Дата на обновяване:20.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки   Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

КОМПРОМИСНО, ДЪЛБОКО ДЪНО В ДВА ВАРИАНТА

д-р инж Иван Парашкевов - Плевен

Статията е публикувана в сп. "Пчелин" 2003/5/154-156стр./, сп. "Пчеларство" 2005/14-16 и 21-24стр./ и на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.

Какво представлява класическото дълбоко дъно с две подвижни
дъна и как пчеларя да работи с него през различните времеви сезони, неговите преимущества, класификация на съществуващите конструкции бяха разгледани в списание “Пчелар” за 2000г. № 4 и № 8, също във вестник “Пчели”, № 21 за 2003г. Информацията по този въпрос е с не малък обем за да бъде повтаряна отново. На тези, които още продължават да се съмняват и си задават въпроса, дали си заслужава да монтират дълбоки дъна на кошерите си, си струва да се напомни  само един факт – вече оборудваният кошер притежава 14 преимущества пред тези, които не притежават такъв модул.
Идеалният вариант за всеки пчелар е да оборудва всеки откошерите си с дълбоко дъно с две подвижни дъна (вариант на класическото дълбоко дъно). Реалния вариант от гледна точка на икономическата страна на проблема е малко по – различен. Не всеки пчелар може да си позволи да закупи няколко десетки дълбоки дъна и да реши проблема изведнъж.
На моя пчелин повечето кошери са от системата Дадан – Блат (ДБ). Някои от тях са произведени по времето на пчеларстването на дядо ми. Всичките съм ги оборудвал с дълбоки дъна, упростен, компромисен вариант на класическото дълбоко дъно.

Компромисното, дълбоко дъно е монтирано на кошер с N 18. Неговата възраст е над 30 години. Компромисното, дълбоко дъно е монтирано на кошер N19. Неговата възраст е над 30 години. Компромисното, дълбоко дъно е монтирано на кошер с N 20. Неговата възраст е над 30 години.

С упростяването на конструкцията, почти всички негови преимущества се запазват, броят на подвижните дъна съм ги намалил от две на едно. С така полученият компромисен ва- риант на дълбокото дъно съм оборудвал всичките си – няколко десетки кошера.
Разбира се, в никаква степен аз не отричам предимствата на кла-
сическото дълбоко дъно. Обаче реших да използвам в качеството на изходен материал, намиращите се в наличност и засега ненужни магазинни надставки, така също дъното на всеки ДБ кошер, който подлежи на преработване. Няколко години работя с получените резултати и може да се каже, че съм доволен. Старите ДБ кошери, които са използвали още дядовците ми, получиха по още един модул и се превърнаха в по – ефективни производствени единици. Съседите ми пчелари имаха възможност да сравнят количеството на пилото в ранна пролет, когато кошера има дълбоко дъно с това на такъв, зимувал с обикновено при равни други условия. Беше съпоставена също възможността за почистване с помощта
на падащия заден капак на дълбокото дъно с тази на необорудвания ДБ кошер, при който този процес изисква много време и усилия. Останалите предимства, особено за работата с този допълнителен модул са описани в пчеларската литература и изброяването им, като подтвърждение на получените резултати ще отнеме много място.
Както е известно за всеки компромис се заплаща по някакъв на-
чин. От една страна получените дълбоки дъна с малко отстъпват по възможности на тези на класическото дълбоко дъно. От друга страна, обаче оборудваните с тях ДБ кошери в сравнение с тези, които са с обикновени дъна са далеч напред по отношение на притежаваните от тях повече от 10 предимаства и аз се убедих през последните няколко години, че това е правилен, реален път на развитие, макар и не най – идеалния.
И така аз предлагам две възможности, всеки желаещ пчелар да си направи упростен, компромисен вариант на дълбокото дъно в класическия му вариант. Преди пчеларят да започне да прави такива дълбоки дъна за кошерите си, трябва да си купи или да вземе на заем образец на класическото дълбоко дъно с две подвижни дъна, за да го има на разположение пред себе си и по такъв начин да разполага с размерите му. С други думи става дума за използването на “юрнек” – готово изделие,
което не винаги има техническа документация, но може и без такава да послужи за изработването на следващи, подобни на него и следователно притежаващи неговите технически характеристики.
Посочената последователност от технологични операции носи ориентировъчен характер и на нея не трябва да се гледа като на нещо строго и не търпящо отклонения. Когато пчеларят трябва да избира между възможността да си купи наведнъж много - няколко десетки дълбоки дъна от една страна, което не винаги е възможно по икономически причини и да не прави нищо от друга страна, защото не може да си позволи покупката, то тази не толкова строга последователност от технологични
операции с вложен собствен труд и значително по – малко средства може да му донесе почти същия резултат който се получава при купуването на класическото дълбоко дъно с две подвижни дъна.

ВАРИАНТ №1. Дълбоко дъно, което се изработва на основата на
наличното, обикновено дъно на преработвания ДБ кошер.
1. Демонтира се дъното на избрания ДБ кошер.
2. От дъска дебела 20 – 25 mm, ширина между 130 и 200mm и
дължина от няколко метра трябва да се отрежат наколко парчета. Тяхните размери се определят от гнездовата част на дадения ДБ кошер. това ще бъдат стените на дълбокото дъно.
3. Изтегленото обикновено дъно се стеснява от двете страни при
мерно с 10 –15 mm. Тъй като кошерите са обикновено стари (изработени са 20 – 30 години по – рано), габаритите са им различни и този размер е индувидуален за всеки ДБ кошер.
4. Двете странични дъски на дълбокото дъно, трябва да се
заковат с пирони към скъсеното обикновено дъно. Целта на тази операция е да се получи подвижно “чекмедже”, което да може да се поставя под кошера и да се използва като дълбоко дъно, като при това да не се получат процепи, през които могат да проникнат дъжд, сняг и др.
5. В своите задни страни от горната им част тези дъски се свърз-
ват с дървено парче (горната част на гнездова ДБ рамка). Неговата дължина се определя на място и ако е нужно (при кошер за 12 рамки) може да се удължи. В нея ще се опира задния, подвижен капак на дълбокото дъно.
6. Осигуряват се два отвора на предната стена на дълбокото
дъно. Тя може така да бъде така закована за страничните стени, че отдолу, между нея и дъното да остане разстояние 6-7mm по цялата дължина на предната стена. Вторият почти правоъгълен отвор се прави точно така, както е на класическото дълбоко дъно. Той е предназначен и за вътрешен прашецоуловител.
7. Подвижното дъно се прави точно така както е направено в класическия вариант. Размерите му, както се подразбира се определят, вече от изграждащото се в момента дълбоко дъно. Всички особености на конструкцията на правоъгълния отвор за мрежата на вътрешния прашецоуловител се запазват същите с отчитане на дебелината на предната стена на дълбокото дъно.
8. От вътрешната страна на двете странични дъски се заковават
две дървени парчета (горната летва на ДБ пчелна рамка) по които да се предвижва подвижното дъно. Точното им местоположение се определя в зависимост от височината на която се намира горният входно – изходен отвор на дълбокото дъно.
9. Примерно по средата на използваното обикновено дъно е необходимо да се прореже правоъгълен отвор с ориентировъчни размери 300 x 200 mm. От горната страна на отвора се монтира мрежа от същия тип както и на вътрешния прашецоуловител с размери 3 х 3 mm на всяка клетка. От долната страна на мрежата се монтира подвижен капак с правоъгълни размери, който може лесно да се снема в началото на лятото и да се връща обратно през есента.
10. Дъсчицата пред горния вход е подвижна както при класическото дъно. Тя трябва да може да го затваря напълно по преценка на пчеларя. Както се вижда от фотографиите долният няма тази възможност. През лятото това е предимство. В останалите сезони на годината с тънки дъсчици или ламаринки ширината на този вход се определя от пчеларя.
11. Ако пчеларят реши да използва наличните канали в преработ
вания ДБ кошер и да вкара в тях дълбокото дъно, то това може да стане като в горната, външна част на получената до този момент конструкция се закове по една тънка летвичка (по - тясна от ширината на канала). С други думи дълбокото дъно ще влиза като чекмедже в същите канали в които е било обикновеното дъно на ДБ кошера.
12. На гнездовата част на ДБ кошера се запушва отвора, който
пчелите са използвали като входен.
13. Старите ДБ кошери (от преди 20 – 30 години) обикновено ня
мат горен отвор. С помощта на ръчна дрелка лесно може да се прореже. Отговор на въпроса необходим ли е този отвор, след като на дълбокото дъно има два, които са много по – големи от него дават пчелите. Достатъчно е да се поглежда от време на време това място на кошера. Пчелите интензивно го използват през целия активен сезон. Трябва да се отбележи, че по този въпрос има толкова мнения, колкото са и пчеларите.
Определящото мнение обаче е на пчелите. Те го използват интензивно, значи трябва да се прореже.
14. Необходимо е да се удължат краката на ДБ кошерите.

Основното съображение тук се свежда до разстоянието между долната част на дълбокото дъно и земята – то трябва да е по – голямо от 300 mm.
15.За по - голяма устойчивост на удължените крака на преработ- ваните ДБ кошери, а и за да се подпре дълбокото дъно, както се вижда от снимките, новите им крака могат да се съединят с 4 броя летви, които с горната си част да опират в дъното.
15. Дълбокото дъно и преработвания кошер трябва да се боядисат минимум два пъти.

Компромисното, дълбоко дъно е монтирано на кошер с N 17. Неговата възраст е над 30 години. Компромисното, дълбоко дъно е монтирано на кошер N 21. Неговата възраст е над 30 години. Пчелите се чувстват добре през цялата година, включително и през зимата.ВАРИАНТ №2 Дълбоко дъно, което се изработва на основата на наличните и ненужни в склада на пчеларя магазинни надставки. Трябва веднага да се отбележи, че магазинните ДБ надставки могат да се използват в този случай, когато пчеларя не използва наличните канали в основата на преработвания ДБ кошер и посредством изрязване се одделя от тях гнездовата му част. При неговата експлоатация, пчеларят поставя така полученото гнездо на дълбокото дъно, направено от обърната ДБ магазинна надставка.

Компромисно дълбоко дъно, вариант втори - вид от задната страна с отворен капак. Компромисно, дълбоко дъно, вариант втори - вид от предната страна.

Последователността на работа при нейната преработка почти повтаря всичко описано в първия вариант. Съществува малка разлика в начините на изграждане на дълбокото дъно.
1. Преобръща се магазинната надставка и от този момент нейната горна част става долна. Няма значение дали е за 10 или 12 рамки. Подразбира се, че точно такава гнездова ДБ част ще постави отгоре пчеларят при експлоатацията на кошера, вече с дълбоко дъно.
2. Прорязва се долния отвор с височина 6-7 mm почти по цялата
дължина на надставката. За предна страна се избира едното от местата на магазинната надставка на което е предвидено място за ушите на ДБ рамките. Примерния външен вид е както при първия вариант на преработка.
3. Местата, които са вдлъбнати от вътрешната страна нанадставката, трябва да се запълнят с тънки дъсчици (може от страничните на ДБ гнездовите рамки). Отначало се намазват слепило, а след това се укрепват с тънки гвоздейчета.
4. С ръчна дрелка може да се прореже горния отвор на бъдещото
дълбоко дъно на същото разстояние от горната му част, както е в класическото, което се използва за образец.
5.Към долната част на магазинната надставка (вече дълбоко дъно) се заковават дъски, които ще служат като неподвижно дъно. Подразбира се, че е много удобно, ако като такова се използва както в първия вариант дъното от стар, например ДБ кошер, който се преработва.
6.В непосредствена близост до задната стена както в първия ва-
риант между лявата и дясната стена на магазинната надставка се заковава дървено трупче (горната летва на ДБ рамка) за да се укрепи конструкцията и. В нея ще се опира подвижния заден капак на вече оформящата се конструкция на дълбокото дъно.
7.На 180 градуса се обръща задната стена на магазинната надс-
тавка. Тя ще се използва като подвижен заден капак на дълбокото дъно. Подразбира се, че вдлъбнатите и участъци се запълват с тънки летвички от ДБ рамки.
8.Конструкцията на подвижния заден капак се прави такава, каквато е в класическото дълбоко дъно или се закрепва с две панти към основата.
9. С отчитане местоположението на горния входно - изходен отвор на магазинната надставка и дебелината на подвижното дъно е необходимо от вътрешната страна на лявата и дясната и стена да се заковат две дървени трупчета (горната част на гнездова рамка – 2 бр.), така,че подвижното дъно да може да се придвижва лесно и да лежи върху тях.
10. – 15. Същото както в първи вариант.
Забележка към т.14. Ако кошерът няма крака или гнездовата част е нова (не е задължително да става на въпрос за ДБ кошер), или изрязана от стар ДБ кошер, то тя може да бъде поставена отгоре на така реализираното дълбоко дъно. Под него трябва да се вземат мерки както и в първия вариант да се осигури разстояние между долната му част и земята от порядъка на 300 mm.

Компромисно, дълбоко дъно, вариант втори е монтирано под кошер с N 40. Вижда се подвижното дъно в летен вариант, който подобрява вентилацията в кошера при използването на прашецоуловителя. Няколко думи за подвижното дъно. Както се вижда от снимката на ДБ кошер с № 40, става дума за противоречието, трябва ли да се оборудва задната негова част с такава решетка каквато има предната му та-
кава в мястото на вътрешния прашецоуловител. През лятото може да възникне следната ситуация: Околната

температура е висока, подвижното дъно с вътрешния прашецоуловител са поставени. Възниква веднагавъпроса: Как в тази ситуация да се подобри вентилацията на кошера?
Един от възможните варианти за решение на тази задача се явява използването на мрежа със същите размери (3 х 3 mm) както на вградения прашецоуловител, но вече в задната страна на подвижното дъно. Някои пчелари отричат това. Казват, че им стига вентилацията, която осигурява вградения прашецоуловител и не е необходимо да се увеличава
повърхността на мрежовото пространство. Други колеги са съгласни, че ако с нещо може да се подобрят условията на живот на пчелите, то тук не трябва да се правят икономии. В този конкретен случай и аз се придържам към това мнение. Според мен макар и за няколко часа на ден,
кошера преминава през лятото на плитко дъно (докато се събира прашеца) и през това време на пчелите можем да създадем вентилация като на дълбокото такова с допълнителната мрежа.

ДОПУСНАТИ НЕДОСТАТЪЦИ И КОМПРОМИСИ В КОНСТРУКЦИЯТА
НА ПРЕДЛОЖЕНОТО ДЪЛБОКО ДЪНО
1. Има само едно подвижно дъно. Не е възможно да бъде поставено на кошер с друг номер на дълбокото дъно. Трябва да се спазва номерацията.
2.Няма унификация и в конструкцията на дълбокото дъно. Не е възможно да се монтира дъното на “чужд” кошер. Особено в старите ДБ кошери, които са на възраст 20 – 30 години. Всеки си има “свои” размери. Решението и на този проблем е в спазването на номерацията.
2. Долният вход няма подвижна площадка пред себе си.
3. Почистването в ранна пролет е улеснено, но не чак толкова,
колкото в класическото дълбоко дъно с две подвижни дъна (едното е рамка с мрежа). Предварително четката за почистване трябва да се подготви, като работната и част се закрепи на 90 градуса спрямо дръжката и.
4. Тъй като отсъства второто подвижно дъно (рамката с мрежата), в пчеларската литература е подчертано, че с това се затруднява борбата с вароатозата. Освен това на пръв поглед излиза, че вентилацията на кошера ще е по – лоша със замрежения отвор с размери около 200 х 300 mm на дъното, което на практика не е така. Ако конструкцията на кошера позволява, размерите на този отвор могат да се увеличат поч-
ти колкото е на мрежестата рамка (отсъстващата подвижна част на дълбокото дъно).
5. Правоъгълните капаци на долните вентилационни отвори са с
различни размери и също изискват поставянето на номер еднакъв с този на дълбокото дъно и кошера.

ПРЕДИМСТВА НА КОМПРОМИСНОТО ДЪЛБОКО ДЪНО С
УПРОСТЕНА КОНСТРУКЦИЯ

1.Цена няколко пъти по – ниска от предлаганата за класическото дълбоко дъно. Ако пчеларят купува едновременно за всичките си няколко десетки кошера, веднага ще се усети разликата.
2. Упростена експлоатация.
3. Превръща най – стария ДБ кошер в съвременен, който по показатели, свързани с излишна влага, вентилация, температура, възможности свързани с хигиената и много други неща не отстъпва на съвременен такъв, оборудван с класическото дълбоко дъно.
5. Тежестта на кошера се поема от неговите крака и дълбокото
дъно (първи вариант) не се деформира след няколко години експлоатация. Във втория вариант се използва магазинната надставка, която е по – устойчива и на нея отгоре може да се поставят и един и два ДБ гнездови корпуса.

Много пчелари продължават да твърдят, че дълбокото дъно не е нужно, горният вход на ДБ кошера (допълнително прорязания) също не е нужен защото без тях са пчеларствали и бащите и дядовците им. Това не е толкова удивително. Така смятат тези, които никога не са пробвали да подобрят своята материална база. Ако невярващият пчелар пробва, поне на един от своите кошери да монтира дълбоко дъно за една година, той след това няма да каже нищо негативно по този въпрос. Резултатите ще говорят сами за себе си и това ще го забележат даже съседите пчелари.

А как да се работи с дълбокото дъно в различните времеви сезони, няколкократно е обяснявано в пчеларската литература. От пчеларя се изисква да си оборудва кошерите с дълбоки дъна (може да се използва и компромисен вариант на конструкцията) и през първата година на експлоатацията им да се съветва с пчеларската литература по въпроса, включително и от Интернет.

Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

     Статия N32: Упростена последователност за работа с дълбокото многофункционално дъно. Необходимост от неговата употреба.Предимства. Недостатъци.
В тази статия  (N 32) е поместено описание на класическото дълбоко дъно, благодарение на което съм направил предложените два упростени варианта с компромиси. Поместени са и снимки.

                                               главна страница                           горе

 

 
 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by