Дата на обновяване:10.01.2009

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Пчелите или медът ?
В. Кривчиков


Ние възпитаните като материалисти, такива и си оставаме. Затова и отношението ни към пчелите е аналогично. Не можем да разберем, че всичко се развива вълнообразно, по неправилна синусоида, че Земята е живо същество. Затова и ние можем да се приспособяваме към нейното състояние и да не се намесваме в развитието и. Това се отнася и към пчеларството. Разбира се не трябва да се оправдаваме с капризите на природата, а е необходимо да се приспособяваме към нейните условия. Никога пчелните семейства не могат да бъдат силни на 100% всяка година. Да се постигне това с чисто технически методи е доволно сложно, както ни обещават някои мастити пчелари, които си продават технологията. Аз смятам, че е нужно да се гледа въпроса в корен, а именно: да се занимаваме с племенна работа, като по този начин се намаляват ненужните действия.
Грижите за пчелите трябва да бъдат дотолкова упростени, доколкото това е възможно, без да се намесваме излишно в живота им. Още едно съмнително утвърждение: Пчелите на пчелина трябва да са готови за медосбор (паша) в което и да е време на сезона. Това противоречи на законите на природата. Това е невъзможно да бъде достигнато, защото пчелата се подготвя към определена паша, в която с пълно отдаване и без загуба на излишни усилия, може да даде максимално количество мед. В каквото и да е друго време, семейството не е способно да даде максимално възвращаемост. Ето и такива семейства се износват и за зимата изискват специални мерки, което се явява допълнително натоварване за пчеларя.
Защо се употребява методът на изравняването на семействата? За удобство на пчеларя? За да може той без да му мисли, шаблонно да провежда работа по разширяването на гнездата? Какво е лошото в това? Да поразмислим! Защо в семейство със стара майка, която или от старост, или по наследствени причини не може да увеличи яйцеснасянето си, да вкарваме пити с пило? Не е ли по – добре, като създаваме малки отводки и постепенно като ги подсилваме с пило, да получим почти пълноценно семейство към края на сезона. Може такава отводка, която е достигнала сила от 16 – 20 междини, да се обедини със семейство със стара майка по време на главната паша. Безспорно, ще получим два пъти по – голяма продукция, за разлика от неперспективното пчелно семейство с некачествена майка, в което можем да вкарваме пити с пило.
Моето мнение е такова. Не трябва да се стараем да налагаме на пчелите своето разбиране как те трябва да живеят и се развиват (на този фронт ние и без това много сме „постигнали”, сега не можем да се оправим, като използваме все по – изтънчени методи на профилактика и защита от болести). А и имайки предвид реалните неща на днешния ден трябва да помагаме на пчелите да се развиват по естествен начин. А именно:
1. Да подобряваме здравословното състояние на пчелите не с лечение, а с увеличаване на имунитета им.
2. Да не се подсилват пчелни семейства с некачествени майки с пило, а да се бракуват за сметка на създаването на нови отводки.
3. Да се обединяват изоставащите в развитието си пчелни семейства по между си или с отводки.
4. Да се извозват на подвижно пчеларство само елитни пчелни семейства и обединени. Останалите трябва да бъдат или у дома или в местност с гарантирн медосбор. Те ще се явяват резерв за следващата година. Какви сюрпризи ни подготвя природата – не е известно, например както през 2002 г. А пчеларят трябва да е “въоръжен с всичките си пчелни оръжия винаги”.
5. Да не се използват методики по увеличението на медосбора (осиротяване, използване на разделителни решетки по време на медосбора и т.н.). Това са теории от миналия век, остарели и неперспективни операции.
6. Да не се центрофугира медът винаги, когато на пчеларя му се струва, че той е „излишен” в гнездото, а само когато в дадената местност настъпва главния медосбор. Например, в нашата местност след пашата от Еспарзета, когато питите се „трошат” от мед, настъпва неопределен период. Когато е трудно да се предположи, ще има ли паша от синяк поне от 2 кг, кога е суша или вятър, а кога са постоянни дъждове. Но, ако се центрофугира мед от еспарзета, то при недостиг на храна и имайки голямо количество празни килийки, пчелите се стараят да запълнят хранителните си запаси, износват се, защото излитат в каквото и да е време за нектар и прашец. В такъв случай е по – добре да не се центрофугира меда, а да се остави в гнездото, което не е много добре за пчеларя (през това време пресният мед е с най високата цена в годишния цикъл). Но е добре за пчелното семейство, което продължава да се развива и в течение на 3 седмици, имайки голяма сила при поддържащата паша, изгражда от 12 до 20 рамки с восъчни основи. И имайки до 28 пити (първият корпус - 14 и още толкова във втория - допълнение при превода) с пчели да се включи в медосбора от гречиха (елда). А изцентрофугираните семейства след медосбора от еспарзетата към това време в най – добрия случай възстановяват своя качествен състав, но не и силата си. И главната паша за тях става голямо натоварване. Те до това време не са обновили питите си, някои от тях започват да сменят майките си, защото чувстват тяхната неспособност бързо да възстановява загубеното качество.
7. Не трябва да се стараем да увеличаваме количеството на пчелите за зимата чрез специални методи, а да се постараем навреме да спрем с центрофугирането на меда, да се ограничат пчелите в един корпус, знаейки, че за всяко семейство си има определена граница. Тогава ще презимуват такива пчели добре и на открито или в затворено помещение.
8. Да не се подхранват пчелите през пролетта със сироп, а да се дават за снасяне на яйца пити с мед, като се осигури количеството на меда до 25 – 30 кг. Ако съществува опасност да се преразшири гнездото, то питите с мед може да се поставят зад преградната дъска. По – добре зад преградната дъска да се поставят 6 пити с мед, отколкото материал за едно странично затопляне.
9. Да се използва през пролетта подгряване – това помага на старата презимувала пчела да отгледа пълноценна смяна, без да губи напразно сили за затопляне на гнездото.
10. Да не се вярва на чудодейни технологии за отглеждане на пчели и още повече да не се купуват такива технологии. А, пчеларят да се старае, след като е събрал цялата информация и я е анализирал, да я приложи на основата на своето разбиране за пчелите, възрастта си, силите си, количеството пчелни семейства на пчелина и броя на обслужващия персонал.
Ако се вземе за правило: Да не се ръководи живота на пчелите а да им се помага да се развиват, като непрекъснато подобрява качеството, тогава пчеларят ще бъде с мед и със силни пчелни семейства.

Авторът е на 50 г. Занимава се с пчеларство от 1986 г. Работи с многокорпусни ДБ кошери с по 14 пити с по две майки от 1996г (в първия корпус е първото семейство, във втория – второто (отводка, която развива), които обединява при настъпване на пашата. Презимуват само на един корпус – първия. Пчелинът му се състои от 60 семейства. В статиите си пише за три центрофугирания на пити с мед от кошер (от втория корпус и следващите), при всяко от които (поотделно) е стигал до около 60 кг. Общо от трите центрофугирания, всеки може да пресметне сам, какво число от 3 цифри се получава! Практикува стационарно и подвижно пчеларство. Пише, че се занимава с културизъм и се справя с тежките корпуси. Обслужва ги сам. – допълнение при превода).

Източник: www.uley.info   Превод от руски: д-р инж Иван Парашкевов гр. Плевен

Приоритетите в пчеларството
В. Кривчиков


В последно време в периодическите издания по пчеларство има много статии по различни теми, а именно: най – добрата система за отглеждане на пчелите, най – добрия кошер на 21 век, разглеждат се проблемите на зимуването, подхранването с използването на биодобавки и т.н.
И всеки автор претендира на новаторство в това, което разглежда. Разбира се новото трябва да се измисля, всички пчелари преследват блага цел – да споделят с всички своята информация, но само след това, като отначало се почувства живота на пчелното семейство.
Когато казаха го попитали: „За какво пее”? Той отговорил: „Каквото виждам, за това и пея”. Така и пчеларят е готов да сподели с всички, какво при него най – добре се получава.
Много статии разглеждат въпросите за зимуването на пчелите. Как по – добре да се зимува – в зимовника (помещение в което кошерите се вкарват в края на сезона за да изкарат зимния период – допълнение при превода)) или на открито, с втори корпус или въобще без каквито и да са корпуси, със затворени входове или с отворени горен и долен. А, ако се разгледа някоя система за отглеждане на пчели, то тук има толкова варианти, че всичките не можеш да ги изброиш. В нея се отчитат и конструкцията на кошерите или на павилиона, и системата за хранене на пчелите, препоръчват се „най – добрите” породи пчели и т.н. Ясно е едно, че на всеки пишещ пчелар му се иска да сподели с читателите своя опит. Но нека да пишем за конкретни неща. В днешното време при сегашното положение на икономиката в нашата страна, много хора биха искали да се занимават с пчеларство. Но изкривеното излагане на информацията и целите по този въпрос в този отрасъл на народното стопанство ги ориентира неправилно.
Искам да споделя своите размишления на тема: „кое е по – важното за пчеларя: медът или пчелата?”. Ако е медът, то хайде нека да търсим „най – добрата” система за отглеждане на пчели, „най – добрата” конструкция на кошера и т.н. Ако са пчелите, то тогава, трябва да се попитаме, всичко ли направихме за това, че да помогнем на пчелата да съществува на нашия пчелин? Каква от задачите на пчеларя е най - важната? Лично аз смятам, че приоритетен въпрос в пчеларството се явява съхраняването на силите на пчелното семейство в който и да е момент от времето на годината!
Грешката на пчеларя се заключава в това, че ние подхождаме към разбирането за живота на пчелите от своята си човешка логика, а пчелите имат своя пчелна логика, свое съзнание, като отделен организъм – съобщество – семейство.
Зима. Пчелното семейство ще презимува само тогава добре, когато – то не е износено от много честото центрофугиране на мед в течение на сезона и, от преработването на захарния сироп за попълване на хранителните запаси за зимата; - в гнездото има много мед; - в кошера вентилацията е добра; - в зимовника температурата е постоянна; - пчелите в течение на цялата зима не се раздразват от странични шумове и миризми.
Пролет. За какво трябва да мисли пчеларя през това време? За ранното изкарване на кошерите от зимовника ли?. Ако пчелите са нормално подготвени за зимата, то няма никаква необходимост да ги изкарва пчеларя за ранно облитане. Защо? Затова, защото след облитането, пчелното семейство влиза в активно състояние и след 40 дни няма да има пчела, която да е зимувала, тя ще загине. Ще подготвят ли в този случай старите пчели на себе си достойна смяна, ако времето, като правило, не благоприятства летежа на пчелите. Не само за прашец, но даже за вода пчелите не могат да излитат поради възвратните студове.
Аз изкарвам кошерите си от зимовника в края на март – в началото на април, когато в природата настъпва топло време и има прашец. Кошерите ги изнасям вечерта; на следващия ден в спокойна обстановка, без удари и сътресения, пчелите спокойно се облитат, не всички и веднага, а последователно в течение на целия ден. И тогава няма да има, пълзящи по земята пчели. Ето го и един от начините, пчеларят да съхрани силата на пчелните семейства. На първо място очиствам дъната от подмора, в подрамковото пространство поставям нагреватели. При температура 14 градуса провеждам преглед. Проверявам има ли пило. След преградната дъска поставям от 3 до 5 пити с мед, като увеличавам запасите на мед в кошера до 25 – 30 кг. По такъв начин създавам запаси от мед по метода на Блинов.
(Авторът използва ДБ кошери, многокорпусни с 14 пити, които зимуват стеснени само на 1 корпус, долния – допълн. при превода).
Хранилка за подбудително подхранване, аз поставям после, след 10 дни, когато количеството на пилото се увеличава и (за да не износвам старите пчели за преработване на голямо количество сироп) давам по 150 мг захарен сироп на нощ. През деня изключвам подгряването, за да не провокирам пчелите за полети за вода за поддържане на нужната влажност в гнездото. Гнездата преглеждам следващия път, след един месец. Ако времето е добро и приносът на прашец е постоянен, то поредният преглед го извършвам след 20 дни.
Старата пчела още не е загинала през това време, а младата току що е започнала да се появява и не възниква отслабване на пчелните семейства, както след ранното облитане, когато младата пчела още не се е появила. Затова защото поради възвратните студове, майката не е могла да развие голямо снасяне на яйца.
Аз използвам двумайчина ситема за отглеждане на пчели в многокорпусни ДБ кошери. Грижа се за 60 пчелни семейства, като успявам да се справя сам.
В даденият случай няма време за грешки. Когато започват да цъфтят градините аз формирам отводки с млади майки във вторите корпуси в малки изолатори за две пити. В тези изолатори поставям пита със запечатано пило, от което започват да излизат пчели, на 1/3 от питата, с мед и перга и пчели в наличност на тях. Тук поставям и втора пита със светъл цвят – празна. След 1 денонощие поставям млада майка. След като майката се облети, изземвам изолатора, а нуклеусът го запазвам, като отделям вторият корпус от първия с плътна преграда. По – нататък подсилвам отводките със запечатано пило от семейството от долния корпус. Като, че ли всичко е просто, но целта е ясна, за сметка на използването на две майки ние натрупваме колкото се може повече пчели за главната паша. От къде да вземем резерви за създаване на отводки? Пчеларят трябва да се захване с отглеждане на високо породисти майки; да взима пило и пчели от пчелни семейства, които са достигнали сила 8-12 междурамия и пило от 6 – 8 пити.
 

От графиката се вижда, че максимално, пчелите се развиват в диапазона от 3 пити с пило до 8 пити. По – нататък развитието на пчелите се забавя. Затова при достигането от пчелното семейство на сила от 10 междини, може да се вземат от него до 3 пити с пило и разположените на тях пчели за създаването на три нуклеуса с пълни пити за което стана дума. Нашата задача е колкото може по – пълно да се използва този резерв, който се дава от природата при развитието на пчелното семейство в този диапазон от 3 пити с пило до 8 пити. През това време има поддържаща паша, която осигурява от 200 до 800 грама на ден. Към 25 май болшинството майки започват да работят. През първите дни на юни заминаваме на еспарзета. Ето тук е „складът” с белтъчната храна! През това време настъпва период относително без паша, т.е. тя е само поддържаща. Ако се изцентрофужи медът, то пчелите ще работат на границите на възможностите си, ще съберат мед до 10 кг и повече, ясно е, че сухите пити подбуждат пчелите към медосбор. Но защо да износваме пчелите? Вместо да се развива, през това време, пчелата губи сила и вече не е готова пълноценно да посрещне главната паша. През това време, аз поставям восъчни листове. За 2 – 3 седмици, всяко пчелно семейство построява средно по 10 пити.
Обединявам семейството с отводката (от втория корпус) на пашата с гречиха (елда) или със слънчогледа, което се явява главна паша в нашия регион. Обединението на семейството с отводката също съхранява силата на пчелното семейство, защото пчелите по време на пашата не се износват толкова много (аз имам предвид не отделната пчела, а семейството – като цял организъм, в който има граница на жизнената енергия). Затова не е нужно да се рискува, а трябва да се отива към главната паша с подготвени за това пчели (от позицията на силата на семейството). Аз центрофугирам само вторите или двата последни корпуса, а най – долния не го пипам. След 2 август, пашата постепенно намалява. Последното ми центрофугиране е от 8 до 12 август. Оставям в долния корпус в единия и другия му край по 3 пълномедни пити с перга. В средата на гнездото – 8 пити с пило. Покривам с платно първият корпус и във втория оставям празни пити за почистването им и изсушаването им от пчелите и временно за съхранение. И няма значение каква сила в този момент има пчелното семейство и колко заема междурамия, все едно, аз го ограничавам в долния корпус и не износвам пчелите даже на продължаващата в близък на мен район главна паша. Да се събере „всичкият” мед не е възможно, а трябва да се запази жизнената сила на семейството. При такава ранна компановка на гнездата, на пчелина няма да има пчелни кражби, а в гнездото има запас от около 20 кг мед и повече.
През това време пчелното семейство храни пилото и спокойно се готви за зимуване. И през този период в никакъв случай не трябва да се подхранват семействата със захар, като се има превид това мнение, че старата пчела ще преработи дадения сироп и ще загине. Но как може да се раздели силата на семейството? Пчелното семейство е единен организъм и не е нужно да се кара след мощната паша още и да преработва захарен сироп, да се използва на още една късна, силна паша, с подбудително подхранване, с есенно подгряване на пчелите за голямо нарастване на масата на пчелите и т.н.
За 2 месеца оставям пчелите си на спокойствие. В края на септември прибирам в склада си за пити, питите от вторите корпуси. От долните – вземам маломедните, които нямат пило. Премествам една към друга медовите пити и си отбелязвам тезиот тях, които още имат пило в средата на гнездото. В края на октомври, отбелязаните от мен пити, ги изземвам и питите с мед ги приближавам (стеснявам гнездото – допълн. при превода). Последното облитане е в края на октомври, началото на ноември. С каквато и да е сила пчелното семейство, то зимува на 6 пълномедни, пергови пити. От двете страни на гнездото поставям преградни дъски. Гнездото е разположено срещу входа. Пчелното кълбо е станало продълговато от предната към задната стена на кошера. Такова кълбо ще загрее който и да е мед в кошера, който е предназначен за зимуване. Странични възглавници аз не поставям. Пространството под долните летвички на рамките е 7 см. Зимуват кошерите без капаци (в зимовника – доп при превода) с горно затопляне.
Още веднъж обръщам внимание на това, че в който и да е момент на годината в гнездото се намират не по – малко от от 20 кг мед, може и повече.
При пролетното развитие поставям за снасяне на яйца от майката на пълномедни разпечатани пити в средата на гнездото като прекъсвам частта от питите с пило. Главното условие е да не се разделя крайната двойка пити с пило, както от едната, така и от другата страна. С помощта на такъв метод, пчелното семейство се активизира (ясно е, че става преместване на меда в гнездото), активизират се жлезите в пчелите и става обилно хранене на майката. Това са азбучни истини и тях ги има в който и да е учебник. Работата е там, че трябва да се използва цялата тази информация с полза за пчелите, а не във вреда. Но вместо това, че с ум да работим с пчелите, ние искаме да получим веднага и всичко
изведнъж, затова вярваме на всички реклами и обещания, на чудодейни храни и лекарства. А отговорът е елементарен – високопородисти, млади майки, много мед в гнездото, да се обезпечи на пчелина хранителна база, да се сменят майките на всеки 2 години, най – главното – отлично настроение, хъс и вяра в това, че всичко ще се получи. Аз описвам своята система, като имам предвид своя характер, възраст местност и др. И искам да обясня с тази статия, че сериозното отношение към пчелите ще се откупи стократно, макар, че и това не може да е главното. Не само и единствено печалбата е важна в живота на човека.

Източник: Сайт: www.uley.info
Сайт: www.beeinbg.narod.ru
Превод от руски: д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

 

Kакво е това силни пчели?
Кривчиков В.

Всеки пчелар се стреми към това, на неговия пчелин да бъдат 100% силни и здрави пчели. За това се предприемат нужни и ненужни действия, включително до смяна на кошерите. А някои пчелари даже започват да отглеждат пчели в хралупи. Така също се прилагат новомодни методи за отглеждане на пчели. При това се забравя, че съществуват основополагащи принципи при отглеждането на пчели,  които даже и много да ни се иска, не е възможно да ги пренебрегваме.
Mного читатели на вестника „Пасека России” задават на авторите на статиите, които пропагандират своите методи на работа, въпроси като: Колко човека обслужват пчелина?; Какви са добивите от стоков мед от всяко пчелно семейство?; Какво натоварване се пада на един човек? И други подобни.
В тази не голяма статия, аз искам да разкажа за своите успехи и защо според моето мнение, на мен това ми се удава.
В продължение на доста години, като използвах методите на масовата селекция по майчина линия, на моя пчелин беше подбрана група от 50 пчелни семейства. Това са пчели, които много или малко имаха признаците на карпатската порода. През зимата на 2003 – 2004 година, пчелинът от 58 пчелни семейства беше преместен в подземен зимовник. През пролетта излязоха 57 семейства. След изкарването на кошерите от зимовника на 25 март, беше проведен пролетен преглед в продължение на седмица. Следващият преглед се проведе на 20 април. На 25 април беше формирано семейство възпитател и след 5 часа дадох личинки за отглеждане на майки. Поредната партия личинки в количество от 60 броя беше поставена в семейството възпитател след 5 дни. Паралелно беше формирано второ семейство възпитател. 10 дни след слагането на първата партия, бяха формирани отводките. Използвах изолатор за 2 пити (виж в края на статията за устройството и начина на използване на изолатора – допълнение към превода) и в следващите 2 седмици създадох 50 отводки, седем семейства разделих по метода за деление на семейството на половина (поставяне на 2-ри кошер до този, който ще се дели, двата са симетрично спрямо мястото на което е бил определения за деление и след разделянето на питите по равно, летящите пчели се разпределят по между им при връщането им – допълн. при превода). В края на май – началото на юни, когато на моя пчелин се появяват полово зрели търтеи в достатъчно количество, създадох още 15 отводки с инструментално осеменени майки. Като резултат накрая заработиха 69 майки.
От 1-ви юни пчелинът от 46 пчелни семейства и 28 отводки беше изкаран на медосбор от Еспарзета. С развитието на отводките, те се връщаха на стационарния пчелин у дома, където на 1 километър от дома ми цъфна комунигата. Отводките, които имаха 1 – 1,5 междини и бяха подсилени само веднъж с непълна пита с пило, към 15 юли, достигнаха 12 пити с пчели и имаха по 7 – 9 пити с пило.
Паралелно работих по инструменталното осеменяване на майки, както еднократно, така и двукратно в рамките на едно денонощие. А така също се приготвяха рамки. Запасът от 450 броя явно не стигна и се наложи да се режат още части за рамки и да се сглобяват. Монтирах восъчни основи на рамките. При това от 22 юни започна центрофугирането на меда от работещите 46 пчелни семейства, които бяха на подвижно пчеларство. В малкото време за почивка ми се налага да преглеждам пчелните семейства, които се намират в къщи, а те в средата на юли достигнаха 60 броя. Цялата работа провеждам сам, налага се така да си организирам работата, че да нямам непредвидени изненади.
В статията „Мой вариант решения ”квартирного вопроса””, във вестника „Пасека Росиии”, номер 11 за 2003 година Ю. Варварин пише, че семейството се развива не една година, а за три – ето къде е истината! В Ставрополския и Краснодарския край, където моите колеги още продължават да пътуват през пролетта за пчели, за нас Волгоградците, казват, че сме пчеломори (убийци на пчели – допълнение на превода), понеже „издояваме”, износваме пчелата за един сезон, и след това трябва три години да се отглежда. Те са прави, пашата от градините се сменя с пашата от еспарзета, а след това с комунигата или синяк, след това идва гречиха (елда) и дават добри добиви, и накрая от слънчоглед. И като резултат пашата продължава непрекъснато до два и половина месеца. Освен това, при някои пчелари медът се центрофугира – още неузрял, почти течен, алчността завладяла пчеларя, го пуска към края на август. За каква сила на семейството може да става дума в този случай? Семействата, които са работили за такъв стопанин до износването си, вече не са в състояние пълноценно да се подготвят за зимуването си, а някои от тях още и със захар им попълват медовите запаси.
Извод: Аз не центрофугирам долните корпуси на кошерите си до формирането на пчелните семейства към нарастване на количеството на пчелите за зимуването и т.е. до 8 – 15 август, независимо от това, че пашата може да продължава или не. Във всеки момент от сезона в гнездата държа от 25 до 30 кг мед. И започнах да забелязвам, че качеството на пчелата расте от година на година. Трябва да призная, че се занимавам с масова селекция. Проверявам майките – дъщери от майките – рекордистки по потомство, и ако има необходимост, то осеменявам дъщерите изкуствено, като взимам сперма от карпатка, но от друга линия. От всекидневнното подхранване със захарен сироп по 150 мл искам да се откажа, защото при качествени майки и големи запаси от мед отпада тази необходимост.
Какво да се прави с тези семейства, в които майките не са контролирани – откъде са (свищеви, роеви или от тиха смяна)? През пролетта такива семейства се явяват доставчици на запечатано пило, което е пред излизане на пчеличките за формиряне на отводките. Майките – дъщери от елитни пчелни семейства, които не са наследили ценните качества на майките си, също така се използват за формиране и подсилване на отводки, защото ползата от такива семейства за медосбора е много по – малко, отколкото от подсилената отводка, която има добра , племенна майка. И като резултат от 46 работещи семейства, които са били на подвижно пчеларство на комунига, изцентрофугирвам 43 фляги (гюма за мляко с мед – допълнение при превода). След това пчелинът се закарва на слънчоглед. Центрофугирането го правя сам без помощници.
И така, за зимата бяха сформирани 120 семейства. Към такъв резултат ме доведе усърдната, всекидневна работа в която неефективните методи на работа се отменят, а се използват нови или стари методи със съвременна трактовка. Като резултат, отпада необходимостта за загуба на време при обслужването на неперспективни семейства. Като се увеличава количеството на ново построените пити, то по този начин ние намаляваме натоварването на старите такива по отношение на отглеждането на пило в тях. И като резултат светло кафявите пити служат не 2 – 3 сезона, а повече, тъй като част от пилото се отглежда в ново построените пити.
И така, пчеларят трябва да притежава всички достъпни знания за пчелите, методите и приемите и да ги използва на своя пчелин всичките, като отчита прогнозираните климатични условия за текущата година и да се опира на реалната сила на пчелите на своя пчелин. Работейки с пчелите, пчеларят мечтае за това, че при него всички пчелни семейства да са силни 100%, но той представя ли си какво ще прави с тях? На собствения си пример аз се постарах да докажа, че да имаш силни пчелни семейства не е толкова просто. Работата с тях отнема цялото свободно време, на себе си вече не принадлежиш. Като се преработи фразата „Все для фронта, все для победы”, може да се каже „Всичко за пчелите, всичко за достигането на поставената цел”. Като, че ли всичко обмисляш отрано, подготвяш се, но понякога се случват такива неочаквани неща, че не знаеш как от тях да излезеш. А, ако пчеларят се е разболял, или е стъпил накриво през голямото тичане „напред – назад”, ако си е навехнал рамото, или си е повредил пръст? Какво да прави? На кого да остави пчелина? Затова той не може да боледува, няма право да се разболява!
Пчелните семейства, които са разделяни на половина, както беше споменато с помощта на летящите им пчели, със стара майка дадоха по 100 – 130 кг мед. А другата половина, след разделянето, която не прие маточниците от породистата майка, си отгледаха свищеви, успяха да увеличат количеството на пчелите си и събраха по 40 – 60 кг стоков мед. Но такива имаше 5 броя. Такава мощ се чувстваше във пчелните семейства, че след дневната паша пчелинът бръмчеше, като малка къща в koято е монтиран трансформатор в целия и обем. Първото центрофугиране започна на 22 юни, последното завърши на 20 август. Медът течеше като поток, вече не стигаха съдовете. От 46 семейства беше изцентрофугирано 94 фляги с мед, което съставлява по 102 кг. мед средно на всяко пчелно семейство.
С отчитане на преминалата година правя извода, че да се повдигне качеството на возените на подвижно пчеларство пчелни семейства може за сметка на следните слагаеми: 1.Отглеждане на силни, пчелни семейства с породиста майка, което е естествено. 2. С отчитане на това, че не всички семейства на пчелина могат да бъдат най – силни, формираме отводки с майки произведени през тази година, които са с добро родословие и ги подсилваме от средните и слабите семейства. По – нататък взимаме цялото пило от слабите семейства и го поставяме в отводките, вземаме майките от слабите семейства и на тяхно място поставяме маточници от семействата – възпитатели. С други думи поставяме за основа младите породисти майки. 3. Отводките от тази година ги подсилваме за сметка на налитането на отводките при делението на половина с участието на летящите пчели. Благодарение на този метод, майката, която попада в комфортни условия, защото, семейството има още от образуването си пчели на различна възраст, за разлика от отводките, които са само с млади пчели, много бързо нараства снасянето на яйца и семейството за медосбора стои в една редица със силните такива на пчелина. 4. Обединяването на две слаби семейства за главната паша. За тази цел преди возенето на подвижно пчеларство и медосбор, формираме второ семейство във втория корпус, като поставяме плътна преграда между корпусите. До главния медосбор, те така и ще се развиват отделно едно от друго. Добре е, ако в едно от тези семейства, пчелите направят тиха смяна. Тогава при обединението, младата майка, като по – пъргава побеждава. Ако на пчелина има няколко такива разделени през преграда семейства, то при тиха смяна, в две сдвоени семейства, те може да се разделят преди заминаването, като в долното семейство се постави старата, в горното младата майка или обратното, което е несъществено, все едно, на пашата те ще бъдат обединени. 5. Обединяването на главната паша на средни по сила семейства с отводка, която се намира в горния корпус (по такъв начин ние увеличаваме количеството на меда и сменяме миналогодишната майка с млада, племенна от текущата година).
Естествено, не могат всичките ми семейства да са абселютно еднакви. На подвижното пчеларство от 46 семейства, 3 се оказаха по – слаби. Разбира се, те се бяха развили до 28 пити с пчели общо, първия и втория корпус, но не изкаха да работят като другите при събирането на меда. Те си имаха всичко – и пчели и пило, а произвеждаха мед – едва – едва. Всяко от тези семейства даде средно по около 40 кг мед. Възниква въпроса – Защо са нужни такива семейства? Близко до тях стои контролното пчелно семейство върху везна. От него съм изцентрофужил 150 кг мед. Е, струва ли си пчеларят да се занимава с масова селекция или не? Това е същото както и с кравата. Която е племенна – дава 6000 кг мляко в година. А „тази, която си имаме в двора” 2000 кг и то едва, едва. И какво, жалко ни е да я предадем за месо, защото почти ни е станала член на семейството? Според мен с пчелите е много по – просто. Ако е лоша майката, то тя трябва да се смени през пролетта, вместо да се занимаваме с подсилване на слабите семейства със стари или даже и млади, но некачествени майки. Да се създават отводки и да се подсилват. Ще кажете, че тази работа отнема време, сили и средства. Да, но резултатът от упоритата всекидневна работа е налице. Получава се, че един пчелар, не може да си изцентрофугира меда, а друг само успява да си разпери ръцете (няма мед, нещо не работят както трябва). Уж правят някакви планове, всичко изглежда на пръв поглед просто. А ето идва пролетта и всичко си продължава по старому, или няма време, или основната работа не позволява да се прави всичко предвидено с пчелите. И започват оправданията: „Ще се пенсионирам – тогава ще имам време за качествена работа с пчелите, ще им отделям повече време”. А действителността показва друго, там където е старостта, там са и болестите, и отново няма време за по – задълбочено вникване в живота на пчелите.
За изолатора за две пчелни пити, който е в помощ на пчеларя. Неговата предна и задна част е направена от плътна оцинкована ламарина, а страничните стени от фазер. В предната стена (в ламарината) има кръгъл входен отвор), който при поставянето на изолатора във втория корпус, съвпада с входния отвор на този корпус. В задната стена на изолатора са пробити отвори с диаметър 1,5 – 2 мм за вентилация. Изолаторът главно се използва за създаване на нуклеус в който пчелната майка съзрява до оплождането и.

Няколко изолатора винаги ми се намират под ръка. И, ако при преглеждането на силните семейства има възможност да се взема една пита, то нея веднага я поставям в изолатор, който винаги е до мен. Понякога от едно пчелно семейство, което има през май месец 8 – 10 пити с пило, вземам 3 пити с пило и разположените на тях пчели за три нуклеуса. След като прегледам и затворя пчелното семейство, доокомплектовам изолаторите с втора пита, която е с мед.
Заредените по този начин изолатори поставям във вторите корпуси на тези пчелни семейства, в които в първите корпуси работи старата майка. Корпусът го обръщам с входа в обратна посока. Входният отвор на изолатора и горният кръгъл отвор на корпуса съвпадат. Отгоре върху изолатора поставям покривно платно, а отстрани го затоплям с възглавници. Нуклеусът получава топлина от семейството, което се намира в първия корпус.
Неоплодена майка поставям в изолатора след едно денонощие, когато в него няма да останат стари пчели. Това го правя вечерта, непосредствено върху пчелната пита. Младите пчели заобикалят майката и се опитват да я хранят и да се грижат за нея.
След като пчелната майка се облети и започва да снася яйца, питите от изолатора ги вземам, изолатора го изваждам от корпуса, преграждам втория корпус от първия с плътна преграда. Сега отводката с младата майка може да се подсилва с пити със запечатано излюпващо се пило от семейството от долния корпус.
По – нататък на главната паша семейството от първия корпус и отводката от втория ги обединявам. Като резултат получаваме повече стоков мед и сменяме старата майка в семейството с млада.
Изолаторите, могат да се използват и в кошери - лежаци, ако се поставят в края на семейството.Изолаторът има от двете страни подвижен капак. Той се използва при обединяването на семейството, което няма майка с отводката. Подвижният капак отначало се отваря на 0,5 – 1 см и след това, ако няма сбиване между пчелите, то се отваря напълно.
Няколко изолатора с отводки, поставени един до друг в кошер с 12 пити или в лежак може да се зазимяват за запазване за пролетта на запасни майки.
Човек става истински пчелар  тогава, когато той започва да разбира, че трябва от пчелите не само да се взима, но и да се дава. Когато започва да живее по библейските закони, че като отдаваш, ще получиш. Колкото повече сила и енергия отдаваш на хората, на пчелите, то толкова повече при теб идва информация. Като резултат човек по – дълбоко започва да чувства обкръжаващия свят, по – тънко да разбира пчелите. Не е ли в това щастието от съществуването? Не всички пчелари, през цялото време мислят само и само за печалбата и обема на произведената продукция.

Източник: Сайт: www.uley.info
Сайт: www.beeinbg.narod.ru
Превод от руски: д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by