Дата на обновяване:21.02.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Практически съвети за пчеларите
Виталий Кривчиков


Подобни практически, пчеларски съвети има в книгите по пчеларство. Аз искам да се спра на тези методи, които, като ги използвам се основавам на понятията свързани със съхраняването на силата на пчелното семейство. От 20 до 25 април при поредния преглед на пчелните семейства определяме кое от семействата ще бъде семейство - отглеждач. Според моето мнение майка, която е по – стара от 2 години ще направи интензивно нарастване на снасянето на яйца през пролетта за да създаде допълнителен резерв от пчели, за нормалното функциониране на семейството при тиха смяна. Възрастта на майката ние знаем от дневника в който има данни за нейното раждане.
Възраст на майката. Понякога възрастта на майката нищо не ни говори за нейното качество. Младата майка може да бъде и много ленива, даже при благоприятни условия. А майка, на която възрастта е 3 – 4 години може така да снася яйца, че и младата майка да не може да достигне такива темпове. Ако младата майка започне да работи в отводка, която ние не подсилваме и на пашата от нея не центрофугираме мед, и в зимата тя отива на 3 – 5 междини, то тази година може да не я смятаме при пресмятането на възраста на тази майка. Затова защото в отводката, майката не е могла да увеличи снасянето на яйца, както в пълноценно семейство и съответно, практически не се е износила.
Подготовка на семейство отглеждач. На какви условия трябва да съответства семейството, предназначено за такива цели? 1. Количеството на пилото 6 – 8 пити. 2. Количество на пчелите 10 – 12 междини. 3. Достатъчно стара, 3 или 4 годишна, но още добре работеща майка. Такава майка развива интензивно снасяне на яйца, което е обусловено от подготовката на семейството за тиха смяна. Една седмица до поставяне в семейството отглеждач на специална маточна рамка с личинки за отглеждане на майки, семейството започваме да го подхранваме с течен, захарен сироп с добавяне на 20% мляко и кобалт (24 мг. хлорист кобалт) на 1 литър сироп. В гнездото, близко до средата трябва да има пити с повишено съдържание на перга. Подгряването отдолу на дъното се поставя веднага след облитането. Вземаме питата с майката и намиращите се на нея пчели, която има запечатано пило от което излизат пчели, с размер 20 – 30% от площта на питата и я поставяме някъде във 2- я корпус на някое слабо семейство, като корпусите ги разделяме с плътна хоризонтална преграда. След известно време тази отводка може да се подсили отначало с млада пчела, а след това със запечатано пило. С цел в семейството отглеждач, пчелите да будат по – плътно 1 – 1,5 пъти, отколкото в обикновено семейство, трябва от него да се вземат излишните пити, които нямат пило. Как изглежда всичко това? Семейството отглеждач ще заема 7 – 8 пити, зад преградната дъска пити с мед и пило, до 14 пити в кошера. По средата на гнездото оставяме разстояние примерно около 30 см, т.нар. „кладенец”, за да се съберат в него за 2 – 4 часа голямо количество пчели, и след поставянето в това пространство на маточната рамка, пчелите веднага пристъпват към храненето на личинките. Какво време е необходимо за да могат пчелите да почувстват осиротяването? За всяко пчелно семейство това време ще бъде индувидуално и то зависи от много фактори. Осиротяването може да се определи по поведението на пчелите, те на предната стена на кошера ще започнат да бягат, като че ли търсят нещо. Но опитният пчелар определя този момент интуитивно. Значи, трябва да се прогнозира времето за настъпването на този момент и да се приготви маточната рамка с личинките за отглеждането на майки. Затваряме семейството отглеждач и пристъпваме към подготовката на маточната рамка.

Маточната рамка. Външните размери на маточната рамка са такива, както и на гнездовата ДБ рамка. Дебелината е намалена до 14 мм. Долната летвичка отсъства, за сметка на това има две летвички, забити на разстояние 25 и 80 мм от горната летвичка. Тези летвички трябва да могат да се въртят около оста си. Долната част на летвичките ги натриваме с восък и залепваме лентички от восъчни листове по цялата им дължина. Поставяме рамката на маса и завъртаме летвичките с вощуната нагоре, на тях ще залепваме восъчните чашчици (основи за маточници) с личинките.

Чашчици. В пчеларството по – добре да се използва естествен материал, независимо от това, че съществуват пластмасови чашчици, аз предпочитам да използвам чашчици от восък. Ако при преглеждането на кошерите през пролета сме намерили „езици”, то ние ги прерязваме и ги използваме за приготвянето на чашчици от восък. Накратко припомняме тази операция, независимо, че цялата информация по този въпрос я има в литературата. От твърдо дърво правим шаблон с диаметър 9 мм. Разтопяваме восъка (езиците) на водна баня, като премехваме от повърхността на восъка ненужните примеси. Поставяме на работната маса съдът с разтопения восък и съд със студена вода. Потапяме шаблона в съда със студената вода, след това в разтопения восък (за много кратко време) на дълбочина 8 – 10 мм. След това отново го потапяме в студената вода, след това в течния восък на дълбочина 7 мм. Отново го потапяме във водата, след това във восъка на 4 – 5 мм. И окончателно във водата. С пръстите на лявата ръка държим восъчната чашчица, а с дясната ръка завъртаме шаблона и го отделяме от чашчицата. За една маточна рамка са нужни от 50 до 60 чашчици. Да се правят за запас „за после да има готови” не си струва, тъй като восъкът от който са направени чашчиците попива в себе си странични миризми и след това в тези чашчици лошо ще се приемат личинките в тях от пчелите за оглеждане. За да се прикрепи чашчицата към маточната рамка, постъпваме по следния начин. Подгряваме на огън метален предмет, например нож, стопяваме вощуната в мястото на закрепването на чашчицата и без да се бавим поставяме чашчицата. Восъкът веднага изстива и чашчицата, достатъчно здраво се оказва закрепена към маточната рамка. По такъв начин закрепваме всичките 50 – 60 чашчици на двете летвички.
Пренасяне на личинките. Пристъпваме сега към една от една от най – отговорните операции в целия процес на изкуственото размножаване на пчелните семейства, това е пренасянето на личинките. Още веднъж искам да повторя, че аз споделям именно своя опит, а изчерпваща информация по този въпрос вие можете да намерите в пчеларската литература. Аз използвам еднократно пренасяне на ларви, много рядко двукратно (при използване на майките за инструментално осеменяване). Пренасянето на личинките от килийка в чашчица се осъществява със шпател, който

представлява приспособление от алуминиев проводник с диаметър 1,5 мм. В края му се прави тънка, леко 

огъната лопатчица, тя е закръглена отпред и има ширина примерно 1 мм. Особенно целесъобразна част на този инструмент е огънатата му част, която има форма на коляно. Тя се намира примерно на 2 сантиметра над лопатчицата, благодарение на което пренасяната личинка много добре се вижда в дъното на килийката. С цел вземането на личинката, шпателят се подпъхва под огънатото гръбче на 12 – 24 часовата личинка така, че нейното тяло, което има форма на рогче да се показва от двата края на шпателя. При това така също автоматично се хваща и малко маточно млечице. При поставянето на личинката в чашчицата, шпателят леко се притиска към дънцето на чашчицата и внимателно се изтегля назад. Ако зрението на пчеларя не позволява да направи такава достатъчно тънка операция, то може за целта да използва голямофокусен фотообектив от огледален фотоапарат с фокусно разстояние от 80 до 130 мм.
Личинки за отглеждане на майки. Откъде ние вземаме личинки за отглеждане на майки? Това е много важен въпрос от който зависи доходността на целия пчелин. Пчелното семейство с майка от което вземаме личинки трябва да бъде качествено във всички отношения и да удовлетворява следните условия. 1. Отлично зимуване. 2. Бързо нарастване на силата през пролетта. 3. Медопродуктивност в 1,5 – 2 пъти по – голяма от останалите семейства на пчелина. 4. Постоянство в работата си в продължение на редица години (2-3 години). 5. Нарастване на голямо количество пчели за зимуването си. 6. Невъзприемчивост към болести. За да се получи пчелно семейство с такава майка, пчеларят не трябва да се безпокои, че ще направи малко по – големи разходи, трябва да използва всички свои познати и да си достави висококачествен материал. Да допуснем, че у нас на пчелина има такова пчелно семейство с такава племенна майка. При преглеждането му, набелязваме две пити с личинки, възрастта на които подхожда за пренасянето и (т.е. те са на 12 – 24 часа). След 1,5 – 3 часа, след като сме подготвили маточната рамка с прикрепените към нея чашчици, изземваме избраните пити от племенното семейство, изтръскваме от тях пчелите, (понякога се случва това да се прави в дъждовно време). Пренасяме питите в стаята (за нас тя е лаборатория), в която и осъществяваме пренасянето на личинките в чашчиците. След като сме извършили тази тънка операция, обръщаме дъсчиците с чашчиците по направление надолу. В готов вид на всяка дъсчица трябва да се поместят от 25 до 30 чашчици. Без да се бавим, поставяме маточната рамка в приготвения няколко часа преди това кладенец, който се намира в семейството отглеждач.
Накрая за отглеждане на майки ние поставяме 50 – 60 личинки, за пчелното семейство това е много, то може да приеме 30 – 40 личинки. Но в това е и целия фокус, че некачествените, повредените личинки в процеса на пренасянето ще бъдат бракувани от самите пчели. Семейството отглеждач е необходимо да се подхранва до запечатването на маточниците с по 0,5 – 1 литър меден сироп с кобалт всеки ден за да го имат през нощта. На следващия ден, след поставянето на личинките е необходимо да да се провери, колко личинки са приети за отглеждане. Ако са 30 или около 30, това е добре. Ако са по – малко от 20, то може отново да се направи пренасяне на личинки в празни чашчици, като на дъсчицата се отбележи това с молив, за да не се отрежат след 10 дни неузрели маточници. След 5 – 6 дни след пренасянето, унищожаваме всички свищеви маточници в семейството отглеждач. Преместваме през две междини в посока медовите запаси рамката със запечатаните маточници (да се работи с рамката трябва много внимателно и това да става без сътресения и удари), а на нейното място поставяме още една маточна рамка с 50 – 60 чашчици. На 10 – я ден след пренасянето изваждаме първата рамка и без да тръскаме издухваме всичките пчели и я пренасяме в топло помещение с повишена влажност (с тази цел с разпрашител на вода напръскваме в помещението). Поставяме рамката на работната маса, на която срязваме маточниците и ги поставяме в маточни клетки, хранителните отделения на които са запълнени със захарно - медно тесто (но не с мед, защото младата майка веднага след излизането от маточника може да не е толкова активна и да се намаже с мед, а по – нататък да загине). Ако маточниците на маточната рамка се разполагат твърде плътно един до друг, то ги разделяме с предварително нагрятото острие на нож. С маточника се работи много внимателно и без крайна необходимост той не се обръща от едно положение на друго. Всички подготвени клетки с маточници ги разполагаме в семейството отглеждач в специална рамка държател, или в краен случай над семейството между покриващото платно и горните затоплящи материали. В този ден в семейството – отглеждач може да се помести трета маточна рамка (преместваме втората на мястото на първата) в образувалич се кладенец. Като правило, на тази последна рамка се случва да се приемет най – голям процент личинки.
Качество на майките. Започвайки от следващия ден проверяваме какво количество майки е излязло от маточниците. Ако майката е излязла, то празния маточник трябва да се махне от клетката, иначе майката може да влезе в него и след като загуби сили да умре при опита си да прегризе отворче от другата страна на маточника. Майките внимателно ги оглеждаме и тези от тях ги бракуваме, на които сме им намерили някакъв дефект. Например: 1. Майките са малки. 2. Не са им развити крилете (потрудил се е кърлежът Вароа). 3. Отсъстват лапички и т.н. Пълноценните майки в клетките поместваме там, където са се намирали. В този ден стига да ни позволят климатичните условия, започваме да формираме отводки, количеството на които е с малко повече отколкото броят на произведените майки.
Формиране на отводките. Отводките аз ги формирам с малко количество пчели в специални изолатори за които става вече дума. Накратко, изолаторът побира в себе си две гнездови ДБ пити. Долната, предната и задната част на изолатора е направена от оцинкована ламарина, а страничните му стени от фазер. На предната му страна има вход, който като се постави изолатора във втория корпус, съвпада с входа на този корпус. В задната стена на изолатора са продупчени отвори с диаметър 1,5 – 2 мм за вентилация. Както вече беше казано, изолаторът го поместваме във втория корпус (предната стена на изолатора плътно е притисната към вътрешната стена на корпуса), обръщаме корпуса с входа в противоположната страна. Гнездото на семейството от долния корпус е отделено от изолатора само с покриващо платно. Затопляме изолатора от всички страни. Всички изолатори трябва да се готвят не в този ден, когато майките излизат от маточниците, а отрано, тогава операцията по заселването на изолаторите няма да заеме много време. Формираме отводки от силните семейства на които количеството на пилото достига 6 – 8 пити. Намираме майката, за да не я пренесем в отводката. Избираме пита със запечатано пило, което заема една трета част от площта на питата, с мед и перга и, седящите на тях пчели и я пренасяме в изолатора. В него също поставяме и втора пита със светло кафяв цвят. При формирането на отводката, изолаторът го разполагаме някъде близо, след неговото запълване, го покриваме с покриващо платно и го отнасяме на подготвеното за него място. От едно пчелно семейство може да се формират до три отводки. На следващия ден започваме да придаваме в отводките младите, неоплодени майки. Поставяме ги на питата под калпаче. Ако, пчелите не са агресивно настроени, то майката може да се пусне на питата без защитно калпаче. След едно денонощие пускаме майката от калпачето.
Майките продължават да се произвеждат от семейството отглеждач и аз продължавам да формирам отводки в изолаторите и да ги поставям във всички кошери във вторите и корпуси, независимо от това, силни ли са семействата в тези кошери или не. Когато всички втори корпуси бъдат заети, аз поставям изолаторите по двойки в малки кошери с 10 пити. Да и въобще, ако позволява силата на пчелните семейства на пчелина да се формират отводки (количеството на пчелите което се взема за отводките не е голямо), то изолаторите може да се поставят един до друг, но с входове в противоположни страни, като се затоплят и се защитят от дъжд. За използването на отводките след облитането на майките в тях, ще поговорим малко по – късно.
Тук е много важно да се освети един момент. Някои пчелари се страхуват да отслабват своите елитни семейства, като се страхуват, че през целия сезон няма да достигнат набелязаните добиви. А напразно, аз при такава технология формирам от силните семейства от 2 до 6 такива отводки за месец май, началото на юни. И смятам, че това е една от главните цели на който и да е пчелин. Да има максимално количество млади майки, а къде да ги използва, ние ще поговорим по – късно. След 15 – 17 дни след придаването на майките, проверяваме на оплоденост. Може да има такива природни условия, като студ, дъжд, силен вятър, които неблагоприятно ще се отразят на облитането на майките. В този случай, майките може и да не се облетят и тогава отводките, ще се наложи да се разформироват. Но тази трагедия не е голяма, защото отводката през това време заема малко повече от една междина. В летния ден обръщаме втория корпус с входа в противоположна посока и изтръскваме пчелите на земята. Пчелите кръжат и като не намират своя си вход, заемат молеща позиция в някое близо стоящо семейство, което и ги пуска и приема.
Използване на отводки с оплодени майки. 1. Ако ние сме решили да използваме отводката самостоятелно за увеличаване на количествата на семействата или като семейство помощник, то в този случай постъпваме по следния начин. След като майката започне да снася яйца, изваждаме отводката от изолатора, изолатора го прибираме, а отводката я ограждаме от двете страни с преградни дъски, отделяме я от долното семейство с хоризонтална, плътна преграда, добре я затопляме. По – нататък я подсилваме с пило от силни семейства. 2. Когато ни е нужно да сменим в семейството старата, накачествена майка, отводката я присъединяваме до края на гнездото, като от това същото гнездо я отделяме с две пити с мед. През това време в природата трябва да има паша от 1,5 – 2 кг на ден. Ако паша няма, то подхранваме семейството със захарен сироп 3 дни преди обединението. 5 – 6 часа преди обединението, премахваме майката от семейството. 3. За формиране на отводките, които са предназначени за продаване. 4. За бърза смяна на всички майки на пчелина от една порода на друга. 5. За продажбата на оплодени майки. Процесът на създаване на отводките решава и други задачи, това са отглеждането на силни пчелни семейства и, като противороеви метод. Разбира се, такъв метод с отслабването на основните пчелни семейства се използва в райони с късна главна паша. Но независимо от всичко казано, не трябва пчеларят да минава от крайност в крайност и да раздробява всички пчелни семейства, а реално да подхожда към този метод. Част от семействата отива за размножаване и подсилване на отводките, част от семействата използват слабата паша в началото на лятото. Понякога на пчеларя му трябва да прогнозира и да реши от какво ще получава през тази година доходи. От продаването на стоков мед или от пакети с пчели, от продажбите на оплодени или неоплодени майки. Към пчеларството трябва да се подхожда творчески, варианти за отглеждане на пчели има много, нещо подобно на играта на шах.
Разглеждаме използването на отводките за отглеждане на пчели с използване на две майки с последваща смяна на старата майка от младата. След като майката започне да снася яйца в отводката, която се намира във втория корпус, започваме да я подсилваме от семейството, което се намира в долния корпус или ако неговите сили не са големи, то подсилването се прави от други пчелни семейства на пчелина. Отводките ги подсилваме с пило постепенно, за да достига топлината за неговото подгряване. На главната паша от гречиха (елда), слънчоглед и др. обединяваме семейството с отводката, като премахваме плътната преграда, която разделя 1 –я и 2 – я корпуси. При принос от 1,5 – 2 кг в ден пчелите се обединяват без да се сбиват. Почти винаги в този случай одържа победа младата майка. След изцентрофугирането на обединеното семейство, гнездото го формираме така, че в долния корпус да има по три пити с мед и перга от двете страни, а между тях да има пити с открито пило и изцентрофугирани пити на които има перга. Във втория корпус поставяме питите със запечатаното пило, които ги редуваме през една с празни, току що построени или светли пити от склада. Във формирания по такъв начин корпус, майката като правило не се качва за да снася яйца. С мед отначало се запълват питите от излюпеното пило, а след това и светлите пити. От този момент центрофугираме меда само от втория корпус на всеки 10 – 12 дни. При спазване на посочените правила, едно сдвоено семейство след обединението донася 120 – 140 кг мед за сезон, което е повече от колкото дава отделно само едно даже и елитно семейство. Към този метод пчеларят трябва да се отнася творчески и да не чака резултат на минутата.
Отводките се използват и за текуща смяна на майката. От семейството в което работи майката, която не ви удовлетворява, я вземаме за 4 – 6 часа, и веднага щом пчелите почувстват осиротяването, присъединяваме отводката в края на семейството разделена от него с една или две пълни с мед пити, за да няма бой между пчелите. Придаването трява да се прави в лятно време и при принос не по – малък от 1,5 кг на ден. Такова придаване на отводка към семейство може да се прави не само в началото на лятото, но и след последната паша, например от слънчогледа, когато обезсиленото семейство по едни или други причини не може да отгледа достатъчно количество пчели за зимуването. За първи път придаване на отводки към отслабени от пашата семейства, а така също и към търтовъчни аз използвах в 2000 година. За 1 – ви септември аз бях приятно удивен, когато във всички 9 обединени семейства намерих по 7 – 8 пити с пило. Ако отводката е предназначена за зимуване (за съхраняване на майката за зимния период), то ние го подсилваме само един път със запечатано пило и го обезпечаваме с мед и перга веднага след облитането на майката. По – нататък отводката не я подсилваме, а следим за нейното развитие. Ако силата на отводката преди зимуването е достигнала 4 – 5 междини, това означава, че качеството на майката е високо; ако междините са три, то качеството на майката е удовлетворително и майката през следващата година ще бъде използвана за отглеждане на сдвоени пчелни семейства с две майки.
Когато се поставя задачата да се увеличи пчелина за сметка на нови пчелни семейства, като за целта се използват ново създадени отводки, то към това може да се подхожда като се отчита не от пълнотата на желанията на пчеларя, а от реалната сила на пчелните семейства на неговия пчелин, а така също и от наличната паша. Ако ние искаме рязко, максимално бързо да увеличим пчелина, то тогава не трябва да се очаква стоков мед. Може да се създават умопомрачителни планове през зимата, но реалният живот внася своите корекции и ние трябва да сме готови да се ориентираме, като отчитаме връзката с новосъздадените условия, да се престроим и да изменим своите планове.
Да се продават пакети с пчели, това е изгодно за районите с късен тип паша, когато пчелните семейства имат голям запас от време за своето развитие и последващото използване на пашата. След като майките в изолаторите започнат да снасят яйца и след като бъдат подсилени с пило и пчели, те са готови за продажба. Как да се подсилят отводките с пчели? За тази цел създаваме семейство – инкубатор. В отделно стоящ чист кошер поставяме пити със запечатано пило, пчелите на което започват да излизат. Към тези пити допълнително стръскваме още пчели от 10 – 12 пити с преимуществено открито пило. Пилото и пчелите вземаме от силни семейства. След 24 часа, когато старата пчела ще отлети от инкубатора и ще се върне в своите си семейства, може да се вземат пити с пчели за подсилване на нашите отводки. Ако има опасност от гибел на майката след подсилването, то нея я поставяме под калпаче с мрежа за едно денонощие.
Цената на пакет с пчели в различните години се колебае от 30 до 40% от стойността на гюма с мед (50 кг). Но меда трябва първо да бъде произведен и центрофугиран в такова количество от семейството. Продажбата на отводката е равносилна на реализацията на 17 – 20 кг с мед. В такъв случай планът за възможните добиви от мед може да се намали.
Производството на оплодени майки е свързано с големи разходи на труд. Опитният любител пчелар практически никога няма да продава, толкова трудно произведените от него през пролетта майки, които са се и оплодили. Друга работа е продажбата на неоплодени майки. По цена, неоплодената майка е 3 – 4 пъти по – евтина от оплодената, нещо, което е логично. Ако се отчита, че при естественото им оплождане (облитането им) се губят от 30 до 60% от майките. При голямо търсене на неоплодени майки може да се сформира не едно, а няколко семейства отглеждачи. Във всяко семейство отглеждач за отглеждане на майки, поместваме до 60 личинки на всеки 5 дни. Такива маточни рамки, ние поставяме 3, максимум 4. Средно получаваме 100 пълноценни майки (с изключение на бракуваните), което по цена съответства на 60 – 70 кг мед. Своят дял това пчелно семейство – отглеждач в работата за увеличаване на печалбата за пчеларя вече го е изпълнило, затова след последното вземане на маточната рамка с маточници, оставяме в семейството 2 маточника (за презастраховане) и след облитането на майката работим с това пчелно семейство като със слабо такова, като не забравяме, че това пчелно семейство вече е изпълнило своята задача през тази година. Както вече беше казано, ранното производство на оплодени майки за продажба, не е изгодно, освен, ако не се използва инструментално осеменяване на майките.
Използване на инструменталното осеменяване на майките. В нашата страна, то не е така развито, както зад граница. Независимо от това, ако пчеларят работи с 50 – 60 пчелни семейства и иска да увеличи доходите си от пчелина, без да износва пчелите само за производството на стоков мед, той е задължен да овладее този метод. Разбира се в такава нова работа трябва да се вложат немалки средства, но те ще се върнат с лихва. А именно: 1. Може да се оплождат майките в каквото и да е време и пчеларят да не зависи в някаква степен от капризите на времето. 2. На пчелина се използват чистопородни майки, тъй като ние можем да контролираме процеса на оплождането. 3. Да се създават хибрид (мелез) първо поколение. 4. Да се увеличи продажбата на пакети с пчели през май, когато търсенето на пакети с пчели е голямо и през това време пчеларите усещат голям дефицит на оплодени майки. 5. Много бързо да повиши качеството на своя пчелин за сметка на създаването на голямо количество отводки с оплодени майки от тази година.
Как да не се допусне появяването на роевият инстинкт в семейството. Нас ни учеха на разни такива неща „Човекът е стопанин на природата” или „ние не можем да чакаме милост от природата, наша задача е да вземем нейните богатства” и т.н. Нас са ни учили, че за да живеем трябва да се борим за своето съществуване…Ето и с рояването, ние трябва „да се борим”. Но, ако поразсъждаваме, защо ние да се борим с процеси, които си протичат в природата естествено и закономерно? Може би ще започнем да уважаваме силите на природата и да не плюем против вятъра. А защо не да се нагодим към природата, да се слеем с нея, като това се и очаква от нас, а да не и противостоим. Ние си мислим, че пчелното семейство, това е нещо постоянно и непоклатимо, но на практика, то е саморазвиваща се система и нейното развитие не може да се спре, защото в нашия физически свят всичко тече и се развива във времето. Семейството достига своя максимум и се дели, роят отлита някъде далече за обхване с опрашване нови масиви от цветущи растения. Разбра се, че отлетелите пчели няма да работят вече за нас, но за природата няма разлика, кой се възползва от нейните дарове. Тя е готова да нахрани всеки, който уважава нейните закони.
Тъй като природата си има свои закони, то оживява най – силния, този, който най – силно се е приспособил към нейните условия. Роят, който отлита от пчеларя, в края на краищата си намира жилище. Но винаги ли това жилище запазва пчелите? Ние четем в литературата, примери за това, че роят може да зимува на клон на дърво, без допълнителна защита от външни условия. Да това е така, но ние не знаем колко отлетели роя са презимували. Но може да се досетим, че много от тях загиват, тъй като в излетелите роеве нямат тези условия, които ние създаваме за пчелите. Ако в природата оживява най – силния, то на нашите пчелини оживяват практически всички семейства и силните и слабите, защото те се намират, в условия почти като на парник или на оранжерия (подгряване, подхранване, затопляне на поилки, голям запас от мед, защита от вятър, почти винаги обилна паша, стабилна температура по време на зимуването в зимовника). Затова, ако ние искаме, пчелите да продължават да работят на нас, трябва да не се препятства развитието на живия организъм – семейството, а да се способства за това развитие и да не се допуска в семействата възникването на роевия инстинкт.

Както много пъти беше подчертавано, семейството прекратява своето максимално развитие при достигането от него на 8 пити с пило и 10 – 12 междини с пчели (виж графиката в статията „Приоритетите в пчеларството”). И както и ние да спорим и да доказваме, че добрите семейства се развиват активно и по – нататък, и пилото им е 2 пъти в по – голямо количество, но факта си остава факт, ако се създадат благоприятни условия, майките са млади, кошерът е с големи размери, то пчелните семейства се развиват. Ако благоприятните условия се прекъснат, то очаквай рояване.
Може да се използват противороеви методи, но това вече е следствие, не е причина. На който и да е личен пчелин има много пчели с неопределена порода, много майки са роеви. Затова, колкото е по – малко племенното ядро, толкова повече работа по преодоляването на роенето ще има пчеларя, и толкова повече трябва да е развита интуицията му свързана с грижите за това или онова пчелно семейство. Значи първото, което трябва да направи, това е провеждането на мероприятия по породното подобряване на пчелите. Второ. Необходимо е своевременно да се разширяват гнездата. Да се старае да не допусне момента, когато в семейството ще се окажат 8 пити с пило, които преимуществено ще са запечатани. Отначало аз се страхувах силно да разширявам гнездата, докато не попаднах при един знаменит пчелар, който живее в Краснодарския край. Пчелите при него зимуват по две семейства в лежаци и са разделени с преграда. Всяко от пчелните семейства има по 4 – 5 междини, не повече. През пролетта семействата са практически в същото състояние. Това е ясно – на юг зимуването трае максимум 3 месеца. Но, кое е удивителното? Стига само младата пчела да смени презимувалата, тя веднага е натоварена с работа свързана с изграждане на восъчни основи. Семейството има само две пити с пило и вече се натоварва с изграждане. Аз разбира се, се учудих. Но разбрах, че пчелното семейство има много голям резерв от сили при пролетното развитие. Разбира се, аз не агитирам и сам не използвам такова разширение на гнездата, но нищо не ми пречи да се замисля! Ако пчелите даже в такова състояние могат да работят и да се развиват, то от какво се страхуваме, когато в гнездото има 4 – 6 пити с пило? Когато активно работи майката, има достатъчно количество храна в гнездото, използва се подгряване, има добро време, има поддържаща паша, какво още е нужно? Защо ние се страхуваме да натоварваме пчелите с работа при такива условия? Поставянето на рамки с восъчни листове, това е отделен въпрос и понякога изисква от пчеларя наистина ювелирна интуиция. Има различни мнения, например: „за строежът на восъчни основи пчелите изразходват 3 пъти повече сили, отколкото на събирането на мед”, или „поставената рамка с восъчна основа в центъра на гнездото го дели на две” и т.н.
Но ние знаем, че е нужно да се изграждат восъчни основи, това е чистота за пчелното жилище. Медът няма да стане по – малко, тъй като восъкът все едно се губи от пчелите, вместо да бъде използван по предназначение. Кога и къде да се поставят рамки с восъчни листове? Еднозначен отговор няма, всички операции по поставянето на рамки с восъчни листове трябва да бъдат съгласувани с тази система за отглеждане на пчели, която ние сме избрали, която е изстрадана с години и опирайки се на своя опит, ние с „пяна на уста” доказваме тази или онази операция свързана с грижите за пчелите.
В тази статия аз искам да изкажа една мисъл за това, че не трябва да има никакви шаблони при отглеждането на пчелите. Да се върнем на моя опит. Когато настъпва времето за цъфтеж на плодовите дръвчета (при нас във Волгоградска област, в края на април) и после смяната на зимувалите пчели с млади, започва активното развитие на семействата. През това време аз използвам силата на пчелите не за изграждане на восъчни листове, а за създаване на голямо количество отводки. Към 20 юни семействата се изравняват по сила и в дадения момент не трябва да се забавя пчеларя с поставянето на рамки с восъчни листове за градеж. Семействата вече имат по 15 – 20 пити с пчели, има поддържаща паша, майката работи във втория корпус, поставяме рамки с восъчни листове за изграждане (от 3 до 7), като редуваме с питите с пило. Средно през 5 дни поставяме поредните рамки с восъчни листове за изграждане. Ако няма място за поставянето на нови рамки, то току що изградените рамки се изземват и се поставят нови. След 3 такива разширения, пчелите от целия пчелин изпълняват сезонния план по изграждането на восъчните основи за броени дни. По такъв начин, да се поставят рамки с восъчни листове трябва през това време, когато в кошерите се натрупа достатъчно количество мед, когато практически няма празни пити. Щом започне изцентрофугирването на меда, рамки с восъчни листове аз не поставям. За 15 – 20 дни е необходимо да се поставят 700 – 800 рамки с восъчни листове. Към този напрегнат период трябва да се направи подготовка отрано. За зимата подготвям 800 рамки с вдяната, но не опъната тел. В „горещия” период остава само да се обтегне телта и да се закрепят восъчните листове.
В нашата местност след пашата с еспарзета следва двуседмичен период с неголяма паша от 500 – 800 грама. И в това време може да се разширяват вторите корпуси с рамки с восъчни листове. У нас много пчелари центрофугират пролетен мед, защото на него има голямо търсене, като забравят за това, че пчелите за създаването на хранителни запаси в гнездото загубват много сили, вместо да се използват тези сили за изграждането на восъчни листове и за отглеждане на потомство. Тук и възниква моментът, когато пчеларят решава за себе си, какво му е по – важно, да получи печалба в момента или да мисли за по – дълговременни грижи за пчелите? Като правило преобладава първото на основата на такива умозаключения: парите ми трябват в момента, защото жената непрекъснато ме пита за какво се грижа за тези пчели, къде са парите от вложения труд и средства?; всички така правят, на всички им трябват парите веднага, убеждава себе си пчеларят; а някои пчелари и даже не разсъждават има ли друг вариант освен този с продаването на пролетния мед – така са били научени от тези пчелари с които са се съветвали. За какво са нужни пчелите, нали за да има мед за продаване?; И в края на краищата, пчеларството е професия. Трудът трябва да се заплаща и резултатът от него трябва да се вижда, а без да се изкарат пари веднага, как да стане това? Много от пчеларите, които проповядват това и подобно на него ги постигат неудачи. Силата на семейството, това не е бездънен кладенец, от който да се изгребва непрекъснато. Все някога това ще прекъсне, ако пчеларят не реши кое му е по – важно, пчелата или меда?
Аз не бързам да центрофугирам, макар, че много пчелари някак странно ме гледат, не разбират, с каква цел въобще се грижа за пчелите. Аз се старая да им обясня. Те не ме слушат и не приемат моите обяснения. Но като краен резултат при мен пчелите ми се развиват по – добре и зимуват отлично, и отводки правя толкова за колкото имам физически сили (от 50 семейства 40 – 50 отводки). При това още продавам през пролетта отводки, семейства, майки, изградени пити. Но вместо да чуят нещо от моите съвети, в някои от тях долавям завист към моите успехи, а в мен възниква съжаление, че не мога така да обясня своя метод на работа, че да бъде възприет от всички.
Сега да поговорим за кошера. Не утихват споровете за това, кой кошер е най – добър? На страниците на пчеларската литература се рекламират кошери, които способстват за високи добиви на стоков мед. Обикновено рекламират тези, които искат нещо да продадат, присъства обикновено чисто търговския интерес. Аз смятам, че може да се използва който и да е тип кошер и пчеларят да получава при това големи добиви.

Главният критерии при избора на кошера се явява следното: 1. Възможността да може да се увеличава обемът на кошера. 2. Удобство при транспортирането. 3. Удобство при работата с него. 4. Взаимозаменяемост на частите на кошера (унификация, допълн. при превода). 5. Голямо подрамково пространство. 6. Добра вентилация.
Аз използвам кошери с 14 пити – 

двукорпусни. Пространството под питите е 70 мм. Имат изваждащо се дъно с противовароатозна мрежа. При преместването на пчелина ми на подвижно пчеларство, понякога нямат защита от слънцето, обикновено от сянката на дърветата. Кошерите са разположени на 3 ремаркета с дължина 26 метра. В най – топлото време за да подобря вентилацията аз изваждам дъната.

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Източник:
http://www.uley.info 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by