Дата на обновяване:24.05.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ОБРАБОТКА И СЪХРАНЯВАНЕ НА ПЧЕЛНИТЕ ПИТИ
Ангелов С. (Превод от сп. „Пчеловодство” 2006/ N 2)

Статията "Споделен опит за съхраняване на пчелни пити" е публикувана веднага след материала на Ангелов С.

Съвременното пчеларство е немислимо без наличието на голям брой пчелни пити, които имат различно предназначение. На крупните пчелни ферми и по време на подвижното пчеларстване обезпечеността с тях трябва в два – три пъти да превишава средната потребност на пчелното семейство. Резервните пити винаги са необходими и на неголемите пчелини.
Пчелните пити може да се разделят на 10 – 15 групи: гнездови и за мед, за пчелно или търтеево пило, за създаване на запаси от храна, празни пити, които са на различна възраст и др. например, през ранната пролет са необходими пчелни пити добре запълнени с храна: впоследствие ще са необходими за разширяване на гнездото и пилото. С появяването на пашата те са нужни за производството на мед, в този период пчелите строят и нови пити. Към края на лятото в кошерите и на склад трябва да има запаси от пити различно запълнени с мед, необходими за зимуването на семействата.
Пчелите от силните семейства добре охраняват пчелните си пити от вредители, основно от гъсениците на восъчния молец. Освен това, в тяхното гнездо се създава съответен микроклимат за продължителното им съхранение. Но, ако питите се намират извън кошера, налага се на пчеларя да ги запази от увреждане.
До намесата на човека в живота на пчелното гнездо, пчелите и восъчния молец са живели в екологическо равновесие. В големите хралупи, често може да се види как в една тяхна част добре се развива пчелното семейство, а в другата на старите пити, господар е молецът. На пръв поглед, това е вредител, но на практика личинките помагат на пчелите като изгризват старите пити заедно с всички възбудители на болести и се прави естествен подбор, като се унищожават слабите семейства.
С появяването на рамковото пчеларстване се появява и необходимостта да се съхраняват восъчните пити извън кошерите и тогава възникват проблемите с восъчния молец. Например в САЩ, вредата за 1 година от този вредител превишава 4 млн. долара; в България молеца ежегодно унищожава 20 – 30 т восъчна суровина.
Против восъчния молец, восъчните пити се опушват със сяра, използват се инсектициди или репеленти с отблъскваща миризма, в това число и някои растения.
В скаладовете за пити на големите пчелни ферми се поддържат 8 – 10 С с помощта на обикновена климатическа инсталация. Ако помещенията са добре топлоизолирани и условията позволяват да се създават минусови температури, то е по – икономично да се съхраняват пити, като периодически се понижава температурата под 0 С два пъти в месец, за да загинат гъсениците на молеца, през останалото време, апаратурата се изключва. Може също да се използват студените грунтови води с помощта на кладенец и неголяма помпа, да се понижава температурата за сметка на циркулацията на водата през топлообменниците в складовете за пити.
На своя пчелин дълги години съхранявах резервните пити също така както баща си:
Бързо ги поставях в плътнозатварящи се шкафове и чекмеджета, поставях хартия между надставките и корпусите, а отдолу (под) и отгоре (над) рамките поставях листа от различни растения, (най – често от гръцки орех). Независимо от това восъчния молец все едно поразяваше питите. Когато броят на пчелните ни семейства се увеличи до 100, рязко нараснаха и проблемите със съхраняването на питите. Положението се оказа толкова критическо, че аз започнах да ги бракувам не от старение, а затова защото са увредени от восъчния молец.
Реших да намеря надежден способ, който не изисква големи капиталовложения. Както е известно молецът нр обича вентилацията, но за съжаление в книгите по пчеларство нищо не е казано за това, че вредителят не напада пчелни пити, които се намират на открити места. Убедих се в това случайно. Не успях навреме да обработя бракуваните пити, и те лежаха под покрива от северната страна на къщата от есента до следващия медосбор. За учудване, аз не забелязах на тях ни едно повреждане от гъсениците на молеца, независино от това, че питите лежаха хоризонтално и плътно се допираха. Оказва се, че молецът добре се грижи за своето потомство и избира за снасяне на яйца не само места с наличие на храна (пити, восъчна суровина и пр.), но и такива местата в които през нощта температурата значително не се понижава и отсъства движение на въздуха. Именно такива условия съществуват в кошерите и в павилионите, а разделящата хартия само способства за развитието на молците.
От този момент съхранявам питите си на открито и се старая, така, че те колкото може
по – малко да се намират в затворени помещения, в работилницата при центрофугирането на меда използвам неголям изсмуквателен вентилатор. Така се свършиха моите проблеми. Загубите на труд по съхранението на питите се съкратиха повече от два пъти, много обработки започнах да провеждам направо на пчелина, когато при прегледите на семействата са нужни резервни пити, те винаги са наблизо. Сега най – голямата грижа – добре да ги разсортирам, за да ги намирам лесно.
На пчелина (на сянка или под слънцето) монтирам подставка с височина 30 – 40 см (може да се приспособят каквито и да са тенекиени съдове, кожух от перална машина, гуми от камион и пр.) На тях разполагам магазинната надставка или корпус (снабдени отдолу с решетки против насекоми и гризачи) и ги подреждам във висока колона, а отгоре правя отвори за въздуха. Обикновен капак предпазва питите от дъжд и сняг.
Между надставките или корпусите не трябва да се поставя разделителна хартия, иначе няма да има възходящо движение на въздуха. Сега спокойно оставям напълно очистените от меда пити (без една запълнена килийка) под какъвто и да е навес в надставки или корпуси. Тъй като пеперудите на восъчния молец не обичат такива места, то нито веднъж при това не наблюдавах повреждане на питите.
Почти изчезна тръбовидното пило, което възниква заради проходите на гъсениците на молеца в средните стени на питите. По – рано ми се налагаше да губя не малко време за това, че с острия край на ножа да изгонвам гъсениците от питата или да помогна на пчелите да се справят с тях.
При лош медосбор , съм съхранявал питите на двора, и те винаги бяха в добро състояние, независимо от това, че на някои се намираха остатки от кокони. А в последно време при съхранение на пчелни пити не използвам даже защитни решетки против мишки, като се надявам на своите котки. Обаче е лошо, ако оси или пчели успяват да влезат във вече описаната колона през процепи между надставките (осите са по – тънки от пчелите, затова те първи успяват да нападнат на остатъците от храната).
Освен надеждното съхранение на питите и значителното намаляване на загубите на труд, получих и чудесен индикатор на кражбите. При отсъствие на паша крадкините веднага отиват на подредените празни пити, които привличат със восъковия си запас. По тяхното кръжене може да се разбере, че не всичко на пчелина е благополучно и да се приемат необходимите мерки: да се намери достъпния мед, да се стеснят кошерите и пр. Пчелите, като не намерят мед, сравнително бързо се връщат в своите кошери.
Понякога преди да ги оставя за съхранение, почиствам дървените летвички на птите от восък и прополис, след центрофугирането на меда поправям питите и т.н. През пролетта при разширяването на гнездата със пчелни пити отрано нагрявам и отпечатвам някои участъци с мед. С топъл нож срязвам всички изпъкнали части, окончателно почиствам и страничните летвички на рамките. Това е удобно да се направи като се закрепят рамките на решетката, разположена над коритото с две отделения (за сортиране на восък и прополис). В резултат значително се увеличава продукцията на восък и се облегчава прегледът на семействата.
Много е важно да се изсушат питите след центрофугирането на меда. Това не е небезопасна операция, тъй като в края на лятото пчелите са склонни към кражби, а подобно подхранване ги стимулира за търсене на мед с определен аромат. Пчелите не го намират в природата, но аналогичен аромат струи от кошерите, което може да доведе до нападение.
Съществуват различни способи за изсушаване на пчелните пити: отдолу, отгоре, или отстрани. Обикновено пчеларите използват горното изсушаване, на моя пчелин използвам странично. В семействата, които се нуждаят от попълване на хранителните си запаси, стеснявам гнездото до 6 (7) рамки, получавам значително свободно пространство, в което поставям питите за изсушаване. Сменям ги без да отварям гнездата и без дим. Пчелите при такава технология по – малко са склонни към кражби, тъй като свикват на такова подхранване. Често за тази цел използвам семейства с обща майка (сп. Пчеловодство N7, 2003).
Много е полезно при съхраняване на питите с храна на свобода да се изцентрофугира незапечатаният мед от маломедните пити. Дадената операция почти не заема време и се изпълнява едновременно със сортирането на питите. Центрофиженият мед използвам за попълване на хранителните запаси, но ако в него има манов мед, поставям тези пити на пчелите през пролетта.
Също така е полезно да се дезинфекцират питите от случайни личинки на восъчния молец. С остър предмет отварям килийките на които забелязвам пайжина или вече направени проходи от личинки (добре е да се намери и отстрани гъсеницата, но това не е задължително. Питите, които предизвикват подозрение, напръсквам с медови сироп или смазвам с кремообразен мед, след което поставям питите за няколко дни в кошер в центъра на гнездото. Пчелите старателно почистват и поправят повредените килийки, след което питите може да се занесат за съхраняване по вече описания начин.
Участъците с перга за предпазване от повреди посипвам с неголям слой захарна пудра, като я пресявам през гъсто сито. Ако пергата се намира само на едната страна на питата, то операцията се изпълнява елементарно. Ако пергата се намира от двете страни, то при обработката на втората страна наклонявам малко питата, за да не се разсипе пудрата.
В районите, неблагополучни по американски гнилец е важно да се обърне особено внимание на зимното съхранение на питите, да не се пренасят от един кошер в друг за да се избегне разпространението на инфекцията.В такива случаи трябва щателно да се бракуват питите и да се използва подходяща система за маркиране на рамки.
Наверно на моя пчелин, който е разположен в подножието на планината, са се образували благоприятни климатични условия за съхранение на питите на воля. Всеки любознателен пчелар може да изпробва моя способ на своя пчелин
.
Превод от
 сп. "Пчеловодство" 2006г. N 2 с незначителни съкращения.

СПОДЕЛЕН ОПИТ ЗА СЪХРАНЕНИЕ НА ПЧЕЛНИ ПИТИ
В.М. Чечевицкий (Превод от сп. „Пчеловодство” 2005/N 10

Един от начините за подготвяне на пчелните пити за съхраняване и преработката им на восък – изсушаването и (очистването и) от пчелите от остатъците от мед. След това те са по – устойчиви към замърсяване и инфектиране, не привличат към себе си мравки, по – бързо се усвояват от пчелните семейства. Медът, иззет от питите, не се губи, пчелите го пренасят в гнездото, пергата съхранява своите свойства. Обаче в килийките могат да се появят яйца на восъчния молец, затова аз използвам двойно почистване на питите от пчелите на силните семейства.
След изцентрофугирането на питите ги поставям зад преградната дъска до пълното вземане на остатъците от незапечатания мед. След това пренасям за 1 – 1,5 часа в гнездото, където ги помествам между подледната пита с пило и медоперговата пита. Тук пчелите почистват яйцата от восъчния молец. След двойното почистване само някои килийки на питите могат да останат капки от нектар или късчета перга. Недостатък на описаната технология – необходимостта от още едно отваряне на пчелното гнездо. Обаче на малкия пчелин с това пчеларят може да се примири, при това борбата с восъчния молец преминава без употребата на химически и други препарати.
Съществува практика да се съхраняват и неподсушени от пчелите пчелни пити. Обаче, ако до центрофугирането на меда, те са били непълномедни, по тях не е имало много пчели, в тях могат да се окажат много яйца на восъчния молец.
Да се съхраняват пити без съответната профилактика е рисковано. При това останалият в тях след центрофугирането незапечатан мед в зависимост от това колко е узрял и условията на съхранение може или да кристализира, или да се вкисне.
Наред с двойното почистване от пчелите използвам също така нискотемпературна обработка в битовия хладилник. Разпространена е гледната точка, че като измръзнат питите до -10 С и по – ниско предизвиква гибел на восъчния молец на всички статдии на развитие (А.Череватенко, сп. Пчеловодство N5, 1998). A ето Б. Лашин (сп. Пчеловодство N5, 1994) съобщава, че от яйцата на восъчния молец, които са се намирали цяла зима в условията на сибирските студове, когато се затоплило, се появили личинки. През август 2003 г, аз поставих в херметично затворен сандък, който се намира в помещение, няколко пити, които са стояли на минус 10 С в течение на 2 часа. След две седмици по време на контролния преглед на едната от тях намерих личинка на восъчния молец. Според мен яйцето си е съхранило работоспособността затова, защото се е намирало на дъното, под всички като плътен слой залепени яйца, които са изиграли ролята на топлоизолатор. Случаят се отнася към категорията редки, но за да се избегне неговото повторение, използвам още по твърд режим на измръзване: Изсушените зад преградната дъска пити помествам в хладилна камера и държа там в продължение на три часа при температура минус 12 с и по – ниска. За да има между тях място и студът свободно да преминава до всички килийки, отделям питите една от друга с парчета дърво с дебелина 10 – 15 mm. Използвам този способ винаги с положителен резултат.
Основните преимущества на нискотемпературните обработки на питите:
Гарантирано унищожаване на восъчния молец на всички стадии на развитието им., възможност да се обработват питите независимо от времето на годината и климата в момента, отпадна необходимостта от специални препарати.
Преминалите двойно почистване или миналите през отрицателните температури пити съхранявам в сандъци, кошери лежаци с широки, херметично приспособени дървени възглавници и в полиетиленови чували. Тези обеми с пити могат да се намират в отоплявано или в неотоплявано помещение, на чардака, в сеновала, под навеса,  а при използване на чували и в погреби. Главното е да са надеждно захерметизирани. През 15 – 25 дни след началото на съхранението и провеждам контролни проверки за състоянието на питите. Такава система не изисква употребата на миришещи растения и естествена или принудителна вентилация.
Тук му е мястото да се отбележи, че миришещите растения не веднъж са подвеждали пчеларите. С течение на времето, те си губят миризмата, а заедно с това се понижава и надеждността на защитата. Вентилацията също си има своите недостатъци. Много е сложно да се огранизира преминаването на потока въздух покрай всички пити, поместени в помещението. При това, принудителната вентилация изисква немалки загуби на електроенергия.
През летния период неголям брой пити съхранявам вътре в кошерите непосредствено до пчелните гнезда зад преградната дъска. Пчелите ги поддържат  чисти.

Превод от сп. „Пчеловодство” 2005/N 10
Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by