Дата на обновяване:16.12.2012

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

 

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ВАРИАНТИ НА РЕГУЛАТОРИ НА ОБОРОТИТЕ, ТЕМПЕРАТУРАТА  И МОЩНОСТТА И ДРУГИ ПОДОБНИ СХЕМИ И УСТРОЙСТВА С ТИРИСТОРИ, ДИНИСТОРИ, СЪС СИМИСТОРИ ИЛИ ТЕХНИТЕ ЕКВИВАЛЕНТИ

 

Статия 568  Ардуино комплект за начинаещи (THE ARDUINO STARTER KIT GALLERY)

 

12.11.10 Към Статия 115 "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които са приложими и в пчеларството" са добавени още кратки описания на подобни устройства, общият брой на които вече надхвърли 1000.  Списък на заглавията им в Статия 115, Статия 115_1,  Статия 115_2, Статия 115_3,  Статия 115_4, Статия 115_5 ,   ...     ,  , ,       Статия 115_71 Статия 115_72 Статия 115_73 Статия 115_74предложен в раздела "Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството"  (виж по - долу!) и в началото на Статия 115 също.

(На сайта с подобно съдържание са статии с номера: Статиа 33,   Статиа 38, Статиа 41,   Статиа 42,   Статиа 43,   Статиа 44,   Статиа 45)

Материалите (статиите) на този сайт са събрани и представени за четене от монитора с идеална цел и от това не се търси материална изгода. Поместените реклами се "борят" само с малка част от годишните му разходи. Със скромното от време на време участие на автора на сайта, през периода в който съществуваха техникумите, една  малка част от представените схеми на електронни устройства са защитени с учебна цел като курсови и дипломни работи. Темите (с учебна или реална, практическа цел) си остават актуални и сега, независимо от това, че полезните списания „Радио телевизия електроника” и „Млад Конструктор” вече за съжаление не се издават, а техните годишнини се застояват по тавани и мазета, разбира се, там, където още не са унищожени или предадени като стара хартия. А в днешното динамично време, няма как след кликването на мишката, веднага след това да се разглеждат, четат и използват, направени подборки по теми от статии от списанията от мазата или тавана. Трябва преди това нещо да се направи в тази посока… Заслужава си да се споменат някои от темите, разгледани в тези повтарям се – полезни списания, разбира се много малка част от тях:
- регулатори на обороти; - регулатори на мощност; - регулатори на температура; - регулатори на осветление; - регулатори на напрежение; - устройства за зареждане на акумулатори за автомобили и мотоциклети; - реле регулатори за автомобили; - токоизправители и токозахранващи устройства; - стабилизатори на напрежение; - импулсни стабилизатори на напрежение; - преобразуватели на напрежение; - стабилизатори на ток; - релета за време, таймери; - цветомузикални устройства; - нискочестотни усилватели; - електронни термометри; - зареждане на Ni-Cd акумулатори; - металотърсачи; - тестери за различни електронни елементи; - охраняващи устройства; - схеми с които се имитират гласове на някои животни и птици, мелодични звънци с до 64 мелодии; - номограми и упростени методики за изчисляване на силови трансформатори; - вариант на отговор на въпроса “Как да си направим електрожен”, “Апарат за точково заваряване”; - различни светлинни ефекти от типа на „бягащи светлини” и подобни на тях; - различни светодиодни индикатори; - електронна защита на трифазни електродвигатели; - регулатори на ниво на течности; - универсални лпгически пробници; - методи и схеми за измерване на електролитни кондензатори; - устройства за откриване на точките за акупунктура; - схеми за включване на халогенни лампи; - варианти за оборотомер и сигнализатор за смяна на предавките, за дублиране на функцията на чукчето и наковалнята при по – старите модели автомобили; - и много и много други с които непълният списък може да бъде допълван.Вече повече от 30 години по различни причини използвам списанията „Радио, телевизия, електроника” и „Млад конструктор” (РТЕ и МК). От тях в безброй папки и тетрадки съм събирал „материал” за бъдещата си професия още като начинаещ радиолюбител в кръжоците в училище, радиоклуба, в станцията на младите техници и в тях с удоволствие се запознавах с новостите, споделях и коментирах с познати. По – късно списанията ми дадоха възможност да публикувам и свои статии по някои актуални за мен теми и да споделя и получени от мен резултати в тях. По случай 50 години РТЕ, част от неговите създатели и сътрудници подчертават, че това списание беше любимо на читатели на различна възраст, защото в него се съдържа много актуална и полезна за няколко поколения информация, насочена към достатъчно широк кръг проблеми. От една страна, това са всички съвременни постижения на техниката: микропроцесорна техника, обработка на сигнали и видеоинформация, Интернет, телекомуникации, радиотехника, електроника и т.н., а от друга – проблеми с приложен характер, свързани с работата с битова електронна и друг вид техника. Именно тази специфика на списанието РТЕ го направи така популярно през изминалите няколко десетки години и му помогна да съществува, a някои разработки, публикувани в него да продължават да се търсят и сега от няколко поколения читатели.
През всичките си години от издаването, списанията РТЕ и МК бяха български списания, които се радваха на огромна популярност включително и в границите на бившия СССР и впоследствие СНГ.
Слушал съм свои добронамерени познати да казват, че в професиите си не са имали по – близки и достъпни приятели и съветници от списанията РТЕ и МК, когато е трябвало да потърсят идея за вариант на решение на определен проблем. И сега, в годините на голям бум в новите комуникационни технологии, е приятно да се установи, че някои от разработките от тези списания, предложени като статии преди повече от 10 – 20 години - също си остават актуални. От предложените в двата електрически раздела на сайта материали, всеки ден (без изключения за съботи, недели и празнични дни) двуцифрен брой читатели се интересуват от начина да се проектира и направи импулсно захранване, от това как да се зареждат и експлоатират автомобилните и мотоциклетни акумулатори, от експлоатацията на Ni-Cd и други акумулаторни батерии и начина за зареждане, проверка и работата с тях, от вариантите да се проектират и построят схеми за измерване и регулиране на различни параметри, свързани с температура, мощност и др., от това как да се изпробват и проверяват изправни ли са различни електронни компоненти – тиристори, симистори и др., от това как в любителски условия да се проектира и изработи мрежов трансформатор, да се добави токоизправител и стабилизатор към него, как да се направи радиоприемник в любителски условия, независимо, че на магазина се продават по – добри от него за „смешни” цени, от различните „други” приложения на нискочестотния усилвател, как да се управлява стъпковия двигател – примерите са многобройни и няма смисъл да се прави опит да изброяват всичките.
Както и в други области и тук на сайта не минава без ирония, чувство за превъзходство и пренебрежение към двете списания. Срещат се и такива читатели, които подчертават най – често по електронната поща, че РТЕ и МК отдавна са минало – „прочетен вестник” и съответно вече не стават и по – добре да си стоят по таваните и мазетата, ако още са оцелели … За съжаление има го и това и подобно на него. Но броят на посетителите, които са няколко стотин всеки ден, времето прекарано от тях на сайта, броят на кликовете с мишката практически по предложените теми (които далеч не изчерпват съдържанието на всичко, което е в наличност в РТЕ и МК), получените писма по електронната поща с благодарност, че списанията, макар и в „орязан” и непълен вид отново ги има и са полезни - доказват точно обратното. За положителните отзиви от студенти за намерени от тях рационални „зрънца” свързани с техните курсови и дипломните им работи - въобще по въпроса с цел икономия на място запазвам мълчание.
Приложението на малката част от предложените на сайта от РТЕ и МК теми не се ограничава само в конструирането и създаването на нещо следващо, по – добро от предишното, което е публикувано, което да намира различни, най – често нестандартни приложения, но и в сферата на ремонта и поддръжката, нещо, което също е особено актуално и съпътства всяко изделие. Много нестандартни, технологични приспособления, като резистори, които имитират „температура” или „съпротивлението на човешкото тяло”, като глим – лампи, които реагират на излъчване с висока честота, като осветителни лампи, които имитират нагреватели, като различни пробници, индикатори, различни видове генератори, и много други подобни на тях се използват с успех и в сферата на ремонта и поддръжката на различна радиоелектронна апаратура и за контрол на технологични параметри и процеси.
 Много пъти на страниците на списанията „Радио, телевизия, електроника” и „Млад Конструктор”, както и на много други места в техническата литература, читателите са предупреждавани за опасностите, които заплашват тяхното здраве и живот, ако при работата си с електрически ток, с електроуреди, с електрически инструменти и др. подобни на тях не спазват изискванията за електробезопасност.
Същото може дебело да се подчертае и за повторението на електрическите и електронните устройства с различно предназначение, които са предложени на този сайт, на други подобни на него и в техническата и справочна литература. При тяхното реализиране практически, при тяхната експлоатация и ремонт, трябва задължително да се спазват изискванията свързани с електро-безопасната работа.
Ако, читателят няма нужната за целта професионална квалификация, трябва да потърси помощ и съвет от специалист с доказала се такава и до тогава да НЕ ЗАПОЧВА самостоятелна, практическа работа!!!

 

Статия 115: Tиристорен регулатор за бормашина, Тиристорен регулатор за бормашина – продължение, Регулатор на скоростта на въртене, Прецизен регулатор на честотата на въртене, Синхронен тиристорен ключ, Ключ – регулатор за електронагревателни уреди, Tранзисторен еквивалент на динистор, Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 1), Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 2), Електронно реле. Електронен, мощен ключ, Tранзисторни аналози на тиристорите и триаците, Еквивалент на еднопреходен транзистор, Как се проверява тиристор? Транзисторен еквивалент на динистор.

Статия 115_1: Защитена бормашина, защитена ръчна дрелка, Ограничител на пусков ток, Термостат за домашната оранжерия, Елементарен, симисторен регулатор, Тиристорен терморегулатор, Тиристорен регулатор, Терморегулатор-термоключ, Регулатор на силата на осветлението, Как се проверява изправността на тиристор?, Проверител за тиристори, Прожектиране на диапозитиви със звуков съпровод.

Статия 115_2: Бърза проверка на триаци и тиристори, Уред за проверка на годността на тиристори, Изправен ли е тиристорът?, Автоматично изключване на вентилатор със схема с тиристор, Регулатор на мощност със симистор, Регулатор на обороти за бормашина (ръчна дрелка) с тиристор, Тиристорен регулатор на оборотите, Регулатор на оборотите, Тиристорен регулатор на мощност с ИС CD4011, Тиристорен регулатор на мощност.

Статия 115_3: Безконтактен терморегулатор, Терморегулатор със симетричен тиристор, Стаен терморегулатор, Електронен терморегулатор, Синхронно управление на електронагреватели, Регулатор за електрически поялник, Терморегулатор.

Статия 115_4: Пропорционален терморегулатор с мрежова синхронизация със симистор и термодатчик – транзистор, Автоматичен терморегулатор с тиристор и датчик термистор, Терморегулатор в два варианта, Тиристорен регулатор, Стабилизатор за електродвигател, Безстепенно регулиране на мощността на поялник с нагревател (с тиристор или симистор), Кодова електронна брава, Прецизно фотореле, Стабилизатор на оборотите на микроелектродвигател, Термостат за инкубатор, Термостат за инкубатор, Термостат за инкубатор с датчик еднопреходен транзистор, Терморегулатор, Формировател на къси импулси, Схема за удвояване на честотата на цифров сигнал, Източник на постоянен ток (схема).

Статия 115_5: Регулатор за плавно изменение на силата на осветление, Симисторен светлинен регулатор, Общо регулиране яркостта на светене при устройствата за светлинни ефекти, Фотоключ, Устройство за автоматично плавно включване и изключване на осветлението, Две схеми на оптоелектронни устройства, Светлинен ефект „Трепкаща светлина със симистор”, Автоматичен регулатор на мрежовото напрежение, Тиристорен фотоключ, Мигаща лампа, Регулатор на бормашината, Устройство за периодично включване на променливотоков товар, Поялник с терморегулатор, Контролиране на температурата на поялниците, Микровълнова фурна, Бойлер с контактор, Захранване от мрежа 220 V на поялник с нагревателен патрон чрез кондензатор, Регулатор на мощност за електрически поялник, Индуктивен краен изключвател.

Статия 115_6: Уред за проверка на тиристори, Пробник за тиристори, Цифров програматор за температура, Синхронен терморегулатор, Терморегулатор, Тиристорен регулатор на мощност с реле за време, Вариант на еднофазна силова част на терморегулатор за поддържане температура на топлоносител във вана, Eквивалент на еднопреходен транзистор, „ЛАМБДА - ДИОД” с биполярни транзистори (По материали на „Funkamateur”, Датчици на ХОЛ, производство на ГДР, Разходомер с магнитотранзистор, Магнитоуправляем тиристор.

Статия 115_7: Вариант на трифазна силова част на терморегулатор, Пропорционален терморегулатор, Устройство за управление на процеса на охлаждане на течности,Някои приложения на програмируемите памети, Еноплатков микрокомпютър с 6502 и 6522 (принципна схема и някои данни), СМ650 - Български 8 - разреден едночипов микрокомпютър, Монолитен 12 – разреден аналого – цифров преобразувател СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757.

Статия 115_8: Цифров термометър с ИС СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн.), Цифров термометър с ИС СМ757 (допълн. на публикуваното), Цифров термометър с ИС СМ757, Цифров термометър с ИС СМ757 (вариант до 127 С), HADC574Z, HADC674Z, SPT774, HADC77100 - Аналого - цифрови преобразуватели - Справочник, Мощни операционни усилватели РА04, РА04А - Справочник, Цифрово-аналогови преобразуватели HDAC51400, HDAC10181, HDAC10180, HDAC7545A, HDAC7543A - Справочник (Експрес информация), Принципна схема за сравняванена две четирибитови числа с индикиране на стойността на опорното число, при достигане на равенство между двете числа, АЦП  DAC1200 - Кратки справочни данни, Следящ аналогово - цифров преобразувател, Преобразувател на честота в напрежение, Преобразувател напрежение - честота, Аналого - цифров преобразувател, Шестнадесетканален комутатор за аналогови сигнали.

Статия 115_9: Схема за задаване на съпротивления, пропорционални на температурата, Устройство за подбор на транзистори – термодатчици, Измерване на топлинния режим на термокамера, Приставка за 10 – точково измерване на температура, Електронен термометър с цифрова индикация, Измерване на относителна влажност, Устройство за поддържане на влажността на въздуха, Прецизен влагорегулатор за инкубатор, Термостат за инкубатор с малка инертност, Електронен измервател на влажност с капацитивен датчик, Измервател на влажност, Автоматичен контрол с фото- и терморезистори, Електронен сигнализатор за наличието на дим, Автоматичен терморегулатор, Сигнализатори за неизключен електрически уред, Полупроводниковите прибори и околната температура, Компенсиране на температурния дрейф, Интегралните схеми TDA1023 и TDA1024 при управление на симистори и тиристори Справочник, Приложения на фамилията интегрални схеми LM2907 и LM2917.

Статия 115_10: Електронен терморегулатор с цифров термометър,Терморегулатор с една ИСх и тиристор, Тиристорен терморегулатор, Електронен термометър със светодиодна индикация, Сензорни устройства с плавно изменение на регулируемия параметър, Крачно, дистанционно управление,  Дистанционен електронен превключвател, Повишаване на изходното напрежение и изходната мощност на операционните усилватели, Широколентов мощен операционен усилвател, Логаритмичен усилвател, Антилогаритмичен усилвател, Диференциален усилвател с голямо входно съпротивление, Индикация на състоянието на оптрони с видими светодиоди, Практически схеми с български оптрони, Приложение на оптроните със съставни фототранзистори, Практически схеми с оптрони, Използване на оптроните при фазово управление на симистори, Четири практически схеми с оптрони, Приложение на фотодиодните оптрони в импулсната и цифровата техника, Цифрови оптронни интегрални схеми и приложението им, Мрежово оптронно захранване на устройства с много малка консумация, Схеми с фототранзисторни оптрони, Оптрони и оптронни интегрални схеми в микропроцесорната техника, Оптрони с фоточувствителни интегрални схеми, Приложение на оптроните с въздушна междина и отражателните оптрони, Приложение на фототранзисторните оптрони в схемите на стабилизатори, Стабилизиране режима на работа на измервателни фотодиодни оптрони, Приложение на оптроните в телефонната техника, Интерфейс с оптодвойката TIL111, Приложение на фототиристорните оптрони, Пренасяне на аналогови сигнали чрез оптрони, Управление на симистори с оптрони, Двупосочни оптрони, Приложение на фотодиодните оптрони, Приложение на българските оптрони за управление на тиристори, Съгласуване на оптрони с цифрови интегрални схеми, Приложение на фоторезисторните оптрони, Съветски оптрони 1981г., Приложение на интегралните схеми и оптроните в системите за фазово управление на тиристори, Получаване на основните типове оптрони чрез българските фототранзисторни оптрони, Практически схеми с български фототранзисторни оптрони, Инфрачервен светодиод 3Е1001, Многофункционален логически елемент с оптрон, Приложение на някои специфични видове оптрони, Пренасяне на аналогови сигнали чрез оптрони.

Статия 115_11: Устройство за превключване на пет термодатчика към общ термометър, Тиристорен регулатор на обороти, мощност и яркост на светене, Електронен терморегулатор, Тиристорни релета за време, Схема за управление на стъпков двигател, Автоматично изключване с реле за време, Управление на четирифазов стъпков електродвигател, Включване на асинхронни двигатели, Включване на асинхронен двигател в еднофазна мрежа, Пропорционално телеуправление - изпълнителни механизми, Изпълнителни схеми за управление на пренавиващия електродвигател в лентодвижещите механизми за касетни магнетофони с електронно управление, Импулсен регулатор на скоростта на въртене на постояннотоков електродвигател с ИСх 555, Блок за фиксирана настройка с цифрова индикация.

Статия 115_12: Устройство за имитиране на краткотрайни прекъсвания на напрежението от мрежата, Реле регулатор,Стенд за проверка на реле – регулатори, Фотореле, Радиатори за полупроводникови прибори – избор, оразмеряване и използване,Изчисление на площта на радиатори, Взаимно заменими ли са операционните усилватели 741 и 709, Приложение на интегрални аналози (LM195, LM295, LM395) на мощен транзистор, Устроство за генериране на еднократен импулс чрез бутон с една контактна система, Гъвкава връзка „Ансли”, Две схеми с мултиплексора 4053, Устройство за автоматично включване чрез акустичен сигнал, Акустичен преобразувател, Електронен звуковключвател, Акустичен ключ, Многоканално далечно управление за къси разстояния по двупроводна линия, Усилвател с електронно управление, Сигнали с TTL - ниво с двойна и четворна мрежова честота.

Статия 115_13: Устройство за дозареждане и компенсиране на саморазряда, Зарядно устройство, Сигнализатор на заряден ток, Автоматично зарядно устройство, Автоматизиране на зарядното устройство за оловни акумулатори, Автоматично зарядно устройство.

Статия 115_14: Заряден блок, Приставка към зарядно устройство за автомобилни акумулаторни батерии, Зарядно устройство, Зарядно устройство за мотоциклетни акумулатори, Автоматично зарядно устройство за автомобилни акумулаторни батерии и поддържане на заряда им.

Статия 115_15: Усъвършенствано зарядно устройство за акумулатор, Зарядно устройство, Зарядно устройство с автоматично включване на подзаряд, Проверка на акумулаторни батерии, Зарядно устройство за автомобилни акумулатори, Схема на зарядно устройство за 2,4 V/ 14 Ah, Акумулаторен компенсатор, Устройство за автоматично зареждане на автомобилни акумулатори, Автоматично устройство за зареждане на акумулатори.

Статия 115_16: Уред за полуавтоматично поддържане на акумулатора при продължителен престой, Зарядно устройство, Aвтоматично зарядно устройство за акумулатори, Десулфатизиращо зарядно устройство за оловни акумулатори, Зарядно устройство за оловни акумулатори, Автоматично зарядно устройство за акумулатори, Автоматично устройство за зареждане на акумулаторни батерии, Регенеративно устройство за компенсиране на саморазряда на акумулатора, Компенсиране на саморазряда на акумулатор.

Статия 115_17: Tиристорен заряден блок, Приставка към зарядно устройство за акумулаторни батерии, Устройство за дозареждане и компенсиране на саморазряда, Зарядно устройство, Зарядно устройство, Десулфатизиращо зарядно устройство, Зарядно устройство, Автоматично изключване на акумулатор.

Статия 115_18: Електронен реле – регулатор, Реле – регулатор, Реле – регулатор за лек автомобил, Реле – регулатор, Реле – регулатор за лек автомобил, Електронно реле – регулатор, Електронно реле - регулатор.

Статия 115_19: Импулсен стабилизатор на напрежение за 5V/6A, Бордови електронни устройства, Импулсен преобразувател на мрежово напрежение с управляващо устройство, Особености при проектирането на импулсни стабилизатори на напрежение с интегралната схема В260D, Токозахранваща система за служебна връзка в цифрови линейни трактове, Tранзисторен импулсен стабилизатор на напрежение + 5 V, Импулсен преобразувател – стабилизатор за устройства с електронна настройка.

Статия 115_20: Импулсен стабилизатор на напрежение, Импулсен стабилизатор на напрежение, Токозахранващо устройство +/-5 V/45 mA, Импулсен преобразувател на напрежение, Стабилизиран токоизправител със защита от късо съединение, Електронен преобразувател на напрежение, Приложение на интегрални стабилизатори на напрежение в импулсни стабилизиращи схеми -Справочник, Приложни схеми на импулсни стабилизатори, осъществени със специализирани интегрални схеми - Справочник.

Статия 115_21: Импулсен стабилизатор на напрежение, Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение, Ключово захранване за микропроцесорни системи, Трансформаторът в импулсното мрежово захранване, Импулсен преобразувател за +/- 5 V, захранван от батерия, Инвертор на напрежение, Безтрансформаторен двуполярен преобразувател на напрежение, Безтрансформаторен нисковолтов изправител, Преобразувател 12 V/~220 V, Импулсен стабилизатор с широчинно – импулсна модулация с МА709 и МА723, Самоосцилиращи импулсни стабилизатори на постоянно напрежение с МАА501 и МАА723 (К1ЕН421), Особености на работата на мощни транзистори в импулсен режим при индуктивен товар, Стабилизиран импулсен преобразувател на напрежение.

Статия 115_22: Симисторен променливотоков регулатор на напрежение, Стабилизатор за променлив ток, Луминисцентно осветление от акумулатор, Регулиране степента на светене на луминисцентни лампи, Ферорезонансен стабилизатор с компенсационен кондензатор, Откриване на къси съединения в електрически бобини, Бързо ецване на печатни платки в любителски условия, Koдово устройство за управление на електромагнитна брава, Индикатор за прекъсване на мрежовото захранване, Прецизен ключ, задействащ се от напрежение, Уред за определяне на началото и края на намотки.

Статия 115_23: Луминесцентна лампа, захранвана от акумулатор, Лампа за къмпинг, 100 W трансфертер 12 V/~220 V, Трансфертер (преобразувател) 12 – 220 V/90W, Преобразувател 6 – 12 V/8 W, Преобразувател на постоянно напрежение 6 V – 12 V, Стабилизатор +5 V/1A (-5 V/1A), Moщен стабилизатор на напрежение +5 V, Стабилизатор на напрежение 3 – 24 V/ 1A, Стабилизатор на двуполярно напрежение +/-15 V/0,2 A, Преносим уред за зареждане на фотосветкавица, Стабилизатор на постоянно напрежение с МАА723  2-24V/1A, Високоволтов маломощен стабилизатор на напрежение 800 - 1200 V/7 W,Тиристорен стабилизатор на постоянно напрежение, Подобрена схема на стабилизатор на напрежение, Технически данни за стабилизатор МАА550 за 31-35 V, Монолитни маломощни прецизни стабилизатори на положително напрежение, Източници на опорно напрежение с операционни усилватели, Стабилизирани токоизправители с МАА723 - 0...40V/1A, Захранващ блок за колективна антенна система 24V/0,8A - проектиране, Преобразувател на напрежение 12V/220V за аеройонизатор АЕМ-3, от акумулаторна батерия на автомобил, Интегрални схеми - стабилизатори на постоянно напрежение, Интегрални схеми за захранващи източници с триизводни регулатори на напрежение.

Статия 115_24: Прецизен източник на опорно напрежение, Стабилизатор за +/- 15 V0,2 A, Схеми, разширяващи възможностите на интегралните стабилизатори на напрежение от серията 78** и 79**, Високоволтов стабилизатор, Схема за захранване на EPROM 2704 и 2708, Защита на Интегралните схеми от повишено захранващо напрежение, Ефикасен филтър срещу смущения, Филтри срещу радиосмущения, Защита от радиосмущения (жп моделизъм), Стабилизиран токоизправител с изходно напрежение 13,8 V, номинален изходен ток 10 А и пиков - 15 А, Интегрален конвертор на напрежение с ИСх MAX 660, Стабилизатор на ток, Стабилизиран токоизправител, Стабилитрон за ниски напрежения, Мощен, регулируем стабилизатор за постоянно напрежение, Стабилизатор на напрежение с подобрени качествени показатели, Токозахранващо устройство с голям обхват на стабилизация по ток и напрежение, "Бърза" защита по ток с IGBT транзистор, Стабилизатор на напрежение с регулиране на тока.

Статия 115_25: Мощен удвоител на постоянно напрежение, Стабилизиран токоизправител 2-45 V/1,5 A, Стабилизатор с токова защита, „Усилен” стабилизатор на напрежение, Стабилизатор на напрежение 5V/5A с намалена мощност върху регулиращият елемент и подобрен КПД, Стабилизиран токоизправител с тиристорна защита, Стабилизатори с последователна защита по напрежение.

Статия 115_26: Паралелно включване на стабилизатори на напрежение, Защита за стабилизатори, Генератор на ток, Регулируеми източници на стабилно напрежение, Стабилизатор с висок коефициент на стабилизация, Мощен преобразувател +U / -U, Защита от по – високо напрежение от 5 V, Стабилизатор на ниски напрежения около 1,5 V, Стабилизиран токоизправител за 9V/30 mA.

Статия 115_27: Стабилизатор на напрежение със защита от късо съединение, Генератори на постоянен ток, Двуполярен захранващ блок, Безтрансформаторен преобразувател ~220 V/5 V, Регулируем стабилизатор, Симетричен захранващ източник, Стабилизатор на ток, Стабилизатор на напрежение без платка, Защита от пренапрежение (предварително зададено) със ИС МАА723, Двуполюсен генератор на ток, Захранване на светодиод от мрежа ~220 V, Филтър за намаляване на пулсациите.

Статия 115_28: Умножители на напрежение, Регулируем стабилизатор, Регулируеми стабилизатори, Нисконапрежителен токоизправител, Стабилизиран токоизправител 9V/250 mA, Стабилизиран токоизправител за уокмен, Стабилизатори с МАА723, Параметри и основни приложения на ИС тип 723 в линейни стабилизатори на напрежение, BXA75 - DC/DC преобразуватели с ниско ниво на шума Справочник, Миниатюрно AC/DC захранване с мощност 65 W и собствена корекция на фактора на мощността, NLP40 - Най - малкото AC/DC електрозахранване с мощност  40 W в света, SIP20 - Нова серия от неизолирани DC/DC преобразуватели, NLP150 - Най - малкото електрозахранване с мощност 150 W, универсален вход и корекция на фактора на мощността, BXA15  и  BXA30 - DC/DC преобразуватели с мощност 15 W и 30 W,  Регулируема електронна защита, Стабилизатори на напрежение в интегрално изпълнение 1РН01А, 1РН01Б, Изключваща автоматика, Някои данни за ИС АК317 (LT317, MC317 и др.), Пълни комплекти аналогови схеми за компютри тип НОУТБУК  Справочник, DC/DC преобразуватели BXB100 Справочник, SXA 15-DC/DC преобразуватели за повърхностен монтаж Справочник, DC/DC преобразуватели от 2 до 200 W - Серии BXB, BXA, NFC Справочник, DC/DC преобразуватели с мощност      40 W - Серия EXA40  (някои данни).

Статия 115_29: Регулируем стабилизатор на ток, Стабилизатор на напрежение 5 V/4 A, Преобразувател 6-12 V, Постояннотоков преобразувател на напрежение, Регулируем стабилизатор на ток, Индикатор за мрежово напрежение, Въпрос: Какво представлява интегралната схема L200 и какво може да се направи с нея?, Устройство за самоизключване на захранването, Регулируем захранващ блок, Акумулаторен  адаптер, Стабилизиран източник на постоянен ток за измерване характеристиките на светодиоди и лазерни диоди, Защита на изходите на група стабилизатори, Безшумен стабилизатор  на напрежение.

Статия 115_30: Регулируеми токоизправители с ИС МА7805, Токоизправители, Инвертор с регулируемо изходно напрежение, Регулируем стабилизатор от 2 до 30 V, DC адаптер 24/12V – 7A, Захранващо устройство за автокасетофон.

Статия 115_31: Стабилизатор за двуполярно напрежение в обхвата +/-2 - +/- 17 V, Стабилизатор на ток, Регулируем стабилизатор на ток, Оразмеряване на шунтове с генератор на ток, Стабилизиран токоизправител.

Статия 115_32: Получаване на две противополярни напрежения от един токоизточник, DC – aдаптер 24/12 V – 8 A, Преобразувател от 6 на 12 V, Двуполярно, положително и отрицателно напрежение от трансформатор с една вторична намотка, Безтрансформаторни захранващи преобразуватели на напрежение, Регулируем стабилизатор на ток, Адаптер към автомобилния акумулатор.

Статия 115_33: Прецизно регулируемо захранващо устройство, Стабилизатор на напрежение, Три схеми на преобразуватели на напрежение, Неполярен кондензатор с голям капацитет, Безтрансформаторен стабилизиран токоизправител, Използване на налични трансформатори за мрежово електрозахранване, Регулируем стабилизатор.

Статия 115_34: Удвоител на постоянно напрежение, Проверка на батерийното напрежение без постоянна консумация на ток, Прецизен стабилизатор, Стабилизиран токоизправител без ценеров диод, Преобразувател от ~8 V на +/- 15 V, Прецизен стабилизатор, Защита на стабилизиран токоизправител със 78Н12 с реле, Стабилизиран токоизправител 10 до 350 V, Регулируем генератор на ток, Две захранващи напрежения в едно.

Статия 115_35: Нови интегрални схеми – стабилизатори, производство на ГДР (Статията е публикувана през 1988г.), Двуполярен стабилизиран токоизправител без платка, Стабилизатори на напрежение, Програмируем токозахранващ блок, Регулируем стабилизиран токоизправител 4 – 20 V/2 A, Преобразувател на напрежение 12V/~220V/100W.

Статия 115_36: Защита от пренапрежение, Преобразувател +5 V в -5 V, Токоизправител за симетрично напрежение, Симетрично напрежение от батерия, Захранване 9 V от акумулатора на автомобил, Стабилизатор на ток, Усъвършенстван стабилизатор (78хх + мощен транзистор), Генератори на ток с ценерови диоди, Стабилизиран токоизправител с L146, Използване при захранване от мрежата на гасящ кондензатор вместо резистор, Интегрален стабилизатор на напрежение 0 – 60 V, Двустепенен стабилизатор на мрежовото напрежение, Стабилизатори на ток със 78/79ХХ, Захранване мрежа - батерия, Токоизточник на симетрично, двуполярно напрежение, Адаптер за лек автомобил, Стабилизиран токоизправител.

Статия 115_37: Процедурен часовник 0...99 s/min със звукова и светлинна сигнализация, Генератор на правоъгълни импулси с честота 32768 Hz и 1 Hz, Генератор на правоъгълни импулси с честота 32768 Hz и 1 Hz, Реле за време със звукова и светлинна сигнализация, Реле за време с голямо закъснение, Как да изработим таймер 555 с дискретни елементи и да разширим приложението му?, Taймер 555 с променлив коефициент на запълване на изходния сигнал, Приложение на интегрални схеми от серията „555”, Реле за време с TTL интегрални схеми, Дискретен еквивалент на интегралния таймер „555”, Интегрален таймер 1ОИ555СМ, Повишаване на линейността на релаксационните генератори, изградени с таймер 555, Линейно регулиране на честотата на мултивибратор с таймера 555, Програмируем генератор с ИСх 555, Приложни схеми с таймер 555, Чакащ мултивибратор с ИСх 555, Преобразуватели на аналогови величини в честота с таймер 555, Релаксационни схеми с таймер 555, Интегралният таймер 555 - прибор с отрицателно съпротивление, Нивосигнализатори за проводими течности с таймер 555, Автоматично изключване на вентилатор с 555, Светлочувствителен тригер с 555, Сензорен електрически ключ с 555, 7400, 7490, Импулсно включване на чистатчките на автомобила c 555, Инвертор с регулируемо изходно напрежение 5-18 V/40 mA с 555, Импулсен генератор с ИС 555, 311 и 7406.

Статия 115_38: Реле за време, Реле за време със звукова индикация, Дълговременен таймер, Реле за време, Реле за време, Eлектронен секундомер, Таймери с малка консумация, Реле за време с TTL – интегрални схеми, Регистратор на време, Кондензаторно реле за време, Програматор за консуматори на нощна електроенергия, Електронен цифров часовник с минимална консумация, Реле за време, Лабораторен хронометър, Указател за измерване на учебно време.

Статия 115_39: Електронен таймер, Реле за време, Реле за време, Схема на часовник – реле за фотографски цели, Електронно реле за време, Реле за време, Елементарно реле  за време, Eлектронна часовникова система със звукова сигнализация, Фотолабораторно реле за време, Дълговременен таймер, Електронно реле за време, Реле за време с TTL интегрални схеми.

Статия 115_40: Импулсни схеми с МАА723 (компаратор, реле за време, мостови схеми), Електронен таймер за експониране, Фотографско реле за време, Автоматично изключване с реле за време, Икономично реле, Икономично реле, Реле за време, Електронен програматор с MOS ИС СМ8001М към електронен часовник, Електронно реле за време,  Часовник за експонация, Тиристорно реле за време.

Статия 115_41: Цветомузикална приставка, Цветомузикална приставка, Цветомузикална приставка, Портативна цветомузика По материали на “Funkamateur”, Триканална цветомузика, Цифрова цветомузикална приставка, Усъвършенстване на цифрова цветомузикална приставка, Устройство за цветомузика със светоизлъчващи диоди, Цветомузикална приставка, Цветомузикално устройство, Инверсен канал за цветомузикални устройства, Цветомузикално устройство, Подобряване работата на цветомузикалното устройство „СПЕКТЪР”.

Статия 115_42: Цветомузика за малките ученици, Цветомузикално устройство с повишена динамика на светлина, Светлинен ефект "Реверсираща се бягаща светлина", Приставки за светлинни ефекти към цветомузикални устройства, Цветомузикално устройство,Автомат за „бягащи светлини”, Устройство за светлинни ефекти, Светлинен ефект „Бягаща светлина”, Светлинен ефект „Бягаща светлина”, Светлинен ефект „Бягаща светлина”, Светлинен ефект, Светещи гирлянди за елхата.

Статия 115_43: Тиристорни крайни стъпала за цветомузикални устройства, Цветомузикална приставка, Цветомузикална приставка, Цветомузикално устройство, Цветомузикално устройство, Цветомузикално устройство, Приставка за цветомузика, Мощно устройство за цветомузикални илюминации, Цветомузикално устройство с генератор на случайни числа, Светлинно шоу с автоматична смяна на програмите.

Статия 115_44: Измерване на температурния режим на радиоелектронна апаратура, Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура с термодвойки Мед – Константан, Някои данни и характеристики на Интегр. Схема AD594 и Интегр. Схема  AD595, използвани за измерване на температура с термодвойки, например желязо-константан, хромел-копел, Многоточков термопреобразувател, Особености на температурните измервания в електрониката, Измерване на температурата на радиоелементите, Прост начин за направа на термодвойки в любителски условия с цел използването им като датчици на температура, Термоиндикатор.

Статия 115_45: Електронен термометър в два варианта, Eлekтронен термометър с датчик еднопреходен транзистор, Термометър с полупроводников датчик, Електронен термометър, Електротермометър, Електронен термометър, Линеен термометър, Преобразувател температура – напрежение, Няколко думи за Датчиците за температура, Индикатор на течение, Линеен преобразувател на температура в честота, Електронен термометър с транзисторен датчик.

Статия 115_46: Измерване на температура в градуси Целзий и Келвин, Преобразувател температура – напрежение, Eлектронни термометри с транзистори и диоди като датчици, Проектиране на електронен термометър, Цифров термометър, Електронен термометър, Индикатор за ниски температури, Стаен термометър със светодиодна скала, Digitalthermomet auf der Basis C520D B. Endler
Funk Amateur 1984/6/s. 281-282,
Някои данни за ИС C520D, Още някои данни за АЦП С520D, Цифрова индикаторна система с ИС С520, LX5600 и LM3911 Температурни контролери на фирмата NSC, Цифров термометър.

Статия 115_47: Легендата “QUAD”, Отстраняване на ефекта „транзисторно звучене” при мощните НЧ усилватели, НЧ – Усилвател 200 W, „Tранзисторно” звучене или динамични изкривявания, Симетричен Hi-Fi нискочестотен усилвател на мощност, Измерване на някои електрически параметри на нискочестотните усилватели.

Статия 115_48: Нискочестотен усилвател 120 W, Hi – Fi усилвател 200 W, УНИВЕРСАЛЕН Hi – Fi УСИЛВАТЕЛ 2 х 50 W, УСИЛВАТЕЛ 40 W , Стереоусилвател 2 х 12 W, Еквалайзер, Нискочестотен усилвател, който се захранва от акумулаторна батерия на превозно средство 12V/24V.

Статия 115_49: НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ схеми от Приложение I – Приложение XV.

Статия 115_50: Стереосистема с общ НЧ - високоговорител, Стерео – усилвател с транзистори KD 503, СРЕДНОМОЩЕН УСИЛВАТЕЛ По материали на сп. „Elektor”, СРЕДНОМОЩЕН УСИЛВАТЕЛ По материали на сп. „Elektor”- продължение 1,продължение 2, НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 20 W, Hi - Fi Усилвател 115 W, Краен блок на висококачествен стереоусилвател с MOSFET в изхода, ЕМС1000 - блок усилвател на мощност 2 х 100 W ЕМС1511,  Десетканален честотен изравнител, Тонкоректор, Спектроанализатор с тонкоректор, Тонкоректор, Hi-Fi Усилвател 25 W, Крайно НЧУ стъпало, Усилвател с мощност 150 W, Таблица за децибели, Петлентов графичен еквалайзер, Петканален тонкоректор, Още за многолентовите честотни еквалайзери, 10 канален тонкоректор, Използване на многоканални честотни коректори, Екуалайзер, Пет канален тонкоректор, Триканален тонкоректор, Висококачествен тонкоректор, Тонкоректор, Панорамен регулатор, Физиорегулатор на усилването, Двуканален тонкоректор, Прост трилентов честотен коректор, Пасивни тонкоректори, Многоканален тонкоректор, Десетканален тонкоректор, Тонкоректор, Еквалайзер  ЕМС  1231, НЧ Коригиращ филтър, Тонкомпенсиран регулатор на усилването, Предусилвател с тонкоректор и регулатори на усилването и баланса, Регулируеми тонкоректори I част, Регулируеми тонкоректори II част, 8 - канален тонкоректор, Шумопотискаща система DOLBY B, Динамичен ограничител на шумовете в паузите - DNL, Hi-Fi Експандер, Теснолентов усилвател с паралелен Т - филтър, Долби компандер, Подтискане на шума в Hi-Fi - техниката.

Статия 115_51: МОЩЕН НИСКОЧЕСТОТЕН УСИЛВАТЕЛ 35 W, УСИЛВАТЕЛ ПО ЖЕЛАНИЕ, НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИС МDA2010, MDA2020 И А2030, НОВИ ПРИЛОЖЕНИЯ НА ИС MDA2010, MDA2020 И А2030 - продължение, УСИЛВАТЕЛИ НА МОЩНОСТ С ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА А2030, УСИЛВАТЕЛ НА МОЩНОСТ С ИНТЕГРАЛНАТА СХЕМА А2030А - продължение, УСИЛВАТЕЛНА УРЕДБА 2 х 20 W, Диференциално стъпало за псевдо - квадрофония, Защита на високоговорителите, Практическо изчисляване на електрически разделителни филтри от втори ред за трилентови озвучителни тела, Усилвател реализиран с ИС MDA2020.

Статия 115_52: ИНТЕГРАЛНИ НИСКОЧЕСТОТНИ УСИЛВАТЕЛИ - Приложения, Нискочестотен Усилвател в мостово свързване.

Статия 115_53: НЧ – УСИЛВАТЕЛ 150 W, Изходно, крайно стъпало с мощност от порядъка на 200 W, Защита на озвучителни тела, Защита на високоговорители, Нискочестотен усилвател на мощност за subwoofer, Висококачествен краен усилвател, Интегрални нискочестотни усилватели - Приложение1 – Приложение15, Нискочестотен мощен Hi - Fi  усилвател.

Статия 115_54: Стереоусилвател на мощност 2 х 4 W, Стереоусилвател 2 х 100 W с токова защита по Funkamateur, Активно озвучително тяло (По Funkamateur), Нискочестотен усилвател А – АВ, Нискочестотен усилвател 2 W, Крайно стъпало за НЧ усилвател По материали на сп. „Радио”, Мощен нискочестотен усилвател с интегрална схема А210 в мостово свързване, Висококачествен предусилвател към мощно крайно стъпало с чувстеителност 1 V с ИС ТВА231, Нискочестотен усилвател 20 W с ИСх TDA 7241 за автомобил, Стереоусилвател 2 х 12 W, Инструментален усилвател, Инструментални усилватели на фирмата BURR-BROWN/Справочник, Две схеми с интегралната схема ТВА231- параметри на TBA231, Нискочестотен мостов усилвател  50 W  и захранване 24 V, Трилентово озвучително тяло от Hi-Fi клас тип ОТГ1-03, Озвучително тяло "Респром-80", Честотни филтри за озвучителни тела, двулентови и трилентови филтри - Справочник, Озвучително тяло тип М20/8, Висококачествени озвучителни тела, Кутии за озвучителни тела, Подобряване качеството на субективното възприемане от малогабаритни озвучителни тела, Акустична система за стереофонично възпроизвеждане, Трилентово озвучително тяло за висококачествено възпроизвеждане 6В832, Трилентово озвучително тяло от Hi-Fi клас тип ОТМ1-11, Малко озвучително тяло с пасивна мембрана, Разположение на изводи, схема на свързване и основни електрически показатели на интегралната схема А210К, производство на ГДР, Нискочестотен усилвател на мощност 10 W, реализиран с интегралната схема А210К.

Статия 115_55: Работа с интегралната схема ТВА810, Нискочестотни усилватели с TBA810, НЧ Усилвател с МВА 810, Kрайно стъпало клас В, Активно озвучително тяло, Съгласуващ усилвател за контролери тип „Soundblaster” за персонални компютри, Постояннотокова защита на нискочестотния усилвател, Мощни НЧ усилватели, реализирани с ИС. Общи сведения, Система за амбиофонично озвучаване, Приложение на интегралната схема MBA810, Безтрансформаторно крайно стъпало, Hi-Fi краен усилвател с изходна мощност 20 W и втори 30 W с транзистори KD502,Логаритмични делители изградени с еднакви резистори, Технически данни, аналози и схеми на приложение на Интегралната схема TBA810, Крайно НЧУ - стъпало, реализирано с интегралната схема А211D, Нискочестотен усилвател със захранващо напрежение 12  V, Hi-Fi усилвател с променлива изходна мощност.

Статия 115_56: Регулиране на температурата с ИС 555 и симистор, Електронен терморегулатор, Термо – и фотореле с 1РН723, Бутонен регулатор на осветлението, Eлектронен термостат, Термостатиран кварцов генератор, Терморегулатор за лабораторен ферментор, Tеморегулатор за управление на пелтие – модул, Термореле, Стаен терморегулатор, Схеми за регулиране на температури с интегралната схема А301D, Прецизен електронен терморегулатор (с ИС МАА436), Поялник с тиристорен регулатор, Tиристорен регулатор.

Статия 115_57: Mрежови трансформатори на пакети с Ш – образни ламели, Изчисляване на маломощни мрежови трансформатори с помощта на номограма, Teмпературата на мрежовия трансформатор, Справочни данни за Феромагнитни материали – Ш – образни магнитопроводи, Ламели за мрежови трансформатори, Как да си направим МРЕЖОВ ТРАНСФОРМАТОР с вит магнитопровод?, Как да си направим електрожен?, Поща МК (по повод на статията Как да си направим електрожен), Електрожен, Опростена, но доказала се методика за изчисляване на мрежови трансформатори с "Ш" образни и "Ш образни - вити магнитипроводи. Използвана е книгата на к.т.н. инж. Атанас Шишков изд. 1979 г. "Примери за изчисляване на любителски, електронни схеми стр.12 до стр. 17, Mрежови трансформатори със среден извод на вторичната намотка, Номограма за изчисляване на мрежови трансформатори, Апарат за точково заваряване, Устройство за електроискроискрово посребряване.

Статия 115_58: Зарядно устройство за NiCd акумулатори, Зарядно устройство за NiCd акумулаторни батерии, Автоматично зарядно устройство за никел – кадмиеви (NiCd) акумулатори, Зарядно устройство за NiCd батерии, Тестер за NiCd акумулаторни батерии, Зарядно устройство за акумулатори с постоянен ток на зареждане (включително и NiCd), Източник на ток за зареждане на NiCd акумулатори, Автоматична защита срещу пълно разреждане на акумулаторните батерии, Зарядно устройство за NiCd акумулаторни акумулатори, Индикатор за състоянието на акумулатори, Зарядно устройство, Захранване без прекъсване, Eлектрохимични източници на ток от ново поколение, Aвтоматично устройство за зареждане на никел-кадмиеви херметични акумулатори, Aвтоматично устройство за зареждане на никел-кадмиеви херметични акумулаторни батерии (подобрен вариант на предната статия), Зарядно устройство за Никел Кадмиеви или автомобилни акумулаторни батерии, Тестер за акумулаторни батерии, Регенериране на литиеви батерии, Как да продължим живота на електрическата батерия? Устройство за защита от презареждане на кадмиево – никелови акумулатори, Ефикасно зареждане на NiCa акумулатори тип НКХ (KBM), Дискови елементи за захранване на ръчни часовници и калкулатори (Аналози на дискови елементи производство на различни фирми), Измерване на батериите, Проверка на състоянието на батерия, Зарядно устройство с асиметричен ток на Ni-Cd акумулаторни батерии, Транзисторен стабилизатор за преносима апаратура захранван от акумулатори.

Статия 115_59: Устройство за „светлинна мозайка”, Бягащи светлини по хоризонтални и вертикални редове, “Бягаща” светлина, Две схеми на „бягащи” светлини, Светодиодни нивоиндикатори, Индикатор за качеството на стереосигнала, Нулеви индикатори със светодиоди, Бягаща светлина, Панорамен нивоиндикатор, Дискоефект, Устройство за светлинни ефекти, Светлинен ефект „Бягаща светлина”, Радиално бягащи светлини, Устройство за стробоскопичен ефект, Стробоскоп, Цветомузикална приставка, Тиристорно устройство за светлинна сигнализация, Светлинен ефект "Пулсиращи светлини".

Статия 115_60: Универсална светодиодна индикация на напрежение, Светодиодни индикатори, Мултиблиц – ефект, Икономичен светодиод, Светлинна стрелка, Светодиоден нивоиндикатор, Кодер за единични светодиоди, Двуцветни линейни индикатори със светодиоди.

Статия 115_61: Трифазен електродвигател в еднофазна електрическа мрежа, Eлектронна защита на трифазни електродвигатели, Стабилизатор на оборотите на маломощни електродвигатели, Устройство за контрол и сигнализация, Регулатор на ниво на течност, Автомат за регулиране нивото на водата, Сигнализатор за ниво на течности, Електронен ниворегулатор, Стабилизатор на оборотите на постояннотоков електродвигател, Широчинно – импулсен регулатор за управление на електродвигател, Реверсивно управление на скоростта на сериен постояннотоков двигател с две управляващи намотки, Електронен реверсивен ключ, Алармено устройство за нивото на течност, Регулиране на оборотите на постояннотокови електродвигатели, Сигнализатор за вода, Защитно устройство за трифазен електродвигател, Следящо устройство с тиристори, Нивосигнализатор, Сигнализатор за ниво на течности.

Статия 115_62: Eлектронна кукувичка, Електронна Кукувица, Електронно канарче, Електронен имитатор на коте, Машина (електронно устройство, което генерира звук) за вятър, Звукосигнализатор с два тона, Допълнителен звънец за телефон, Електронен славей, Електронни имитатори „Щурец”, „Кокошка”, Мелодичен звънец с ИС ВС-10, Електронно канарче, Сензорен мелодичен звънец, Сензорен звънец, Електронен кълвач, Електронно куче, Двоен звънец, Акустичен генератор - имитатор на славейче.

Статия 115_63: Двутонална звукова сигнализация, Мелодичен автомат, Електронен мелодичен звънец с две или повече мелодии, Двумелодичен електронен звънец, Електромелодичен звънец, Електромузикално устройство, Mелодичен звънец, Eлектронна кокошка (играчка), Eлектронен звънец, Мелодичен звуков сигнализатор, Eлектронно куче, Мелодичен звънец с "памет", Електронни славеи и канарчета, Генератор за акустично имитиране на дъжд и вятър, Имитатор на шума на морските вълни, Meлодичен звънец, Двутонален мелодичен звънец с повишени възможности, Звънец с „памет”, Мелодичен звънец, Електронен мелодичен звънец, Електронен звънец, Звънчева инсталация за хора с увреден слух.

Статия 115_64: Електронен тритонален звънец, Електронен звънец, Устройство за захранване и задействане на мелодичен звънец, Озвучаване на плюшена играчка, Музикален звънец, Електронен звънец с 64 мелодии, Oтносно Електронен звънец с 64 мелодии от бр.2 на 1989г. на списание РТЕ, Мелодичен звънец, Мелодичен звънец, Електронен мелодичен звънец, Електронен петел (канарче) за туристи, Програмируем звънец за входната врата с произволен избор на мелодии с различна дължина, Eлектронен музикален звънец.

Статия 115_65: Логически пробник, Тестер за ценерови диоди, Устройство за измерване на h21E в микрорежим, Тестер за диоди, Универсален логически пробник, Tестер за транзистори, Минитестер за операционни усилватели, Комбиниран пробник, Уред за измерване на h21E на биполярни транзистори, Уред за подбор на еднакви диоди, Устройство за проверяване на електрически вериги, Светодиод за всякакви напрежения, Върхов индикатор на нивото, Волтметър с разширена скала, Индикатор за променливо напрежение, Интерфейсен индикатор, Индикатор на захранващото напрежение, Пробници за радиолюбители: Пробник за постоянно напрежение; Пробник за постоянен ток; Пробник за TTL - схеми, Пробник за коефициент на запълване, Волтметър с разширена скала, Светодиоден индикатор с ИС А277D, НЧ функционален генератор, Генератор на трапецовидно напрежение, Генератор управляван с напрежение, Тестер за операционни усилватели, Пробник за осцилаторна честота, Индикатор за антенния ток, Прагов индикатор на механични трептения, Измервател на нелинейни изкривявания, Проверка и измерване на полупроводници, Прибор за измерване на преходно съпротивление.

Статия 115_66: Пробник за транзистори със светлинна индикация, Нисконапрежителни веригопроверители, Светодиоден пробник, Тестер за еднопреходни транзистори, Приставка за измерване БЕТА на транзисторите, Логически тестер, Тестер за CMOS ИС, Приставка за подбор на мощни транзистори, Проверка на кварцови резонатори, Колко мкF е капацитетът на електролитния кондензатор? Измервател на транзистори, Универсален характериограф, Измервател на ценерови диоди, Приставка към характериограф за снемане на изходните характеристики на полеви транзистори, Честотомер – капацитетмер, Някои данни за ИС А277D, Тестер за диоди и транзистори, Генератор на функции, Измерител на капацитет, Четириобхватен капацитетмер, Подбиране на двойка транзистори, Управляван с напрежение генератор, Мостов измерителен уред, Постояннотоков миливолтметър, Универсален измервателен прибор, Приставка към осцилоскоп за установяване изправността на електронни елементи, Приставка за измерване на коефициента на нелинейни изкривявания, Цифров честотомер, Импулсен генератор, Приставка към мултицет за измерване на честоти, индуктивности и капацитети, Тестер за еднакви транзистори, Синусоидален генератор управляван с напрежение.

Статия 115_67: Транзистормер без стрелкова система, Волтметър със светодиод, Линеен индикатор на мощността, Любителски характериограф за транзистори, Сигналоподавач с нестандартно захранване, RLC – измервателен мост, Волтметър с разтеглена скала, Измерване на електролитни кондензатори, Светодиоден индикатор на мощността, Индикатор на консумираната мощност на електрически нагреватели, Приставка към цифров честотомер за измерване на капацитета на кондензатори, Teстер за полеви транзистори, Как се използва децибелната скала на волтметъра, Прост и евтин начин за проверка на изправността на ОУ, Неонови лампи, Домашен ватметър с Неонова Лампа (Глимлампа), Контрол на включени консуматори с неонова лампа (Глимлампа), Нискочестотен измервателен генератор 10 Hz - 200 kHz, Синусоидален генератор 10 Hz - 100 kHz, Прецизен  LC - генератор, Генератор на пакети на сигнали, Измервания с осцилоскоп, Честотно модулиран УКВ генератор, Импулсен генератор, Приспособление за подбиране на транзистори.

Статия 115_68: Металотърсач, Металотърсач, Meталотърсач, Металотърсач, Металотърсач, Металотърсач, Устройство за откриване на движещи се метални предмети, Миниатюрен търсач на метали и проводници, Mеталотърсач, Прост Металотърсач, Meталотърсач, Tранзисторен металотърсач, Любителски металотърсач.

Статия 115_69: Пулстахометър, Захранване на електроакупунктурен апарат, Откривател на точките за акупунктура, Детектор на точките за акупунктура, Лечебно – диагностичен апарат за електроакупунктура, Електропунктурен стимулатор, Устройство за откриване на акупунктурни точки, Ултразвуков генератор, Устройство за биологична обратна връзка, Терморегулатор за медицински цели, Електронна биологична обратна връзка, Измервател на кръвно налягане, Симулатор на ЕКГ сигнал, Индикатор на електрическата активност на сърцето, Изчисляване на процента на модулацията директно от екрана на осцилоскоп, Индикатор за аеройони, Оптоелектронен преобразувател за медицински изследвания.

Статия 115_70: Защита за халогенната лампа, Електронен реостат, Плавно превключване на халогенни фарове, Автомобилните лампи дълголетници, Електронна токова защита включително и за халогенни лампи, Светодиоден оборотомер, Сигнализатор за смяна на предавките, Универсален оборотомер за автомобили, Звуков индикатор за мигачите, Електронно запалване на автомобилите ВАЗ, Как се пали с чужд акумулатор? Кондензаторно – транзисторна запалителна уредба, Оборотомер за автомобил, Индикатор на въртящ момент при бензинови двигатели, Електронно управление на стъклочистачките на ВАЗ, Алармено устройство за лек автомобил, Индикатор на обороти, Оборотомер за дизелови двигатели, Озвучаването в автомобила, Радиолокационен измерител на скорост. Данни и принцип на работа на радиолокационния измерител на скоростта тип РИС-1, Устройство за проверка на автомобилни предпазители, Индикатор за икономично шофиране при по – старите модели автомобили, Aвтомобилна аларма, Аларма за автомобила, Aларма за авторадио, Свързване на интегрален регулатор към генератор Г 221, Стробоскоп (за настройка на запалването), Проверка на запалителната система на автомобила, Алармено устройство за вграждане в автомобил, Електронно запалване за автомобили, Безконтактна запалителна система за двг, реализирана с ИС L497B, Безконтактно охраняващо устройство, Алармена система за автомобила, Волтметър с разширена скала за акумулатор, Комбиниран уред за автолюбителя, Подобрено транзисторно запалване, Електронна система за запалване на автомобила, Електронно запалване за автомобил, Стробоскоп и оборотомер за определяне на динамичния ъгъл на предварение на запалването, Измерване на ъгъла на затворено състояние, Акумулаторен индикатор, Сигнализатор за разреден и презареден акумулатор, Алармена система за лек автомобил, Сигурност на автомобилното радио, Смущения на радиоприемането в автомобила, Отчитане на ъгъла на изпреварване, Стробоскоп за захранване от акумулатор или мрежа ~220 V, Приставка към осцилоскоп за изследване на двигателя, Автоматично гаражно осветление, Сигнализатор на нивото на спирачната течност, Безконтактен регулатор на напрежение при зареждането на автомобилни акумулатори, Подобрена схема на устройство за електронно запалване, Електронно запалване на автомобили с многоискрово пускане, Тиристорно запалване за автомобилен двигател, Оборотомер с една интегрална схема.

Статия 115_71: Електронен металотърсач, Meталотърсач, Детектор на метали, Mеталотърсач MИ-2, Металотърсач, Високочувствителен металотърсач тип ВТР-3 (за метални, подземни трасета) на водопроводни тръби, газопроводни, силови и телефонни кабели и др., Металотърсач за тръби и кабели, Металотърсач, MAGNUM METAL LOCATOR,
Meталотърсачи  Magnum и MagnumBG (модификация).

Статия 115_72: Металотърсачи за откриване на метални предмети и кабели под земната повърхност.

Статия 115_73 Честотомер със светодиод, Свръхширокодиапазонен импулсен генератор, Линеен омметър за малки съпротивления, Нулев индикатор, Практическа схема на RC-тонгенератор, Любителски сигнал – генератор, Генератор на синусоидално напрежение с подобрени качества на сигнала, Пикоамперметър, Елементарен функционален генератор, Измерителен усилвател-приставка, Високочестотен пробник за постояннотоков волтметър, RC – генератор на синусоидално напрежение, Функционален сигнал-генератор с интегрална схема 8038, Генератор на импулсно напрежение, Приставка към мултицет за измерване на капацитети, Постояннотоков волтметър с високо входно съпротивление, Постояннотоков волтметър – омметър, Цифров честотомер, Четириобхватен мостов честотомер, Високочестотен пробник, Аналогов честотомер, Икономичен цифров честотомер, Електронен честотомер с линейна скала, Тестер за индуктивности, Измервател на индуктивност и вътрешно съпротивление на бобини. RAM тестер, Универсален генератор на линейно изменящо се напрежение, Генератор на стъпалообразно напрежение, Уред за измерване на индуктивности.

Статия 115_74  Точен цифров капацитетметър, Две схеми на звукови RC генератори, Аналогов честотомер с ИС СD4001, Приставка с линейна скала за измерване капацитета на кондензатори, Честотомер с ИС 7400, Транзисторен характериограф, Генератор на линейно изменящо се напрежение, Измерител на капацитет, Високоомен волтметър с измерителна система 1 mA, Делителна приставка към честотомер, Комбиниран уред, Миниатюрен сервизен уред, Генератор за АМ-сигнали с честота 100 кHz до 30 MHz, Приставка характериограф за транзистори, Електронен променливотоков волтметър, Измервателен генератор, Генератор на тестови импулси с фиксирани честоти, Компактен вобел – генератор, Нискочестотен генератор за начинаещите, Практическа схема на RC – тонгенератор, RC  генератор с малки нелинейни изкривявания, Генератор на програмирана поредица импулси, Капацитетметър с еднопреходен транзистор, Генератор с три устойчиви състояния, Приставка към генератор за изработване на правоъгълни импулси, Генератор с електронно управление, Ултранискочестотен автогенератор, Универсален генератор на правоъгълни импулси, Нискочестотен миливолтметър с подобрена линейност на скалата, Генератори на трионообразно и триъгълно напрежение с негатрони, Генератори на стъпалообразно напрежение с тунелни диоди, Приставка към осцилоскоп за измерване на параметрите на трептящи кръгове.

(На сайта с подобно съдържание са статии с номера: Статиа 33,   Статиа 38, Статиа 41,   Статиа 42,   Статиа 43,   Статиа 44,   Статиа 45)

N33/18.11.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N38/05.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти от 1% до 99%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 1.

N41/08.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Стъпален регулатор на мощността на електрически нагреватели (в проценти 0%,10%,20%,30% и така до 100%) с цел използването му заедно с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина". Част 2.

N42/10.12.07 Публикувана е статията - "15 схеми за управление на универсални електродвигатели с регулатори на оборотите от книгата на Р. Марстън "110 тиристорни схеми" с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N43/13.12.07 Публикувана е статията  с автори Пламен Иванов и Светослав Стефанов- "Варианти на регулатори на оборотите на ръчна дрелка и на силата на осветление (с чешката интегрална схема МАА436) с цел използването и при въртене на ротора на пчеларска центрофуга".

N44/18.12.07 Публикувана е статията  на Иван Парашкевов - "Вариант на терморегулатор с цел използването му за поддържане температурата на водата във вана при втечняване на кристализирал мед в буркани или тенекии или за поддържане температурата на въздуха в термокамера със същата цел".

N45/24.12.07 Публикувана е статията на Иван Парашкевов - "Вариант на регулатор на мощност за електронагреватели с цел използването му за съвместна работа с устройството за закрепване на восъчни основи с помощта на топлина".

 

 

Начало на статиа 115
Tиристорен регулатор за бормашина (Млад Конструктор 1987/8/стр.14)

Регулатор на малък променливотоков двигател на ръчна, електрическа бормашина вие лесно можете да направите сами. С него можете да регулирате честотата на въртене на вашата ръчна бормашина и по този начин ще увеличите значително нейните възможности за работа. Схемата на регулатора е показана на фиг. 1. Основният елемент в устройството е тиристорът Д3. С резисторите R1 и R2 се осъществява амплитудно управление на тиристора. Токът на управляващия електрод на тиристора се задава с потенциометъра П1. Двигателят е включен във веригата на тиристора така, че неговото електродвижещо напрежение на въртене играе ролята на отрицателна обратна връзка по ток и по този начин позволява да се поддържа относително постоянна скорост на въртене, независимо от натоварването на двигателя.

Платката с елементи поставете в кутия от електроизолационен материал. На лицевия и панел изведете вала на потенциометъра П1, с който се регулира скоростта на въртене на двигателя на бормашината. Освен това на лицевия панел трябва да се монтира ключът К, при включването на който двигателят се върти с номинална честота, т.е. бормашината работи без регулатор.
Напрежение ~220V подайте с надеждно изолиран щепсел до кутията. На другия край на кутията поставете контакт, в който да включвате щепсела на бормашина. Върху вала на потенциометъра поставете непременно пластмасово копче за въртене.
Имайте предвид, че не трябва да пипате никой елемент от регулатора, когато към него е подадено напрежение, тъй като съществува опасност от поражение от електрически ток.

Тиристорен регулатор за бормашина – продължение (Млад Конструктор 1987/10/стр.28)
В статията са представени графичния оригинал на печатната платка и свързването на елементите на регулатора за бормашина.
Графичният оригинал на печатната платка (фиг. 1а) е в мащаб 1:1. Желателно е платката да не се изработва с по – тънки писти, тъй като (особенно при ръчна бормашина Б16) пистите на печатната платка могат да прегорят от тока, протекъл през тях.
Разположението на елементите върху лицевта страна на платката е показано на (фиг. 1б).

Платката се монтира в подходяща по големина кутия с четири винта през отворите в четирите ъгъла. От кутията се изважда надеждно изолиран шнур с щепсел за подаване на захранване (~ 220 V). Oт изходните клеми на платката се извеждат два изолирани проводника до стандартен контакт, в който се включва щепселът на бормашината. На лицевата страна на кутията се извеждат потенциометърът П1 за регулиране честотата на въртене на бормашината и ключът К, с който се шунтира устройството, и бормашината работи без регулатор.
Припомняме ви да поставите изолационни капачета върху П1 и К и да не докосвате никой елемент от регулатора, когато към него има подадено захранване, тъй като съществува опасност от поражение от електрически ток от всеки елемент на регулатора.

Регулатор на скоростта на въртене (Млад Конструктор 93/6/стр.9)
За редица цели в приложната електроника се налага да се изработи прецизен регулатор на честотата (скоростта) на въртене на променливотоков електродвигател, позволяващ да се поддържа тази скорост на въртене, независимо от изменението на натоварването на вала на двигателя. Съществуват два подхода за решаването на този проблем.
Единият е да се използва достатъчно мощен двигател, за който изменението на натоварването е нищожно в сравнение с номиналната му мощност и по този начин честотата на въртене практически не зависи от натоварването. Този подход е подходящ за малки задвижвания, където разликата от консумираната електроенергия е нижожна, но при средни и големи задвижвания е неприложим, тъй като по – мощният електродвигател има значително по – голям пусков момент, който създава прекалено голямо начално натоварване на задвижваната система и може да я разруши.
Вторият подход е създаване на система за автоматично регулиране с отрицателна обратна връзка по скорост на въртене. Такава е принципната електронна схема, показана на чертежа. Към вала на основния двигател М е свързан

тахогенератор Т (малък генератор, на който амплитудата на изходното напрежение е правопроционална на честотата му на въртене). Променливотоковият сигнал от тахогенератора Т се изправя от диоден мост, филтрира се от електролитен кондензатор и част от това напрежение, взето от плъзгача на потенциометъра Р, се подава на извод 3 на специализираната интегрална схема L120, който служи за управление на обратната връзка на системата.
Потенциометърът 10 кОм, включен към извод 6 на интегралната схема, задава скоростта на въртене. В схемата е използван и резистор за температурна компенсация, а резисторите, включени към изводи 9 и 16, имат отношение към захранването на интегралната схема. В зависимост от тези условия, специализираната интегрална схема изработва управляващи импулси за фазово управление на симистора Тс. С потенциометъра Р, включен във веригата на обратната връзка, може да се регулира дълбочината и, а оттам да се определя и устойчивостта на системата.

Прецизен регулатор на честотата на въртене (Млад Конструктор 93/7/стр.3)
В кн.6/93 г. на сп. „Млад Конструктор” ви представихме система за автоматично регулиране и поддържане честотата на въртене на маломощен променливотоков двигател. Описаната в него система за управление е с отрицателна обратна връзка по честота на въртене, реализирана с допълнителен генератор, куплиран към вала на основния двигател на задвижване – тахогенератор. Прецизно регулиране на честотата на въртене на маломощен променливотоков електродвигател може да се осигури и без допълнителна електрическа машина, като се използва отрицателна обратна връзка по ток.

Схемата на фиг.1 изпълнява тази функция, като осъществавя регулирането с помощта на симистор. Използвана е същата интегрална схема за управление на електрозадвижване L120. В схемата основният силов контур е начертан с удебелена линия. Във тази верига е включена и буферната бобина F (индуктивност 2-3 mH), която ограничава пусковия ток на двигателя, ако той нарасне прекомерно, докато двигателят достигне установената честота на въртене. Резисторът 100 Ом и кондензаторът 150 nF, включени паралелно на симистора Тс, предпазват полупроводниковия елемент от погрешни включвания в резултат на случайно проникнали импулси със стръмни фронтове.
Сигнал за обратна връзка по ток се получава от спада върху резистора R5. Неговата стойност е малка и спадът на напрежение върху него не оказва съществено влияние върху захранващото напрежение на двигателя. Променливотоковото напрежение от спада върху резистора R5 се изправя от диодите D1 и D2 и се филтрира от кондензатора С1. С потенциометъра Р, включен във веригата на обратната връзка, може да се регулира дълбочината и, а оттам да се определя и устойчивостта на системата.
Основната честота на въртене на двигателя се задава с потенциометъра Р2. През паралелната RC – група от резистора 100 кОм и от кондензатора 220 nF, този сигнал се подава към управляващия извод 2 на интегралната схема L120.
Резисторът 100 кОм, включен към извод 14, се използва за температурна компенсация на работата на системата, а резисторите, включени към изводи 9 и 16, и кондензаторите, включени към изводи 1,8 и 10, имат отношение към захранването на интегралната схема L120. В зависимост от тези условия, специализираната интегрална схема L120, изработва управляващи импулси. Те се разделят галванично с трансформатора Тr (преводно отношение 1:1) и се подават към управляващия електрод за фазово управление на симистора Тс.
При реализиране на устройството, трябва да се има предвид, че резисторът R5 задължително трябва да бъде с мощност поне 10 W, защото в противен случай той се нагрява и променя съществено съпротивлението си, което от своя страна води до значително изменение на точността на регулиране на системата за автоматично управление.
Регулаторът на честотата на въртене на маломощен постояннотоков електродвигател може да се конструира и с два насрещно свързани тиристора. В този случай обаче трансформаторът Тr трябва да се изработи с две еднакви вторични намотки, включени спрямо управляващите електроди на тиристорите с активните си краища.

На фиг.2 е показана дълбочината на регулиране в проценти в зависимост от фазовия ъгъл на отпушване на симистора (крива 1) и при използване на два насрещно, паралелно включени тиристори (крива 2).

Синхронен тиристорен ключ
Минко Василев сп. Млад Конструктор 81/2 стр.9,10

Известно е, че тиристорните устройства за превключване и регулиране на големи мощности са източници на силни радиосмущения, големината на които зависи от моментната стойност на тока, включващ тиристорите. Смущенията са особенно интензивни при мощни, активни консуматори (напр. нагреватели) или при работа в импулсен режим. За намаляване на излъчваните смущения се използват разнообразни филтърни групи от подходящо свързани резистори, кондензатори и индуктивности. Те обаче не премахват самия процес на възникване на смущенията, а само ограничават разпространението му. По тази причина са разработени специални схеми за управляване на тиристори, при които включването на консуматора става между двата полупериода, т.е. когато променливия ток от захранващата мрежа сменя посоката си. Тези схеми са известни като синхронни. При тях високочестотните смущения са премахнати изцяло поради факта, че моментната стойност на тока при включване на тиристора е много малка – практически нулева.

На фиг 1.а е показана принципната схема на синхронен ключ с ИС 75450. С логическите елементи на интегралната схема е изграден мултивибратор. Той генерира импулси с честота на повторение около 10 kHz. Те се усилват по мощност от транзистора Т2 и посредством трансформатора Тр се подават за управление на тиристорите Д3 и Д4. Тиристорите се включват синхронно посредством транзисторния ключ Т1. Ключът управлява работата на мултивибратора, така, че той генерира само в момента, когато мрежовото напрежение сменя посоката си. За целта към базата на Т1, посредством делителя R2, R3 е подадено нефилтрирано мрежово напрежение, изправено от селеновия пакет В60С100. Резисторът R1 – 3,9 кОм/2W е гасящ. Кондензаторът С1 предпазва селеновият пакет от напрежителни пикове, които се явяват в началото на всеки полупериод.

На фиг. 1б са показани графиките на напреженията в характерните точки от схемата.
В т.А се получава пулсиращо изправено напрежение. За да не се филтрира то от кондензатора С2, включен е диодът Д2, който разделя захранването на ИС от управляващата верига на Т1. Резисторът R5 ограничава зарядният ток на С2. При посочения начин на свързване Т1 е винаги наситен, с изключение на случаите, когато мрежовото напрежение в т.А сменя посоката си. Когато Т1 се запуши, токът през колекторната му верига става равен на нула и в т.В се

формира кратък положителен импулс. Този импулс задейства мултивибратора, който пък изработва пакет от импулси с честота около 10 кHz. Те се усилват от Т2 и посредством трансформатора Тр се подават към управляващите вериги на тиристорите – Д5,R10 за Д4 и Д6, R9 за Д3.
По такъв начин на тиристорите Д3 и Д4 се подават няколко управляващи импулса само в момента, когато напрежението върху тях започва да нараства. Закъснението на включването е от порядъка на 5 градуса, при което напрежението върху тиристора е е не повече от 10 – 20 V. При тази малка стойност смущения практически липсват.
С посочените на фигурата тиристори може да се управляват консуматори с мощност до 1000 W. Ако Д3 и Д4 се монтират върху радиатори с повърхност по 120 кв.см, мощността на консуматора може да достигне 2500 W.
Всички елементи на тиристорния ключ се монтират върху печатна платка, чиито графичен оригинал е показан на фиг. 2а. Разположението им се вижда от фиг. 2б.

За трансформатора може да се използва магнитопровод от изходния трансформатор на радиоприемник „Селга”. Трите намотки имат по 400 навивки ПЕЛ 0,08 – 0,09 mm. Намотките трябва да са добре изолирани една от друга (не се допуска едновременното им навиване с 3 проводника).
Така построеният синхронен, тиристорен ключ, може да се управлява чрез включване на допълнителни елементи към точките В и D. Тези елементи могат да бъдат транзистори, рид-контакти или обикновен „це-ка” ключ. Когато точките А и D са дадени накъсо (например с „це-ка” ключа), работата на мултивибратора се блокира и той не изработва управляващи импулси. При отваряне на ключа, блокирането се премахва и мултивибраторът започва да работи по описания по – горе начин – генерира по няколко управляващи импулса при всяка смяна на посоката на мрежовото напрежение.

На фиг. 3 е показано включването на електрическата лампа Л посредством синхронния ключ. Това включване има и предимството, че предпазва лампата от токов удар, който се дължи на факта, че студената жичка на лампата има 5 – 10 пъти по – малко съпротивление, отколкото, когато е загрята. При обикновено включване на лампата, ако моментът на включване съвпадне с максимум на напрежението, тя обикновено изгаря. При посочената на фиг. 3 схема, такава вероятност е изключена.

Ключ – регулатор за електронагревателни уреди
К. Клисарски Млад Конструктор 93/8/стр. 29,30

Болшинството електронагревателни уреди нямат превключвател за регулиране на консумираната мощност (електрическа тенджера, чайник, кафеварка, скара, грил, сухарник, чушкопек, бързовар, обикновен котлон и др.). Монтираните в бойлери, печки, котлони и радиатори ключове бързо излизат от строя с нагорели контактни пластини. На практика те градират мощността в три – четири степени.

В описаното устройство (фиг.1) са избегнати посочените недостатъци. В неговия изход се получава променливо напрежение с различна ефективна стойност. Устройството изпълнява ролята на безконтактен ключ. Схемното решение получава захранване през последователно свързания товар. Щом напрежителния пад върху резистора R1 или върху R5 превиши отпушващото напрежение на съответния тиристор, последния се отпушва. Положителното или отрицателното отпушващо напрежение на реализирания диак с Th1, Th2 и веригата R1, R2, RP1, R3, R4, R5 може да се установи на някаква зададена стойност чрез подходящ избор на резисторите от напрежителния делител.
Паралелно – противопосочно свързаните тиристори служат едновременно като запалващи и управляващи елементи. При долно положение на на плъзгача на потенциометъра RP1 (по схемата) се намалява до нула консумираната мощност на включения електронагревателен уред. С така побраните елементи, напрежението върху товара след запалване, при около ~100V може да се променя плавно до ~216V при мрежово напрежение ~220V.
Употребата на захранващ ключ е икономически неизгодна. В режим „включен електронагревателен уред” токът през напрежителния делител е 2 mA и консумираната допълнителна енергия е незначителна. Ако схемата се включва като външно устройство към електронагревателен уред, проблемът изцяло отпада.
С резистора R3 се установява максималната стойност на изходното напрежение, а устойчиво гасене се постига с увеличаване на съпротивлението на потенциометъра RP1. Ако отпушващите напрежения на употребените тиристори съществено се различават, могат да се коригират незначително R1 или R5. С посочените тиристори могат да се управляват консуматори с мощност до 2000W. Всеки от тях е монтиран на фабричен алуминиев радиаторен профил 60 х 20 мм с дължина 60 mm. Схемното решение е оразмерено с голям запас – подсигурено е устойчиво гасене при повишаване на мрежовото напрежение до ~260V. Всички резистори са с мощност 0,5 W. Желателно е употребеният потенциометър да е с графитна пъпка на плъзгача.
Устройството заменя позиционния ключ на електронагревателните уреди. Удачно е елементите на регулатора да бъдат монтирани в кутия като допълнително

устройство. Графичният оригинал на печатната платка е показан на фиг.2а, а разположението на елементите – на фиг.2б. Желателно е пистите да се калайдисат допълнително.
Монтажът в електронагревателен уред е възможен при наличие на достатъчно място и възможност за добра вентилация. При наличие на влага или воден кондензат трябва да се вземат мерки за покриване на тоководещите писти с карболитов лак. В печки и котлони, указаната комутирана мощност трябва да се занижи с 40%. Радиаторите трябва да са добре топло – и електрически изолирани.
Устройството предизвиква слаби смущения в работата на близко разположени радиоприемници с амплитудна модулация. Това е характерно за всички тиристорни и симисторни регулатори на мощност. С приемник „ВЕФ” смущения се регистрират от разстояние 40 – 60 сm от него в зависимост от дължината на вълната. За окончателното им премахване (не е задължително) може да се постави високочестотен LC филтър (фиг. 3). Допустимият ток през

бобината L1 трябва да бъде по – голям от тока през консуматора. Самата бобина може да се изработи в любителски условия., като се навият плътно 90 навивки с подходящо сечение върху тяло с диаметър 12 mm. Ако кондензатрът С1 е с 

подходящи размери, той може да се използва като тяло на бобината. При икономично използване на електрическата енергия, устройството се изплаща за 1 – 2 години. Безплатно остава удоволствието да се работи с него Качествата му особено силно се проявяват при работа с електрическа скара и грил. За регулиране на мощността се използва 90% от обхвата на потенциометъра, останалите 10% са ход на безконтактния ключ.
Внимание! Елементите на схемата имат галванична връзка с електрическата мрежа ~220V!

 

Tранзисторен еквивалент на динистор
Mлад Конструктор 92/1/стр.11

Динисторът (диодният тиристор) представлява неуправляем превключващ диод с PNP структура, който намира приложение в редица схеми. Множество устройства от

чуждестранния печат, включително от съветския, не може да се изпълнят от любители, защото тези елементи практически не са се появявали в нашите магазини (до 1992 г.). Затова смятаме, че за нашите читатели ще представлява интерес практическа еквивалентна схема на динистор, изпълнен с транзистори.
Конкретната схема, показана на чертежа е еквивалент на съветския динистор КН102А с напрежение на превключване 30V. С подбор на стойността на резистора R1 може да се постигне напрежение на превключване от 7 до 45 V, kато съпротивлението се подбира по експериментален път. Еквивалентната схема, показана на чертежа, покрива нормите за повечето динистори за време за превключване от 3 мkS.

Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 1)
Млад Конструктор 91/2/стр.20

В редица чужди списания са дадени различни интересни приложни схеми със симистори. За съжаление в последните години (до 1991 г.), такива полупроводникови елементи трудно се намират на пазара. Предлагаме на читателите един

ефикасен начин на замяна на симистор с два тиристора, свързани насрещно паралелно.
На чертежа е показан начинът на свързване на управляващата част на схемата само на единия тиристор (Д2). За другия тиристор Д1, тя е същата, само, че е симетрично обърната. В случая се използва амплитудно управление, което може да се осъществи при въртене на плъзгача на потенциометъра R2. Ако двата потенциометъра R2 (и на другия управляващ блок) са на общ вал и се въртят синхронно, двата тиристора се управляват симетрично. Възможно е също така и несиметрично управление, при което през товара Rт да преминава постояння съставляваща. Нейната стойност зависи от съотношението между положенията на двата потенциометъра.
Възможно е управляващата част на схемата да се коригира и да се получи фазово управление. За диода Д3 може да се използва и българският диод КД1118. Показаната еквивалентна схема може да се използва при ток през товара до 10 А.

Тиристорен еквивалент на симистор (вариант 2)
Млад Конструктор 92/7/стр.10

В извънредната кн.2/91г. На сп. «Млад Конструктор» публикувахме схема, благодарение на която е възможно симистор да се замени с два насрещно паралелно включени тиристора. Тук предлагаме осъвършенствана схемна конфигурация.

На чертежа е показана схемата на управление само на единия тиристор (Д2). За другия тиристор Д1 схемата е същата, само, че огледална. Използва се амплитудно управление, което може да се постигне с промяна на стойността на резистора R1 или по електронен път.
Схемата дава възможност както за симетрично (при което средната стойност на напрежението през товара Rт е нула), така и за несиметрично (при което средната стойност може да се изменя от нула до максималната стойност както за положително, така и за отрицателно напрежение).
Възможно е схемата за управление да се коригира и да се постигне фазово управление на тиристорите, при което точността на регулиране може да се увеличи значително.
Диодът Д3 е възможно да се замени с българския КД1118, а съветския динистор КН102А с еквивалентната заместваща схема, публикувана в кн. 1/92г. (виж статията по – назад) на стр
. 11 на сп. „Млад Конструктор”.

Електронно реле. Електронен, мощен ключ.
Ир. Стефанова
, Млад Конструктор 85/8/приложение

Най – просто един консуматор се включва към мрежата посредством обикновен прекъсвач (ключ). Голямото понякога неудобство на такъв ключ е, че той остава под напрежение. А има случаи, когато именно това е нежелателно. Тогава на помощ идват така наречените електронни релета. Схемата на едно такова реле предлагаме тук.
“Ядрото“ на схемата представлява оптодвойка Л-ФR, изградена от една лампа и един фоторезистор. Двата елемента са поставени в непрозрачна тръбичка така, че светлината от Л попада директно върху фоторезистора от разстояние най – малко 2 см.
Когато се натисне бутонът Б, лампата светва и съпротивлението на ФR рязко спада до около 100 – 500 Ом. На всяка полувълна от мрежовото напрежение през управляващия електрод на триака протича ток и той се отпушва. Консуматорът, включен през Th към мрежата, получава захранване.
Когато обаче лампата не свети, фоторезисторът е високоомен и през управляващия електрод на Th не може да протече достатъчен за отпушването на триака ток. При това положение консуматорът е изключен от мрежата.
Елементите от схемата, монтирани или върху печатната платка или по метода на обемния монтаж, се затварят в здрава пластмасова кутия, снабдена с щепсел и контакт. Клемите 1 и 2, както и бутонът Б се монтират отвън на кутията. Щепселът на кутията се включва в мрежовия контакт, а щепселът на консуматора – в контакта на самата кутия. Посредством външните клеми 1 и 2 консуматорът може да се включва и изключва от някакво външно устройство – реле, часовник и т.н. С посоченият тип триак може да се превключват консуматори с мощност до 200 W (с TIC226M и до 300W).
 

 

Tранзисторни аналози на тиристорите и триаците                инж. Х. Оскар
Радио телевизия електроника 1980/11/стр. 24, 25


Маломощните тиристори (полупроводникови елементи с четирислойна структура) намират все по – голямо приложение в различните радиоелектронни устройства. Причина за това са ярко изразените им ключови свойства, които се дължат преди всичко на S – образната форма на волт-амперната им характеристика. На практика обаче липсата на конкретен тиристор много често принуждава конструкторите да се отказват от използването им в конкретна схема (става дума за 1980 г.)
По – долу се разглеждат някои аналози, чрез които могат да се получат различни структури на тиристорите. Могат да се реализират схеми, които да работят както с различни по стойност токове и напрежения, така и с различна работна честота.

Най – общата структурна схема на тиристора е показана на фиг. 1а. Тя е изградена на базата на силициев кристал и има четирислойна структура, като слоевете с Р проводимост се редуват с тези с N проводимост. Тези четири слоя образуват три PNP прехода, които могат да се получат и с помощта на два транзистора от различен тип (PNP и NPN). Структурата на най – простия транзисторен аналог е показана на фиг. 1б, а електрическата му схема – на фиг. 1в. Транзисторът Т1 е PNP, а транзисторът Т2 – NPN. Емитерният преход на Т1 е аналогичен на прехода Пр1, емитерният преход на Т2 – на прехода Пр3, а преходът Пр2 е общ за двата транзистора. Благодарение на този общ преход, двата транзистора са обхванати от една положителна обратна връзка, която оказва съществено влияние на формата на волт-амперната характеристика на транзисторния аналог (фиг. 2).

Тази характеристика условно може да се раздели на три участъка.
В участъка А двата транзистора Т1 и Т2 са запушени, и на входа на аналога (емитера Т1) тече само обратният емитерен ток, като увеличението на напрежението не оказва съществено вличние на неговата стойност. При достигане обаче на една прагова стойност на напрежението, най – напред се отпушва транзисторът Т1, а след това поради нарастването на базовия ток и транзисторът Т2. Входният ток започва да расте, докато входното напрежение започва да спада, в резултат на което във волт-амперната характеристика се получава падащит участък В, който е с отрицателно съпротивление. При по – нататъшното увеличаване на входния ток се достига до стойност, при която двата транзистора се насищат, вследствие на което се прекъсва положителната обратна връзка между двата транзистора, като входното напрежение отново започва да расте с увеличаването на входния ток (участъка С). Семейството от волт-амперни характеристики с такава форма може да се получи, ако на базата на Т2 се подадат управляващи импулси. В този случай схемата работи аналогично на триодните тиристори. На фиг. 2б, най – дясната характеристика се получава при липса на управляващ импулс и е аналогична на характеристиката, която се получава при неуправляемите тиристори (динисторите).

На фиг. 3 е показана универсална схема на аналог на тиристор. При тази схема в зависимост от това, каква структура на тиристор е необходима, управляващият сигнал се подава на базата на единия или другия транзистор. В случаите, когато не се подава управляващ сигнал, схемата работи като динистор. В този случай характерът на волт-амперната характеристика може да се променя в определени граници чрез промяна на стойността на високоомния потенциометър Р1. Транзисторите Т1 и Т2 могат да бъдат както германиеви, така и силициеви, а също така е възможно единият от транзисторите да е германиев, а другият - силициев. Чрез резисторите R1 и R2 се осигурява статичният режим на двата транзистора, т.е. постига се надедното им запушване и насищане в двата крайни учасъка А и С.
За да се осигури надеждното запушване на двата транзистора, е необходимо спадът на обратните токове върху тях да бъде по – малък от 0,5 – 0,7 V за силициевите транзистори и 0,3 – 0,5 V за германиевите транзистори. При използването на германиеви транзистори поради по – голямата стойност на обратните им колекторни токове е възможно при промяна на температурата спадът върху резисторите да се увеличи до стойност, при която транзисторите могат да се отпушат. Затова е по – целесъобразно да се използват силициеви транзистори, които имат малки обратни колекторни токове и по – високи отпъшващи напрежения. В случай, когато се използват германиеви транзистори, за осигуряване на надеждното им запушване могат да се включат в емитерната им верига силициеви диоди. На фиг. 4 е показана схема, при която транзисторът Т1 е германиев, а Т2 – силициев, като за осигуряване на надеждно запушване в емитермата верига на Т1 е включен диодът Д1.
На фиг. 5 е показана схема, при която статичният режим на транзисторите се осигурява от включения между колекторите на транзисторите ценеров диод Д1. При тази схема транзисторите Т1 и Т2 са запушени, когато входното напрежение (подадено между анода и катода) е по – малко от напрежението на стабилизация на диода Д1. При изравняване на двете напрежения, ценеровият диод Д1 се включва, като с това увеличава скокообразно тока през резисторите R1 и R2, в резултат на което транзисторите се отпушват. Чрез подбор на напреженията на стабилизация на Д1, могат да се получат различни стойности на праговите напрежения.
На фиг. 6 е показана още една схема при която за определяне на статичния режим на транзисторите се използва ценеров диод. При тази схема, напрежението на стабилизация на диода Д1 определя праговото напрежение Uпр1. Управляващото напрежение се подава на базата на Т1, анодът се взима от емитера на Т1, а катодът на аналога се взима от общата точка, в която са дадени накъсо анодът на Д1, емитерът на Т2 и резисторът R1, koйто в другия си край е свързан към базата на Т2.
С помощта на два аналога може да се получи и аналог на двупосочния тиристор. Двупосочният тиристор (триакът) е петслоен полупроводников елемент, при който ток може да тече и в двете посоки. Тази му особеност се дължи на симетричността на еолт-амперната му характеристика (фиг. 7). Транзисторен аналог на този тиристор може да се получи, ако се свържат паралелно които и да са аналозите на тиристора, разгледани по – горе. На фиг. 8 е показана схема на симетричен двупосочен тиристор, който е изграден с помощта на аналога, показан на фиг. 6. При тази схема, ако ценеровите диоди Д1 и Д2 се изберат с различни напрежения на стабилизация, може да се получи аналог на асиметричния двупосочен тиристор.
В разгледаните по – горе аналози на тиристорите, транзисторите работят в ключов режим, поради което изборът на определен транзистор не е критичен.
Изборът на определен тип транзистор се определя от мощността, която е необходимо да се постигне, като същевременно се внимава да не се превишават допустимите стойности на параметрите му. Показаните по – горе схеми могат напълно да заменят фабричните тиристори и с успех да се използват при конструирането на различни схеми за закъснение, релаксационни генератори, превключватели и др.

 

Еквивалент на еднопреходен транзистор
Млад Конструктор 1984/5/стр. 18

 

Замяна на еднопреходния транзистор 2N2646 от схемата за оборотомер, публикуван в кн. 7/1980 на стр. 10 (става дума за 80 – те години)
Еднопреходния транзистор 2N2646 в тази схема може да се замени със съветския КТ119Б или да се използва показаната заместваща 

схема. Тя е изградена от една съставна двойка PNP-NPN – транзистори. При пипса на резистори с показаните стойности, могат да се използват и други, стига тяхното съпротивление да не бъде два пъти по – голямо или по – малко от посоченото. Съотношението на съпротивленията на резисторите трябва да бъде 1:1,6.
Показаната заместваща схема притежава всички особености на еднопреходните транзистори. Но за праговия оборотомер в нея могат да се използват и български транзистори 2Т3841 за Т1 и 2Т3107 за Т2.

 

Как се проверява тиристор?
Млад Конструктор 1991/2/стр. 30

 

Няма сигурен начин да се провери само с омметър дали даден транзистор е изправен. Най – лесно е да се изследва действието му, като се 

свърже по схемата, показана на чертежа. Необходим е постояннотоков източник G с напрежение 6 V, лампа с нажежаема спирала HA1, два ключа S1 и S2 и един резистор R1 със съпротивление в границите от 47 до 100 ома.
Проверява се в следната последователност. Двата ключа S1 и S2 са отворени и лампата HA1 не свети. Когато се затвори ключът S1, лампата HA1 не трябва да свети при изправен транзистор VD. Лампата трябва да се запали, когато се включи за кратко време бутонът S2. След като бутонът се изключи, лампата HA1 трябва да продължи да свети. Тя загасва при изключване на ключа S1. Ako тиристорът е изправен, HA1 не трябва да свети и след повторно затваряне на ключа S1.

 

Транзисторен еквивалент на динистор  Млад Конструктор 1992/1/стр. 11


 


Статтията като съдържание не завършва, защото обемът и е многократно по - голям и ще бъде продължена със следващи публикации по темата. Кликнете върху "напред" за да отидете на следващата страница.

Материалите подготви за сайта:
Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница     напред              горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by