Дата на обновяване:05.07.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

НАУЧЕТЕ СЕ ДА СЕ РАЗБИРАТЕ СЪС СЪСЕДИТЕ
А. Панышин - сп. Пчеловодство 2000/N 2

За разчепкване на конфликт между пчелари и съседи е посветено не едно събрание на селски съвети, управления на различни сдружения в стопанството, статии в пчеларските и непчеларските издания, постановления на районните съдилища.
В литературата по пчеларство, нееднократно са се давали препоръки, как да се примирят непримирими. Като пример може да се приведе обстоятелната статия на А.П. Басов в сп. Пчеловодство N 6 за 1995 г. Не искам да преразказвам всички 23 съвета за пчеларите и 8 за съседите, но най – важните в тезисен вид ще ги повторя: предупредете съседите, че час или два ще работите с пчелите; не преглеждайте пчелните семейства без необходимост, особено в лошо време и време без паша; старайте се да решавате конфликтите, ако те са възникнали в благопожелателен тон; научете съседите да не паникуват при звук от жуженето на пчела; обясните на съседите, че за получаване на реколта от градини и храсти, трябва да имате по две – три семейства на участък от един хектар.
Пчелите – това е съставна част от продоволствената безопасност на страната. И не за това защото пчелите произвеждат мед, а главно за това, че те определят размера на добивите, които ще се получат от градините и полетата. Не случайно американските пчелари по договори за опрашване на различни култури получават 90% от доходите на своите пчелини.
Абселютна рецепта за предотвратяване на споровете между пчеларите и съседите, разбира се няма. Обаче 99% за тези спорове сме виновни ние пчеларите, а това означава, че и ние трябва да предприемем мерки за тяхното предотвратяване.
Федералният закон „За пчеларството, приет на 3-то четене от Държавната Дума на 20 ноември 1998 г. и явяващ се предмет на издевателство от телевизионните коментатори, в статия 7 предписва:
„Кошерите с пчелните семейства се разполагат на земния учатък на разстояние не по – близко отколкото 10 метра от границата на земния участък, в противен случай кошерите с пчелните семейства трябва да бъдат разместени на височина не по – малко от 2 метра, или да са отделени от съседния земен участък, със здание, строеж, съоръжение, плътна ограда, или с гъсти храсти с височина не по – малка от два метра”.
Всичко това е правилно, всичко това е добре, но пчелата не знае, че след 10 метра вече е чужда територия, а оградата с височина 2 метра за нея не е преграда.
Трябва пчеларите да отхвърлят амбициите си и да пробват да разберат своите съседи. А най – добре може да се разбере друг човек, като се поставиш на негово място. Например, поставете се на мястото на майката на 2 – 3 годишно дете, което страда от алергия, и което е ужилено от пчела от вашия пчелин. На майката и се е наложило да извиква Бърза помощ, а на земните участъци, където са градините и пчелите, това никак не е лесно и просто. Даже и това да е просто и детето да не е алергично, все едно него го боли и то дълго плаче на висок глас. Ясно е, че всички дружески чувства към вас, даже и да са били, те мигновено се изпаряват и не само в майката, но и в нейните роднини, често и в съседите. От алергия страдат и възрастните, а ако не страдат, то на кого са приятни ужилванията на пчелите, подутият нос или око?
На мен например също не ми харесва, когато ме жилят моите пчели и още повече не ми харесва когато ме жилят чуждите, макар, че аз спокойно без подувания издържам няколко десетки ужилвания.
Искам да предложа няколко радикални начина за отслабване на конфликтите.
1. Постарайте се да преместите на друго място пчелина от учстъка, който се използва като градина. Пробвайте да решите въпроса с районните власти за отделянето за пчелина на допълнителна площ извън пределите на сдружението като се пресметне 5 – 7 кв. м. на едно пчелно семейство. При това всички пчелари на сдружението, а може би и няколко сдружения трябва да се обединят. Този участък може да се огради с ограда и лента от горист заграждения или в края на краищата да се отдели пчелина от земните участъци на които има много хора. Разбира се, трябва да се положат усилия, но при това ще изчезнат маса проблеми, т.е. ние получаваме мир в обмен на територия.
2. Заменете породата пчели с по – миролюбива. В южните райони това могат да бъдат кавказката пчела или карпатката. В средната част на Русия са за предпочитане карпатките. Те не са по – лоши с много отколкото от средноруските пчели, издържат продължителен период без облитане, през пролетта бързо нарастват силата си, а по продуктивност даже понякога превъзхождат последните. През тази година аз бях свидетел, как проф. Ю.А. Черевко на пчелина на Тимирязовската академия преглеждаше пчелнисемейства от карпатска порода без мрежа и пушалка. Гостите, пчелари от Италия, си поставиха само няколко була и то жени – туристки.
Като се ръководя от собствения си опит ще кажа, че след замяната на средноруските ми пчели отношенията ми със съседите се премести в посока към по – добро качество, макар, че нашия обединен пчелин винаги е бил отделен от обработваните градински участъци с 10 метрова лента от гора с листа.
Що се касае кавказката пчела, то за нея нашият период без облитане е твърде голям.
3. Карайте кошерите си на подвижно пчеларство на места, където секат дървета или на полета с цъфтящи медоноси. Благодарение на това, вие ще дадете на своите съседи да отдъхнат от пчелите, а подвижното пчеларство при това ще увеличи добивите от мед.
Разбира се, да се прави подвижно пчеларство с 5 – 10 семейства, не е рационално, но за да се съкратят разходите, може да се обедините с пчеларите от различни сдружения.
Ясно е, че проблемите няма да се решат само с предложените по – горе препоръки. В зависимост от конкретните местни условия могат да бъдат намерени и други варианти. Те трябва да се търсят.
Ще се радвам даже и на това, дадената статия да застави преживяващите безкрайната „война” пчелари да се замислят сериозно над установяването на мира със съсеите.

Превел с незначителни съкращения от сп. Пчеловодство 2000/ N2 - Иван Парашкевов

МОИТЕ СЪСЕДИ СА МОИ ПРИЯТЕЛИ
А.П. Басов - сп. Пчеловодство 2003/N 7
Учените са доказали, че две – три пчелни семейства могат пълноценно да опрашват растения на площ 1 Ха, т.е. на 10 – 12 градински участъка.
Реално такава плътност на пчелите почти никъде няма и именно затова добивите на нашите градини и места, които засяваме са много често заначително по – ниски от възможните. Още трябва да се знае, че радиуса от продуктивната работа на пчелите съставлява не повече от 2 км от пчелина (1250 ха). Ако тази площ я разделим на броят на пчелните семейства, които реално ги има на земните участъци (градини, обработваеми места), то ще се окаже, че на 1 ха се падат не две – три, по – малко от 1 пчелно семейство. Това е крайно малко. Независимо от това, много хора, които си обработват участъците са крайно негативно настроени и са против отглеждането на пчели. Защо? Много са причините за такова отношение. От една страна, неразбирането от хората, които си обработват участъците ползата от опрашването и страхът от пчелите. От друга страна – ниската квалификация на пчеларите и безтактното им отношение към съседите. Като резултат страдат и едните и другите.
Целта на тази статия – на основата на многогодишния опит да се докаже възможността за мирното съществуване между хората, които се грижат за своите земелни участъци и пчеларите.
Ако пчеларят особено начинаещия, работи без да отчита състоянието на времето, наличието на паша и състоянието на пчелното семейство, то доведените до раздразнение обитателници на кошера могат да го накажат. При това ще пострадат и съседите. Моят опит от отглеждането на пчелите на земелния участък (6 Ха) ме убеждава във възможността да се съхранят добрите отношения със съседите от всички поколения. С тази цел всяка страна трябва да спазва традиционно утвърдилите се неписани правила:
Правила за пчеларите.
1. Пчелинът трябва да бъде ограден с ограда с височина не по – малка от 2 м или с такава височина на живи насаждения от храсти и намиращи се не по – близко от 10 м от границите на съседния участък. През последните години много пчелари си разполагат кошерите на чардаците или просто на височината на втория етаж. В този случай пчелите летят по – високо от човешкия ръст и никого не безпокоят. Важно е пчеларят да си избере кошери с подходяща конструкция. За мен най – удобен се оказа лежакът на 16 – 20 рамки с два магазина.
2. На земелните, обработваеми участъци с тясна форма, ако пчеларят няма опит за работа със средноруските пчели, по – добре е да се грижи за по – миролюбиви кавказки пчели или карпатки. Опитът ми позволява да се грижа за местни пчели и така да запазя нормални отношения със съседите.
3. За началото на работата си с пчелите задължително предупреждавайте близките си съседи. Пчелите могат да направят „сюрприз” даже и на опитния пчелар.
4. Надеждната защита на самия пчелар от ужилванията – гаранция за спокойната му работа. Затова булото, пчеларският костюм, обувките, ръкавиците – всичко това трябва да бъде изправно и в пълен порядък.
5. Необходимите операции, свързани с манипулациите на пчелните пити е по – добре да се изпулняват вечерно време един два часа преди залязване на слънцето: раздразнените от прегледа пчели ще се успокоят през нощта.
6. Не преглеждайте без нужда кошерите, особено в период от време без паша, при вятър, дъжд, влажно, студено време или преди буря.
7. Не разглобявайте цялото гнездо, ако за получаване на необходимата ви информация за състоянието на семейството е необходимо да прегледате само крайните пчелни пити, като леко отворите гнездото от едната страна.
8. Следете, на пчелина да не започне пчелна кражба, което може да доведе до нападение. Добра профилактика против това е използването на входна веранда (сп. Пчеловодство N5, 1994).
9. Медът за центрофугиране го вземайте най – късно 5 – 10 дни до края на пчеланата паша, нещо което лесно се установява, като се наблюдава за цъфтящите медоноси. Аз вземам запечатаните пити с мед 1 – 2 пъти през седмицата, а 5 – 10 дни преди края на пашата формирам гнездата и веднага започвам да подхранвам пчелите.
10. Не допускайте образуването на семейства без майки и семейства – търтовки.
11. В период без паша подхранвайте пчелите, полезно е даже в този период да се създават в този период хранителни запаси за зимата.
12. Следете, на пчелина винаги да има чиста вода, тогава вашите пчели няма да търсят вода в съседните земелни участъци.
13. Придирчиво се отнасяйте към горивото за пушалката. Започвайки по – продължителна работа, дайте отначало няколко кълба дим в подрамковото пространство. Пчелите ще се насмучат с мед и и няма да жилят толкова интензивно. По – нататък димете само в случай на необходимост по продължение на горните летвички на питите.
14. Като преглеждате гнездото в период без паша, не отваряйте всички пити наведнъж, а постепенно една след друга и покривайте с допълнително покривало от плат.
15. Не заставайте пред входа – това раздразва пчелите. Така също, те се дразнят от рязки звуци и движение около кошера. Правете всичко спокойно, бързо, без шум и суетене, желателно е всички технологични операции да се направят с едно отваряне на гнездото. Затова ясно си представяйте какво трябва да свършите във всеки отделен случай.
16. Каквото и да се случи, колкото и агресивни внезапно да са станали пчелите, не  оставяйте пити с пчели около кошера или отворен кошер. Даже при принудителни прекъсвания, гнездото трябва да бъде затворено.
17. Много е добре да се поставят на дъното на кошерите тънък картон или пластинка, това ще улесни тяхното почистване и ще даде допълнителна възможност да се следи за състоянието на семействата, без да се отварят гнездата. Желателно е под прилетната дъска да се постеле килимче от гума или линолеум. По това как и какво изхвърлят на него пчелите, може да се съди косвено за състоянието на семействата.
18. Отдавна е известно, че пчели с общ произход при различните пчелари рязко се отличават по миролюбие и злобливост. Това в болшинството случаи се обяснява с това, как работят стопаните на пчелина, т.е. колкото е по – голямо майсторството на пчеларя, толкова са по – спокойни неговите пчели.
19. Бъдете сами дружелюбни към съседите. Научете ги да привличат пчелите на тези селскостопански култури, които в момента се нуждаят от опрашване. Покажете на съседите как да си направят капани за оси и стършели.
20. Не забравяйте да изразите признателност на своите съседи за това, че ви съобщават за излетял рой и за други наблюдения, които представляват за вас интерес, така и за не особено важните за вас и за тази помощ, която ви оказват. Никога не отказвайте да дадете мед на болен. Черпете с мед съседските деца. Това е стара, добра традиция на пчеларите.

Правила за съседите
1. Когато във вашата градина цъфтят малината, декоративни цветя – медоноси, на които се трудят пчелите, намерете си работа в страни. Не стойте на пътя на летежа на пчелите към цъфтящите растения.
2. Ако пчелите изведнъж започнат да правят кръгове около вас, не правете резки движения, не размахвайте ръце, не ги гонете. Спокойно се преместете настрани.
3. Помнете, пчелите не обичат резките миризми, в това число на одеколони, чеснов лук, потта, алкохола и др.!
4. Ако вас ви е ужилила пчела, то не хващайте жилото с пръсти и не го стискайте, тъй като, след като го натиснете, вие напълно ще изстискате отровата в раната, т.е. вие ще си увеличите сами дозата. Жилото трябва да се отделя със стържещо движение на нокът или или с тъп нож. Мирисът на отровата може да привлече други пчели, затова влезте в къщи и веднага протрийте ужиленото място с кърпа, напоена с разтвор от мента, валидол, или в спирт; Изпийте таблетка с димедрол или супрастин. Въобще, ако натриете откритите места на тялото с листа от мента, или маточина, то може да не се опасявате от атаки даже на неспокойни пчели.
5. Изисквайте от съседите пчелари, те винаги да ви предупреждават за времето на работата си с пчелите и за това, че пчелите по някаква причина са възбудени и раздразнени.
6. Носете върху косата си нещо, което да пречи на пчелите да попаднат в нея и да се объркат. От това, те след като попаднат в косата, се раздразват и започват да жилят.
7. През деня не правете трапеза с продукти, привлекателни за пчелите, осите и стършелите в градината, на открити веранди и т.н.
8. Ако в периода на цъфтеж на градината, на вас ви се налага да работите в нея, на място в което летят много пчели, то помолете пчеларя за було и се облечете подобаващо. Не си създавайте на себе си трудности.
9. Броят на пчелите на който и да е участък зависи не от размера на най – близкия пчелин, а от количеството на медоносните растения и храсти на вашия земелен участък: колкото повече цветя, толкова повече и пчели, които опрашват.
10. Не оставяйте на земелния си участък вода в отворени ведра, кутии, тъй като пчелите ще свикнат да летят при вас на водопой.
И последно. Много хора приемат ужилването от оси за ужилване от пчели. Преди да отидете при пчеларя, погледнете какво насекомо ви е ужилило. От личната си практика ще ви кажа, че от 100 ужилвания за 40 – 60 са виновни осите. Ужилванията на стършелите не могат да се объркат с нищо, защото са значително по – болезнени. Като спазвам тези нетрудни и необременителни правила, това ми позволява на мен и на моите съседи да живеем и да си оставаме в добри съседски отношения.

Превел с незначителни съкращения от сп. Пчеловодство 2003/ N7 - Иван Парашкевов

 

Или пчели или кокошки
И. Брык


Достатъчно често се случва, когато пчеларят направи пролетен преглед, да се срещне с най – неочаквани резултати след зимуването. И тук е неизбежен извода, че за пчеларя е много важно да предвиди различните причини за неудачите, които се получават вследствие на действието на различни фактори на зимуването на пчелите!
По този повод искам да споделя един свой горчив опит.
Преди няколко години, аз подготвих една група от нови кошери за експеримент, свързан с качеството на зимуването. Още през лятото аз отделях на семействата в тях повече внимание, от колкото на другите: по – добре ги подхранвах, създавах всички условия от тях да се получат силни семейства.
Обаче, при пролетният преглед се оказа, че нито в един от тези кошери не беше останал и грам храна, а пчелите бяха загинали и всички те бяха паднали на дъното. За мен това беше напълно неочаквано, тъй като на другите ми пчелини в които имах точно такива кошери, нищо подобно не се беше случило и семействата бяха презимували добре. Удивително се оказа и това, че при гибел от глад, пчелите се събират на кълбо и застиват в празните пити, а при мен пчелите се бяха изсипали на дъното.
Наложи се да си „поблъскам” главата над причината за гибелта на пчелите и за такова свръх бързо използване от тях на достатъчната за нормално зимуване като количество храна.
Решението не се появи веднага. Помогна ми случая.
Съвсем скоро след пролетния преглед падна неголям сняг и стопанката в зеленчуковата градина на която бях поставил няколко експериментални пчелни семейства, в мое присъствие си пусна кокошките и те бързо заеха цялата градина. Достатъчно беше да се види как тази крилата кокоша „гвардия” се втурна към кошерите, за да разбера причината за гибелта на пчелните семейства.
Какво все пак се беше случило? Зимата беше с малко сняг и кокошките, които през лятото не ги пускаха в зеленчуковата градина, защото изравяха засятото, сега с позволението на стопанката си получаваха възможност да се разходят по „забранената” през лятото територия, и тъй като под кошерите нямаше сняг, то именно там кокошките с удоволствие гребяха, кудкудякаха, зариваха се с пепел и т.н. Целият този невъобразим шум и кокоши „разговори” се слушаха от жителите на кошерите.
Не случайно говорят, че даже клонка, която вятъра удря по кошера, може да предизвика гибелта на пчелното семейство, а тук е налице цяла бригада кудкудякащи птици, които се състезават за място под пчелните домовете на пчелите. Това ги е тревожило, започнала е да се повдига температурата на кълбото и прочие други последствия, а от тук и плачевния резултат на зимуването.
Затова при всички случаи, пчеларят трябва да е внимателен, много внимателен, за да осигури зимния покой на пчелите и да ги предпази от каквито и да са тревоги!
А вие обезпечили ли сте на своите пчели зимен покой? Даже незабележимият вятър, който духа през зимата във входа на кошера, може да нанесе вреда на пчелното семейство. (От книгата на автора на статията „Внимание! Пчели”
Превод от сп. „Пчеловодство” 2000г. Иван Парашкевов
 

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by