Дата на обновяване:26.11.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


МЕСЕЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЧЕЛАРЯ
От „Календарен справочник по пчеларство” на Л.Радоев (със съкращения)

МЕСЕЦ ДЕКЕМВРИ

Климатични особености. Макар, че декември е първият месец на зимата, все още за по – голяма част от страната, средните месечни (нормални) температури са положителни. По Черноморието и долината на Струма те са между 4 и 5,5 С, а в Тракийската низина -
Между 2 и 3,5 С. Само за отделни места в Северна България, те са около нулата, а за високите котловинни полета и високите планински райони са под нулата. Абселютните минимални температури обаче спадат до -25 С; -26 С; дори по – ниско (Севлиево, Кнежа, Трън, Брезник). Същевременно при някои топли нахлувания, абселютните максимални температури достигат дори до 20 – 23 С, което позволява на пчелите да разпускат зимното кълбо и да се облитат.
Валежите са значителни по количество, като в Южна България по – често са от дъжд, а в северната половина от страната и особено в планинските райони – от сняг. Ветровете са от сектора северозапад – североизтик и са сравнително слаби, като по – силни са предимно по Северното Черноморие. Декември е месец с най – къс ден, най – голяма облачност и мъгли и най – малко слънчево греене през годината.

Състояние на пчелните семейства. Животът в пчелина като, че ли е замрял, всичко е притихнало. Това, обаче е само привидно. През първата половина на зимата, докато още не се е появило ново пило, пчелното семейство се намира в относителен покой, събрано на кълбо. Само понякога някоя пчела, подмамена от слънчевите лъчи по обяд, плахо се подава на входа, но усетила студения полъх на зимния вятър бързо се прибира. В средата на зимното кълбо има един ограничен по площ топлинен център с постоянно висока температура от 30 – 32 С, дори до 36 С, а в останалата част температурата е средно 21 – 22 С, като в някои случаи спада до 10,7 С, а в кората на кълбото дори до 6 – 10 С.
Терморегулацията в зимното кълбо се направлява от промените на околната температура, а топлообразуването е резултат от обмяната на веществата в тялото на пчелите. Колкото е по – ниска външната температура, толкова по – нагъсто се събират пчелите, кълбото се свива и неговата топлоизлъчваща повърхност се намалява. Същевременно пчелите от повърхността на кълбото (това са предимно по – стари пчели) се притискат олътно една до друга подобно керемидите на покрива, като подпъхват главите и гърдите си под коремчетата на стоящите под тях. По този начин, те образуват нещо като „кора”, която спомага за по – доброто задържане на топлия въздух в кълбото. В много студено време, за по – голямо уплътняване, част от пчелите се напъхват и в празните килийки на питите. Когато все пак температурата в кълбото спадне до определения минимум, пчелите от вътрешността, които са по – нарядко разположени, започват да произвеждат топлина чрез микроколебания (трептения) на гръдната мускулатура, при което се чува характерното жужене. В резултат на това температурата на кълбото отново се повишава.
Мускулната енергия и топлообразуването са за сметка на консумацията на мед, който пчелите, намиращи се в контакт с него, смучат, след което отстъпват мястото си на другите. С изразходването на меда в обсега на пчелното кълбо то бавно се придвижва нагоре и назад по питите в топлата зона, след което се премества на съседните пити с храна. Придвижването на пчелите върху съседните пити през зимата, обаче може да стане само през дните, когато макар и за кратко температурата на външния въздух се повиши над 8 С и пчелното кълбо временно се разпусне. При по – продължително студено време или ако над рамките не са предвидени проходи за преминаване, пчелите не успяват да се придвижват и загиват от глад, напъхани в празните килийки, при наличност на мед в съседните пити. Затова при зазимяването на всяка пита трябва да има не по – малко от 1,5 – 2 кг мед, който е достатъчен за презимуване на пчелите, намиращи се на питата. При движението на кълбото, пчелите от повърхността му се преместват навътре, а тези от вътрешността отиват на повърхността. По този начин се облегчава състоянието на периферните пчели, които са изложени на най – голям студ. В зависимост от силата на пчелното семейство и от външната температура, консумацията през първата половина на зимата, докато още няма пило е 0,8 до 1 кг на месец.
През това време пчелите изразходват минимално количество белтъчни вещества, и то предимно резервни от т. нар. мастно тяло. Установени е обаче, че и през зимата млечицето участва в храната на майката.
С използването на храната от организма на пчелите при дишането се отделят като отпадъчни продукти - вода и въглероден двуокис, а в дебелото (задното) черво се натрупват несмлени отпадъци. Водата под формата на водни пари се поглъща от топлия въздух, който като по – лек напуска кълбото и отива нагоре, за да излезе навън през горния вход, или влагата се задържа от възглавниците и други затоплящи материали. Ако няма такава възможност, влагата остава в гнездото, като причинява силно безпокойство на пчелите и овлажняване на студените стени на кошера и непокритите с пчели пити, от което те плесенясват. При голяма въздушна влажност семействата може да загинат. Незапечатаният мед или сироп е силно хигроскопичен, лесно вкисва и причинява диария, от което питите и вътрешността на гнездото се замърсяват, пчелното гнездо се разстройва и семейството може частично или напълно да загине. Въглеродният двуокис е по – тежък и пада надолу. За разлика от активния сезон, когато за отглеждането на пилото има нужда от чист въздух, сега тази нужда е 15 пъти по – малка, като в кълбото съдържанието на кидлород спада, а на въглероден двуокис се повишава. В този случай повишеното съдържание на въглероден двуокис се отразява благоприятно, тъй като окислителните и обменните процеси в пчелния организъм се забавят. Благодарение на това разходът на енергия, консумацията на храна и натрупването на несмлени остатъци са по – малко, в резултат на което се постига по – голяма продължителност на живота на пчелите. Но те имат нужда и от кислород, който се доставя от навлизащия чист въздух през стеснения долен вход.

Работа на пчеларя. След като правилно е зазимил пчелните семейства и е взел всички необходими мерки за тяхното благополучно зимуване, пчеларят трябва от време на време да навестява пчелина, за да отстрани мякои евентуални нередности. Сериозна опасност за живота на пчелите са тяхното обезпокояване и разтройването на кълбото от сътресение, причинено от животни, хора, превозни средства, от мишки в гнездото, от ниски клони на дърветата и др. През зимата пчеларя трябва да ремонтира стария и да подготви необходимия нов инвентар, да скове рамки и да монтира тел на тях.
Зимните месеци са най – подходящи и трябва да бъдат използвани за активна пчеларска, просветна дейност. По – старите и опитни пчелари трябва да споделят своя опит с по – младите, за да се повишава общата пчеларска култура, което е от основно значение за преуспяване на пчеларството. Сключват се договори за опрашване на селскостопанските култури.

Подготвяне на рамки с тел
Рамките трябва да се подготвят и да се монтират с тел още през зимата, когато пчеларят е свободен от работа от работа на пчелина. Тогава се сковават и доставените нови рамки. Това трябва да се има предвид, особено при големите пчелини. Старите, годни рамки, от които са изрязани бракуваните пити, се изваряват в голям казан в 2 – 3% разтвор на сода каустик, за да се отстрани налепът по тях, след което се промиват с чиста вода и се просушават (най – добре е това да е направено още през есента). След това, ако има нужда, те се доочистват, като се изстъргват с нож или стъкло и се приковават.
Телът за монтиране на рамките трябва да бъде мек и калайдисан или поцинкован, с дебелина от 0,33 до 0,38 мм. При по – дебел тел, често пъти майката не снася яйца в килийките, през основите на които преминава телът. В пчеларската практика телът се поставя по различен начин на рамките – хоризонтално, вертикално, зигзагообразно, преплетено и др. По – добро се оказва хоризонталното поставяне на тела, като при плодниковите дадан – блатови рамки се поставят 4 – 5 хоризонтални реда, при магазините – 2 реда, а при рамките на многокорпусните кошери – по 3 реда. Най – горният ред трябва да стои при възможност по – близо под горната летвичка на рамката – на около 1 – 2 см, а останалите редове се разполагат на около 7 – 8 см един от друг по височината на рамката. Телът се прокарва през дупки, пробити с шило или със специален уред (дрелка например). Съответните отвори на двете странични летвички трябва да бъдат на на еднакво разстояние, и то точно по средата на летвичките (на една линия). За по – голяма точност може да се използва надупчен шаблон от ламарина, който се поставя на страничните летвички, и по него се пробиват отворите или с линийка предварително се маркират с молив местата на дупките. Ако дупките не са на една линия и по средата на летвичките, плоскостта на питите ще бъде неравна, а изградените килийки по – дълбоки или по – плитки от нормалните, поради което ще са негодни за отглеждане на пило.
Прокарването на тела започва от долния край на рамката и като стигне до последния горен отвор, краят му се завива около гвоздейче, което се приковава на тясната страна на страничната летвичка. След това телът се опъва в обратен ред и в долния край се завива около гвоздейче на другата летвичка. Много рано телът не бива да се обтяга, защото от стоенето се разхлабва и после трябва отново да се изпъва.
При вертикалното или зигзагообразното поставяне на тела, понеже горната летвияка на рамката на рамката е по – дебела и по – трудно се пробива (без бормашина), телът се прокарва през скобички, които се забиват на долната страна на летвичката със скобонабивач. За по – добро укрепване на питите при подвижно пчеларство освен хоризонталните телове се поставя и един вертикален ред. За тази цел по средата на горната летва се пробива с шило (дрелка) отвор отстрани косо надолу, където се прокарва и връзва телът, като се опъва и се опъва и се завива около всеки хоризонтален ред. Свободният му край се вкарва в отвор в средата на долната летвичка и се затяга.

Допълнение: (Материалът или част от него е използван също от "Календарния справочник по пчеларство" на Любен Радоев за месец януари). Ако се наложи информацията може да спаси нечии кошери и през декември.
Подхранване на пчелите през зимата
Според целта, която се преследва, зимното подхранване бива два вида: а) за спасяване от глад и от смърт и б) ранно подбудително подхранване (към края на зимата). Щом пчелните семейства са правилно зазимени с достатъчно количество доброкачествена храна, не е необходимо да се подхранват и безпокоят през зимата. Ако обаче по някаква причина, те са зазимени с малко храна (5-6 кг), която е пръсната на повече пити или е недоброкачествена (манов мед, гроздов мед, силно кристализирал мед), те трябва непременно да се подхранят още през декември или януари, за да не загинат. През зимата не може да се подхранва със захарен сироп, защото пчелите не могат да напуснат кълбото и да отидат до хранилката. Ако сиропът се налее в пита, която при благоприятно време се поставя в гнездото, пчелите не ще могат да го преработят и да го запечатат. Той ще погълне много влага и ще вкисне, като ще предизвика диария. По – добре е в такъв случай да се даде пита с доброкачествен мед (ако се разполага с такава), предварително затоплена. В практикаата пчелите се подхранват през зимата най – безболезнено с полутвърди и твърди храни – кърмова маса, захарни питки, бяло сладко, кристализирал мед и кристализирала захар.
Кърмовата маса се приготвя от 3 – 4 части ситно смляна и пресята пудра захар и 1 част мед. Медът трябва да е нектарен и да произхожда от пчелин в който няма заразни болести. Той предварително се затопля, а ако е кристализирал се разтопява на водня баня (съдът д меда се поставя в друг съд с вода, която се загрява на слаб огън при температура не повече от 50 С) т.е. колкото може да търпи потопеният във водата пръст на ръката. На 1 лг мед се прибавя 50 г вода. При по – висока температура на меда (107 – 115 С), не само, че се разрушават витамините, ензимите и другите ценни съставки на меда, но неговата плодова захар се кармелизира и става трудно смилаема. Захарта се сипва в широк съд, прави се в средата гнездо и в него се излива топлият мед. Отначало се бърка с лъжица, а след това с чисти ръце се смесва добре, докато се получи полутвърдо тесто, което не се разлива и запазва формата си, когато се направи на топка. За големите пчелини, кърмовата маса се приготвя с тестомелачни машини, които се използват при хлебопроизводството.
От кърмовата маса се правят питки по 0,5 – 0,8 кг, дебели 1 см, поставени в полиетиленов плик, който се нарязва отдолу. Подхранването се извършва през някой по – топъл ден. Кошерът се отваря набързо и върху отвора на покривката (възглавницата) или под нея, но точно над пчелното кълбо, се поставя питката, след което отгоре се слагат затоплящите материали. При голям брой кошери, за да стане бързо, тази работа се извършва от двама души – един снема и поставя покривките на кошерите, а другият повдига покривката и поставя храната. Според нуждата, подхранването се повтаря още 1 – 2 пъти през 15 – 20 дни. При съмнение за нозематоза, вароатоза или гъбни заболявания, в кърмовата маса се прибавят съответните лечебни препарати.
Когато няма мед, може да се приготвят захарни питки само от захар и вода. В емйлиран съд се сипват 4 – 5 части захар и една част вода и се варят на слаб огън при постоянно бъркане. Варенето продължава 30 – 40 минути, докато по стените на съда започне да се образува кристална корица или когато капка от сиропа, пусната в чаша в студена вода, оставя след себе си тънка нишка и запазва формата си във водата. Готовият сироп снема от огъня и се разлива в плитки (1 см) мукавени кутии, предварително намокрени с вода. След кратко време сиропът се втвърдява и питките се дават на пчелните семейства по същия начин като кърмовата маса, като се се обръщат надолу без да се обвиват.
Бялото сладко се приготва по същия начин, като 1 кг захар се разтопява в 1 кг вода и се вари и се бърка до сгъстяване. Една – две минути преди да се свали от огъня, в сиропа се добавя една лъжичка кремотартър. След като се свали от огъня и позастине, сместа се бърка в една посока, докато стане жилава бяла маса. От нея се правят питки, поставят се в плик и се дават на пчелните семейства.
Кристализиралият мед (но не суха кристализация) се дава, когато трябва по спешност да се спасят от загиване гладни пчелни семейства, а в момента не се разполага с някоя от посочените храни. Медът трябва да бъде от здрав пчелин и от нектарен произход. Дава се увит в марля или в нарязани пликове, както кърмовата маса.
Когато не се разполага с мед, подхранването може да стане направо със захар на пясък или на бучки. Захарта се сипва в торбичка от марля, потопява се в топла вода, за да се намокри добре, без да се разтопи, след което се поставя върху рамките на кълбото.


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by