Дата на обновяване:13.09.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


Пчелни семейства с периодически отсъстваща майка
С. Ангелов

Описан е нетрадиционен метод на пчеларстване, при който една майка обслужва две или повече пчелни семейства. Пчелите се адаптират към тази необикновенна и никога не срещаща се ситуация. Този метод дава възможност да се внедрят в практиката редица нови ефективни технологии за отглеждане на пчелни семейства. Методът се базира на неизследвана област от биологията на пчелата.

Когато пчелното семейство само сменя своята майка, обикновено това става „незабележимо” (тиха смяна), но на практика може да се проследят важни изменения в поведението на пчелите. Те работят с по – голям ентусиазъм, не са злобливи, в празните пространства строят пити с пчелни килийки вместо с търтееви. Вероятно това е свързано с намалението на интензивността на работата на пчелите кърмачки, тъй като се намалява пилото, а може би влияят и други фактори, за които ние нищо не знаем.
Връщам се назад много години, когато изследвах условията на възникване на тихата смяна на майката, аз проведох експеримент, в който оитното семейство периодически го лишавах от майка. През това време тя се намираше в съседната родствена отводка. Майката аз я премествах от едното семейство в другото по определена схема. Получиха се неочаквани резултати.
Първо. Оказва се, че след няколко почвявания на майката, пчелите престават да залагат свищеви маточници, даже и ако майката не е в кошера, но в питите има нейни яйца. Вероятно в пчелите се формира увереност в нейното завръщане. Те не се безпокоят за своята съдба, докато в гнездото се появяват личинки. Второ. Благодарение на младата майка темпът на снасяне на яйца значително се увеличава. От тук е логично да се допусне, че когато майката периодически се появява, за нея още по – добре се грижат и по – обилно я хранят. Трето. Независимо от доброто снасяне на яйца, пчелите въпреки казаното в Първо. предприемат тиха смяна на майката.
Описаният метод (преместване на майката от едно родствено семейство в друго), аз сега често го прилагам за най – различни цели. Нарекох метода СТАН (българска дума, която означава тъкачен стан), тъй като майката я пренасят от семейство в семейство като совалка (на тъкачен стан или на шевна машина).
По какъв начин аз правя това нещо? Обикновеното пчелно семейство без роеви маточници го разделям на две или повече родствени семейства – така наречените близнаци. По такъв начин създавам многокошерна система, в която работи само една майка, която се премества от едно пчелно семейство в друго.
В зависимост от броя на роднинските семейства, многокошерната система бива двукошерна, трикошерна и т.н. Времето за един пълен цикъл на системата се нарича период. Ако при двукошерната система силата на семействата и времето на присъствието на майките в едното и другото гнездо са еднакви, системата се нарича симетрична, а при неизпълнение на това условие – несиметрична.
Предложеният от мен метод – е антипод на паралелната работа на няколко майки в едно пчелно семейство. В семействата с майка помощничка, количеството на пилото се увеличава по екстензивен път, при многокошерната система това е интензивен метод за използване на обща майка, която оцигурява перспектива за самостоятелни семейства. Тъй като в в майката е заложен голям потенциал за снасяне на яйца, а пчелите в едното и в другото семейство се стремят да я хранят по – добре, то тя развива такъв темп на снасяне на яйца, като, че ли в семейството работеха две майки или повече, особенно, ако пашата е поддържаща. Много забележимо се проявява увеличението на количеството на снесените яйца след медосбора в топло и сухо лято. Обаче едва ли е целесъобразно да се използва СТАН само за увеличаване на разплода, когато са на лице много по – прости методи. За това на практика предлагам да се използва СТАН, когато в момента няма равноценен аналог. Привеждам няколко примера:
1. Създаване на нови пчелни семейства. Пчеларят може да формира нови семейства в което и да е време на активния сезон – тогава, когато те са му нужни, при това без да има под ръка нито майки, нито маточници. Той може да обезпечи семействата с тях впоследствие или да ги остави сами да си излюпят майка. Преимуществото на СТАН е това, че семейството няма да остане нито един ден без открито пило и яйца. По такъв начин може да се създават противороеви отводки, отводки за продаване, семейства помощници, нуклеуси и др. Особено ценна се явява възможността за създаване на късни отводки с млади проверени майки и да се попълва пчелина с нови семейства.
2. Тиха смяна на майката. В зависимост от схемата на преместването на майката, маточниците за тиха смяна се появяват в течение на един месец. Увеличаването на периода на отсъствие на майката ускорява самосмяната. Предлаганият метод за замяна на старите елитни майки е по – добър, отколкото използваните на практика методи свързване с ампутация на крака или рязане на крилата на майката), които по – скоро съкращават темпа и количеството на снасяне. Ако старата елитна майка още не си е изразходвала своя запас от сперма, то тя отлично работи и на два кошера, независимо от възрастта си.
3. Придаване на чужди майки. Пчелите, които са привикнали към периодическото отсъствие на майката, са по – малко враждебни към чуждите майки, така, че операцията по придаването може да бъде изпълнена с по – малък риск. При придаване на  ценна майка, може да се намали силата на семайството без майка и да се измени възрастовия състав на пчелите и. Така може да се създадат по – благоприятни условия за приемането на чуждата майка.
4. Качествени личинки за отглеждане на майки. В този случай се използва несиметрична двукошерна система. Чистопородна майка – родоначалник се намира три – четири дни в в съвсем малка отводка. Броят на снасяните от нея яйца, но при това те стават по – големи, както преди рояване. При преместването на майката за един ден в основното семейство, на нея и се дава възможност да снесе яйца на специално подготвена пита. Личинките в нейните килийки ще имат фиксирана възраст и ще се раждат от по – големи яйца и ще получат повече начално маточно млечице и от тях ще излизат по – качествени майки.
5. Поддържане на нуклеусите в активно състояние. При нарушаване на графика за излюпване на майки, отделни групи нуклеуси благодарение на общата майка могат да бъдат поддържани в състояние на готовност до получаването (придаването) на маточници или неплодни майки. Ако нуклеусите са четири, а майката се премества ежедневно, нейното появяване след тридневно отсъствие съвпада с раждането на личинките. От осем нуклеуса без майка, постепенно може да се направи едно семейство с оплодена майка. По – нататък пчелите може да се разделят на вече нови родствени нуклеуси, които се разползгат на усвоените стари места. Периодът на използването на такива нуклеусни системи не трябва да превишава четири денонощия.
6. Предпазване от възникване на семсйства – търтовки. При продължително отсъствие на майката (неудачно оплождане, болести и т.н.) семейството може да се превърне в търтовка. За да се избегне това, собствената майка, съхранена в нуклеуса, или чужда периодически се пренася в осиротялото семейство. Операцията се изпълнява по метода СТАН, но с тази разлика, че майката се пренася в рисковото семейство в клетка или в изолатор.
7. Борба с агресията на пчелите. Семействата с периодически отсъстваща майка се отличават с миролюбие. Благодарение на тази особеност на действията на метода СТАН, той може да се използва с цел отслабване на агресивните, злобни семейства, като се създава двукошерни системи.
8. Почистване на питите от които са изцентрофужили меда. В края на медосбора да се поставят пити за почистване след центрофугирането е опасно: с такава операция пчелите се подтикват към кражби и нападения. Двукошерните системи с обща майка позволяват това да се избегне. Питите, восъчните капачета и всякакви медови обрезки се опръскват с вода и се дават на задействаните в тази операция семейства. Това се прави редовно всяка вечер или през ден за да свикнат пчелите с такова подхранване. Семействата се развиват бързо и в тях се натрупват млади особи, които са необходими за успешното зимуване, те имат млади майки и добри запаси от храна.
9. Опит за отглеждане и замяна на пчелните майки. В разделените семейства майката може да се намери сравнително лесно и по – бързо, тъй като пчелите в такива семейства са по – малко.
Създаването на семейства с обща майка е добра школа за любознателните пчелари. Методът СТАН ще им помогне да получат опит в търсенето и хващането на майки, тяхното белязане, замяна, оценката на пилото и маточниците, да се разшири пчелина, удобен е за практически занятия на учебните пчелини.

Допълнителни сведения. Методът СТАН изисква голям запас инвентар – кошери, корпуси, дъна и пити. Всяко семейство трябва да има собствено дъно за по – удобен достъп до нейното пило. При работата с два кошера, най – удобни са лежаците. Техният обем лесно се разделя на две части и същевременно да се отворят самостоятелни входове. Кошерите Дадан - Блат с 12 пити също може да се разделят на две части, но  семействата, които са разместени във всяко отделение, няма да имат пространство за развитие, затова да се работи с тях не е много удобно.
Разбира се, че предлаганият от мен метод е много трудоемък. Съществено негово неудобство е необходимостта, пчеларя често да бъде на пчелина. Неговото прилагане не се отразява отрицателно на нарастването и на развитието на семействата, на защитата на гнездата, в които периодически отсъства майката.
Всеки пчелар, който иска да използва методът СТАН, трябва първоначално да го изпробва на неголям брой семейства, да набере някакъв опит. По – добре е да се направи това в края на медосбора, по време на снемането на магазинните надставки или медовите корпуси. Необходимо е до времето за прекратяването на снасянето на яйца от майките да остават не по – малко от два месеца. Обсъжданият метод трябва да се прилага веднага след като пашата стане съизмерима със собственото потребление на семействата. В този момент има все още много стари пчели и те трябва ефективно да се използват.
Работата се изпълнява така. Избира се силно семейство с качествена стара майка, на която е дошло времето за смяна. Подготвят нужния инвентар и делят семейството на две части, без търсенето на майката и всяка част от семейството си заема своето място в кошера. В подготвените кошери добавят пити за снасяне на яйца от майката и пити с перга. По поведението на пчелите много лесно е да се определи къде се е оказала майката. След един ден (след 24 часа) майката трябва да се намери, да се хване и да се пусне на прилетната дъска на кошера, където в семейството няма майка. Следващото преместване се прави по – рядко (до два пъти е седмица). Необходимо е да се контролира наличието на пило и маточници, свищевите маточници е по – добре да се унищожават.
Методът СТАН е удобен с това, че в произволен момент може да се прекрати преместването на майката, като се обединят семействата или да им се осигурят постоянни майки. За удобство в работата може да се използват отбелязани майки, и да се записва тяхното място на което се намират и датата на последното преместване.
Търсенето на майките е удобно да се осъществява рано сутринта. Тогава тя може по – бързо да бъде намерена и няма налитане на пчели от чужди семейства. Ако и при вторият преглед не може да се намери майката, трябва да се провери има ли яйца в гнездото. При съмнение за нейната наличност, при поставянето на контролна пита с чуждо пило в килийките на майката не трябва да има никакви яйца, тъй като те могат да въведат пчелите в заблуждение относно загубата на майката. Това е много важно изискване, тъй като в дадения случай пчелите ще узнаят за отсъствието на майката не по маточното вещество, а по отсъствието на еднодневни личинки.
Методът СТАН дава на пчеларя редица нови приеми при работата с пчелите. Става възможно по – смело да се бракуват слабите и неефективни семейства и да се поддържат силни такива с качествени майки. Ако в даден район много пчелари започнат да прилагат този метод, ще се подобри работата, тъй като посредствени майки ще заменят своевременно, няма да има семейства търтовки. Появява се възможност да се съкрати броят на подхранванията и да се притежават силни пчелни семейства, да се ограничи употребата на лекарствени средства.
Изучаването на поведението на пчелите в периода на прилагането на метода СТАН, помага по – добре да се разбере биологията на пчелното семейство. Оказва се, че взаимоотношенията между пчелите имайката са много по – сложни, отколкото се е смятало, и и не всичко може да се обясни с влиянието на маточното вещество и вродените рефлекси, т.е. на живота на пчелното семейство следва да се погледнемалко под друг ъгъл.
Аз се надявам, че предложеният метод ще бъде полезен на пчеларите – новатори и на пчеларите, които отглеждат майки. Възможно е, към него да проявят интерес и специалистите от научните институти по пчеларство.
Сп. “Пчеловодство” 2003/N 7 (превод)
 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by