Дата на обновяване:20.02.2017

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 
 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


МЕСЕЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЧЕЛАРЯ
От „Календарен справочник по пчеларство” на Л.Радоев (със съкращения)

МЕСЕЦ ФЕВРУАРИ
Климатични особености. Февруари е последният календарен месец от зимата. Макар, че времето, общо взето, е студено, чувства се вече повишаване на средните месечни температури. В Северна България те са от 0,4 (Балчик, Сухиндол, Троян) до 1,3 С (Кнежа); в Тракийската низина, долината на Струма, и по Черноморието са от 1,5 (Калиакра) до 4,2 С (Сандански), а във високите полета на Югозападна България – от 0,00 (София) до -2,2 С (Самоков). Колкото се отива към края на месеца, толкова повече времето се затопля. Абселютните максимални температури са от 16,4 (Самоков) до около 24 С (Царево, Садово, Пазарджик), а абселютните минимални са от -17 (По Черноморието) до -35,0 С (Севлиево).
Валежите през февруари общо за страната са най – малките през годината, като по – обилни са в южната половина на страната и в планинските райони. По вид валежите са както през януари, като има тенденция за увеличаване на дните с валеж за Южна България.
Ветровете са малко по – силни от януарските, като най – силни са по Черноморието и високите части на страната с преобладаваща посока от секторите северозапад и север.
Слънчовото греене е малко по – продължително, отколкото през януари, с предимаство за южните райони.

Фенологичен календар. През февруари зацъфтяват първите растения предвестници на наближаващата пролет. Изпод „продран” на места снежен кожух на земята най – напред подава своите бели камбанки кокичето. От него пчелите събират първия нектар и прашец. В по – топлите райони се разпукват провисналите реси на леската, по които през тихите слънчеви часове се трупат много пчели и пълнят кошниците си с прашец. Из горите и поляните разтваря жълти гугли минзухарът. Там където го има в по – големи площи тези най – рано цъфтящи растения се отразяват много добре на пчелните семейства.

Състояние на пчелните семейства. Пчелите им са все още на кълбо. Макар, че рядко излизат навън, те ставят по – активни: разпечатват мед и освобождават килийки от средата на гнездото, като ги полират и подготвят за снасяне на яйца. Нормално явление е майките през февруари да започват да снасят и по това време да има вече на 1 – 2 до 3 пити разновъзрастно пило и дори новоизлюпени млади пчели. Това зависи от района, състоянието на времето, силата на семействата, възрастта и качествата на майката, храната и затоплянето на гнездата.
Около появилото се пило пчелите поддържат вече поатоянна температура 34 – 36 С. За хранене на пилото и произвеждане на необходимата топлина те консумират не само мед, но и цветен прашец. Разходът на мед се увеличава и достига през месеца 1,5 – 2 кг на пчелно семейство. Вследствие на по – голямата консумация на храна и особено на прашец в дебелото черво на пчелите се натрупват все по – голямо количество несмлени остатъци. Ето защо пчелите използват макар и кратковременно затопляне през някои дни по обед за облитане и прочистване на дебелото черво. Същевременно те почистват самия кошер и принасят пресен нектар, прашец и вода.
При невъзможност за облитане и при лошокачествена храна, може да се появи диария.

Работа на пчеларя. Той трябва по – често да навестява пчелина, особено при слънчево време. При облитането и прослушването на пчелните семейства съди за тяхното състояние. Използва възможността през топлите часове (над 12 С) да се извърши първия пролетен преглед, като погледне набързо в гнездата и установи причините за евентуалните неблагополучия. По възможност веднага оказва помощ на най – нуждаещите семейства. Сега снегът от покривите трябва да се отстранява, защото със затоплянето на времето той се стопява и водата попива по стените, навлиза през пролуките и овлажнява вътрешността на кошерите. Голямата влажност през зимата е много вредна за пчелите и не бива да се допуска. Почиства се снегът и от прилетните дъски и пред тях, за да не кацат пчелите по него. Следи се да не чукат по кошерите кълвачи, синигери и други птици, тъй като издълбават дупки в стените им, поради което може да загинат цели семейства. Сега може да се преместят кошерите на близко разстояние из самия пчелин.
От своевременно оказаната помощ на пчелните семейства по това време твърдо зависи тяхното доиззимуване и по – нататъшното им развитие. Тази възможност не бива да се пропуска.
В пчеларските дружества продължава зимната просветна и организационна работа.

Подхранване с прашец и белтъчни храни в края на зимата
Със започване на яйцеснасянето през втората половина на зимата за приготвянето на млечицето с кашицата, с които хранят майката и ларвите, пчелите освен от въглехидрати (мед, захар) имат нужда от белтъчни вещества, мазнини, витамини, витамини, минерални вещества и пр., които набавят от цветния прашец. При липса на прашец в кошерите и ако неблагоприятното време не позволява да пренасят пресен прашец от рано цъфтящите растения, пчелите са изложени на белтъчен глад. Те изразходват резервните белтъчни вещества (т.нар. мастно тяло) от своя организъм, поради което се изтощават физеологически. Това се отразява както на продължителността на техния живот, така и на устойчивостта им срещу заболяване. Такива изтощени пчели не хранят добре пилото и развитието на семейството се забавя. Толкова повече това се отнася за семействата, чиито пчели са изтощени още от есента поради късното им подхранване и преработване на голямо количество захарен сироп или са опаразитени от вароатозата. В такива семейства се излюпват и недоразвити (дефектни) пчели (т.нар. безкрилие). Ето защо, ако в склада няма запасни пити с прашец, които веднага да се дадат, пчелните семейства трябва да бъдат подхранени с кърмова маса, в която се прибавя прашец или друга белтъчна храна – извара, сухо мляко и пр.
Кърмова маса с цветен прашец. За получаване на прашец се използват бракуваните прашецови пити, които се нарязват на ивици през всеки ред килийки и след това ивиците се отръскват с ръце, за да се отдели прашецът от вощината. Понеже прашецът е сбит, първо се стрива добре или се прекарва през машинка за месо, след което се смесва с равно количество мед, разтопен на водна баня. Медо – прашецовата смес се размива с 20 – 30% вода, в която се разтваря по 0,1 – 0,2 г сол за всеки килограм от сместа. След това се омесва добре с 5 – 6 части пудра захар, за да стане полутвърдо тесто. От така приготвената кърмова маса се правят питки по 0,5 – 0,8 кг в полиетиленови пликове, които се нарязват отдолу и се поставят предварително затоплени над пчелното кълбо.
За приготвяне на по – голямо количество кърмова маса, пчеларят трябва да си подготви медо – прашецова смес още от предишната година. Или да използва прашец събран с прашецоуловители и съхранен при температура не по – ниска от 0 С.
В ранна пролет пресен прашец може да се събере от ресите на леската. Ресите се обират непосредствено преди разпукването им и се поставят в тава на топло. След няколко дни те се разпукват, отръскват се и прашецът се пресява и използва по описания начин.
Ако в пчелина има заразна болест, подхранването не бива да става с кърмова смес, приготвена от мед или прашец, събрани от болния пчелин, защото по този начин болестта лесно ще се разпространи по други семейства.
Кърмова маса с извара. Изварата трябва да бъде прясна или слабо осолена, мека, без дъх и приятна на вкус. Най – подходяща е суроватъчната извара, добита чрез загряване на суроватката, която се получава от подсирването на краве или на овче мляко за приготвяне на сирена и кашкавал. В тази извара се съдържат простите белтъци на млякото – албумини и глобулини, които по – лесно се усвояват. При липса на суроватъчна извара може да се използва и извара, получена от обезмаслено мляко, която се произвежда в голямо количество и най – често се продава в магазините като диетична или слабо осолена.
За приготвяне на кърмова маса изварата се смесва добре с равно количество разтопен мед, след което към сместа се прибавя 6 – 7 части пудра захар и се смесва до полутвърдо тесто. За приготвяне на големи количества кърмова маса, може да се използва тестомелачна машина. От готовата кърмова маса се правят питки, които се дават на семействата по описания начин. Ако пчелното кълбо е близо до отвора на покривката, кърмовата маса се поставя в хранилката, която се захлупва върху отвора.
Пчелите много охотно поемат дадената храна и подхранването може да бъде повторено след 10 – 15 дни. При липса на мед или ако в пчелина има болести, кърмовата маса може да бъде приготвена само от извара и пудра захар, тя по – бавно се взима от пчелите. За да не засъхнат, питките трябва да бъдат по – меки и да се покриват отгоре с полиетилен или да се поставят в полиетиленови пликове, нарязани отдолу.
Изварата е леснодостъпна и евтина лесноусвоима белтъчна храна, която съдържа необходимите за пчелния организъм аминокиселини, мазнини, минерални вещества и пр. От проведените в Опитната станция по пчеларство (Л. Радоев) опити за подхранване с извара в кърмова маса, а след това в захарен сироп е установено, че тя може да допълни недостига на цветен прашец. Подхранваните с извара опитни семейства са се развили добре и са имали за главната паша в повече 20% пчели и 25% пило, като са дали 26% мед и 21% восък в повече в сравнение с контролните семейства, подхранвани без прибавка на извара. Пчелите на опитните семейства са били по едри, по – тежки и с по – дълги хоботчета. Подхранването с извара се праактикува от много пчелари в страната с добър резултат, особено в райони с ранна паша (акация, еспарзета, репко и др.), където пчелните семейства трябва бързо да се развият, а няма достатъчно прашец в ранна пролет. Положителните резултати от подхранването с извара бяха подтвърдени и при производственото изпитване, проведено в пчеларското предприятие в Сливен, където тя даде по – добри резултати в сравнение с подхранването с хидропрот.
Кърмова маса със сухо мляко. Приготвя се, като 1 част сухо мляко (обезмаслено), размито във вода, се смесва с 3 части разтопен мед и сместа се омесва на тесто с около 6 части пудра захар. Дава се за храна по описания начин. По пчеларските магазини се предлага захарно – белтъчна храна, приготвена от захар, хидропрот и сухо обезмаслено мляко или други съставки.
За подсилване на ефекта в кърмовата маса може да се прибави като стимулатор микроелементът кобалт. На 1 кг кърмова маса се прибавя 38 мг кобалтов хлорид, който се разтварят в малко вода. Гнездата на подхранваните пчелни семейства трябва да бъдат стеснени и затоплени.

Първи (бегъл, осведомителен) пролетен преглед
Прегледът се извършва в самото начало на активния за пчелите сезон, към края на зимата или в началото на пролетта – обикновено в края на февруари или началото на март. В южните райони, а при благоприятно време и в останалите полски райони на страната може да се извърши дори към края на февруари по време на облитането на пчелите, когато температурата е над 12 С, а времето е слънчево и тихо. Пчеларят трябва да следи за настъпването на подходящо време и да не пропуска възможността за своевременното извършване на този преглед. Целта на прегледа е да се установи какво е състоянието на всяко семейство след презимуването и да се окаже необходимата помощ на най – нуждаещите се. Най – напред от кошера се свалят покривът и възглавницата и се изваждат затоплящите материали, като се излагат на слънце за да се просушат и проветрят. След това, ако времето позволява, се изважда дъното да се почисти. Труповете на умрелите пчели и восъчните капачета от разпечатаните килийки с мед през зимата се смитат в сандъче, без да се разпиляват, след което дъното се изстъргва добре с рамкоповдигача, с твърда четка или шпакла и се дезинфекцира, ако има нужда, като се измива с разтвор на формалинов 4% - ов или 5% - ов горещ разтвор на прах на пране. Още по – добре е дезинфекцията да стане чрез обгаряне с бензинова лампа. Почистеното и промито с чиста вода и подсушено на слънце дъно се поставя отново на кошера. Докато продължава почистването, добре е да се постави чисто резервно дъно. (За работата с дълбокото дъно виж статия N 32 на сайта).
При благополучно презимуване, умрелите пчели по дъното и пред кошера са не повече от една водна чаша. Големият подмор, както и диаричните петна по дъното, по рамките и стените на кошера показват неблагополучно презимуване. При съмнение за заразна болест по пчелите се изпраща проба от тях до ветеринарно – бактериологична лаборатория за изследване.
Ако трябва да се прегледат много пчелни семейства, а времето е недостатъчно, почистването на дъната може да се отложи за по – късно. Първият пролетен преглед се извършва, без да се безпокои много семейството. Трябва бегло да се установи: каква е силата на семейството, има ли храна, има ли майка и какво е състоянието на гнездото.
За установяване силата на семейството за момент се открива гнездото и се изброяват междурамията, заети с пчели. Семействата, които имат по – малко от 4-5 междурамия пчели, са слаби. За тях трябва да се положат по - специални грижи, за да се развият за главната паша.
Наличността на храна се установява, като се прегледат само крайните пити до пилото и се прецени количеството на меда по тях. Ако медът в гнездото по това време е по – малко от 4-5 кг или няма никакъв мед, пчелното семейство трябва веднага или в най – близко време да се подхрани, защото в противен случай ще загине от глад или ще забави развитието си. Подхранването става най – добре със запасни пити със запечатан, течен нектарен мед, от който се разпечатва участък колкото длан от едната страна и питата се поставя до пилото на мястото на извадените празни или маломедни пити. Питите с мед трябва да са престояли през нощта в топла стая. Ако в гнездото няма цветен прашец, задължително трябва да се дадат и 1 – 2 пити с добре запазен цветен прашец, който също се поставя до пилото. В случай, че няма мед на пити, на семейството се дава кърмова маса или ако времето позволява, в празните пити откъм пилото се налива 0,5 – 1 кг топъл (към 40 С) гъст захарен сироп (2:1). Ако пчелите са страдали от диария, дължаща се на недоброкачествена храна (манов, кристализирал, или вкиснал мед), тези пити временно се изваждат и на семейството се дават пити с доброкачествена храна.
За наличността на майка се съди по пилото. Ако на някоя от средните пити има пило, особено незапечатано, или яйца, семейството има майка. Няма нужда да се търси и да се види майката, защото това удължава прегледа и пилото може да се простуди. В случай, че няма яйца, а има заложени свищеви маточници, това показва, че майката е загинала. Ако няма яйца, нито заложени маточници и пчелите са спокойни, значи има майка, която или временно е преустановила снасянето, или е загубила способността да снася оплодени яйца.
При втория случай майката може да е станала търтовка, т.е. да е започнала да снася неоплодени яйца в обикновените работнически килийки, от които се развиват търтеи, и килийките са запечатани със силно изпълнали капачета – т.нар. гърбато пило. Излюпените от тези килийки търтеи са дребни. Найките търтовки са или много стари и запасът от годни сперматозоиди в семенника им е изчерпан, или е нарушен механизмът на пропускането на сперма към яйцето, или семеприемникът им е повреден през зимата, поради което снасят неоплодени яйца. Търтовки стават и някои късно излюпени през есента майки, които не успяват да се съешат до зимата поради липса на търтеи или поради неблагоприятно време, както и майките, заболели от нозематоза. Когато в гнездото няма яйца и пчелите са разтревожени, като стоят на питите с повдигнати коремчета и трептят с крилата си, издавайки характерен „тъжен” звук, това е сигурен признак, че пчелното семейство няма майка, т.е. че е осиротяло.
На осиротелите семейства, както и на семействата с майки търтовки или със стари, изтощени майки с парализирани крака или с оръфани крила, трябва да се дадат веднага съешени запасни майки, отгледани предишната година и зазимени в нуклеуси. По съответен начин се постъпва и когато в осиротялото семейство са се появили пчели търтовки.
За състояниетона гнездото се съди по вида и количеството на умрелите пчели (подмора) и по това, дали по питите, преградните дъски и стените на кошера няма влага, плесен или диарични петна. Засегнатите пити, на които няма пило, трябва да се заменят с чисти, а преградните дъски основно да се почистят и дезинфекцират. Изваждат се и питите, наядени от мишки, или засегнатите им участъци се изрязват. Ако и стенитен на кошера са много замърсени, тогава пчелното семейство заедно с чистите пити трябва да се прехвърли в друг чист кошер. Гнездото му трябва да се стесни на толкова пити, колкото се покриват от наличните пчели, като празните и излишните пити се изваждат или се поставят зад преградната дъска. Прегледаното и стеснено гнездо се затопля добре отстрани и отгоре със сухи затоплящи материали. Това е особено важно за слабите и средните по сила семейства. Ако през зимата е бил отворен горният вход, сега той постепенно се затваря, а се отваря входът при дъното, като се оставя широк толкова сантиметра, колкото пити се покриват от пчелите. Проверява се да не е предизвикана кражба при някои семейства и се вземат мерки за нейното прекратяване.
След привършването на прегледа, събраните в сандъчето трупове на умрели пчели и другите остатъци се пресяват през сито, за да се отделят восъчните капачета. Всички умрели пчели, събрани от кошерите, както и от сметените пред кошерите веднага се изгарят настрани от пчелина или се закопават в земята. Питите на умрелите семейства се прибират от кошерите. Ако умирането не се дължи на заразна болест, годните пити може да да се използват за другите семейства. При установена заразна болест, замърсените пити трябва да се бракуват и да се претопят, а чистите се обеззаразяват и само след това отново се използват.


Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by