Дата на обновяване:30.10.2016

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


МЕСЕЧНИ ЗАДЪЛЖЕНИЯ НА ПЧЕЛАРЯ
От „Календарен справочник по пчеларство” на Л.Радоев (със съкращения)

МЕСЕЦ НОЕМВРИ

Климатични особености. Ноември е последният есенен месец. Характеризира се с бързо понижаване на температурите, особено нощните, като средните (нормалните) температури в Северна България и високите котловинни полета са между 4,6 и 6,8 С, в Тракийската низина и долината на Струма – между 7 (Хисар) и 9 С (Свиленград, Сандански) и по Черноморието 8 (Старо Оряхово) и 10,7 С (Созопол). Абселютните максимални температури са около 20, а абселютните минимални – от -6, -7 (по Южното Черноморие) до -14, -15 С в някои райони на Североизточна България.
Валежите в равнинните райони са предимно от дъжд, а в планинските – предимно от сняг. Приземните ветрове са слаби, предимно от югозапад и североизток.

Състояние на пчелните семейства. В природата вече се чувства полъхът на наближаващата зима. Няма никаква цъфтяща растителност. През по – голямата част от времето, пчелите са на кълбо, което се формира предимно върху празните килийки на онези пити, от които се е излюпило последното пило – обикновено разположени към входа на кошера. Временните затопляния през някои дни се използват от пчелите, които разпускат кълбото и извършват последните си есенни облитания. Това е много полезно както за възрастните, така и за младите пчели (от последното пило), тъй като те почистват храносмилателната си система, от което се облегчава зимуването им. При силните семейства, зимното, пчелно кълбо се образува, щом температурата на външния въздух спадне под 8 С, при средните около 10, а при слабите семейсва – още при 13 С.
Зимното кълбо е важно биологично приспособление, което закръглената си форма и плътното струпване на пчелите им осигурява най – икономично и успешно съществуване с минимално физиологично напрежение при неблагоприятните зимни условия в продължение на 4 – 5 месеца. Самото физиологично състояние на зимуващите пчели, особено от есенните люпила, е също нагодено с оглед на предстоящото зимуване. В сравнение с летните пчели, глътъчните жлези и мастното тяло на зимуващите пчели са по – добре развити, като в тях са натрупани по – голямо количество резервни белтъчни вещества и мазнини. Поради по – голямото количество хранителни вещества, процентът на сухото вещество в тялото на тези пчели е по – голям, а общото съдържание на вода в тъканите им е по – малко. Освен това в кръвта на пчелите се увеличава количеството на простата захар – глюкоза. Всичко това има много голямо приспособително значение за зимуващите пчели, тъй като понижава точката на замръзването на телесните сокове и осигурява резервни хранителни вещества за отделния индивид, независимо от това, че семейството поддържа съществуването си чрез постоянно хранене от медовите запаси в гнездото.

Работа на пчеларя. Благоприятните топли дни през ноември дават възможност на пчеларя да положи последните грижи за пчелните семейства преди настъпването на зимата. Дори в по – топлите райони на страната, където пчелните семейства и през октомври продължават да отглеждат пило, пчеларите подреждат окончателно гнездата и ги зазимяват през ноември. Преглеждат се покривите на кошерите да са добре затворени, като в местности със силни ветрове, върху тях се поставят тежести – камъни или тухли. Ако е пропуснато да се поставят своевременно предпазители против мишки, това трябва да се направи непременно сега, като предварително се преглеждат затоплящите материали, да не би в тях вече да са настанили мишки. Благоустроява се и се подрежда пчелина. Ако трябва да се разместват кошери с пчели, това трябва да стане при по – меко време (над 8 С), и то внимателно, без сътресение. На семействата се осигурява спокойствие, като пчелинът се загражда, за да нямат достъп до кошерите домашни и горски животни или злосторници. Много важно е самият пчелин да бъде на защитено от преобладаващите студени ветрове заветно място или да бъде ограден със зидана или дървена ограда, висока 1,5 – 2 м, или в краен случай с ограда от царевични или слънчогледови стъбла. Проведените в Опитната станция по пчеларство в София опити (Л. Радоев) показват, че когато пчелинът е с ветрозащитна ограда, пчелните семейства са изразходвали през зимата средно по 1,1 кг по – малко, развили са се по – добре през пролетта като са имали за главна паша 18% повече запечатано пило и 22,5% повече пчели и са дали 52% повече пчели и са дали 52% мед и 71% повече восък в сравнение със семействата, чиито кошери са били изложени на охлаждащото влияние на вятъра извън оградата.
През ноември трябва да се почисти и да се подреди пчеларският склад, като старите и негодни пити се бракуват и се претопяват или се предават на изкупвателна организация. Годните пити се сортират и се съхраняват, като се опушат със серен дим срещу молци. Вземат се мерки в склада да няма мишки. Подготвя се производствения план на пчелина за следващата година.
В пчеларските дружества се подготвят и се провеждат годишните отчетно – изборни събрания. Съставя се тематичен, календарен план за провеждане на курсове, лектории, конференции и други пчеларски събрания, през настъпващия зимен просветен период.


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by