Дата на обновяване:14.02.2008

   ПЧЕЛАР / ЕЛЕКТРОНЧИК-пробвай-сам.bg

     Страница за пчеларство, пчеларски и ел. разработки, представени като статии

Комютърът на пчелина | Нестандартни кошери | Пчеларски сайтове | Пчеларски инвентар | Размисли и идеи за пчеларството Физиотерапия, Апитерапия, Фитотерапия | Книги, Списания, РС, Интернет |  Пчеларски технологии |  Видове мед  | Пчеларски хумор

Сезонни и месечни задължения на пчеларя | Пчеларски статии на руски език | Малки Oбяви свързани с пчеларството

Информация, която е полезна за начинаещия пчелар | Използване на автомобила ... не само за предвижване - видеоклипове

 

 

 
Информация  от  ОБЛАСТЕН  ПЧЕЛАРСКИ  СЪЮЗ  - ПЛЕВЕН

 

 

Полезна и забавна информация за начинаещи с ел., радио и електронен характер, част от която с приложение и в пчеларството

- Електронни схеми, радиосхеми и устройства удобни за повторение от начинаещи;

- Снимки на фигурки изработени от електрически, разноцветни кабели. Други ел. снимки;

- Детски любителски набори - радиоконструктори за сглобяване на радиоприемници наричани играчки;

- Детекторни радиоприемници, техни модели;

- Сувенирни радиоприемници - играчки, някои от тях предназначени за ученици;

- Модулни набори - радиоконструктори от типа "Електронни кубчета" или "Мозайка" с които се работи без поялник и се захранват с батерии;

Информация за електрически и електронни компоненти и устройства, някои от които приложими и в пчеларството

- Токозахранващи устройства. Стабилизатори, преобразуватели, удвоители на напрежение;

- Импулсни стабилизатори на напрежение. Инвертори на напрежение;

- Устройства за дозареждане и компенсиране на саморазряда на акумулаторни батерии;

- Релета за време. Процедурни часовници. Схеми с ИСх 555;

- Цветомузикални устройства. Светлинни ефекти;

- Схеми за регулиране и поддържане на температура;

- Измерване на топлинния режим на радиоелектронна апаратура. Електронни термометри;

- Мрежови трансформатори. Опростени методики за изчисляването им. Електрожен;

- Зарядни устройства за Ni-Cd акумулатори;

- Устройства за имитиране гласовете на животни и птици. Мелодични звънци;

- Уреди, пробници, индикатори, генератори, тестери, измервателни приставки за любителската лаборатория;

- Металотърсачи, включително такива за откриване на метални предмети и кабели;

- Схеми на устройства, приложими за и около автомобила;

- Схеми на устройства с приложение на оптрони;

- Измерване на относителна влажност. Прецизен влагорегулатор. Поддържане на влажността на въздуха;

- Регулатори и сигнализатори за ниво на течност;

- Регулатори на мощност и на обороти;

- Опростено изчисляване на повърхността на радиатори за полупроводникови елементи;

- Схеми за управление на стъпков двигател, включително четирифазен. Енкодер/Валкодер, някои от които реализирани със стъпков двигател;

- Мощни, широколентови, операционни усилватели. Логаритмичен и антилогаритмичен усилвател;

- Електронни реле - регулатори. Реле - регулатор за лек автомобил. Стенд за проверка на реле - регулатори;

- Променливотоков регулатор. Стабилизатор за променлив ток. Ферорезонансен стабилизатор;

- Електронни схеми и устройства приложими в медицината;

- Няколко светодиодни индикатора. Икономичен светодиод. Светодиодна стрелка;

Практически приложими ел. устройства с учебна цел, реализирани с PIC16F84A, PIC16F88, PIC16F628 ... Arduino и др.

Подобряване със свои ръце възпроизвеждането на звука в дома, офиса, автомобила - subwoofer и други варианти

Радиоелектронни сайтове | Електронни библиотеки

 

 Разработки     Главна (съдържание на статиите)                         
Собствено Търсене

 

 

ТЕРМОРЕГУЛАТОР  ЗА  КОШЕРИ  С ЕЛ. НАГРЕВАТЕЛИ  В  БУТИЛКИ  ОТ ШАМПАНСКО

В.Г. Кустиков

За направата на нагревателя използвам стъклена бутилка от шампанско (рис.1). Бутилка с по – малък обем, без намаление на мощността на нагревателя не е желателно да се използва, тъй като

тя може да се спука при попадане на вода. В нея помествам нагревател – проводник от нихром (фи 0,23 мм, дължина 2,7 м). Отначало проводника го намотават навивка до навивка на спица (фи 2 мм), а след това леко се разтяга. Съпротивлението на спиралата е 65 Ом. Към нейните краища с усукване присъединявам медни проводници с дължина 40 см и сечение на жилото 1,0 – 1,5 кв. мм. Краищата на увитите проводници с цел по - голяма надеждност ги заварявам. В дъното на бутилката със свредло фи 6 мм с елмазно покритие правя отвор за проводник от спиралата на нагревателя (при просвредляването добавям минерално масло). Бутилката с нагревателната спирала я запълвам със сух пясък или песъчливо – глинеста почва, последното е за предпочитане поради по – малкото си слягане. Напълнителят го сея през сито с отвори фи 0,8 мм. Проводникът който преминава през дъното го закрепвам с термопластично лепило, а гърлото на бутилката го затварям с капачка от тъкан (платно). При напрежение 28 волта, мощността на такъв нагревател е 12 Вт. С цел електробезопасност, захранването на тези нагреватели се взема от понижаващ трансформатор с мощност 1,5 кВт, вторичната намотка на който дава променливо напрежение 30 волта. За равномерното разпределение на топлината е много важно, нагревателите да бъдат отделени от пчелите с екран.
В многокорпусните кошери, семействата зимуват в един корпус, всичките 10 пити са запълнени с пчели. Вместо дъно, заковал съм лист алуминий с дебелина 1 мм. Това им намалява теглото и позволява на сам пчелар да пренася корпусите в помещението в което ще зимуват. Тъй като има подгряване, то ги внасям да зимуват по – късно от приетото за това – 25 ноември и ги изнасям по – рано. Всеки кошер го поставям на специална подставка с височина 108 мм. Тя е запълнена с връхчета на (руско наименование – чернобыльник), а отгоре лежат две бутилки нагреватели, съединени паралелно. Металното дъно ги отделя от пчелите. В помещението, където зимуват се поддържа температура 9 – 11 С и относителна влажност 60 – 70%. За вентилация в стената са поставени в стената две тръби (фи 36 мм), работят два вентилатора – модел XHY-12025.
Останалите кошери не са удобни за транспортиране, затова семействата в тях зимуват на открито. В 16 – рамковите размествам от едната страна на съкратеното гнездо 2 бутилки,с нагреватели, съединени паралелно. Отделям ги от гнездото с вертикална, метална преграда.
Свободното пространство до отсека с нагревателите и подкапакника (подкрышник на руски) на височина 20 – 30 см го запълвам с мъх. Долният отвор е оставен 4 кв.см., горният 4 – 5 кв.см.
Горният вход е нужен задължително, тъй като долният през пролетта често се запушва с лед. Лежаците от всички типове подготвям аналогично. Датчикът за температурата помествам в един от кошерите за 16 пити, примерно в центъра на отсека с нагревателите и отчитайки неговата температура, регулирам температурата в останалите кошери. В кошерите за 12 пити също използвам по две - три бутилки с нагреватели съединени паралелно. На дъното поставям магазинна надставка с височина 15 см, запълвам я със затоплящ материал (мъх, сено), поставям бутилките и ги покривам с металически лист или слой вестници с дебелина 2 – 3 мм. Отгоре поставям корпуса с пчелите. Подкапакника го запълвам с мъх. Като температурен датчик използвам „мед” с номинално съпротивление 100 Ом. При зимуване на открито, задавам температура 12 С. До облитянето не давам вода за поенето им.

За системата на подгряване, непременно е нужен регулатор, тъй като вече в началото на март температурата вътре в кошерите се повдига до 14 С. Всички по – рано описани регулатори не

отчитат инерционността на нагревателите. То ест, кога температурата е достигнала зададената и нагряването се е изключило, ръстът и продължава, а при включването, температурата не се повишава мигновено, а със съществена задръжка. Колебанията могат да достигат 2-4 С, което не способства за спокойствието на пчелите, които улавят изменения от стотна част от градуса. Предлагам регулатор, който няма този недостатък (рис. 2). Схемата работи по следния начин. Измервателният мост се захранва от стабилизирано напрежение от DA1. Той е включен във веригата на обратната връзка на операционния усилвател DA2.1, с което се достига висока чувствителност на регулировката. Понижението на температурата довежда до появяване на напрежение на входа на схемата DA2.2, която го усилва до нивото 1 – 11 В. Напрежението расте при понижението на температурата и се намалява при нейното повишаване. С помощта на микросхемата съм сглобил генератор на импулси с период 4,3 сек (DA3). Микросхемата DA4 генерира правоъгълни импулси, дължината на които се определя от напрежението на изхода на DA2.2, а честотата – от напрежението на изхода на DA3. Колкото е по – ниска температурата на датчика, толкова е по – голяма продължителността на импулса, и обратно. По такъв начин схемата непрекъснато се „настройва”, като се стреми към равновесие на моста, а следователно, към поддържането в точката на регулиране на зададената температура. Правилно сглобената схема не се нуждае от настройка. При настройка с променливия резистор R2 на зададената температура, продължителността на светене на светодиода V1 трябва да бъде 50% от периода на импулса. Изхода на схемата присъединявам към управляващия електрод на симистора, който е включен във вторичната намотка на трансформатора ~220/30 В.

Контролът на реалната температура в кошера също може да се осъществи с помощта на проста електронна 

схема (рис. 3), която представлява генератор на импулси. Тяхната честота зависи само от големината на R1 и C1, а тъй като в качеството на R1 е използван терморезистор, то при изменение на температурата се изменя и честотата на импулсите. Измервам честотата – температура с цифров мултиметър, например MY-63.
Съединявам датчика MMT-4 със схемата с екраниран проводник, не по – дълъг от 1,5 м.
Двата нагревателни елемента по 12 В позволяват при незасипани със сняг кошери да се противостои на отрицателни температури -15 ...-20 С. При по – големи студове, температурата вътре в кошера започва да се понижава. Резултатът от зимуването с електроподгряване е отсъствието на нозематоза, пчелите не бързат с облитането, подморът е малко, преместване на семейства от кошер в кошер не е необходимо. Обаче, подгряването не отменя необходимите грижи за гнездото, пролетното нарастване на силата на семейството и смяната на майките.
 
 

Превод от  сп. "Пчеловодство" 2005г. N 9:

Иван Парашкевов

e-mail: ivanparst@dir.bg

 

         главна страница                   горе

 

 
СТАТИСТИКА
    

Copyright2007  Design by