Дата на обновяване:20.12.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Приложение на електроподгряването на кошерите – моята система
Василий Люляков

Винаги с голям интерес разглеждам страниците на списание „Пчеловодство” в Интернет. Обърнах внимание, че статиите за електроподгряването на кошерите много често се отличават с непрофесионализъм. На мен лично тази тема ми е близка като бивш инженер – конструктор – технолог на радиоелектронна апаратура.
Аз живея в предпланинската част на Крим, която е с големи колебания на температурите, затова стигнах до извода, че трябва да разработя проста и надеждна система за автоматично електроподгряване за своите 60 кошера. Терморегулаторът автоматично поддържа зададената температура, и се изключва във светло (дневно) време, за да се предотвратят излитанията на пчелите, когато времето е студено. В началото на април през нощите се образува слана, студено е, но пчелите още в 8 часа са на топла поилка (виж краткото и описание в края на статията), а от 10 часа вече летят за нектар.

Нагревателят е обърнат за да се покаже долната му страна. Нагревателят е поставен в работното си положение с нагряващата се част и епоксидната смола от горната му страна.

Нагревателите трябва да се разполагат само в дънната част на кошера, както е доказано в експериментите на Е.К. Еськов, само такова разположение повишава стабилността на температурата в централната част на гнездото и понижава разходът на електроенергия 4 пъти в сравнение със страничното разположение, а така също понижава заболеваемостта от вароатоза, аскосфероза и нозематоза.
Някои статии в рекламата си за различните нагреватели пишат за увеличаване на количеството на пилото в 2,5 пъти, като пропускат да добавят, че увеличението на пилото през есенния период Еськов е получил като е използвал термопанел (нагревател) 450х280 мм на дъното на кошера и с термодатчик в централната част на гнездото. Трябва да се започне с избор на мощността на нагревателя. Аз препоръчвам 15 W за Юга, а за Севера може и 30 W, като се увеличава площта на нагревателя два пъти, като се спазва правилото на лекарите – (Не навреди!). Желателно е напрежението да бъде 24 V. Някои използват и 12 V, но се налага да се употребяват много дебели проводници, а други, които са решили да „икономисат !?!” понижаващия трансформатор, направо в разрез с всички норми на техниката на безопасност захранват с ~ 220 V и след като се случи нещо много лошо си спомнят, че в места с повишена влажност е забранено използването на напрежение по – голямо от 36 V.
Получава се съпротивление около 40 Om. Аз използвах проводник със съпротивление 5 Om на метър, а за да се намали дължината на проводника два пъти, към изводите на нагревателите запоих изправителни диоди. А сега моето “ноу – хау”: Аз залепвам проводника с епоксидно лепило с помощта на шпакловка на парче от текстолит от едната страна. Залепването позволява да се подобри топлоотдаването, влагоизолацията и купешкият вид. От началото се пресмята, колко пъти отрязаният проводник е по – дълъг от парчето текстолит и върху него се правят прорязани с трион канали (места) на няколко милиметра един от друг в нужното количество. При голям размер на парчето текстолит, тези канали се правят неравномерно, на няколко групи – така се намалява разходът на лепило. Сега се покриват с него само тези няколко групи, а не цялата повърхност от текстолита.
По нататтък проводникът се поставя в каналите като „змия”, като се фиксира от двете страни на групата канали. Към двата извода на предназначения за залепване за текстолита с епоксидна смола проводник се запояват монтажни проводници, които преминават през предвидени за целта отвори (виж фотографиите). Нанася се епоксидното лепило. Аз използвах парчета от текстолит с размери 20 х 20 и 20 х 40 см и за 40 нагревателя изразходвах 1 литър шпакловка (лепило). Високоомният проводник за нагревателите беше с лакова изолация, затова повторното му покриване с лак не се наложи. На другите два извода на нагревателя се запояват електрически съединители (букси/щекери - доп. при превода). При изработването на кошерите се допуска да се използва епоксидно лепило, затова, като се отчита неголямото нагряване, вреда за пчелите няма да има.
На фотографиите е показан нагревател на дъното на многокорпусен кошер. Показан е нагревателят покрит с лепилото отгоре и нагревателят обърнат. Ако изводите не са в изолация от тъкан, пчелите не ги „гризат”.
Използването на електроподгряване на кошерите понижава влажността в кошера и изисква използването на подхранването с течности в него. Ето един добър пример от енциклопедията на Рут: „Съществуват различни видове хранилки. Много от тях са сложни и неудобни. Този, който не желае да прави излишни разходи, може да използва в качеството на хранилка обикновени кутии от ламарина”. В днешно време са разпространени много стъклените буркани. В найлоновата капачка на буркана се пробиват 20 отвора с диаметър от 1 мм, налива се сироп и може да се остави на пчелните пити. При тази хранилка, като смучат сиропа, пчелите преодоляват известно съпротивление, което е определено предимство. Такава хранилка не предизвиква кражба и стига (0,5 литра) за 1 – 2 дни. Може да се наложи да се направи един преходник от мрежа с квадратчета 3х3 мм и да се даде възможност на нея да се поставят 2 буркана (единият с вода, вторият със сироп).
Такава мрежа е добре да се укрепи на дървени парчета с размери 10 х 10 мм, като се помисли как да се постави капака на кошера, за да не се преобърнат бурканите. (Доп. при превода). Може да се използва празен магазин или корпус. При раздаването на течно подхранване, преходника се поставя с мрежата на горе, при поставяне на канди – с мрежата надолу. На някои кошери съм и преработил дървените възглавници за да мога да поставям лесно преходника.
Използвал съм и подхранване с мляко и получих отличен резултат. Кипнах снежна вода, разтворих в нея захар 1:1 и след изстиването и добавих прясно козе мляко 10%. Есенното подхранване наливам в един чайник. В друг чайник наливам гореща вода. Първо с горещата вода изплаквам бурканът – хранилка, а след това наливам пресния сироп. Ако от вчера е останало още около 0,2 л от вчера, го оставям за следващия ден.
Електроподгряване на многокорпусни кошери
Използвам нагреватели с размери 20 х 20 см. При такива размери не възниква силно нагряване и по периферията на кошера остава студена зона, в която могат да се разполагат старите пчели за тяхното по – малко износване. Нагревателите трябва да се разполагат не точно в центъра на дъното на кошера, а по – близко до задната му стена, тъй като именно задната част на гнездото има най – малка стабилност на топлинния си режим и студения въздух до долния входен отвор намалява количеството на излитащите пчели. Технологията на работа с кошер, който има подгряване се отличава от обикновената технология в която не се използва подгряване. Това е свързано с факта, че температурата в първия и втория корпус става еднаква. Пчеларят може въобще да не се занимава със смяна на местата на корпусите. При това подгряването трябва да се извършва с терморегулатор, т.е. автоматично да се осъществява желаното поддържане на зададената температура
Термостабилизирано подгряване с терморегулатор.

В празен "имитационен кошер" са разположени силовият трансформатор, терморегулаторът, термодатчикът, фоторезисторът, фоторелето. Когато се подгрява само един кошер, терморегулирането се реализира просто, като термодатчикът се разполага на нивото на долните дъсчици на пчелните пити.
Ако кошерите са няколко десетки за да се използва само един терморегулатор

(а, не няколко десетки – доп. при превода), се прави имитация на кошер. Терморегулаторът се разполага в празен кошер, на който мощността на топлоотделянето е близка до мощността, която отделят пчелите в един кошер. За имитация на пчелното гнездо, терморегулаторът се покрива с възглавница. Във входния отвор се монтира фоторезистор, който изключва електроподгряването през деня. Регулаторът се настройва на 15 градуса Целзий – това е оптималната температура за едно силно семейство. Значи, в имитационният кошер, терморегулаторът ще поддържа +15 С. За да се контролират останалите кошери, периодически се прави проверка на температурата на няколко кошера на нивото на долните дъсчици на пчелните пити, в близост до задната стена. Това е много лесно да се направи с цифров термометър с термодвойка. В зимно време терморегулаторът се настройва на +3 С.       Няколко думи за топлата поилка. Тя е заварена от неръждавееща ламарина. В сечението си напомня за буквата Н. В долната и част е поместен нагревател с мощност 30 W, който се захранва с напрежение 24 V. В горната и част са поставени две гравитационни поилки с буркани. Използвам само вода, йонизирана със сребро за предотвратяване на инфекции. Поилката е затоплена с пенопласт.      

Източник: Списание „Пчеловодство” 2005/N 2
Сайт: http://kalenda60.narod.ru/

Превел от руски: д-р инж Иван Парашкевов, Плевен


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by