Дата на обновяване:26.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ВАРИАНТ НА УСТРОЙСТВО ЗА ЗАКРЕПВАНЕ НА ВОСЪЧНИ ОСНОВИ
С ПОМОЩТА НА ТОПЛИНА В ЧЕТИРИ ВАРИАНТА


д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Материалът :(Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник" е публикуван заедно с принципна схема на вариант на терморегулатор веднага след статията "Устройство за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина в 4 варианта")

Статията е публикувана на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

Предлаганото нестандартно, технологично приспособление не представлява някаква нова и досега непозната идея. То е известно на някои от пчеларите, тъй като негови разновидности са били публикувани в пчеларската литература и в интернет адресите с подобна тематика (например интернет изданието на руското сп. “Пчеловодство”). Хубавото при него е това, че може да бъде реализирано в няколко варианта (най – малко четири), според предпочитанията на всеки пчелар. Дали ще даде приоритет на електрическите или на механичните особености в конструкцията, зависи само от него.
Съществува достъпен за всички метод да се създаде устройство с помощта на което да се облегчи не лекия труд на пчеларя при монтажа на восъчните основи в предварително скованите и зателени пчелни рамки. За целта е необходим поялник (виж приложената фотография) с мощност 25 – 80 W. Много е важно

Показан е поялник, в който вместо човка е монтирано шпорче за зателване на восъчни основи. Пчеларят решава как и къде да включи така полученото устройство. да може да се сменя човката на поялника. В пчеларските магазини се продават шпорчета с улей в кръглата (въртяща се работна) част. Те се произвеждат главно с дървени или пластмасови дръжки, които много лесно могат да бъдат

снети. Основният проблем в това не сложно приспособление е несъвпадението между външния диаметър на кръглата, носеща част на шпорчето и външния диаметър на човката (вътрешния диаметър на отвора на нагревателя на поялника). Обикновено кръглата, носеща част на шпорчето е с по – голям диаметър от този на човките на поялници с мощност до около 40 – 60W. Това е и основната причина да се използва мощен поялник с мощност 80 W, независимо, че е достатъчна около 1/3 от нея за да се загрее шпорчето. Освен това, тежестта на такъв поялник е по – голяма и това се усеща след няколко часа работа с него.
Независимо от всичко отбелязано до тук, както се подразбира, първо трябва да се извади човката от поялника, като се разхлаби фиксиращия винт след което на нейно място да се постави кръглата носеща част на въртящото се шпорче. Фиксиращият винт на нагревателя на поялника се стяга отново. Сега идва редът на регулирането на температурата на шпорчето, което както става ясно е заменило човката на поялника и се нагрява вместо нея.

Най – лесния начин за регулиране на мощността на поялника е да се осъществи неговото захранване посредством автотрансформатор или от регулатор на обороти за ръчна дрелка. Без да разглеждаме всички видове регулатори, можем да отбележим, че напрежението на изхода им в болшинството случаи се изменя от около 0 до приблизително мрежовото напрежение ~220V/50Hz. Този диапазон на регулиране е на разположение и от автотрансформаторите. С други думи може да се избере експериментално такова напрежение за преработения от нас поялник, което да загрее неговия нагревател, а оттам и въртящото се при движението му шпорче до температура 60 – 100 градуса Целзий. Тук му е мястото да се отбележи, че към шпорчето топлината постъпва главно през оста му и по конвективен път. Това означава, че измерената преди него температура е по – висока (между него и носещата кръгла част) над  100 С. Това се подтвърждава и от експерименталното и измерване. Аз използвах стандартен терморезистор от типа Pt100. Неговото
съпротивление се колебаеше около 145 Ома, което съответства на около 125 градуса. На самото шпорче, (кръглата, въртяща се част) тя е с няколко десетки градуса по – ниска в зависимост от конструкцията му. Ако се проследи във времето, температурата му ще се променя тъй като се мени и мрежовото напрежение, а освен него се изменя и околната температура на помещението в което работи пчеларя. Те няма как да стоят “заковани” примерно на 220V и на 20 С (не, че това не може да се осъществи). Последствията от тези изменения, обаче практически не се усещат от пчеларя при неговата работа, тъй като става въпрос за няколко градуса. Казано с други думи основно температурата на шпорчето ще бъде пропорционална на подбраното от нас захранващо за поялника напрежение. Няма значение дали то ще бъде получено от автотрансформатора или от регулатора на обороти (напрежение). От гледна точка на техниката на безопасност те трябва да бъдат избрани от специалист с подходяща квалификация. Същото се отнася и за работата на пчеларя по - нататък с устройството – трябва да спазва изискванията за работа с електрически ток. Варианти на подобнирегулатори на мощност са разгледани в Статия N33 на сайта: "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и при въртенето на ротора на пчеларска центрофуга".

Съществува трети, малко по – труден за реализиране начин за регулиране на мощността на поялника – в проценти. Накратко същността му е следната: Известно е, че мрежовото, променливо напрежение е с честота 50 Hz. След изправянето му, честотата става 100 Hz. По – нататък може да се задават от 0 до 99 импулса в секунда и да се избере това число, което удовлетворява пчеларя, т.е. не разваля (не стопява) восъчната основа при нагряването на телта с шпорчето при неговото движение. В моя случай се получи, че при 30 импулса (30 процента от мощността на поялника), работата ми с шпорчето ставаше най – добре. По - подробно регулаторът на мощността на нагреватели, чиято мощност може да се задава от 1% до 99% е разгледан в Статия N 38 на сайта: "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина"Част1.

Не е трудно да се пресметне, че при мощност от 80 W на поялника, 30% от тях ще съответстват на 24W. Може да се спори дали зависимостта е линейна или не е, но това не е толкова важно в случая. Примерно толкова вата са необходими за шпорчето за да се работи нормално с него в конкретния случай с избрания поялник. Друг вариант на процентен регулатор с по - просто устройство е разгледан в Статия N 41:

Статия N41/08.12.07  "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

Oще един вариант на регулатор на мощността (задава се с потенциометър с предварително градуирана скала на мощността на оста му) е разгледан в Статия N 45 на сайта:

Статия N45/24.12.07  "Вариант на регулатор на мощност за електронагреватели с цел използването му за съвместна работа с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина".

Повтарям с други думи казаното в началото на статията. Ако се купи направо поялник с мощност 25W, носещата част на шпорчето няма да може да влезе в отвора за човката му. Ако се обработи преди това на струг ще стане прекалено тънка и затова се използва поялник с “ненужно голяма” мощност – 80 W, който малко “натежава” на ръката след няколко часа работа. Както се оказва, това не е беда. Затова има и вариант за приложението му (виж по – долу четвъртия вариант). Разгледаните три начина за решаване на проблема засягат по – скоро неговата електрическа страна. И трите са удобни, вършат работа.

Аз си избрах третия от тях, защото имах под ръка готов регулатор в проценти. В противен случай щях да избера единия от първите два, които не са толкова трудоемки за реализиране.
Съществува и четвърти, механичен път за решаване на този проблем. Трябва да си призная, че не съм го пробвал, но би трябвало да стане. Купува се поялник с мощност 25W. Има такива и не са скъпи. Носещата част на шпорчето се стяга за нагревателя на поялника на 2 или 3 места. Могат да се използват приспособленията с които се стягат краищата на гумените маркучи в автомобилите. От това ще “пострада” само външния вид на устройството, нещо, което в случая не се отчита.
Така ще отпадне усложненото захранване на поялника, както беше посочено в първите три варианта. Той нама да се включва към регулатор на напрежение (процентен регулатор) или към автотрансформатор, а нап раво в мрежовото напрежение ~220V/50Hz.
С показаното на фотографията устройство работя повече от пет години. Предварително може да се притисне телта към восъчната основа с дъска (или нещо подобно от гетинакс или текстолит), която влиза (ляга) в рамката. Така теловете “си намират местата” и след това може да се премине върху тях с нагрятото щпорче. Виждал съм колеги, които с върха на малка отвертка леко притискат предварително с тази цел телта на няколко места, за “да се хване” за основата, преди да прокарат върху нея устройството с нагрятото шпорче. Скоростта му на движение се усвоява буквално за няколко минути. Разбира се не може да се задържа на едно място, защото ще се развали восъчната основа. По – нататък експериментално определените температура и скорост на движение на шпорчето може да се използват всяка година. Телта потъва някъде до половината на восъчната основа. При наличието на всички останали условия за изграждане на пчелните пити, пчелите приемат добре така монтираните восъчни основи и градят нормално.

Устройство за монтаж на восъчни основи на зателени рамки с помощта на шпорче и поялник (веднага след него и вариант на  терморегулатор за целта)

Е.В. Артемьев, сп. "Пчеловодство" 1987 N7 стр.23

 

Принципна схема на вариант на  регулатор на температурата на шпорчето за използването му при монтаж на восъчни основи с помощта на поялник

Электронаващиватель
Чтобы изготовить электронаващиватель, нужен паяльник мощностью 40 Вт, в котором предусмотрена возможность смены жала.

Ослабьте винт фиксации и извлеките жало, измерив, на какое расстояние оно было погружено (как правило, около 5 см). Диаметры жала и стержня

катка если и отличаются, то незначительно. Снимите с катка деревянную ручку и укоротите стержень, оставив расстояние до места изгиба из расчета: глубина погружения жала + 1 см. Вставьте в нагреватель паяльника подготовленную заготовку катка и закрепите с помощью винта фиксации.
Собрать схему регулятора температуры нагрева жала катка (рис) под силу и начинающему радиолюбителю. Она имеет безтрансформаторное питание. Для питания цепи управления тиристором применен диодный мост V1, а также стабилитрон VD1, резистор R1 мощностью не менее 2 Вт. Остальные резисторы мощностью 0,5 Вт. Все детали схемы, за исключением переменного резистора R2, монтируются на одностороннем текстолите. Схема некритична к типам деталей, и ее настройка заключается в подборе резистора R4. После сборки и отладки схемы с помощью переменного резистора R2 нужно добиться, чтобы температура на катке была в пределах 60–80°С.
М.В.ПАРЕЕВ  "Пчеловодство" 2003/N7

Материалите подготви за сайта:
Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

                                   главна страница                           горе
 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by