Дата на обновяване:20.09.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Предлага Тодор Итов
С. Ангелов

Българският пчелар Тодор Итов се ползва с голямо уважение между своите колеги. Той се занимава с пчеларство от 30 – те години на миналия век. Воювал е против немските окупатори на територията на бивша Югославия и на Унгария. Неговият дом е разположен в покрайнините на София, където в двора е разположен пчелин с кошери, негова, собствена конструкция.
Тoдор Итов с желание споделя с пчеларите своя богат опит. Преди около 10 години в българското списание „Пчеларство” се появи неговата неголяма статия „Как аз отглеждам пчелни майки”, която привлече вниманието на пчеларите. На мен ми хареса неговия метод, тъй като той е прост и създава условия за получаване на качествени майки, които не отстъпват на майките от самосмяна.
Този метод подхожда за неголемите и средни по брой на кошерите пчелини (около 100 бр.), не изисква специално оборудване, освен разделителна решетка. От нея правят прегради за един или няколко кошера, което се определя от количеството на отглежданите майки.
Методът на Тодор Итов се заключава в следното:
1. През ранна пролет се избира племенно семейство и навреме се подсилва, за да може към момента на появяването на търтеевото пило, то да бъде силно и целият кошер да е запълнен с пчели.
2. В най – топлата част на кошера се поставя глуха преграда, веднага до нея пита с храна за пчелите, а след това преградата от разделителната решетка. По такъв начин се получава изолатор за майката. Гнездото се оглежда, намира се майката и тя се пренася в този отсек. Трябва да се вземат всички мерки за да не може майката да го напусне, като използва долния или горния входни отвори на кошера.
3. След четири дни глухата преграда я премахват, питата с храната я преместват до стената на кошера. На освободилото се място (до разделителната решетка) поставят бъдещата пита за пчелните майки – това е леко нагрята, добра светло – кафява пита с неголеми хранителни запаси в горната част, която е предназначена за снасяне на яйца от майката. Записва се денят и часът на тази операция.
4. На следващия ден се проверява работата на майката. Ако в питата за яйца има такива, нея я преселват в нуклеус. Питата е подрязана на зиг – заг до мястото в което има яйца (тъй като има прекъсване в снасянето, яйцата ще бъдат по – големи). След това премахват преградата и преглеждат всички пити. Свищеви маточници на тях не трябва да има, тъй като пчелите през цялото време са чувствали присъствието на майката, но ако се намерят такива, трябва да се унищожат. Питата с бъдещите майки се пренася в центъра на гнездото, където има открито пило и млади пчели.
5. След три дни се проверява за началото на строеж на маточници и се прави бракуване на некачествените. Определя се очакваното количество бъдещи майки. Обикновено те са 10 – 15 бр.).
6. На 13 - я ден след като майката е започнала да снася яйца, започват да подготвя отводките., нуклеуси или безмайчини семейства, в които се планира да се пренесат маточниците.
7. На 14 – я ден всички готови маточници (освен един или два) се изрязват внимателно и се пренасят в подготвените пчелни семейства. Добре е да се намажат много леко с мед, а после да се монтират в отрано подготвените за целта места на питите.
Достойнствата на метода на Тодор Итов се заключават в това, че майките се развиват от големи яйца, а това е важно условие за тяхното добро качество; личинките в маточниците, пчелите обикновено ги хранят както това става в роевите семейства или при тиха смяна, което се обяснява с прекъсване в храненето на пчелите – кърмачки: техните жлези започват да отделят маточно млечице в голямо количество; не се използват никакви восъчни или пластмасови килийки, няма го рискованото пренасяне на личинки; пчелите отглежат потомството на собствената си майка; семейството в което се отглеждат майки не се рои и ще участва активно в медосбора, вече с млада майка.
Превод от сп. „Пчеловодство” 2005/N8


Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by