Дата на обновяване:22.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представни като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки    Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене

 

ЕЛЕКТРИЧЕСКА, ПАРНА ВОСЪКОТОПИЛКА 

д-р инж. Иван  Парашкевов, Плевен

Статията е публикувана в сп. "Пчелин" 2003/4/107-109стр./ , сп."Пчеларство" 2005/26-29стр./, "Пчеларски вестник" 2005/N42/ и на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

В пчеларката практика са известни множество методи за претопяване на восъчната суровина без използването на електрически ток. Предимствата и недостатъците на слънчевата восъкотопилка са известни. Налага се да се претопява восък не само в слънчеви дни и не само през лятото. Извесни са множество начини в които восъчната суровина се нагрява с огън.

Преди няколко години си направих труда да разгледам старите броеве на сп. “Пчеларство” от 1956 до 1990г. в библиотеката, останалите у дома. Спрях се на един вариант предвиден за загряване с огън (Автор: Атанас Стефанов – Парна восъкотопилка). В предвидената конструкция е удобно да се добавят два нагревателя и тя да започне да работи с електрически ток.

Показан е принципът на работа на електро восъко топилката. Външен вид на парната, електро восъко топилка.

         В този материал са предложени три фотографии и упростена, допълнена рисунка от споменатата по – горе статия, които не претендират, че могат да заменят пълната техническа документация на това нестандартно, технологично приспособление, но позволяват да се разбере принципът му на действие и да бъде повторено от всеки, който има желание. На фотографийте е показана, реализирана няколко години назад конструкция на електрическа, парна восъкотопилка, в които са намерили място конструктивни и технологични особености и идеи от техническата и пчеларската литература.

 

                                    ПРЕДНАЗНАЧЕНИЕ

         Електрическата, парна восъкотопилка е предназначена за претопяане на отпадъци от бракувани восъчни пити и отпечатки  и позволяват  топлоносителя – горещата пара да се създава от електрически ток. Както показаха резултатите от проведените изпитания – с нейна помощ може да се обслужва пчелин от няколко десетки кошера.

 

                                        КОНСТРУКЦИЯ

         Електровосъкотопилката е конструирана така, че при желание може да бъде повторена от всеки пчелар, който е решил да използва електрически ток за претопяване на восъчна суровина. Както беше споменато, използвани са идеите от публикувани конструкции на восъкотопилки с цилиндрична форма, които се подгряват с огън. Към тях аз съм добавил незначителни конструктивни изменения. Увеличих дължината на външния цилиндър и на дъното му монтирах два нагревателя с форма на бъбрек, всеки с мощност по 1000 W. Те са съединени паралелно и сумарната мощност се получава 2000 W. Предприети са мерки за херметичнотото затваряне на капака на восъкотопилката. Той плътно се стяга за цилиндрическото тяло на восъкотопилката с 4 болта, главата на всеки от които е предварително оформена във вид на ръкохватка. Като вътрешен цилиндър, който има наклонено дъно е използван такъв от стараперална машина с диаметър 400 mm и дълбочина на цилиндричната част 250 mm. Отворът в който се е намирала перката на двигателя, трябва да се затвори с кръг от неръждавееща ламарина, който се заварява.

Вътрешният цилиндър и "кошчето" за восъчни отпадъци на восъкотопилката. Вид от вътрешната страна на восъкотопилката.

Като второ дъно на вътрешния цилиндър е приспособена

цилиндрична конструкция, също от неръждавееща ламарина (нейната височина е 200 mm). На дъното и е монтирана мрежа (размери 3 на 3 mm). По средата е поставен кръст от неръждавееща ламарина за устойчивост. Подразбира се, че нейните размери са подбрани така, че да влизат във  вътрешния цилиндър. Мрежата заедно с кръста образуват подвижно дъно, което може да се снема от вътрешния цилиндър и да се почиства. В тази своеобразна кръгла кошница пчеларят изсипва предварително начупените восъчни пити за претопяване. Мрежата задържа восъчната суровина и пропуска чистия восък в течно състояние по време на работата на восъкотопилката. Диаметърът на външния цилиндър (450 mm) е получен много просто. Към диаметъра на вътрешния цилиндър от пералната машина са добавени от всички страни отстояния от 25 mm, за това, че парата спокойно да преминава до капака и да влиза след това в “кошницата” с восъчната суровина. Примерно 50 mm са обеспечени между най – високата част на  вътрешния цилиндър и капака на восъкотопилката. Както се подразбиране е нужно да се спазват тези размери с точност до милиметър. Тъй като металическия лист от който е направен външния цилиндър е с дебелина по – малка от 1 mm ( оцинкована ламарина - 0,8 mm), то може да се приеме, че външните и вътрешните размери съвпадат.

         С цел херметизация при затваряне на капака е използвано гумено уплътнение от три слоя. Закрепването на нагревателите и електрическия монтаж, трябва да бъде направено от специалист със съответната квалификация. Двата нагревателя са съединени паралелно. Последователно с тях е свързана топлинна защита. Нейното предназначение е да изключинагревателите по механичен път в случай на прегряване на дъното на електровосъкотопилката. Това може да стане при прекалено намаляване на нивото на водата, ако преди нейното включване то е било недостатъчно (120 mm от дъното) и пчеларят е забравил да провери. Външният цилиндър има височина 700 mm. От тях в долната страна са оставени 70 mm за електрически монтаж. В горната част на външния цилиндър плътно е закрепен кръг от “ г “ образен винкел, който е предназначен за стягане на капака с 4 болта с ръкохватки. От предната страна на външния цилиндър се намира отвор за изтичане на разтопения восък. То е разположено на разстояние 215 mm от долния край на външния цилиндър. В него е монтирана металическа тръба с особена форма (виж сним-

ките), в която в нейната вътрешна страна влиза изходния отвор на вътрешния цилиндър с наклонено дъно от пералната машина.

 

       УКАЗАНИЯ СВЪРЗАНИ С ТРХНИКАТА НА БЕЗОПАСНОСТ

          

Първо. При работа с електрически ток и вода е необходимо да се спазват всички изисквания в тази област.

Второ. Максималната продължителност на времевия период в който водата се загрява и започва  да кипи, продължава примерно два и половина часа. Ако бъде забравена след това включена електровосъкотопилката, съществува опасност нагревателите да останат във въздуха, защото нивото на водата вследствие на испарението и се понижава. Затова, пчеларят ориентировъчно след 2,5 часа работа на восъкотопилката, трябва да я изключи или да предвиди таймер в който да включи мрежовия щепсел. Още повече, ако съвместява няколко дейности паралелно и може да забрави.

Трето. Изходния отвор, през който изтича стопеният восък, трябва да бъде проверяван в началото на работата – не е ли запушен от втвърден вече восък. Ако това е така, трябва да се почисти.

Четвърто. При отваряне на капака на восъкотопилката веднагаслед завършване на работата с нея, съществува опасност лицето на пчеларя да попадне под нагретия до висока температура въздух в топилката.

 

            УКАЗАНИЯ  ЗА  ВКЛЮЧВАНЕ  И  ЕКСПЛОАТАЦИЯ

Включването на електровосъкотопилката става в съответствие сизискванията свързани с техниката на безопасността. Работата с восъкотопилката протича в следната последователност.

Външният цилиндър трябва да се монтира на устойчива подставка от винкел. Благодарение на това закрепване под изходния отвор може да се постави кофа, тенджера или друг подходящ съд, където да се оттича стопеният восък заедно с водата. Във външния цилиндър трябва да се налее вода, височината (дълбочината) на която трябва да достигне 120 mm. Нагревателите се намират в нея и те са “потопени” примерно на80 mm. След това внимателно може да се постави вътрешния цилиндър с наклонено дъно, така, че неговият изходен отвор да съвпадне с отвора на външния цилиндър (да влезе в него). Във вътрешния цилиндър се поставя  кръглата “кошница” (за счупени части от пити и отпечатки). Този обем може да се запълни до горната му част. Последен се поставя капака, като той се стяга с четирите болта с ръкохватки към външния цилиндър. Мрежовия шнур се включва в контакт със извод за защитно зануляване. След това се включва мрежовият превключвател. Индикаторната лампа се запалва. След един час водата във външния цилиндър започва да кипи. Индикатор за това се явява тънка струя вода с восък (диаметър около 2-3 mm), която започва да се оттича от изходния отвор на восъкотопилката в кофата. Примерно след един час (за това пчеларят трябва да следи), тази тънка струя се превръща в капчици и накаква част от кофата вече е пълна с горещ восък и вода. По – нататък няма смисъл да се държи восъкотопилката включена, тъй като всички строшени отпадъци и разпечатки вече са разтопени. Всичко това може да бъде проверено след внимателно снемане на капака на восъкотопилката, така, че лицето на пчеларя да не пострада от високата температура. Подразбира се, че топилката е изключена от мрежовия превключвател и щепселът на мрежовият шнур е изваден от контакта.

Външен вид на стопения восък. Един ден след използването на восъкотопилката (като се върне пчеларя от основната работа), може да се извади восъка от кофата. Той е излязъл от горната страна, а под него се намира

разтвор с кафеникав цвят. Трябва да се свалят отпадъците от долната страна на восъка, най – добре с нож. Така в кофата, восъкът получава форма на срязан конус и може да бъде използван по предназначение. Освен това формата на кофата улеснява изваждането на вече втвърдения досък, тъй като нейния диаметър се увеличава в посока към горната и част.

         ЗАБЕЛЕЖКА. При експлоатацията на восъкотопилката от изходния и отвор освен гореща вода с восък се отделя и пара, която мирише (особено, ако попаднат и участъци с пило или стари восъчни пити) и трудно може да бъде търпяна в малко затворено помещение. От една страна трябва да се наблюдава восъкотопилката, от друга миризмата на излизащата пара пречи на това. Не е лесно да се почисти мрежестото дъно на вторият вътрешен цилиндър (т.нар. кошница за восъчни отпадъци),  ако те бъдат оставени да се втвърдят за няколко дни. По – добре е почистването и да стане на следващия ден след стопяването на восъка и всяка следваща технологична операция да се извършва с почистена мрежа. Същото се отнася и за изходния отвор на восъкотопилката.

         Независимо от споменатите особености на работа с парната електровосъкотопилка, работата с нея поставя пчеларя на много по – високо ниво, отколкото нагряването с огън на стара тенекия за мед с вода и восъчни отпадъци или съчетаването му с известното прецеждане на стопената восъчна суровина през дамски чорапогащи или зебло, което се придружава с използване на преса или неин  еквивалент...

                  Иван Христов Парашкевов

                   e-mail: ivanparst@dir.bg

                                 главна страница                         горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

 

Copyright2007  Design by