Дата на обновяване:27.09.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 


Неизучените свойства на меда
Ю.А. Черевко – д.с.н. професор, П.Б. Носовицкий к.м.н.

От 300 компонента, открити в меда, голямата част от тях е представено в малки количества. Само водата и захарта съставляват десетки проценти, затова от химическа гледна точка меда може да се смята за воден разтвор на захари. Обаче в него повече от 0,5% се падат на минералните вещества, по количествен и качествен състав на които болшинството видове мед се доближават до показателите на състава на кръвта на човека. В таблицата са представени данни за сходството на минералния състав на кръвта и на меда, които са приведени от апитерапевтите А.А. Грибков (книга „Пчелита и нашето здраве”, 2004) и Э.А.Лудянски (книга „Апитерапия”, 1994). Такова съвпадение, като правило предизвиква гоедост във всички, който е зает с производството и реализацията на меда, но никой не казва, това добре ли е или не е. Болшинството хора смятат, че ако постоянно ядеш мед, то се подобрява състава на кръвта и като следствие – здравето на човека. От тук се появяват необосновани препоръки по количеството на употребявания продукт.

 

Таблица илюстрираща сходство в състава на серума на кръвта и меда

Елемент Серум на кръвта Мед
Магнезий 0,018 0,018
Калий 0,030 0,385
Фосфор 0,005 0,015
Хлор 0,360 0,029

В официалната медицина, както и в народната, много лекарствени средства се произвеждат на основата на съдържащите спирт вещества или те влизат като компоненти в тези лекарства. Алкохолът бързо се всмуква в кръвта и служи като надеждно „транспортно” средство по доставката на лечебните съставляващи към органите, тъканите и клетките. Такова свойство притежава и меда: той бързо и почти на 100% се всмуква в кръвта, като увеличава нейната минерализация. Микроелементите, в това число и меда имат голямо значение за организма на човека: алуминият понижава токсикозата при бременност; борът способства за нормалното развитие; ванадият стимулира създаването на кръвта; златото спомага за активирането на тъканния имунитет; калият притежава диоретично и отхрачващо действие; калцият забавя възпаляването, явява се антиалергичен фактор; литият намалява нивото на пикочната киселина; положително влияе на депресията; магнезият намалява гърченията, конвулсиите, спазмите, забавя сърдечната дейност, обезврежда токсините, усилва имунитета; манганът регулира съотношението на калция и фосфора в тъканите, стимулира дейността на надбъбречните жлези; молибденът влиза в състава на ферментите, участва в обмена на белтъчини, никелът намалява захарта в кръвта, успокоява; среброто увеличава активността на АТФ, потиска ръста на микробите; стронцият е диуретик; титанът възбужда централната нервна система; фосфорът активно в дейността на ферментите; цинкът намалява затлъстяването, нивото на захарта в кръвта; сярата е очистително, раздразва дебелото черво, снема интоксикацията. Заедно с това, както е установено от изследванията на Института за хранене на Русийската академия на медицинските науки „микроелементите при прекаленото им (завишено) постъпване в организма на човека се превръщат в токсични, могат да провоцират сериозни заболявания, да нарушат сложната система на обмен на веществата”.
Тъй като нашият организъм е най – сложна саморегулираща се система, то веднага се включват в работата бъбреците и другите органи по възстановяването на нормалната минерализация на кръвта. Ако тя е постоянна и висока, а отделително – възстановителният комплекс не се справя, минералните вещества се концентрират и се отлагат във вид на пясък и камъни във пикочния мехур, бъбреците и другите органи, като доставят на човека по – нататък маса неприятности.
Микроелементите, постъпващи в организма на човека във вид на комплекси, един от които може да се смята и медът, често отрицателно взаимодействат по между си: цинкът и калцият водят борба да бъдат рецептори при всмукването им в стомаха; желязото измества меда, мангана – магнезия и молибдена, медът цинка и молибдена и т.н. Освен това излишъка на този или онзи микроелемент способства за развитието на различни заболявания. Например, излишъкът на магнезии предизвиква синдром на раздразнения стомах. Високото съдържание на желязо и медта снижава репродуктивната функция, намалява потентността. Излишъкът на хром, ванадий и молибден води към мутации и канцерогенеза.
Тук е уместно да се кажат няколко думи за направлението на използването и произхода на медовете. Смята се например, че слънчогледовият мед спомага за извеждането на солите от ставите, липовият помага при простуда, медът от комунига подобрява работата на сърцето, медът от елда добре действа на стомашно – чревния тракт. Всичко това не трябва да се приема буквално. Всичките медове в оптимално количество добре укрепват нервната, сърдечно съдовата, имунните системи, положително действат на стомашно – чревния тракт, повишават потентността. Що се касае за сроковете на медосбор, то в Русия най – добри могат да се смятат медовете, получени в юни – август. Майският мед поради ограниченията в цъфтежа в това време на медоносните треви, храсти и дървета, които дават мед за продаване, слабостта на пчелните семейства които не могат да го събират и подхранването със захар по това време на пчелните семейства, не може да се брои за най – добър, още повече, той не може да бъде използван за лечение при наличието на споменатите условия.
По данни на лабораторията по фармакология и мутагенеза НИИ по фармакология на Русийската академия на медицинските науки, 50% от населението в крупните промишлени градове има излишък на хмически елементи, затова в болшинството случаи те трябва да се извеждат, а не да се въвеждат. Но, ако е нужна минерална корекция, то тя трябва да се провежда въпреки разпространеното в неотдавнъшното минало мнение за комплексна употреба на минерални добавки, само при доказан дефицит на този или онзи елемент, по възможност монопрепарати.
Няма никакво съмнение в това, че минерализацията на организма на човека и образуването на камъни става значително по – сложно отколкото може да се разкаже в кратка статия. На нас ни се иска само да напомним за това, че такъв популярен продукт като меда, който се отличава с много диетични свойства, престава да бъде такъв, ако се употребява без ограничения, като не се отчитат физиологичното и биохимичното въздействие.
Научно обосновани данни по използването на меда с диетически и лечебни цели има малко, от тук има противоречие в препоръките за използването му и неговата употреба. Много от тези препоръки ограничават денонощната консумация на меда до 100 грама, но по – добре е 1 грам мед на 1 кг от теглото на човека (Э.А.Лудянский, 1994).
Със заповед N 507 на департамента по здравеопазването на Москва от 6 октомври 1994 г е препоръчано да се въвежда в рациона на един болен 30 грама мед в денонощие в съответствие с изискванията на диетологията и медицинските показания.
Превод от Сп. „Пчеловодство” 2006/N 1


В защита на меда. (Мнение – отговор на статията „Неизучените свойства на меда”, Сп. „Пчеловодство” 2006/N1 публикувана на същата страница)
А.Новиков

Към статията „Неизучените свойства на меда” (Сп. „Пчеловодство” 2006/ N1) може да се отнесем равнодушно, ако я беше написал слабо известен автор. Но след като видях фамилията на известния учен пчелар, д.с.н. Ю.А.Черевко, по учебника на който се учат стъденти във вузовете и много опитни пчелари си осъвършенстват знанията – не мога да не изразя недоумение.
Като отбелязвате полезното действие на 18 микроелементи на оганизма на човека, вие нищо не казвате за останалите вещества „от 300 компоненти открити в меда”. Освен захарите, които основно се състоят от глюкоза и фруктоза, които лесно се усвояват от организма на човека, в състава на меда влизат ферменти ускоряващи смилането и усвояването на храната, органични киселини, в това число незаменимите, биогенни стимулатори, способни да повишават жизнения тонус, фитонциди, притежаващи противомикробно действие, витамини и други и други вещества, които влияят на организма на човека.
След това Вие пишете: ”както е установено от изследванията на Института за хранене на Русийската академия на медицинските науки – микроелементите при по – голямо от необходимото постъпване в човешкия организъм стават токсични, могат да провокират сериозни заболявания, да нарушат сложната система на обмен на веществата”. По – нататък вие съобщавате за такива страшни последствия, които могат да възникнат при консумацията на мед, че не ми се иска да ги повтарям.
Трябва да се разбира, че резултатите от изследванията на Института по хранене се отнасят за който и да е хранителен продукт, който съдържа не само микроелементи, но и други компоненти, предозировката на които може да достави на човека „маса неприятности” Но Вие по някаква причина сте решили да отнесете това предупреждение към толкова уникалния продукт, какъвто е медът.
Каква цел преследвахте с това? Като получат подобна информация от компетентен специалист, хората ще се страхуват да употребяват меда - този полезен продукт, и ще го заменят с различни изделия, които са направени на основата на захарта, в които няма не само микроелементи, но и никакви други вещества освен захароза, за вредата от която малко се пише по различни причини.
Но да оставим настрана всякакви предположения и да се върнем kъм същността на въпроса. За какво постъпване в организма на излишно количество от микроелементи може да става дума, ако ежегодното производство на мед в нашата страна съставлява всичко 350 грама на човек, тоест по – малко от 1 грам в денонощие. Ако вие се грижите за пчеларите, то те са получили от своите предки не само навици за боравене с пчелите, но и заповедта „Мед-то он мед, да не ковшом его в рот” (Медът си е мед, но това не означава, че трябва с кофата да се излива в устата).
Уважаеми автори, при привеждането на някакви цифри, необходимо е да се указва тяхната размерност. Ако Вие не бяхте забравили да кажете, че съдържанието на микроелементите в кръвта и меда в приведената от вас таблица е изразено в проценти, то би станало ясно, че в 100 грама мед се съдържат микроелементи 50 пъти по – малко, откокото в кръвта на човека ( прибл. 5 литра), и тогава не би имало смисъл да се пише за отлагания на „пясък и камъни в пикочния мехур, бъбреците и другите органи”…
Разбира се съществуват още неизучени фактори на влиянието на меда на организма на човека: на някои хора им е противопоказно да го употребяват, но такива са сравнително малко. Така, по наблюденията на С. Младенов, от 3 хиляди болни, които той е лекувал с мед, само в 9 от пациентите (0,3 %) е била отбелязана свръх чувствителност към него. За това трябва да се продължават изследванията, които подтвърждават благотворното влияние на меда и другите продукти на пчеларството на организма на човека, да се развива и осъвършенства такова направление в медицината, като апитерапията, но за това е необходима държавна поддържка, която може да се получи само след приемането на закон за пчеларството. За необходимостта от дадения закон пишат много пчелари, но техните статии носят по – скоро емоционален, а не доказателствен характер. И само учените пчелари, които разполагат с точни данни за природните ресурси на нашата страна и знания за възможностите на пчеларството, могат да направят грамотни икономически изчисления и да се приведат убедителни примери за положителното влияние на пчеларството върху развитието на икономиката, решението на социални проблеми, подобряване на екологията, възпитаване в хората, особено в младежта, на любов към природата и трудолюбие. (Особенно искам да отбележа значението на последния фактор на примера на Калужска област, губернаторът на която А.Д. Артамонов е създал в 50 училища неголеми пчелини за сметка на областния бюджет, на всеки жител, който иска да си купи пчели се дава субсидия от 1000 рубли на пчелно семейство). Имайки убедителни доказателства на компетентните специалисти за ролята на пчеларството, може да не се моли, а трябва да се изисква от ръководителите на държавата приемането на закона. Иначе ние отново можем да се окажем зад всички. Независимо от големите постижения на на такива наши учени, като Э.А.Лудянский, А.Ф.Синяков, Т.В.Вахонина, К.А.Кузмина и много други, в областта на лечението с пчелни продукти, не ние, а японците нарекоха 21 столетие – век на апитерапията. Вече сега в Япония на всеки ученик дават безплатно преди закуската по лъжица мед.
А лекарите могат по – често да пишат за компонентите, които се съдържат в цигарите и във водката. Само от пушенето у нас всяка година умират повече от сто хиляди човека, но аз нито веднъж не съм слушал някой да е умрял от предозировката на меда, макар, че общувам с пчелари повече от 50 години. Точно обратното, може да се приведат множество примери в които традиционната медицина се е оказала безсилна, а на болния са помогнали методите на лечение с пчелни продукти (Н.П.Йориш, Э.А.Лудянский и др.).
Накрая искам да напомня на к.м.н. Носовицки П.Б., че преди 2,5 хиляди години лекарят от древна Гърция Хипократ успешно е употребявал меда при лечението на много заболявния и сам е употребявал меда като храна. Независимо от това, а може би и благодарение на това, той е живял 107 години, и е оставил полезен съвет: „Добре е, когато храната се явява лекарство, а лекарството – храна”.
Aвторът е член на президиума на Обществото за охрана и възстановяване на природата в г. Москва.
Превод от сп. Пчеловодство 2006/N4
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by