Дата на обновяване:21.06.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 


РАДИАЦИЯТА  И  ПЧЕЛИТЕ
С. Ангелов

Дълго време се смяташе, че възбудителя на вароатозата се явява Varroa jacobsoni, който е дошъл от Индонезия. В началото на миналия век там са били намерени подобни паразити на местните пчели, а на европейските през това време не ги е имало. По какъв начин кърлежа е преодолял биологическата бариера, никой до този момент не е обяснил.
Известно е, че родина на всички видове пчели и техните патогенни микроорганизми и паразити се явява Юго – Източна Азия. В такъв случай, защо на едни пчели са намерени кърлежи, а на други не са? Защо европейските пчели дълго време са били невъзприемчиви към кърлежите, а в последните деситилетия се оказаха безпомощни по отношение на тях? Каква е ролята на човешкия фактор в условията на съвременното пчеларство? На всички тези въпроси трябва да се отговори за да се изясни как е възникнала вароатозата на пчелите.
Преди всичко да си спомним, кога и къде се е появил на европейските пчели кърлежът вароа. Това се е случило 15 години след завършването на Втората световна война. Случайно ли е това? Според мен не е случайно.
Именно на далечния изток в самия край на войната е станало изключително събитие, което измени по коренен начин историята на нашата планета. През август 1945 г над японските градове Хирошима и Нагасаки са били хвърлени атомни бомби. С цел да се получи максимален разрушителен и радиационен ефект, бомбите умишлено са били задействани на височина около 500 м над земята. С тази страшна дейност, нашата планета за пръв път била замърсена с радиоактивни изотопи в гъсто населен район!
Всички организми на Земята съществуват в узловията на така наречения природен (естествен) радиационен фон, който е обусловен от геологическата структура на местността и от Космоса, така, че радиацията не се явява съвсем чужд организъм, даже обратното – тя съдейства за развитието на живия свят. Някои учени смятат, че даже и неголямия природен фон има мутагенен ефект. Над тези въпроси работят научните институти в развитите страни на света. Облъчването на живите организми над определена доза, още повече в големи дози е твърде опасно, тъй като се нарушават важни жизнени процеси и има канцерогенно влияние.
По времето на чернобилската авария в България са проведени много измервания на радиацията на местността. На пчелините твърде висока се оказа радиоактивността около и вътре пчелните кошери. Приборът „удряше стрелката вдясно” при приближаването на измервателната сонда към стените на кошера. В меда не се наблюдаваше нищо особено, но в питите с перга, уредите показваха голямо гама излъчване (10 – 100 пъти по – голямо от външния фон). Такава висока радиоактивност беше намерена и около пилото, тъй като личинките са хранени с „радиоактивна перга”.
Както е известно, пчелата е устроена така, че по време на полета и хитиновата обвивка и косъмчетата „захващат” на себе си прашецовите зърна на цветята и осъществяват опрашването на растенията. При радиоактивното замърсяване на природата, заедно с прашеца, пчелата привлича към себе си и множество радиоактивни частици, в това число и силно опасни и дълговечни. По такъв начин, пчелите внасят в кошера огромно количество радиоактивни замърсявания.
При приготвянето на пергата от пчелите, сумарната радиация силно нараства поради акумулирането на радиоактивните изотопи. Като резултат в пчелното гнездо възникват мощни йонизиращи излъчвания, които въздействат на яйцата, личинките и всички микроорганизми и паразити в гнездото.
Така например по време на чернобилското замърсяване в района на Варна, пчелите няколко дни не излитали от своите кошери, независимо от доброто време и цъфтящата акация (Кънчев). По всяка вероятност те са почувствали, че в природата е станало нещо недобро, и по такъв естествен начин са се опитали да се обезопасят.
Към есента радиацията в кошерите почти напълно изчезна, тъй като радиационната перга била почти напълно изразходвана в процеса на храненето на пилото и се е появило ново поколение пчели. В пчелните кошери може и да се натрупва голямо количество радиоактивни изотопи, но пчелите сравнително бързо освобождават своето жилище от тях Обаче силните вътрешнокошерни йонизиращи излъчвания едва ли преминават без последствия в пчелните екосистеми.
Известно е, че мутиранията не създават нови биологични видове, но без тях са невъзможни някакви, каквито и да са изменения в живата природа. На богатото разнообразие от биологически видове са действали и други фактори: времето, природните катаклизми, пълното изчезване на видовете, появяването на нови екониши, географската изолация и т.н. Важната роля на мутациите се заключава в това, че те дават шанс на някои организми да получат много бързо развитие.
Имайки предвид чернобилската трагедия и отчитайки радиоактивните замърсявания на далечния изток през 1945 г е логично да се потърси връзка между атомната трагедия в Япония и появяването на вароатозата на далечния изток. Силно йонизиращото излъчване в пчелните гнезда би могло да наруши някаквото крехко равновесие, което до тогава е съществувало между медоносните пчели и кърлежите на далечния изток!
Моето предположение получи ново развитие след като стана известно, че възбудителят
на вароатозата се явява не кърлежът Varroa jacobsoni, а съвсем друг кърлеж – Varroa destructor и че неговият произход не е индонезийски, а корейско – японски. Особенно е важен този факт, че този кърлеж не се размножава с други подобни кърлежи, които паразитират върху местните пчели на индонезийските острови. От това следва, че кърлежът Varroa destructor – е самостоятелен биологически вид на семейство.
Ако паразитът е самостоятелен биологически вид, то той е съществувал още до атомните бомби и даже е имал достатъчно дълга еволюция. Следвало е да се допусне, че кърлежът Varroa destructor е съществувал съвместно с пчелите Apis melifera или с други пчели в продължение на милиони години!
И действително, такъв съвършен паразит, който при силно увеличаване прилича на извънземно чудовище, не се създава за няколко десетилетия. Между този кърлеж и медоносните пчели в миналото е имало борба, в която пчелите са побеждавали, тъй като те са се явявали стопани на паразита. И сега съществуват породи пчели, които мирно съжителстват с подобни паразити, например южноафриканските пчели на американския континент.
Предложената хипотеза за появяването на вароатозата си има своите основания, тъй като в Юго – източна Азия се срещат всички пчелни раси, в това число и Apis melifera, и там обитават всички техни паразити. Това е забележителен регион, с богат генофонд. Не случайно там преди 100 милиона години там са се появили цъфтящите растения и първите пчели. За голямо съжаление именно там и е било използвано и атомно оръжие!
Последното голямо обединение за Европа е било и сериозно изпитание и за пчелите, които до този момент са обитавали европейските земи. След като пчелите преживели този период, в южните покрайнини на континента (около Средиземно море и в Закавказието), те по всяка вероятност, са могли напълно да се избавят от своя паразит (ако през този период той е съжителствал с тях). В далечното минало при изменението на климата и другите условия на съществуване, на пчелите им се налагало многократно да се променят. А в екосистемата „стопанин – паразит” винаги трябва да се включва и околната среда., тъй като измененията на условията различно влияят на компонентите на екосистемата.
След затоплянето и стопяването на ледовете в южната част на европейския континент за медоносните пчели е настъпил истински рай. Установява се благоприятен климат, появява се пищна растителност, не е имало паразити. Тези събития са съвпаднали с първата цивилизация на европейския континент, която е започнала много по – рано от библейския потоп.
Необходимо е още да се допусне, че кърлежът Varroa destructor през цялото време се е съхранявал в огромната територия на далечния изток, тъй като там няма географски прегради от северните зони до тропиците. Естествено, той се е съхранил без някакви видими проявления, защото при ниска опаразитеност на пчелите той на практика не се забелязва. Атомните взривове в Япония, образно казано са разбудили паразита от неговия дълбок сън, а радиацията му е предоставила шанс за бързо развитие и го е направила по – агресивен. За нещастие, паразита е намерил прекрасни условия в гнездата на медоносните пчели, които са „обременени” от съвременното пчеларство и вече неспособни да се борят с паразита по метода на естественият подбор.
Първото съобщение за новия паразит по пчелите се е появило в Китай и се отнася за 1960 г. (15 години след атомната бомбардировка в Япония, тоест след някакъв латентен период за приспособяването на паразита и натрупването на необходимия потенциал). На територията на бившия СССР, вароатозата е установена през 1964 г. (Гробов), а в 1967 г, паразитът се появява и в България, заедно с донесените кавказки пчелни майки (Кънчев). В следващите години паразитът бързо се разпространява по целия свят, за което способствали и услугите по изпращането на пчелни майки, естественото разселване на роеве, кражбите между пчелите, изравняването на семействата, а така също снижаването на имунитета.
Как в действителност е възникнала вароатозата по пчелите – по този или по някакъв друг сценарии, - може да се докаже с научни изследвания, в това число и изследване на ембрионите на паразита и анализите на ДНК. Борбата с паразитите на Вароа е много трудна, но напълно възможна. Тъй като човекът се явява главният виновник за появяването, разпространението и задълбочаването на вароатозата, то той трябва да помогне на пчелите да се избавят от този паразит. До колко той е способен да се справи с подобно заболяване, ще покаже бъдещето.
Превод от сп. „Пчеловодство” 2007/ N5


 

Материалите подготви за сайта:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by