Дата на обновяване:11.10.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


ЗА ПРОДАЖБАТА НА МЕДА И НЕ САМО ТОВА
Николай Поросятников, Беларус

Тази тема се обсъжда много рядко, независимо от това, че е извънредно актуална за всеки пчелар. Ако в пчелина има няколко кошера, то такъв проблем просто не съществува. Кофа или гюм за мляко (с мед) се продават незабелязано между роднините и познатите. Обаче за пчеларите, които са решили да създадат пчелин от няколко десетки кошера за да подобрят своето материално благосъстояние, това е въпрос, който е жизнено важен. Да се продадат няколко тона мед също не е проблем. Проблем е да се продадат на добра цена.

Цената на дребно винаги е по – голяма от цената на едро. При това в богатите на добиви от мед години, разликата между двете цени може да бъде два пъти. 

Ние можем разбира се да се възмущаваме, че този, който препродава меда ще има същия доход, както и пчеларя, който купува вощуната, пчеларския инвентар и работи цяла година без почивка. Но такова е положението в целия свят и пчеларите, очевидно нищо не могат да изменят. Просто за себе си може да пресметнат кое е изгодно. Да търгуват цяла зима или през това време да се подготвят добре за сезона., да си увеличат пчелина и като продадат на по – ниска цена, но много повече мед, да си увеличат доходите. Още повече, че в отделни години ,като например 2003, цената на меда беше висока. Това е свързано с лошото зимуване 2002 – 2003 година и с слабите резултати от добивите на мед в Белорусия, Украйна и Русия. Намали се вносът на мед в Белорусия. Съответно се намали и разликата между цените на дребно и на едро.

Високата цена на мед, разбира се, способства за увеличаването на търсенето на отводки, на пчелни майки, и въобще за развитието на пчеларството.

Това е очевидно, както и това, че внасянето на евтин южен мед от Украйна и Русия вреди на развитието на Белоруското пчеларство.
Добър изход в тази ситуация би бил, ако не забраняването на вноса, то поне надеждна информираност на купувачите за това, че те купуват южен мед. Тогава даже при по – ниска цена той не би могъл да се конкурира с медът произведен в Белорусия. Обаче такава информация е много неизгодна на продавачите на меда и както се вижда в тази работа е невъзможно да се въведе ред. Във всеки случай до колкото на мен ми е известно, в Полша този много злободневен въпрос не може да бъде решен в течение на десетилетия.
Но да се върнем на продажбата на меда от пчеларите. Купувайки мед непосредствено от познат пчелар, купувачът има възможност да купи най – добрия мед, който не е преминал през ръцете на посредниците. Освен това, като общува с пчелар, може подробно да го разпита от какви цветове е събран, и при какви болести, какъв мед е по – добре да се прилага. Но това разбира се е полезно, ако сам пчеларя притежава достатъчно знания.
Аз почти целия свой мед от пчелина с повече от 100 пчелни семейства реализирам на постоянни купувачи. Макар, че с нарастването на пчелина и увеличението на медосбора, това става все по – трудно да се прави. Очевидно е, че при по – големи обеми на производството, трябва да се търсят и други възможности за реализацията на меда.
Работата с постоянните клиенти си има своята специфика. Тук главното е качеството на меда и развитата мрежа от купувачи. За развитието на мрежа от купувачи е нужно време и, повтарям се – качество на меда.
Постоянният купувач, като си купува всяка година качествен мед, обикновено довежда със себе си и свои познати и така мрежата расте.
Аз мисля, че моите постоянни купувачи, които 10 и повече години купуват мед от мене и продължават да ми вярват, едва ли ще ги съблазни някой конкурент с по – лъскава опаковка и по – ниска цена.

Цената, за постоянните ми клиенти е 10 – 15% по – ниска от пазарната. Размерите на населеното място в което живея са недостатъчни за продаването

на произведения от мене мед. Още повече, че тук има и други пчелари, независимо, че те произвеждат по – малко мед. Затова основния ми пазар е в Гродно. Клиентите ми звънят, поръчват, колко ще купят и примерно един път в седмица, аз закарвам поръчаното.
Възможна е и обратната връзка. След като започна центрофугирането и напълня гюмовете с мед, аз правя прекъсване. Започвам да звъня на най – големите си клиенти, и част от тях пристигат на пчелина. На другите сам и возя меда. Това довежда до появяването на празни гюмове за меда от кошерите и разбира се пари с които да се грижа за пчелина.
Като говоря за меда, трябва да се каже нещо и за неговите особености. Медът е като хубавото вино, той е жив продукт. Той се изменя в процеса на съхраняването му. И за това трябва да се знае. Току що изцентрофугираният мед е прозрачен и обикновено има приятен жълт цвят. Но вече след седмица или два месеца, в зависимост от какви растения е събран нектара, той кристализира и става твърд. При това, се сменя цветът му, например от бял като мляко до тъмно – жълт и даже до тъмно – кафяв. При продължително негово съхраняване, след няколко месеца се появяват бели ивици (ленти), които са особено забележими при съхраняването на меда в стъклени съдове. Тези ленти развалят външния вид, като често предизвикват въпроси на недоумение в купувачите. Още повече, че това не е просто бяла пяна отгоре на повърхността, която се създава от балончетата въздух, попаднали в меда при разливането му. А тези бели ленти с неправилна форма, които даже и без всякаква система могат да възникнат даже и на дъното на буркана и да продължат до горната му част. Тези бели ивици се създават от кристалите на глюкозата. Както е известно в състава на меда влизат простите захари – глюкоза и фруктоза. Лентите с неправилна форма и с бял цвят за които стана дума развалят само външният вид, но въобще не са показател за лошото качество на меда. Напротив в списание Пчеловодство има статии в които се обяснява, че споменатите ленти (ивички), са по скоро признак за високото качество на меда.
Белият мед заслужава особен разговор. 15 години по – рано, аз въобще не бях виждал такъв мед. А сега в годините с топла пролет до 30% от целия получаван от мен мед е с бял цвят или с почти бял след кристализацията на меда. Този мед го центрофугирам в края на месец май или началото на месец юни. При продажбата, аз го наричам майски мед. За пръв път получих бял мед в 1995 или 1996 година, но не много, може би един два гюма. През 1999 година от Задкарпатието от знаменития в целия бивш СССР учен-производител на пчелни майки и селекционер Гайдар В.А., аз донесох 35 пчелни майки от чиста карпатска порода. От тях започнах да отглеждам майки. Тласък за това послужиха публикации в пчеларско списание за много високата, понякога даже два пъти по – висока от тази на местните пчели, продуктивност на пчелите карпатки.
В нашите условия това не се оправда. Във всеки случай, продуктивността на карпатките, ако е по – голяма от тази на местните, то с не – повече от 20%. Възможно това е свързано с високото качество на нашите местни пчели. Но карпатките проявиха друга особеност – стремително пролетно развитие. Семействата с карпатските пчели и техните дъщери излизат от зимуването не по – силни от местните, но вече в края на април, обикновено на 40% от семействата трябва да се поставят надставки, а при цъфтенето на ябълките на 60 % от семействата трябва да се поставят надставки. Те събират нектар от Ивата (върба), глухарчето, от овощните градини – все светли медове. Пчелните семейства, които нямат такъв бърз, пролетен старт, медосбора от изброените растения го използват само за своето пролетно развитие.
Рапицата е втората причина за появяването на белия мед. Медът от нея с бял цвят и много бързо кристализира. Това е най – добрия мед за лечение на сърцето.
Преди 15 години Рапицата не се зсяваше. Сега е много разпространена. В нашия неголям Берестовицки район Рапицата и Горчицата, които дават същия мед сеят повече от 1000 Ха. А такава селскостопанска култура като Елдата съвсем я забравиха и сеят само 50 Ха. Медът от нея е много тъмен и тръпчив на вкус. Естествено, че такова рязко изменение на структурата на посевните площи доведе до общото изменение на цвета на меда към по – светъл.
И още една причина за по – светлия мед, може да се каже. Навярно всеки наблюдателен пчелар е забелязъл, че медът получаван от едни и същи цветове, но изцентрофугиран от различни пити се отличава с различен оттенък. Винаги е по – светъл този, който е изцентрофугиран от бели магазинни пити е по – светъл, а от тъмните гнездови е по – тъмен. Затова при тези пчелари, които изтъкват скъпата вощина, като причина да не си сменят питите и дълго време не ги бракуват, и те са почернели, медът е винаги по – тъмен. Обаче, това съвсем не значи, че медът е по – добър. По – скоро е обратното. Пък и несвоевременната замяна на питите вреди на пчелните семейства. Те ще имат повече болести. От килийките с намалени размери се излюпват по – малки пчели, които не са така пълноценни. Така, че такава „икономия” се превръща накрая в загуби за пчеларя.

Още един важен момент при продажбата на меда, това е неговото нагряване. Мисля си, че няма да сбъркам много, ако кажа, че

целият мед, който е в бурканите е бил нагряван.
След изцентрофугирането му, той достатъчно бързо кристализира и това е нормално явление. При това той става достатъчно твърд, че лъжица от неръждавеещ материал се огъва при опит да се изгребе от гюма в който се съхранява. Някои пчелари продават мед нарязан на парчета. Но той е много неудобен при употреба и съхраняване. Да се намаже на филия или да се дозира при разтваряне в топла вода е сериозен проблем. Разбира се нагряването не подобрява свойствата на меда. Но и да се преувеличава вредата от него също не си струва. Ако нагряването се извършва с помощта на термостат или с появилите се вече в някои пчелари декристализатори, то разбира се такова нагряване, когато зададената температура е 40 градуса, нама да повреди меда. Такава температура почти не се отличава от температурата на един много топъл ден през лятото. Обаче, ако се нагрее меда на водна баня без да се контролира температурата (или това се прави „на око”) и то направо на печката, разбира се това може да повреди меда, който има извънредно сложен състав. Затова когато се купува течен мед през зимата трябва да се внимава, защото може да бъде прегрят при втечняването му.
В заключение ми се иска да кажа няколко думи и за конкуренцията. Разбира се, тя съществува и между пчеларите. За съжаление и между тяхе разпространен такъв недобър метод за борба с конкуренцията като оклеветяването. Понякога на пчеларя му донасят да „изпробва” купен мед от друг негов колега. След пробата пчеларят заявява, че това не е мед, а „жива захар” – значи трябва само от него да се купува. Почти всеки, който постъпва така, смята, че по този начин ще привлече купувачи. А в действителност се получава точно обратното. Хората веднъж сблъскали се с недоверие към качеството на някакъв мед, най – често престават да го купуват.
Разбира се има и фалшив мед, но не така често. Съмнявам се, че истински пчелар ще продава такъв мед. До колкото мога да съдя от своя опит, с това се занимават непознати хора, които вие повече никога няма да видите. Те предлагат меда на половин цена и в 3 литрови буркани. Разбира се такива „продавачи” заслужават най – строго наказание, дори и затвор. Жалко е, че не слушаме за такива наказания. Това е явна лъжа към купувача и значителна вреда за честните пчелари. Като си купи веднъж фалшив мед за лечение и като види , че няма никакъв ефект, то този който е купил такъв мед най – вероятно е въобще да не си купува повече никакъв мед.
Консумацията на меда може да се увеличи, като за целта се използва реклама по радиото и по телевизията. Но, за съжаление няма кой да плаща тази реклама. Пчеларите са разединени и нямат своя организация, която да представлява техните интереси. А, медът е много благодарен продукт за реклама.
Ако посредством реклама се увеличи потреблението на меда, то това би подобрило финанфовото положение на пчеларите и би било само от полза за потребителите.

Източник: http://nikolai.grodno.by/prodarza2.htm
Превод:  Иван Парашкевов, г. Плевен

 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by