Дата на обновяване:18.07.2007

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел.  разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки    Главна (съдържание на статиите)
Собствено Търсене
 

 

ВАРИАНТ НА КОЛИЧКА ЗА ПЧЕЛИНА


д-р инж Иван Парашкевов, гр. Плевен

Статията е публикувана на сайта "Пчеловодство в Болгарии" от същия автор.


Когато пчеларя има до 3 – 4 кошера, той обикновено не забелязва отсъствието на количка на пчелина около себе си. Започва работа с тях, минава известно време през деня, свършва работа и край, може и да забрави временно за тях. Обаче, ако кошерите са няколко десетки и повече, на пчеларя е нужна количка, която като нестандартно, техническо
приспособления (оборудване) да му облегчи работата на пчелина.

Количката е празна. С количката се прекарва три корпусния ДБ кошер от три малки бъчвички, разгледан на сайта.

На него му се налага да носи тежки корпуси от склада до кошерите и в обратно направление. Типичен е примерът през лятото, когато към помещението с центрофугата се занасят пълни корпуси (магазинни надставки, преносими сандъчета) с мед, а към кошерите се донасят вече олекотени. Същота става, когато пълните тенекета с мед трябва да се занесат до леката кола или камиона. Много е удобно от количката да се направи временно работно място, което се мести около кошерите. През
деня тя се предвижва между тях, а в края на работния ден, заедно с всички инструменти и нестандартни приспособления се вкарва в помещение, което се намира близо до пчелина. Примерите са много и не е разумно да се изброяват всичките.
Може дълго да се спори за нейната конструкция, за вида, и диаметъра на колелата и, за техния брой, за нейните габарити, за възможността да си изменя размерите и за много други неща. Според мен най – трудното е да се вземе решение и да се направи вариант на количката, макар и в упростен вид. Едно от главните условия на които трябва да отговаря количката за пчелина – това е възможността и дапреминава през вратите на пчелина и на двора на дома в който се съхранява след свършването на работа. Ако се приеме стандартния вариант от
4 колела то предните трябва да са подвижни заради завоите между кошерите. Всичко останало според мен, зависи от материалните възможности на пчеларя и неговото въображение. Подразбира се наличие на пътечка, която би облегчила дърпането на количката, особено, когато е силно натоварена, например през лятото.

С количката се прекарват тенекета с мед до превозно средство. Всеки пчелар може да прецени, ако ги пренася какво се случва с кръста му. За себе си аз избрах вариант на количка с четири  колелета. Предните две са от подвижен тип. Техния диаметър е 165 mm. Ширината на количката е 700mm, дължината 1200mm. Както се подразбира тези

размери не са задължителни. Както вече стана дума, ширината беше определена от двете врати през които трябва да премине количката. За основа използвах шина от (плоско желязо с дебелина 3 mm). Всичко останало е направено от “Г” образен винкел с размери 25 на 25 mm. Както се вижда от снимката от предната и от задната страна има ограничи-
тели за багажа. Ръкохватката е закрепена за предната страна.

След като заварих несложната конструкция я грундирах.
Както се подразбира, предложената на снимките количка не е предназначена за всички възможни случаи от практическата дейност на пчеларя. Независимо от това, както показва няколкогодишната работа с кошерите с нейна помощ, това става много по – лесно и удобно, отколкото без нея,  а изразходваните сили от пчеларя са по – малко.

Иван Христов Парашкевов
e-mail: ivanparst@dir.bg

                              главна страница                           горе

 

 
 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by