Дата на обновяване:22.11.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Като вземат решение, пчелите отчитат своя минал опит и времето от денонощието

 

За да намират оперативно източниците на нектар, които много често се менят в течение на лятото, пчелите трябва бързо да се обучават и също толкова бързо да се преобучават. Експериментите показаха,  

Рис. 1 За да намират повече нектар, пчелите трябва постоянно да се обучават и преобучават и да имат добра памет;

че пчелите отлично запомнят не само цветовете и миризмите на тези места, в които вчера са намирали храна, но и времето от денонощието, в което е ставало това, при това за изработването на устойчиви навици са достатъчни два – три часа обучение. Пчелите използват данните за времето, когато се ориентират по цветовете, но кой знае защо не правят това, когато се ориентират по миризмата.
Способността на пчелите към бързо обучение е добре известна. Главната грижа на пчелите – да намерят повече нектар, източниците на който непрекъснато се менят в течение на сезона: едни цветя увяхват, други цветя се разпукват. В многобройни експерименти е било доказано, че пчелите много бързо запомнят зрителните признаци и признаците за миризми, по които може да се намери храната, и ги съхраняват в паметта си в продължение на много дни и даже седмици. Ако ситуацията се промени, то пчелите бързо се преобучават. Например, ако пчелата бъде научена, че сиропът се появява в жълтата хранилка, а не в синята, а след това започнат да подават сироп в синята хранилка, като се остави жълтата празна, пчелата много бързо „забравя” за жълтата хранилка и напълно се превключва на синята.
В редица експерименти е било показано, че в действителност предния опит не се забравя съвсем: понякога пчелите като, че ли си „спомнят”, че и с жълтата хранилка ги е свързвало нещо приятно. Обаче и до сега, много детайли на това явление са оставали неясни.
Пчелите добре запомнят не само местата и признаците, но и времето от денонощието, когато те са намерили храна на едно или друго място. Още през 1930 – година е било установено, а в последните години е потвърдено, че пчелите отчитат и времето в денонощието при планирането на своите маршрути. Например, пчелата може да бъде научена, че сутринта храната се намира в точка А, а вечерта - в точка Б, и пчелата това прекрасно го усвоява. В предните експерименти такова обучение е ставало за няколко дни.
Оригиналните експерименти, проведени от австралийските зоолози, съществено са допълнили представата за паметта и мисленето на пчелите. Задачата на изследването се е състояла в това, да се изясни, могат ли пчелите да отчитат данните за времето от денонощието при избора на едно от две „конфликтуващи” спомена, ако обучението е ставало в един единствен ден.
Опитите са се провеждали под открито небе. На три метра от кошера, където са живели индувидуално пчелите с поставен знак върху тях, е стояла експериментална маса, покрита с мрежеста на квадратчета покривка от пластика. Пчелите добре запомнят рисунките на квадратчета, затова те са могли да намерят тази маса без особени трудности. Пчелите са ги пускали от кошера по една и са ги обучавали индувидуално. Отначало тях просто са ги научили да долитат до масата, на която намирали чашка със сладка вода. След два – три такива „урока”, започвало по – сложното обучение.
На масата поставяли три пластмасови квадрата с размери 10 х 10 см: син, жълт и зелен. Разположението на квадратите през цялото време го променяли, за да могат пчелите да се учат да се ориентират по цвета, а не по мястото на квадрата на масата. В средата на всеки квадрат стояла малка непрозрачна чашка. В една от тях имало подсладена вода, а в две други - обикновена. Пчелата можела да прелита свободно от една чашка на друга, докато не намери сиропа. Експериментаторите са следили какъв цвят пчелата ще избере пръв, и са броили количеството на „увисванията” над всеки квадрат и количеството на приземяванията. След всеки сеанс на обучение, чашките и пластмасовите квадрати ги изтривали със спирт, за да унищожат всички миризми.
След обучението, което не заемало повече от три часа и се провеждало в различни моменти от времето на денонощието за различни пчели, започнало тестването на паметта. По време на тестовете във всичките три чашки наливали само чиста вода, за да се изключи напълно възможността за ориентиране по миризмата.
В първия експеримент се е проверявала ефективността на обучението и нейната зависимост от избирания цвят. Участвали 15 пчели, всяка от тях преминала по 10 сеанса на обучение. Пет пчели получавали сироп на жълтия квадрат, пет на зеления и пет на синия. Всички 15 насекоми се научили да избират необходимия цвят еднакво успешно, и след шестия сеанс вече никога не грешали (повечето пчели не допускали грешка още след третия или четвъртия сеанс. Пчелите проверили след едно денонощие след обучението и всяка пчела веднага избрала „своя” цвят. Никакви признаци за това, че паметта се е притъпила за денонощие, не били открити. Опитът показал, че даденият експериментален дизайн обезпечава бързо обучение, при това всичките три цвята са се запомняли от пчелите еднакво успешно.

Във втория (главен) експеримент се проверявала връзката между активизацията на конфликтуващите спомени и времето на денонощието. Участвали 45 пчели, всяка от които е преминала 30 сеанса на обучение. Първите 20 пъти сладката вода я поставяли на един цвят (А), последните 10 – на друг (Б). Цветовете А и Б са били различни за различните пчели. По такъв начин, пчелата отначало се е обучавала на едно нещо, а след това на друго – противоположно на първото и като резултат в нея е трябвало да се формират „конфликтуващи” навици.
За да се приучи пчелата към цвета А, били достатъчни три – четири сеанса, за да се приучи на цвят Б, са били необходими пет – шест

сеанса.

Рис. 2 Резултати от втория експеримент за трите групи по 15 пчели във всяка. Първата група пробвали веднага след обучението и след 10 минути, втората – веднага и след 22 часа, третата – веднага и след 24 часа. По вертикалната ос – интезивност на търсенията на квадрата от даден цвят (оценява се по броя на „увисванията” и приземяванията.
Рисунките са от разглежданата статия в Behavioral Ecology and Sociobiology

След това се провела проверка на паметта. Всичките пчели ги проверявали веднага след завършването на „учебния курс”, а след това още веднъж след прекъсване. При едни пчели това прекъсване продължавало 10 минути, при други – 22 часа (когато преминавало едно денонощие след началото на обучението към цвят А), в трети – 24 часа (след като изминавало едно денонощие след обучението им към цвят Б).
Как сработва паметта на пчелите? Изхождайки от това, какво е било известно по – рано за мисленето на пчелите, авторите очаквали едно от трите неща:
1) Последните уроци можели напълно да изместят предшестващите навици, и тогава пчелите винаги ще избират цвят Б, независимо от продължителността на прекъсването.
2) Полученият опит е толкова по – важен, колкото по – малко време е преминало от момента на неговото получаване. Обаче, ако двата конфликтуващи спомена са достатъчно стари, различията в степента на тяхната давност се изглаждат, и пчелата е възможно да започне да „усреднява” своя вчерашен опит. Може би тя ще си спомни, че цветът А и е донасял късмет два пъти по – често, отколкото цветът Б (в 20 сеанса обучения от 30). Ако пчелите разсъждават така, то те са длъжни веднага и след 10 минути след обучението да изберат цветът Б, а след 22 и 24 часа – цветът А. Именно такъв ход на мислите е характерен за мишките и плъховете. При насекомите това по – рано никой не го е проверявал.
3) Накрая, пчелите могат да отчетат в своите разсъждения така също и времето в денонощието, през което е бил получен този или онзи опит. Те могат да помислят, че цвят А е престанал да произвежда нектар, а цвят Б е започнал, защото в тези странни квадратни цветя имат такъв денонощен цикъл (действително, достъпността на нектара в някои истински цветя зависи от времето в денонощието). В този случай пчелите трябва да избират цвят Б веднага и след десет минути, цветът А след 22 часа, и отново цветът Б след 24 часа.
Резултатите от експеримента съвпадат с предсказанията от последната хипотеза – най – заплетената и сложна от трите. Пчелите уверено предпочитат цветът Б веднага, след 10 минути и след 24 часа обучение, обаче след 22 часа те проявявали малко по – голямо внимание към цвета А, отколкото към цвета Б (виж рисунката).
За всеки случай такъв експеримент провели още веднъж с други пчели, като заменили непрозрачните чашки с прозрачни (за да могат пчелите по – добре да виждат цветовете на квадратите, докато пият сироп). Сега всяка пчела проверявали не два, а три пъти: веднага след обучението, след 22 часа и след 24 часа. Резултатите са се получили точно същите.
В третия експеримент изменението на предпочитанията в течение на денонощието било изучено по – детайлно. Обучението се е провеждало точно така, както и във втория експеримент, но след това всяка пчела проверявали още по – често: след 4, 8, 14, 18 и 22 часа след обучението. Изяснило се, че интересът към цвят А нараства в течение на денонощието постепенно, по сигмоидална крива. След 4 часа пчелите също толкова уверено избират цветът Б (свеж спомен), както и веднага след обучението. Но след 8 часа, те започват да се интересуват така също и от цвета А. Интересът се засилва след 14 часа, но засега цветът Б остава за предпочитане. След 18 и 22 часа пчелите проявяват максимален интерес към цвят А и търсят на него нектар по – активно, отколкото на цветът Б. Обаче след два часа (т.е. след 24 часа след завършване на обучението) интересът към цвят А стремително пада, и цвят Б отново става предпочитаем.
По такъв начин, пчелите при приемането на решение се ориентират не само на своя разнообразен и противоречив минал опит, но отчитат също така и времето от денонощието, когато той е бил получен. Те инстинктивно предполагат, че асоциацията между цветът и храната е подчинена на денонощния цикъл.
Любопитно е, че пчелите не правят такова допускане за асоциацията между храната и миризмата. В същия брой на списанието Behavioral Ecology and Sociobiology има втора статия от същите автори, в която са описани други експерименти с пчели, в които всичко е било аналогично на описаното тук, но вместо три различни цветове се използвали три различни аромата. Оказало се е, че пчелите се учат да намират „правилната” хранилка по миризмата също толкова бързо, както и по цвета, и помнят своя опит също добре. Но никакво връщане към миризмата А след 22 часа не се извършва: пчелите в течение на всички денонощия уверено продължали да избират миризмата Б, на която е завършило тяхното обучение.
По такъв начин, алгоритъмът на осмислянето на миналия противоречив опит с привличането на данни за час (време) от денонощието не се явява универсален: пчелите го използват, когато става дума за цвета, но не го използват, когато работата се отнася до миризмата. Жалко, е, че не можем да ги попитаме, защо?

Източници:
1) Catherine Prabhu, Ken Cheng. One day is all it takes: circadian modulation of the retrieval of colour memorie in honeybees // Behavioral Ecology and Sociobiology. 2008. V. 63. P. 11 – 22.
2) Catherine Prabhu, Ken Cheng. Recency preference of odour memory retrieval in honeybees //
Behavioral Ecology and Sociobiology. 2008. V. 63. P. 23 – 32.

Превод от руски: Электронный журнал „Элементы большой науки”
http://elementy.ru/news/430915


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by