма да има и тази сила. Съществуват и изключения от правилата, но на голямо количество пчелни семейства от например 200 кошера, тази тенденция се запазва.
Като имаме предвид тази поправка, правим корекция в технологичната верига. На медосбор на подвижно пчеларство откарваме семейства, които през миналата година са показали отлични резултати по събирането на мед. Имайки майки 3 годишни, породисти, но в същото време пчеларят няма гаранция, че пчелите няма да започнат да правят тиха смяна при неблагоприятни климатични условия, като възвратни студове и отсъствието на паша. В дадения случай също няма гаранция, че майката от тиха смяна ще наследи всички качества на майката. Ние искаме да получим майка с най - високо качество. Затова задача на пчеларя е да почувства навреме този момент, когато темпът на снасянето на яйца на 3 годишната майка отслабне и без да дочаква неблагоприятно време, при все още нормална паша от 1,5 – 2 кг, да обедини семейството с презимувала отводка, която има добра, племенна майка.
По такъв начин, ние не само сме създали семейство медовик, но и съхраняваме опита и майсторството на пчелното семейство, освен това, че сме сменили старата майка с млада. То ест качеството на едно такова семейство ще е високо в който и да е сезон. И по предната схема, ако едно или друго семейство показва отслабване в работата си, то веднага поправяме ситуацията като придаваме към него отводка с племенна майка.
Презимувалата отводка, ако се сравни със семейство няма да се покаже от най – добра страна. За целта трябва да го засилим до 30 пити и отново няма гаранция, че тя ще ни донесе очакваното количество мед.
В пчеларската литература, някои автори се заблуждават като твърдят, че презимувалата отводка е вече пчелно семейство.
Ще разскажа за своя опит. През пролетта бяха сформирани и продадени пакети от отработили миналия сезон пчелни семейства, където всяка година по метода на масовата селекция се е провеждала работа по повишаването на тяхното качество. Останаха най - добрите презимували отводки с майки излезли от май и юни, които не взеха участие на медосбора и няколко семейства със стари, породисти 3 годишни майки. В края на сезона аз разбрах, че количеството на пчелите в семейството, това още не е гаранция за качеството на семейството. Макар, че да се оплаквам би било грях, но такова обилие от мед, което вече получавах всяка следваща година, такова по – рано нямаше. Вярно е, че имаше няколко семейства, които в развитието си и по време на медосбора, бяха по – добре от останалите с „едно ниво”. В сравнение с миналогодишните отводки, като отделна група се отделяха елитни семейства със стари майки. Те с много изпреварваха останалите, макар, че силата им вече не беше такава, каквато е била през миналите години. И се чувстваше, че майките са отработили своето време, снасянето на яйца не беше толкова интензивно, колкото по – рано.
И така. Пчелните семейства не винаги трябва да имат млади майки. Майките трябва да са с високо качество и не е задължително да са от тази година.
Равносметка
Тайната на произвеждането на големите количества мед се състои не само в наличието на племенни майки, кошерите с голям обем, достатъчното количество пчелни пити. А главно в мъдростта на пчеларя. В неговия опит, който той трябва да натрупва по пътя на пробите и грешките си. В способността тънко да усеща състоянието на пчелното семейство. Да работи не шаблонно, а творчески, като размишлява върху всички методи за отглеждане на пчели. Да изработва свое отношение към един или друг метод, технология или система на отглеждане. Да взема на въоръжение всички ефективни методи, които не противоречат на законите на природата и на неговата съвест. Да не се страхува да приложи отдавна забравените методи свързани с грижите за семейството или измислени от самия него. Резултатът от това ще бъде един – натрупване на свой собствен опит. По – нататък този опит (като добър инструмент при работата на какъвто и да е маханизъм) ще ни дава на нас максимална възвращаемост за кратки периоди от време.
Както и в която и да е професия, пчеларят трябва да работи като професионалист, за да може пчеларството да е ефективно даже в това не просто за нас време в което живеем.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Източник:
http://www.uley.info,    http://beeinbg.narod.ru


Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by