Дата на обновяване:29.11.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Оригинална, подобрена гнездова (ДБ с височина 300 мм) рамка. Предпоставки за създаването и.
А. Орчинский

С какво нетърпение всеки пчелар очаква настъпването на пролетта, по – точно, тези топли дни, когато всичко наоколо започва да оживява и да се връща от зимното природно спане към активен целенасочен живот. Каквато и привлекателна да е заобикалящата пчеларя природа, той все едно, не премества своя поглед от стоящите кошери в още лежащия сняг. Кога ще се извърши това, заради което е бил вложен толкова труд през миналата година. Именно в този пролетен, кратковременен момент, е необходимо да се правят изводи от предната година и да се създава резерв от неща, които ще трябват за в бъдеще време.
И ето, когато температурата на въздуха се повиши до 12 – 14 градуса, настъпва минутата, която отделя миналото от днешното настояще и близкото бъдеще.

Отначало плахо от един кошер рис. 1, а след това заедно и от останалите кошери започват да излитат пчели. Създаваното от тях бучене още повече привлича скорошното излитане на оставащите пчели от пчелина.
И ето всичко наоколо е обхванато от това монототнно бучене. Радостта на пчеларя в този момент си достига апогея. Да, именно той през миналата година, е направил всичко.
Но уви, има нещо, което не е както трябва! Някои кошери стоят безмълвно, без признаци на какъвто и да е живот. Моментално първото чувство на радост преминава. Но истинският пчелар се явява оптимист с голяма буква и още има в душата си някаква надежда.
Той бавно се приближава до един от безжизнените кошери, като се старае, колкото може повече да отблъсне момента на печалната истина, снема капака и внимателно си поставя ръката на парчето плат с което е завил кошера под затоплящата възглавница. Но вместо очакваната топлина, неговата длан усеща зловещ студ, който е признак, че семейството повече не съществува. Той бързо преминава пред всички останали кошери от които не са излетели пчели и след като се е убедил в това, че също са загинали, завършва първия бегъл преглед.
След това трябва да си свърши работата по почистване на кошерите в които летят пчели, да направи при необходимост подхранване и да проведе редица лечебни и профилактични операции.
И след това следва да се отворят тези кошери от които са загинали пчелите и да се анализира причината за тяхната гибел. А причини може да има много, които възникват, както по вината на пчеларя, така и болшинство причини, които възникват вследствие на условията в местността в която са кошерите, а така също и други природни катаклизми.
В дадения материал, ние ще разгледаме само причината повлияна от конструкцията на кошера, а по – точно на неговата главна съставляваща – рамката в която пчелите изграждат пчелната гнездова пита.
При прегледа на кошерите, може да се отбележи, че болшинството пчелни семейства са загинали от глад. Под питите, в които през зимата е имало пчели се намира сух подмор и част от този подмор се намира в празните пити, в които няма нито една килийка с мед и перга. В същото време от едната страна, а така също и от двете страни, вътре в кошера, стоят 2 – 3 пити с мед, който вече е кристализирал. Веднага се стига до извода, че пчелите през зимния период не могат да стигнат до медовите си запаси. През есента пчелното семейство се формира в кълбо, в центъра на което винаги се намира майката.

В природата, в свободното незатворено пространство пчелите си строят питите така, че те винаги да позволяват свободно преминаване на пчелите от една пчелна пита на друга.
И самата конфигурация, на вътрешното жилищно пространство, представлява пресечен елипсоид. Това добре се вижда на рис. 2,3 и 4. Такова построяване на питите с постепенно намаляване на сечението на секторите на елипсоида (питите), обезпечава на пчелите преместване по всички странични и долни плоскости на тяхното вътрешно жилище и по този начин и се определя и конфигурацията и размерите на бъдещото кълбо на даденото пчелно семейство.
Аналогичен подход, в строителството и благоустройството на своето вътрешно жилище, пчелите проявяват и в ограниченото външно пространство, нещо което може да се види в колодите, хралупите, бортите, тръвните и т.н., представени на рис. 5 – рис. 10.

Анализът на пчелните жилища, които си строят пчелите в дивата природа показва, че питите, построени от пчелите, представляват езици от восък, които висят вертикално отгоре на долу рис. 11 и рис. 12 и разположението им напречно в пчелното жилище рис. 13. Между тези езици има проходи (междини), размерът на които е равен на двойния размер на височината (дебелината) на пчелата. Този размер зависи и от породата на пчелите. Дебелината на питите, така също се намира в тясна връзка с породата на пчелите и е равна на удвоения размер на дължината на кукличката от пчелното пило.

И най – главното – винаги всички пространствата между питите са обединени по между си, което дава възможност за бързо преминаване на майката на която и да е пита по най – краткия път. Всички пчели могат свободно, без някакви прегради да преминат на която и да е пита или на която и да е нейна килийка, а така също да се приближат към майката. Всички те могат да осъществяват всичко това в което и да е време на годината без каквито и да са ограничения. Това е практически невъзможно да се изпълни във всички конструкции на кошерите, които се използват на пчелините.
След като пчеларят, веднага след изобретяването на рамковия кошер, е решил да стане диригент на пчелния оркестър и е започнал да заповядва на пчелите как да живеят под неговата диригентска пръчка, то вътре в техните жилища започва най – трудния и продължителен етап в техния живот. Всичко, което се явява основа на пчелното семейство – това е единен жив организъм е било моментално разрушено.
В природата пчелите самостоятелно си избират жилище. За тази цел те използват хралупите на дърветата, скални цепнатини, земни дупки, различни изоставени постройки, мазета, чардаци и т.н. Тези жилища те избират само за защита от въздействието на външната среда, вътрешната оценка за избраното жилище се осъществява само от необходимия им обем, зависещ от силата на семейството. След като се заселят в избраното от тях жилище, пчелите строят питите, така, както им трябва. Те сами отчитат конфигурацията на питите, тяхното разположение относително входния отвор, необходимото празни място между питите, дълбочината на килийките, различни езици от восък, които регулират посоката на движение на въздуха, запушват при необходимост различни цепнатини, съкращават размерите на входните отвори, както се казва „сами си решават”. И тази работа пчелите са я изпълнявали винаги, даже, когато човекът е започнал да ги заселва в изкуствено жилище, като по този начин ги е приближил до своя дом. Ясно е, че на пчелите им е все едно как изглежда жилището им отвън. Винаги странно звучи въпросът, който задават начинаещите пчелари: „А, какъв кошер е най – добре да се използва”? Автоматично, ако не се отчитат местните условия, за начинаещия пчелар, веднага излиза отговора „Какъвто и да е”! И това се явява истина. Нали главното е, какво и как да се размести вътре, в това жилище, как и с какво да се помогне на пчелите при неговото вътрешно обзавеждане. В това се заключава и изкуството на пчеларя. Ако той няма да им пречи да живеят и работят – ще получи добиви от мед, ако им вреди със своето постоянно намесване – сам ще си купува мед и пчелите си ще трябва допълнително да ги подхранва.
В есенно – зимния период, пчелите представляват кълбо, което е способно вътре в себе си, за сметка на постоянната миграция на пчелите да поддържа: необходимия топлинен режим, съответната влажност и въздушна среда, като при това обезпечава на всички пчели свободен достъп към питите с храната, а така също възможност за приближаване към майката.
При използването на рамковите кошери целостността на пчелното семейство като единен организъм, почти винаги се нарушава. Вместо кълбо пчели, което е длъжно да осигури целостността и жизнеспособността на семейството до следващия сезон – ние имаме група пчели, разбити на отделни сегменти и сектори рис. 14, като на шайби в

междините, които са между питите. На началния етап от формирането си, кълбото има рехава структура. Пчелите, образуващи кълбото, увисват от питите като брада и се разполагат, на няколко пити, по цялата им повърхност. Това дава на пчелите възможност да осъществяват преминаване от пита на пита: отдолу и странично. Ако върху питите се поставят няколко пръчки с дебелина около 10 мм, то отгоре се получава допълнителна възможност за преминаване, която след известно време става главна (ако кошерът не е с дървена възглавница). Обаче с понижаването на външната температура кълбото започва да се свива, пчелите се повдигат нагоре и се движат от страничните краища на рамките към центъра на питите. По такъв начин се увеличават свободните (празни) зони странично на питите, в долните им страни, които пчелите и не се опитват да преодолеят. Това още повече се проявява при охлаждане (премръзване) на страничните стени на кошерите, още нещо, което спира движението на пчелите. Наличието на разделители на всяка рамка, които образуват височина почти равна на 1/3 от цялата странична част на рамката, плътна странична стена, въобще лишава пчелите, от някаква възможност да преминат на съседна пита. Как да се преодолее тази трудност, този въпрос – ме наведе на мисълта да създам в кошера един своеобразен тунел - рис. 15, който обединява всички междини между питите. И в този

случай кълбото отново става единно, цял организъм, като пчелите са способни да се движат по целия обем на кошера. Главна задача беше да се намери решение, осигуряващо запазване на всички стандартни, габаритни, присъединителни размери на рамките и корпусите на кошерите.

Гнездовата рамка (рис.16) има размери, които съответстват на стандартната рамка с H = 300 мм. (Допълн. при превода – рамката у нас е известна като гнездова ДБ рамка) Конструкцията на рамката, при поставянето на всички пити в кошера, създава тунел в центъра на кошера и съединява по между си всички междини, с намиращите се на тях пчели.
Рамката се състои от горна и долна летвички, които са свързани по между си с четири еднакви стойки (летвички). Всички детайли на рамката са изпълнени от дървени парчета (рейки) със сечение 10 х 25 мм, които са съединени по между си с помощта на гвоздеи с дължина 30 мм. При всяко стиковане се забиват по два гвоздея. Тъй като сечението на всички детайли е едно и също, то рязко се съкращава времето за изработването на всяка рамка.
Тъй като вече горната летва не е дебела и на нея след монтажа не остава предвидено от по – рано точно място с размер по 17,5 мм от ляво и от дясно с което лягат „ушите” на готовата рамка в ждлебовете на кошера, за монтажа на страничните летвички се налага да се използва едно несложно, технологично приспособление, което да ускори сглобяването на рамката. То е снабдено с две въртящи се части. Подобно на него е показано на рис. 23 и на рис. 24.

След сглобяването на рамката се осъществява натягане на телта. Във всеки отсек на рамката, вертикално се реализират 3 или 4 реда тел, на които се закрепва восъчния лист рис. 17. С цел икономия на восъчни листове, получаване на пита с голямо количество търтееви килийки, подготвените листове вощуна се подрязват по диагонал и се закрепват на телта в съответствие с рис. 19. Тази конструкция на рамката аз я използвам при мен на пчелина ми няколко години. И както потвърди практиката, всичко е направено правилно.

Допълнително, за увеличаване на процента на оживелите семейства след зимния период, следва да се отбележи и своеобразната поредност при изграждането на восъчните листове, редът за снасяне на яйца от майката, разположението на меда и пергата, нещо, което способства в крайна сметка за пролетно – летния период от живота на пчелите. Аз не призовавам всички пчелари – да зарежат всичко, което са правили до сега с гнездовите си рамки и да започнат по моя начин. В никакъв случай. Но, да пробват, да! Оборудвайте какъвто и да е кошер (без многогкорпусния с рамки Н = 230 мм) и сами погледнете, какви резултати ще получите. Усилията не са големи, а полученият резултат си струва труда. Веднага искам да предупредя, че, ако в кошер с такива рамки вие поставите обикновена пита на рамка, без централен отвор, то пчелите ще запълнят и останалите. На рис. 18,20 и 21 са показани пити построени с оригиналната гнездова рамка. На рис. 22 (последната) е показан корпус на кошер с поставени пити с разглежданата оригинална конструкция на рамка.
Обърнете внимание на разположението на килийките с мед, Предложената конструкция на рамка е за стационарен пчелин, чиито кошери с пити не се превозват. При използване на подобна рамка за подвижно пчеларство е необходимо да се монтират разделители на всяка пита.

Източник:
Сайт http://www.anatoly70.narod.ru

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by