Дата на обновяване:10.05.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ДВУКОРПУСНО ОТГЛЕЖДАНЕ НА ПЧЕЛИТЕ В ДБ КОШЕРИ

От календарния справочник по пчеларство на Любен Радоев

Двукорпусното отглеждане се прилага при кошер система Дадан – Блат с 10 и 12 рамки, чиито обем по време на развитието на пчелното семейство се увеличава с още един корпус (плодник), съдържащ същия брой плодникови пити. Този метод е подходящ предимно за районите с по – късна паша (ливади, липа, планинска паша и др.), и то при семейства, които са силни още през пролетта и имат млади дейни майки и добри хранителни запаси (12 – 14 кг мед). Благодарение на увеличения обем на двукорпусния кошер, майката може напълно да прояви способността си да снася яйца и в пчелното семейство се отглеждат голямо количество работни пчели, поради което то е по – продуктивно.
При двукорпусните кошери, пчелите са по – пълно ангажирани с отглеждането на пило и градежа на пити, поради което семействата по – рядко изпадат в роево състояние, каквото по – често се наблюдава при обикновенния начин на отглеждане в кошер с магазин. Освен това с двукорпусния кошер се получават запечатани плодникови пити с нектарен мед и цветен прашец, с които се осигурява необходимата храна за благополучното презимуване и пролетното развитие на пчелните семейства.
Двукорпусното отглеждане на пчелите се състои в следното.
През пролетта (края на април или началото на май), след като пчелното семейство се развие в плодника на 10 – 12 пити с пчели и 8 – 10 пити с пило, а до настъпването на главната паша има още време, гнездото му се разширява, като му се поставя втори корпус. С поставянето на корпуса не бива да се закъснява, но и не трябва да се избързва, защото при преждевременното му поставяне гнездото се охлажда, което се отразява неблагоприятно върху развитието на пчелното семейство. Когато не се разполага с корпус, мпже да се използват два магазина, сковани един за друг, в които се подреждат плодникови пити. Понеже двата магазина са по – високи от корпуса, за да не се запълва с восъчен градеж, свободното пространство между горните и долните пити, върху горните летвички на плодниковите рамки трябва да се поставят летвички, дебели 30 мм, по които пчелите преминават от долните пити на горните и обратно.
Корпусът се зарежда с 4 – 6 пити, годни за отглеждане на пило, на които има по малко мед и прашец, или те предварително се напръскват със сироп за по – бързо привличане на пчелите и майката (фиг.15). Ако след 3-4 дни майката не се е качила в корпуса, тя се издига там заедно с две пити открито пило. На мястото им в плодника се поставят восъчни основи или изградени пити. Гнездото се затопля добре и след това според развитието на семейството, постепенно се разширява с изградени пити или восъчни основи в корпуса, където се поставя и строителна рамка. При достатъчно храна и при добро затопляне и своевременно разширяване на гнездото, майката усилено снася и пчелното семейство бързо се развива, така, че за главната паша плодникът и корпусът да бъдат запълнени с пчели и да имат 14-16 пити с пило.
Няколко дни преди началото на главната паша, гнездото на двукорпусния кошер трябва да се преустрои. Корпусът се снема и от него се изваждат питите с открито пило, като се поставят в плодника, а оттам се вземат питите със запечатано пило, празните пити, както и 3-4 пити с цветен прашец и се поставят в корпуса, който отново се настанява върху плодника. Майката се оставя да снася в плодника.

По този начин с постепенното излюпване на пилото в корпуса питите се запълват с мед и се запечатват. Ако главната паша е много силна, още преди запечатването на меда под корпуса се поставя магазин с неизградени пити, които бъзо се изграждат и се запълват с мед. При по – умерена паша, често майката се качва отново в корпуса да снася, с което се затруднява отбирането на пити с мед за центрофугиране или за запасяване в склада. В такъв случай, за да не преминава майката в корпуса, трябва върху плодника да се постави ханеманова (майкоотделяща) решетка. Щом се залечт питите с нектар, ханемановата решетка се отстранява, за да могат пчелите свободно да преминават. Ханемановата решетка трябва да бъде от калибровани стоманизирани пръчки, а не перфориран лист – тя затруднява преминаването на пчелите, което се отразява на медосбора (това е опитно установено).
Въпреки, че в някои райони (Добруджа и др.) двукорпусните кошери са доста разпространени, вторият корпус почти не се използва за яйцеснасяне, а се поставя по време на главната паша като магазин. Причината е, че пчелните семейства не са добре развити и едва могат да изпълнят плодника до настъпването на главната паша. Необходимо е пчеларите да вземат мерки за развитието и засилването на семействата още през есента и рано през пролетта, като в зависимост от това кога настъпва главната паша в района да продължат да ги развиват по двукорпусния метод.Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by