Дата на обновяване:14.06.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ПРЕГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ СЕМЕЙСТВА
(Материалът е от книгата на Бижо Бижев „Отглеждане на пчели”)

При преглеждането на пчелните семейства пчеларят установява какво е състоянието им, за да може своевременно да им оказва необходимата помощ. Оставени без контрол, те невинаги успяват да се подготвят и да използват пълноценно пчелната паша. Ето защо пчеларят трябва да се намеси в техния живот и да го направлява с оглед на получаване на по – голямо количество мед и восък от тях. Това се постига чрез периодични прегледи и преценки през целия активен за пчелите сезон.

Ако пчеларят иска да използва след прегледа компютърна, пчеларска програма (Пчела-1 или Пчела-2), трябва да вписва резултатите от прегледа на всяка пита в тетрадката, която му виси на врата, както е обяснено в раздела "Компютърът на пчелина". Преди започване на прегледа трябва да се изясни с каква цел се извършва той. Според целта предварително трябва да се пренесе от склада на пчелина всичко необходимо (пушалка и необходимият за нея горивен материал, пити или рамки с восъчни основи, було, рамкоповдигач, преносимо сандъче и др.) за извършване на прегледа и евентуално поставяне на пити с храна или рамки с основи за градеж. Необходимо е да се работи 

внимателно и сръчно, като по време на прегледа се дават или се изваждат пити, попълват се хранителните запаси и др., за да не стане нужда кошерът да се отваря отново.
В зависимост от начина на извършването и целта на преглеждането, прегледите на пчелните семейства се разделят на две групи – частични (осведомителни) и пълни (цялостни).
При частичен (осведомителен) преглед не се преглеждат всички пити в гнездото. Този преглед се извършва бързо и има осведомителен характер. При него не се прави цялостна преценка на семейството. В зависимост от поставената цел, той може да се извърши и при по – ниска външна температура (12 – 13 С). Такъв е например първият осведомителен преглед след зимуването на пчелните семейства. Частични прегледи се извършват през целия активен сезон за да се установи имат ли достатъчно храна семействата, има ли пило и какво е неговото състояние, оплодила ли се е придадената майка и т.н.
Пълен (цялостен) преглед означава преглеждането на всички пити в кошера и извършването на съответната преценка на семейството. Тези прегледи се провеждат при по – висока температура и добър летеж на пчелите. Такъв е например главният пролетен преглед. При него се проверяват силата на семейството, количеството и качеството на пилото, количеството на хранителните запаси, обемът и състоянието на гнездото, качеството на пчелната майка и др. Такива пълни прегледи с оценка на състоянието на семействата се извършват преди настъпване и след приключване на главната паша, преди зазимяване и др.
След приключването на прегледа, използваните инструменти (рамкоповдигач, четка, предпазна мрежа за лицето и др.), а също така и ръцете на извършилия прегледа се измиват със сапун, прах за пране или смес от спирт и амоняк. При съмнение за заболявания след прегледа на съответното семейство, ръцете и използваните уреди се промиват с 3 %-ов разтвор на карболова киселина.
През различните годишни сезони (без зимата) прегледите се извършват по – лесно или по – трудно. Най – лесно те се провеждат през пролетта и по време на медосбора. През втората половина на лятото и началото на есента, когато времето е сухо и горещо и липсва нектароотделяне, прегледите се извършват трудно и то само при крайна необходимост, като предварително се вземат съответните мерки за предпазване от поява на пчелна кражба. В този случай прегледът трябва да се прави привечер, когато се намали летежът на пчелите. През първата половина на пролетта, когато нектароотделянето и летежът на пчелите са слаби, а и времето е по – хладно, най – добре е прегледите да се извършват през обедните часове (от 10 до 16 часа). Късно през есента, ако се налага преглеждане, то се прави също около обедните часове.
При извършване на прегледи трябва да се имат предвид и климатичните условия. Най – благоприятно за преглед е тихото слънчево време, когато има усилен летеж на пчелите. При ветровито време с превалявания или непосредствено след дъжд прегледите трябва да се избягват, защото пчелите силно се дразнят, масово жилят и по – наттъшното им преглеждане става невъзможно. При сухо и горещо време и липса на нектар в природата, пчелите също така силно се дразнят и яростно жилят.
Самият преглед се извършва, като се застане отстрани на кошера и по възможност така, че слънчевата светлина да идва откъм гърба на пчеларя. С помощта на предварително заредена и добре разпалена пушалка във входа на кошера се вкарват няколко струи пушек. Прекаленото подпушване не бива да се допуска, защото силно се нарушава нормалната работа на пчелите. След подпушването се изчаква до една минута и се сваля внимателни капакът на кошера. Отстранява сегорната възглавница и се повдига краят на покривното платно или крайната покривна дъска. Огоре над рамките се пускат също няколко струи дим. Това е необходимо, за да се приберат излезлите в надрамковото пространство пчели. Ако те останат върху горните летвички и по фалцовете на кошера, пречат както на изваждането, така и на слагането на рамките в кошера.
След подпушването на кошера отгоре се започва прегледът на семейството. За целта се окрива част от гнездото, като се отмества единият край на покривното платно или първата покривна дъсчица. Изважда се страничната възглавница (ако има) и се отмества встрани преградната дъска така, че между нея и крайната пита да остане свободно място за още една пита. С рамкоповдигача се отлепват внимателно откритите пити, след което се пристъпва към изваждането им. Крайната пита се хваща в двата края на горната летвичка с двете ръце. Във всички случаи питите се хващат само за дървената рамка, без да се пипа восъчният градеж. Хванатата с двете ръце рамка леко се измества към свободното пространство, за да не се притискат пчелите, които се намират от вътрешната и страна и на съседната пита. Питата се изважда почти отвесно нагоре, като се внимава страничните летвички да не допират до вътрешните плоскости на стените на кошера. Ако питата се изкриви при издигането и нагоре, долният край или цялата странична летвичка ще допре до стената на кошера и ако по нея има пчели, те ще бъдат смачкани. А при смачкването им, останалите пчели силно се дразнят и започват да жилят. Щом се раздразнят пчелите или извършващият прегледа още в началото получи няколко ужилвания, работата по – нататък се затруднява още повече и се налага да бъде преустановена.
След изваждането на питата се държи отвесно или със слабо наклонен към преглеждащия долен край. Тя се издига на височина така, че да се вижда добре вътре в килийките, без да се доближава много до лицето. При дишането въздушната струя, излизаща от носа или от устата, не бива да попада върху пчелите, намиращи се на питата и срещу лицето на извършващия прегледа, защото те лесно се дразнят и започват да жилят. Това трябва да се има предвид, когато се работи без защитна мрежа на лицето.
При преглеждането на питата трябва да се застава така, че слънчевата светлина да пада косо върху нея и да прониква до дъното на килийкките, особено когато трябва да се установи има ли снесени в тях яйца или излюпили се вече личинки. След като се извърши прегледът от едната страна на питата, трябва да се прегледа и от другата. За да може да се прегледа от другата страна, не бива да се издава долният край напред и питата да заема хоризонтално положение. При такова положение, особено, ако питата е нова и изпълнена с нектар и пило, има опасност под тяхната тежест да се разкъса и да накапе мед по кошера или около него. Затова преглеждането от другата страна се извършва, като питата се изправя така, че горната летвичка да бъде във вертикално положение, като ръшете остават една над друга. След това тя се завърта внимателно около горната летвичка на 180 градуса. Така непрегледаната плоскост на питата идва срещу лицето на преглеждащия. Тъй като в такова положение не е удобно да се прегледа, спуска се едната ръка надолу и питата заема нормално положение, само, че горната летвичка остава отдолу, а долната летвичка отгоре. След преглеждането питата се връща по обратния път в първоначалното и положение.
Всички тези действия трябва да се извършват над отворения кошер. Това е необходимо, защото при преглеждането от питата може да изпаднат пчели или ако на на нея се намира пчелната майка, е възможно тя да падне извън кошера и да се изгуби. Падналите извън кошера пчели, особено ако са нелетящи, започват да пълзят из тревата, пропълзяват по обувките и по краката и съвсем неочаквано може да ужилят извършващия прегледа. Ако той е неопитен и не е очаквал ужилване по краката, може да изпусне преглежданата от него пита и да получи много ужилвания.
След преглеждането питата се връща обратно в кошера, като се внимава да не се отърка в съседна пита или по вътрешните стени на кошера. Поставя се на свободното място, а нейното предишно място остава свободно. По такъв начин след преглеждане на всички пити в другия край на кошера остава празно място за една пита. То може да се запълни с допълнителна пита или с втора преградна дъска.
При прегледите гнездото не бива да се държи напълно открито, защото има опасност от поява на пчелна кражба, а освен това силно се нарушават топлинният режим и влажността на въздуха вътре в гнездото. След като се прегледат две – три пити, те се покриват отгоре с покривното платно или с покривната дъска и след това се продължава прегледът. След завършване на прегледа на пчелното семейство, гнездото се покрива отгоре напълно, слага се горната възглавница и кошерът се затваря отгоре.
Когато кошерът е отворен и работата е започнала, често се случва около работещите да се въртят по няколко пчели. В такъв случай не бива да се маха с ръка, за да се пропъдят разтревожените пчели, защото при това махане те бързо се раздразват и започват да жилят. При случайно ужилване по време на работа, питата която се преглежда в никакъв случай не бива да се изпуска, а трябва да се сложи внимателно в кошера, след което бързо да се отстрани жилото от ужиленото място.
Всеки работещ с пчели трябва да помни, че никога не бива да се оттегля от преглеждания кошер, без да е свършил прегледа и да го е затворил. След свършване на работата в дадено пчелно семейство, трябва да се провери добре ли е закрито гнездото и дали добре е сложен капакът. Това е необходимо, за да не се простудява гнездото и при дъжд в кошера да не влиза вода. Като се направи тази проверка и се установи, че работата е свършена както трябва, пристъпва се към прегледа на друго семейство. Прегледите при многокорпусните кошери, освен по описания начин, може да се извършват по – опростено. Количеството на меда може да се установи чрез повдигане на корпуса, а количеството на пчелите – чрез поглеждане в горния и долните корпуси, без да се изваждат питите от тях. За разширяване и стесняване на обема на кошера се използват предварително комплектувани пити или рамки с восъчни основи – цели корпуси.
С оглед на хигиената на пчелина и предпазването от поява на пчелна кражба, около кошерите не трябва да се оставят извадените от тях пити и да се разпръскват каквито и да са отпадъци, восъчни надграждания, изрязани запечатки от търтеево пило и др. Временно извадените при прегледа пити се поставят в преносимо сандъче и се затварят, за да нямат достъп до тях чужди пчели. След прегледа те се връщат обратно в кошера.


Материалите подготви за сайта:
Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by